Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


ధ్యానం |
కైలాసాచల మధ్యస్థం కామితాభీష్టదాయకమ్ |
బ్రహ్మాది-ప్రార్థనా-ప్రాప్త-దివ్యమానుష-విగ్రహమ్ ||
భక్తానుగ్రహణైకాన్త-శాంత-స్వాన్త-సముజ్జ్వలమ్ |
సంయజ్ఞం సంయమీంద్రాణాం సార్వభౌమం జగద్గురుమ్ ||
కింకరీభూతభక్తైనః పంకజాతవిశోషణమ్ |
ధ్యాయామి శంకరాచార్యం సర్వలోకైకశంకరమ్ ||

స్తోత్రం |
శ్రీశంకరాచార్యవర్యో బ్రహ్మానందప్రదాయకః |
అజ్ఞానతిమిరాదిత్యః సుజ్ఞానామ్బుధిచంద్రమా || ౧ ||

వర్ణాశ్రమప్రతిష్ఠాతా శ్రీమాన్ ముక్తిప్రదాయకః |
శిష్యోపదేశనిరతో భక్తాభీష్టప్రదాయకః || ౨ ||

సూక్ష్మతత్త్వరహస్యజ్ఞః కార్యాకార్యప్రబోధకః |
జ్ఞానముద్రాంచితకరః శిష్యహృత్తాపహారకః || ౩ ||

పరివ్రాజాశ్రమోద్ధర్తా సర్వతంత్రస్వతంత్రధీః |
అద్వైతస్థాపనాచార్యః సాక్షాచ్చంకరరూపధృక్ || ౪ ||

షణ్మతస్థాపనాచార్యస్త్రయీమార్గప్రకాశకః |
వేదవేదాంతతత్త్వజ్ఞో దుర్వాదిమతఖండనః || ౫ ||

వైరాగ్యనిరతః శాంతః సంసారార్ణవతారకః |
ప్రసన్నవదనాంభోజః పరమార్థప్రకాశకః || ౬ ||

పురాణస్మృతిసారజ్ఞో నిత్యతృప్తో మహచ్చుచిః |
నిత్యానందో నిరాతంకో నిస్సంగో నిర్మలాత్మకః || ౭ ||

నిర్మమో నిరహంకారో విశ్వవంద్యపదాంబుజః |
సత్త్వప్రధానః సద్భావః సంఖ్యాతీతగుణోజ్జ్వలః || ౮ ||

అనఘః సారహృదయః సుధీః సారస్వతప్రదః |
సత్యాత్మా పుణ్యశీలశ్చ సాంఖ్యయోగవిచక్షణః || ౯ ||

తపోరాశిర్మహాతేజా గుణత్రయవిభాగవిత్ |
కలిఘ్నః కాలకర్మజ్ఞస్తమోగుణనివారకః || ౧౦ ||

భగవాన్ భారతీజేతా శారదాహ్వానపండితః |
ధర్మాధర్మవిభాగజ్ఞో లక్ష్యభేదప్రదర్శకః || ౧౧ ||

నాదబిందుకలాభిజ్ఞో యోగిహృత్పద్మభాస్కరః |
అతీంద్రియజ్ఞాననిధిర్నిత్యానిత్యవివేకవాన్ || ౧౨ ||

చిదానందశ్చిన్మయాత్మా పరకాయప్రవేశకృత్ |
అమానుషచరిత్రాఢ్యః క్షేమదాయీ క్షమాకరః || ౧౩ ||

భవ్యో భద్రప్రదో భూరిమహిమా విశ్వరంజకః |
స్వప్రకాశః సదాధారో విశ్వబంధుః శుభోదయః || ౧౪ ||

విశాలకీర్తిర్వాగీశః సర్వలోకహితోత్సుకః |
కైలాసయాత్రాసంప్రాప్తచంద్రమౌళిప్రపూజకః || ౧౫ ||

కాంచ్యాం శ్రీచక్రరాజాఖ్యయంత్రస్థాపనదీక్షితః |
శ్రీచక్రాత్మకతాటంకతోషితాంబామనోరథః || ౧౬ ||

శ్రీబ్రహ్మసూత్రోపనిషద్భాష్యాదిగ్రంథకల్పకః |
చతుర్దిక్చతురామ్నాయప్రతిష్ఠాతా మహామతిః || ౧౭ ||

ద్విసప్తతిమతోచ్చేత్తా సర్వదిగ్విజయప్రభుః |
కాషాయవసనోపేతో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః || ౧౮ ||

జ్ఞానాత్మకైకదండాఢ్యః కమండలులసత్కరః |
గురుభూమండలాచార్యో భగవత్పాదసంజ్ఞకః || ౧౯ ||

వ్యాససందర్శనప్రీతో ఋష్యశృంగపురేశ్వరః |
సౌందర్యలహరీముఖ్యబహుస్తోత్రవిధాయకః || ౨౦ ||

చతుష్షష్టికలాభిజ్ఞో బ్రహ్మరాక్షసమోక్షదః |
శ్రీమన్మండనమిశ్రాఖ్యస్వయంభూజయసన్నుతః || ౨౧ ||

తోటకాచార్యసంపూజ్యో పద్మపాదార్చితాంఘ్రికః |
హస్తామలకయోగీంద్రబ్రహ్మజ్ఞానప్రదాయకః || ౨౨ ||

సురేశ్వరాఖ్యసచ్చిష్యసన్న్యాసాశ్రమదాయకః |
నృసింహభక్తః సద్రత్నగర్భహేరంబపూజకః || ౨౩ ||

వ్యాఖ్యాసింహాసనాధీశో జగత్పూజ్యో జగద్గురుః || ౨౪ ||

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ||


మరిన్ని శ్రీ గురు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed