Sri Shiva Hrudayam – śrī śiva hr̥dayam

(dhanyavādaḥ – sadguru śrī śivānandamūrtiḥ)

asya śrī śivahr̥dayastōtra mahāmantrasya vāmadēva r̥ṣiḥ paṅktyaiśchandhaḥ śrīsāmbasadāśiva dēvatāḥ ōṁ bījaṁ namaḥ śaktiḥ śivāyēti kīlakaṁ mama caturvarga phalāptayē śrīsāmbasadāśiva hr̥daya mantra japē viniyōgaḥ |

r̥ṣyādinyāsaḥ |
vāmadēva r̥ṣibhyō namaḥ śirasi | paṅktyaichandasē namaḥ mukhē | śrīsāmbasadāśivāya dēvatāyai namaḥ hr̥di | ōṁ bījāya namaḥ guhyē | namaḥ śaktayē namaḥ pādayōḥ | śivāyēti kīlakāya namaḥ nābhau | viniyōgāya namaḥ idi karasampuṭē |

karanyāsaḥ |
ōṁ sadāśivāya aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ |
naṁ gaṅgādharāya tarjanībhyāṁ namaḥ |
maṁ mr̥tyuñjayāya madhyamābhyāṁ namaḥ |
śiṁ śūlapāṇayē anāmikābhyāṁ namaḥ |
vāṁ pinākapāṇayē kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ |
yaṁ umāpatayē karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ |

aṅganyāsaḥ |
ōṁ sadāśivāya hr̥dayāya namaḥ |
naṁ gaṅgādharāya śirasē svāhā |
maṁ mr̥tyuñjayāya śikhāyai vaṣaṭ |
śiṁ śūlapāṇayē kavacāya hum |
vāṁ pinākapāṇayē nētratrayāya vauṣaṭ |
yaṁ umāpatayē astrāya phaṭ |
bhūrbhuvassuvarōmitidigbhandhaḥ |

dhyānam |

vāmāṅkanyasta vāmētara karakamalāyāstathā vāmahasta
nyastā raktōtpalāyāḥ stanaparivilasadvāmahasta priyāyāḥ |
sarvākalpābhirāmō dhr̥ta paraśuḥ mr̥gābhīṣṭadaḥ kāñcanābhaḥ
dhyēyaḥ padmāsanasthaḥ smara lalitavapuḥ sampadē pārvatīśaḥ ||

ōṁ praṇavō mē śiraḥ pātu māyābījaṁ śikhāṁ mama |
prāsādō hr̥dayaṁ pātu namō nābhiṁ sadā:’vatu || 1

liṅgaṁ mē śivaḥ pāyādaṣṭārṇaṁ sarvasandhiṣu |
dhr̥vaḥ pādayugaṁ pātu kaṭiṁ māyāsadā:’vatu || 2

namaḥ śivāya kaṇṭhaṁ mē śirō māyāsadā:’vatu |
śaktyaṣṭārṇaḥ sadā pāyādāpādatalamastakam || 3

sarvadikṣu ca varṇavyāhr̥t pañcārṇaḥ pāpanāśanaḥ |
vāgbījapūrvaḥ pañcārṇō vācāṁ siddhiṁ prayacchatu || 4

lakṣmīṁ diśatu lakṣyārthaḥ kāmādya kāmamicchatu |
parāpūrvastu pañcārṇaḥ paralōkaṁ prayacchatu || 5

mōkṣaṁ diśatu tārādyaḥ kēvalaṁ sarvadā:’vatu |
tryakṣarī sahitaḥ śaṁbhuḥ tridivaṁ samprayacchatu || 6

saubhāgya vidyā sahitaḥ saubhāgyaṁ mē prayacchatu |
ṣōḍaśī sampuṭataḥ śaṁbhuḥ sarvadā māṁ prarakṣatu || 7

ēvaṁ dvādaśa bhēdāni vidyāyāḥ sarvadā:’vatu |
sarvamantrasvarūpaśca śivaḥ pāyānnirantaram || 8

yantrarūpaḥ śivaḥ pātu sarvakālaṁ mahēśvaraḥ |
śivasyapīṭhaṁ māṁ pātu gurupīṭhasya dakṣiṇē || 9

vāmē gaṇapatiḥ pātu śrī durgā puratō:’vatu |
kṣētrapālaḥ paścimē tu sadā pātu sarasvatī || 10

ādhāraśaktiḥ kālāgnirudrō māṇḍūka sañjñitaḥ |
ādikūrmō varāhaśca anantaḥ pr̥thivī tathā || 11

ētānmāṁ pātu pīṭhādhaḥ sthitāḥ sarvatra dēvatāḥ |
mahārṇavē jalamayē māṁ pāyāt amr̥tārṇavaḥ || 12

ratnadvīpē ca māṁ pātu saptadvīpēśvaraḥ tathā |
tathā hēmagiriḥ pātu girikānana bhūmiṣu || 13

māṁ pātu nandanōdyānaṁ vāpikōdyāna bhūmiṣu |
kalpavr̥kṣaḥ sadā pātu mama kalpasahētuṣu || 14

bhūmau māṁ pātu sarvatra sarvadā maṇibhūtalam |
gr̥haṁ mē pātu dēvasya ratnanirmita maṇḍapam || 15

āsanē śayanē caiva ratnasiṁhāsanaṁ tathā |
dharmaṁ jñānaṁ ca vairāgyamaiśvaryaṁ cā:’nugacchatu || 16

athā:’jñānamavairāgyamanaiśvaryaṁ ca naśyatu |
sattvarajastamaścaiva guṇān rakṣantu sarvadā || 17

mūlaṁ vidyā tathā kandō nālaṁ padmaṁ ca rakṣatu |
patrāṇi māṁ sadā pātu kēsarāḥ karṇikā:’vatu || 18

maṇḍalēṣu ca māṁ pātu sōmasūryāgnimaṇḍalam |
ātmā:’tmānaṁ sadā pātu antarātmā:’ntarātmakam || 19

pātu māṁ paramātmā:’pi jñānātmā parirakṣatu |
vāmā jyēṣṭhā tathā śrēṣṭhā raudrī kālī tathaiva ca || 20

kalapūrvā vikaraṇī balapūrvā tathaiva ca |
balapramathanī cāpi sarvabhūtadamanyatha || 21

manōnmanī ca navamī ētā māṁ pātu dēvatāḥ |
yōgapīṭhaḥ sadā pātu śivasya paramasya mē || 22

śrīśivō mastakaṁ pātu brahmarandhramumā:’vatu |
hr̥dayaṁ hr̥dayaṁ pātu śiraḥ pātu śirō mama || 23

śikhāṁ śikhā sadā pātu kavacaṁ kavacō:’vatu |
nētratrayaṁ pātu hastau astraṁ ca rakṣatu || 24

lalāṭaṁ pātu hr̥llēkhā gaganaṁ nāsikā:’vatu |
rākā gaṇḍayugaṁ pāṭu ōṣṭhau pātu karālikaḥ || 25

jihvāṁ pātu mahēṣvāsō gāyatrī mukhamaṇḍalam |
tālumūlaṁ tu sāvitrī jihvāmūlaṁ sarasvatī || 26

vr̥ṣadhvajaḥ pātu kaṇṭhaṁ kṣētrapālō bhujau mama |
caṇḍīśvaraḥ pātu vakṣō durgā kukṣiṁ sadā:’vatu || 27

skandō nābhiṁ sadā pātu nandī pātu kaṭidvayam |
pārśvau vighnēśvaraḥ pātu pātu sēnāpatirvalim || 28

brāhmīliṅgaṁ sadā pāyādasitāṅgādibhairavāḥ |
rurubhairava yuktā ca gudaṁ pāyānmahēśvaraḥ || 29

caṇḍayuktā ca kaumārī cōruyugmaṁ ca rakṣatu |
vaiṣṇavī krōdhasamyuktā jānuyugmaṁ sadā:’vatu || 30

unmattayuktā vārāhī jaṅghāyugmaṁ prarakṣatu |
kapālayuktā māhēndrī gulphau mē parirakṣatu || 31

cāmuṇḍā bhīṣaṇayutā pādapr̥ṣṭhē sadā:’vatu |
saṁhārēṇayutā lakṣmī rakṣēt pādatalē ubhē || 32

pr̥thagaṣṭau mātarastu nakhān rakṣantu sarvadā |
rakṣantu rōmakūpāṇi asitāṅgādibhairavāḥ || 33

vajrahastaśca māṁ pāyādindraḥ pūrvē ca sarvadā |
āgnēyyāṁ diśi māṁ pātu śakti hastō:’nalō mahān || 34

daṇḍahastō yamaḥ pātu dakṣiṇādiśi sarvadā |
nirr̥tiḥ khaḍgahastaśca nairr̥tyāṁ diśi rakṣatu || 35

pratīcyāṁ varuṇaḥ pātu pāśahastaśca māṁ sadā |
vāyavyāṁ diśi māṁ pātu dhvajahastaḥ sadāgatiḥ || 36

udīcyāṁ tu kubērastu gadāhastaḥ pratāpavān |
śūlapāṇiḥ śivaḥ pāyāt īśānyāṁ diśi māṁ sadā || 37

kamaṇḍaludharō brahmā ūrthvaṁ māṁ parirakṣatu |
athastādviṣṇuravyaktaścakrapāṇiḥ sadā:’vatu || 38

ōṁ hrauṁ īśānō mē śiraḥ pāyāt |
ōṁ hraiṁ mukhaṁ tatpuruṣō:’vatu || 39

ōṁ hrūṁ aghōrō hr̥dayaṁ pātu |
ōṁ hrīṁ vāmadēvastu guhyakam || 40

ōṁ hrāṁ sadyōjātastu mē pādau |
ōṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hraiṁ hrauṁ hraḥ pātu mē śikhām || 41

phalaśruti |
anuktamapi yat sthānaṁ tatsarvaṁ śaṅkarō:’vatu |
iti mē kathitaṁ nandin śivasya hr̥dayaṁ param || 42

mantrayantrastha dēvānāṁ rakṣaṇātmakamadbhutam |
sahasrāvartanātsiddhiṁ prāpnuyānmantravittamaḥ || 43

śivasya hr̥dayēnaiva nityaṁ saptābhimantritam |
tōyaṁ pītvēpsitāṁ siddhiṁ maṇḍalāllabhatē naraḥ || 44

vandhyā putravatī bhūyāt rōgī rōgāt vimucyatē |
candra sūryagrahē nadyāṁ nābhimātrōdakē sthitaḥ || 45

mōkṣāntaṁ prajēpēdbhaktyā sarvasiddhīśvarō bhavēt |
rudrasaṅkhyā japādrōgī nīrōgī jāyatē kṣaṇāt || 46

upōṣitaḥ pradōṣē ca śrāvaṇyāṁ sōmavāsarē |
śivaṁ sampūjya yatnēna hr̥dayaṁ tatparō japēt || 47

kr̥trimēṣu ca rōgēṣu vātapittajvarēṣu ca |
trisaptamantritaṁ tōyaṁ pītvā:’rōgyamavāpnuyāt || 48

nityamaṣṭōttaraśataṁ śivasya hr̥dayaṁ japēt |
maṇḍalāllabhatē nandin siddhidaṁ nātra saṁśayaḥ || 49

kiṁ bahūktēna nandīśa śivasya hr̥dayasya ca |
japitvātu mahēśasya vāhanatvamavāpsyasi || 50

iti śrīliṅgapurāṇē uttarabhāgē vāmadēva nandīśvara saṁvādē śivahr̥dayastōtra nirūpaṇaṁ nāma aṣṭaṣaṣṭitamōdhyāyaḥ samāptaḥ |

గమనిక: శ్రీరామచంద్రమూర్తి మరియు ఆంజనేయస్వామి వార్ల స్తోత్రములతో "శ్రీరామ స్తోత్రనిధి" అనే పుస్తకము ప్రచురించుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: