Durga Saptashati Moorthi Rahasyam – mūrti rahasyam

r̥ṣiruvāca |
ōṁ nandā bhagavatī nāma yā bhaviṣyati nandajā |
stutā sā pūjitā bhaktyā vaśīkuryājjagattrayam || 1 ||

kanakōttamakāntiḥ sā sukāntikanakāmbarā |
dēvī kanakavarṇābhā kanakōttamabhūṣaṇā || 2 ||

kamalāṅkuśapāśābjairalaṅkr̥tacaturbhujā |
indirā kamalā lakṣmīḥ sā śrī rukmāmbujāsanā || 3 ||

yā raktadantikā nāma dēvī prōktā mayānagha |
tasyāḥ svarūpaṁ vakṣyāmi śr̥ṇu sarvabhayāpaham || 4 ||

raktāmbarā raktavarṇā raktasarvāṅgabhūṣaṇā |
raktāyudhā raktanētrā raktakēśātibhīṣaṇā || 5 ||

raktatīkṣṇanakhā raktadaśanā raktadantikā |
patiṁ nārīvānuraktā dēvī bhaktaṁ bhajējjanam || 6 ||

vasudhēva viśālā sā sumēruyugalastanī |
dīrghau lambāvatisthūlau tāvatīva manōharau || 7 ||

karkaśāvatikāntau tau sarvānandapayōnidhī |
bhaktān sampāyayēddēvī sarvakāmadughau stanau || 8 ||

khaḍgaṁ pātraṁ ca musalaṁ lāṅgalaṁ ca bibharti sā |
ākhyātā raktacāmuṇḍā dēvī yōgēśvarīti ca || 9 ||

anayā vyāptamakhilaṁ jagatsthāvarajaṅgamam |
imāṁ yaḥ pūjayēdbhaktyā sa vyāpnōti carācaram || 10 ||

[bhuktvā bhōgān yathākāmaṁ dēvīsāyujyamāpnuyāt |]
adhītē ya imaṁ nityaṁ raktadantyā vapuḥstavam |
taṁ sā paricarēddēvī patiṁ priyamivāṅganā || 11 ||

śākambharī nīlavarṇā nīlōtpalavilōcanā |
gambhīranābhistrivalīvibhūṣitatanūdarī || 12 ||

sukarkaśasamōttuṅgavr̥ttapīnaghanastanī |
muṣṭiṁ śilīmukhāpūrṇaṁ kamalaṁ kamalālayā || 13 ||

puṣpapallavamūlādiphalāḍhyaṁ śākasañcayam |
kāmyānantarasairyuktaṁ kṣuttr̥ṇmr̥tyubhayāpaham || 14 ||

kārmukaṁ ca sphuratkānti bibhratī paramēśvarī |
śākambharī śatākṣī sā saiva durgā prakīrtitā || 15 ||

viśōkā duṣṭadamanī śamanī duritāpadām |
umā gaurī satī caṇḍī kālikā sā ca pārvatī || 16 ||

śākambharīṁ stuvan dhyāyan japan sampūjayannaman |
akṣayyamaśnutē śīghramannapānāmr̥taṁ phalam || 17 ||

bhīmāpi nīlavarṇā sā daṁṣṭrādaśanabhāsurā |
viśālalōcanā nārī vr̥ttapīnapayōdharā || 18 ||

candrahāsaṁ ca ḍamaruṁ śiraḥpātraṁ ca bibhratī |
ēkavīrā kālarātriḥ saivōktā kāmadā stutā || 19 ||

tējōmaṇḍaladurdharṣā bhrāmarī citrakāntibhr̥t |
citrānulēpanā dēvī citrābharaṇabhūṣitā || 20 ||

citrabhramarapāṇiḥ sā mahāmārīti gīyatē |
ityētā mūrtayō dēvyā yāḥ khyātā vasudhādhipa || 21 ||

jaganmātuścaṇḍikāyāḥ kīrtitāḥ kāmadhēnavaḥ |
idaṁ rahasyaṁ paramaṁ na vācyaṁ kasyacittvayā || 22 ||

vyākhyānaṁ divyamūrtīnāmabhīṣṭaphaladāyakam |
tasmāt sarvaprayatnēna dēvīṁ japa nirantaram || 23 ||

saptajanmārjitairghōrairbrahmahatyāsamairapi |
pāṭhamātrēṇa mantrāṇāṁ mucyatē sarvakilbiṣaiḥ || 24 ||

dēvyā dhyānam mayā khyātaṁ guhyādguhyataraṁ mahat |
tasmāt sarvaprayatnēna sarvakāmaphalapradam || 25 ||

ētasyāstvaṁ prasādēna sarvamānyō bhaviṣyasi |
sarvarūpamayī dēvī sarvaṁ dēvīmayaṁ jagat |
atō:’haṁ viśvarūpāṁ tāṁ namāmi paramēśvarīm || 26 ||

iti mūrtirahasyaṁ sampūrṇam |

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: