Sri Shyamala Shodashanama Stotram – śrī śyāmalā ṣōḍaśanāma stōtram

hayagrīva uvāca |
tāṁ tuṣṭuvuḥ ṣōḍaśabhirnāmabhirnākavāsinaḥ |
tāni ṣōḍaśanāmāni śr̥ṇu kumbhasamudbhava || 1

saṅgītayōginī śyāmā śyāmalā mantranāyikā |
mantriṇī sacivēśī ca pradhānēśī śukapriyā || 2

vīṇāvatī vaiṇikī ca mudriṇī priyakapriyā |
nīpapriyā kadambēśī kadambavanavāsinī || 3

sadāmadā ca nāmāni ṣōḍaśaitāni kuṁbhaja |
ētairyaḥ sacivēśānīṁ sakr̥t stauti śarīravān |
tasya trailōkyamakhilaṁ hastē tiṣṭhatyasaṁśayam || 4

iti śrī brahmāṇḍapurāṇē lalitōpākhyānē śrīśyāmalā ṣōḍaśanāma stōtram |

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: