Sri Renuka Ashtottara Shatanamavali – śrī rēṇukā aṣṭōttaraśatanāmāvalī


ōṁ jagadambāyai namaḥ |
ōṁ jagadvandyāyai namaḥ |
ōṁ mahāśaktyai namaḥ |
ōṁ mahēśvaryai namaḥ |
ōṁ mahādēvyai namaḥ |
ōṁ mahākālyai namaḥ |
ōṁ mahālakṣmyai namaḥ |
ōṁ sarasvatyai namaḥ |
ōṁ mahāvīrāyai namaḥ | 9

ōṁ mahārātryai namaḥ |
ōṁ kālarātryai namaḥ |
ōṁ kālikāyai namaḥ |
ōṁ siddhavidyāyai namaḥ |
ōṁ rāmamātāyai namaḥ |
ōṁ śivāyai namaḥ |
ōṁ śāntāyai namaḥ |
ōṁ r̥ṣipriyāyai namaḥ |
ōṁ nārāyaṇyai namaḥ | 18

ōṁ jaganmātāyai namaḥ |
ōṁ jagadbījāyai namaḥ |
ōṁ jagatprabhāyai namaḥ |
ōṁ candrikāyai namaḥ |
ōṁ candracūḍāyai namaḥ |
ōṁ candrāyudhadharāyai namaḥ |
ōṁ śubhāyai namaḥ |
ōṁ bhramarāmbāyai namaḥ |
ōṁ ānandāyai namaḥ | 27

ōṁ rēṇukāyai namaḥ |
ōṁ mr̥tyunāśinyai namaḥ |
ōṁ durgamāyai namaḥ |
ōṁ durlabhāyai namaḥ |
ōṁ gauryai namaḥ |
ōṁ durgāyai namaḥ |
ōṁ bhargakuṭumbinyai namaḥ |
ōṁ kātyāyanyai namaḥ |
ōṁ mahāmātāyai namaḥ | 36

ōṁ rudrāṇyai namaḥ |
ōṁ ambikāyai namaḥ |
ōṁ satyai namaḥ |
ōṁ kalpavr̥kṣāyai namaḥ |
ōṁ kāmadhēnavē namaḥ |
ōṁ cintāmaṇirūpadhāriṇyai namaḥ |
ōṁ siddhācalavāsinyai namaḥ |
ōṁ siddhabr̥ndasuśōbhinyai namaḥ |
ōṁ jvālāmukhyai namaḥ | 45

ōṁ jvalatkāntāyai namaḥ |
ōṁ jvālāyai namaḥ |
ōṁ prajvalarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ ajāyai namaḥ |
ōṁ pinākinyai namaḥ |
ōṁ bhadrāyai namaḥ |
ōṁ vijayāyai namaḥ |
ōṁ vijayōtsavāyai namaḥ |
ōṁ kuṣṭharōgaharāyai namaḥ | 54

ōṁ dīptāyai namaḥ |
ōṁ duṣṭāsuragarvamardinyai namaḥ |
ōṁ siddhidāyai namaḥ |
ōṁ buddhidāyai namaḥ |
ōṁ śuddhāyai namaḥ |
ōṁ nityāyai namaḥ |
ōṁ anityāyai namaḥ |
ōṁ tapaḥpriyāyai namaḥ |
ōṁ nirādhārāyai namaḥ | 63

ōṁ nirākārāyai namaḥ |
ōṁ nirmāyāyai namaḥ |
ōṁ śubhapradāyai namaḥ |
ōṁ aparṇāyai namaḥ |
ōṁ annapūrṇāyai namaḥ |
ōṁ pūrṇacandranibhānanāyai namaḥ |
ōṁ kr̥pākarāyai namaḥ |
ōṁ khaḍgahastāyai namaḥ |
ōṁ chinnahastāyai namaḥ | 72

ōṁ cidambarāyai namaḥ |
ōṁ cāmuṇḍyai namaḥ |
ōṁ caṇḍikāyai namaḥ |
ōṁ anantāyai namaḥ |
ōṁ ratnābharaṇabhūṣitāyai namaḥ |
ōṁ viśālākṣyai namaḥ |
ōṁ kāmākṣyai namaḥ |
ōṁ mīnākṣyai namaḥ |
ōṁ mōkṣadāyinyai namaḥ | 81

ōṁ sāvitryai namaḥ |
ōṁ saumitryai namaḥ |
ōṁ sudhāyai namaḥ |
ōṁ sadbhaktarakṣiṇyai namaḥ |
ōṁ śāntyai namaḥ |
ōṁ śāntyatītāyai namaḥ |
ōṁ śāntātītatarāyai namaḥ |
ōṁ jamadagnitamōhantryai namaḥ |
ōṁ dharmadāyai namaḥ | 90

ōṁ arthadāyai namaḥ |
ōṁ kāmadāyai namaḥ |
ōṁ mōkṣadāyai namaḥ |
ōṁ kāmadāyai namaḥ |
ōṁ kāmajananyai namaḥ |
ōṁ mātr̥kāyai namaḥ |
ōṁ sūryakāntinyai namaḥ |
ōṁ mantrasiddhyai namaḥ |
ōṁ mahātējāyai namaḥ | 99

ōṁ mātr̥maṇḍalavallabhāyai namaḥ |
ōṁ lōkapriyāyai namaḥ |
ōṁ rēṇutanayāyai namaḥ |
ōṁ bhavānyai namaḥ |
ōṁ raudrarūpiṇyai namaḥ |
ōṁ tuṣṭidāyai namaḥ |
ōṁ puṣṭidāyai namaḥ |
ōṁ śāmbhavyai namaḥ |
ōṁ sarvamaṅgalāyai namaḥ | 108


See more dēvī stōtrāṇi for chanting. See more nāmāvalyaḥ for chanting.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed