• స్తోత్రాలు

  మహా మహిమాన్వితమైన శ్రీ గణేశ, సుబ్రహ్మణ్య, శివ, దుర్గా, గాయత్రీ, లలితా, లక్ష్మీ, సరస్వతీ, విష్ణు, నృసింహ, రామ, కృష్ణ, వేంకటేశ్వర, అయ్యప్ప మరియు గురు స్తోత్రాలు.

 • అష్టోత్తర, సహస్రనామ స్తోత్రాలు

  విశేషమైన అష్టోత్తర శతనామావళులు మరియు శ్రీ లలితా, విష్ణు, గణేశ, లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రాలు, నామావళులు.

 • వేద సూక్తములు

  శ్రీ గణపతి అథర్వశీర్షోపనిషత్తు, శ్రీ రుద్రం, పురుషసూక్తం, శ్రీ సూక్తం, భూసూక్తం, విష్ణుసూక్తం, రాత్రిసూక్తం, సునాలపన్నం.

 • శ్రీమద్భగవద్గీత

  శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ కార్యోన్ముఖత కోసం ఉపదేశించిన శ్రీమద్భగవద్గీత పూర్తి 18 అధ్యాయాలు మరియు మాహాత్మ్యం

 • దేవీ మాహాత్మ్యం

  ఇష్టకామ్యార్థసిద్ధికి దుర్గా సప్తశతి, అర్గళా స్తోత్రం, దేవీ కవచం మరియు అపరాధక్షమాపణ స్తోత్రం

 • దశమహావిద్యలు

  అమోఘమైన పరమేశ్వరీ దశమహావిద్యలను స్తుతించే స్తోత్రాలు మరియు హృదయ స్తోత్రాలు

 • మరెన్నో !!

  మూకపంచశతి, నవగ్రహ స్తోత్రాలు, శ్రీ షిరిడీ సాయిబాబా ఆరతులు, శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య స్తోత్రాలు, దశమహావిద్యలు,

అనుబంధం

పూజావిధానం

పూజ ఎలా చేయాలి, గణపతి పూజ, సుబ్రహ్మణ్య, మహాలక్ష్మీ, విష్ణు, శివ, లలితా, గాయత్రీ పూజావిధానాలు మరియు మంత్రపుష్పం

అష్టోత్తరాలు

ప్రముఖమైన అష్టోత్తరాలతో పాటుగా కుబేర, గాయత్రీ, పద్మావతీ, వేంకటేశ్వర, షిర్డీసాయి అష్టోత్తర శతనామాలు

సంధ్యా వందనం

ఆచమనం చేసే పద్ధతులు, యజుర్వేద సంధ్యావందనం, యజ్ఞోపవీతధారణవిధి

 • ఆదిత్య హృదయం
 • శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం
 • కనకధారా స్తోత్రం
 • మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రం
 • శ్రీ హనుమాన్ లాంగూల స్తోత్రం
 • శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం
 • శ్రీ మార్గబంధు స్తోత్రం
 • శ్రీ తులసీ స్తోత్రం
 • శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం)
 • లింగాష్టకం
 • శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం
 • దేవీ షట్కం
 • శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం
 • శ్రీ ఆర్యా ద్విశతీ
 • అర్జున కృత దుర్గా స్తుతి
 • శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళి
 • శ్రీ లలితా త్రిశతీ
 • శ్రీ కాళీ హృదయం
 • శ్రీ శ్యామలా దండకం
 • శ్రీ షిర్డీసాయి ఆరతులు
 • ఋణ విమోచక అంగారక స్తోత్రం
 • గోవింద నామాలు
 • శ్రీ నృసింహ, వేంకటేశ్వర కరావలంబ స్తోత్రాలు
 • శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం