Sri Bhagavadgita Dhyanam – శ్రీ గీతా ధ్యానం

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

పార్థాయ ప్రతిబోధితాం భగవతా నారాయణేన స్వయం
వ్యాసేన గ్రథితాం పురాణమునినా మధ్యే మహాభారతమ్ |
అద్వైతామృతవర్షిణీం భగవతీమష్టాదశాధ్యాయినీం
అంబ త్వామనుసందధామి భగవద్గీతే భవద్వేషిణీమ్ || ౧ ||

నమోఽస్తు తే వ్యాస విశాలబుద్ధే
ఫుల్లారవిందాయతపత్రనేత్ర |
యేన త్వయా భారతతైలపూర్ణః
ప్రజ్వాలితో జ్ఞానమయః ప్రదీపః || ౨ ||

ప్రపన్నపారిజాతాయతోత్రవేత్రైకపాణయే |
జ్ఞానముద్రాయ కృష్ణాయ గీతామృతదుహే నమః || ౩ ||

సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందనః |
పార్థో వత్సః సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ || ౪ ||

వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనమ్ |
దేవకీపరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || ౫ ||

భీష్మద్రోణతటా జయద్రథజలా గాంధారనీలోత్పలా
శల్యగ్రాహవతీ కృపేణ వహనీ కర్ణేన వేలాకులా |
అశ్వత్థామవికర్ణఘోరమకరా దుర్యోధనావర్తినీ
సోత్తీర్ణా ఖలు పాండవైః రణనదీ కైవర్తకః కేశవః || ౬ ||

పారాశర్యవచః సరోజమమలం గీతార్థగంధోత్కటం
నానాఖ్యానకకేసరం హరికథాసంబోధనాబోధితమ్ |
లోకే సజ్జనషట్పదైరహరహః పేపీయమానం ముదా
భూయాద్భారతపంకజం కలిమలప్రధ్వంసి నః శ్రేయసే || ౭ ||

మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిమ్ |
యత్కృపా తమహం వందే పరమానందమాధవమ్ || ౮ ||

యం బ్రహ్మా వరుణేంద్రరుద్రమరుతః స్తున్వంతి దివ్యైః స్తవైః
వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైర్గాయంతి యం సామగాః |
ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో
యస్యాంతం న విదుః సురాసురగణా దేవాయ తస్మై నమః || ౯ ||

ప్రథమోఽధ్యాయః – అర్జునవిషాదయోగః


సంపూర్ణ శ్రీమద్భగవద్గీత చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

8 వ్యాఖ్యలు

 1. vsn chari అంటున్నారు:

  It’s really painful to have compiled the stotras etc orderly and creating website for which I express my gratitude.

 2. Ramamohan Venkata Turlapati అంటున్నారు:

  How to help your web site?
  Regards,
  Ram

 3. B.nirmala అంటున్నారు:

  Bhavatgeeta rendering is completly available in Raghavareddy gari site on youtube. It is originally by swami Bhramananda of Chinmaya mission . Also Shankaracharya stotras by Swami are available. Probable this may interest you sir

 4. V.VASU DEVA RAO అంటున్నారు:

  Its a great effort to compile entire bhagvath githa shlokas which is helpful to githa readers.May Lord Krishna bless you

 5. అన్నదానం రవికిశోర్ అంటున్నారు:

  మొదటి పార్థనా శ్లోకంలో ‘భవేద్వేషిణీం’ బదులు ‘భవద్వేషిణీం’ అని ఉండాలి. వేరే authentic sources (దేవనాగరి ) చూసి మీకు కూడా ఇదే అనిపిస్తే దయచేసి సరిచేయగలరు.

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: