Yuddha Kanda Sarga 16 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16)


॥ விபீ⁴ஷணாக்ரோஶ꞉ ॥

ஸுநிவிஷ்டம் ஹிதம் வாக்யமுக்தவந்தம் விபீ⁴ஷணம் ।
அப்³ரவீத்பருஷம் வாக்யம் ராவண꞉ காலசோதி³த꞉ ॥ 1 ॥

வஸேத்ஸஹ ஸபத்நேந க்ருத்³தே⁴நாஶீவிஷேண வா ।
ந து மித்ரப்ரவாதே³ந ஸம்வஸேச்ச²த்ருஸேவிநா ॥ 2 ॥

ஜாநாமி ஶீலம் ஜ்ஞாதீநாம் ஸர்வலோகேஷு ராக்ஷஸ ।
ஹ்ருஷ்யந்தி வ்யஸநேஷ்வேதே ஜ்ஞாதீநாம் ஜ்ஞாதய꞉ ஸதா³ ॥ 3 ॥

ப்ரதா⁴நம் ஸாத⁴நம் வைத்³யம் த⁴ர்மஶீலம் ச ராக்ஷஸ ।
ஜ்ஞாதயோ ஹ்யவமந்யந்தே ஶூரம் பரிப⁴வந்தி ச ॥ 4 ॥

நித்யமந்யோந்யஸம்ஹ்ருஷ்டா வ்யஸநேஷ்வாததாயிந꞉ ।
ப்ரச்ச²ந்நஹ்ருத³யா கோ⁴ரா ஜ்ஞாதயஸ்து ப⁴யாவஹா꞉ ॥ 5 ॥

ஶ்ரூயந்தே ஹஸ்திபி⁴ர்கீ³தா꞉ ஶ்லோகா꞉ பத்³மவநே க்வசித் ।
பாஶஹஸ்தாந்நராந்த்³ருஷ்ட்வா ஶ்ருணு தாந்க³த³தோ மம ॥ 6 ॥

நாக்³நிர்நாந்யாநி ஶஸ்த்ராணி ந ந꞉ பாஶா ப⁴யாவஹா꞉ ।
கோ⁴ரா꞉ ஸ்வார்த²ப்ரயுக்தாஸ்து ஜ்ஞாதயோ நோ ப⁴யாவஹா꞉ ॥ 7 ॥

உபாயமேதே வக்ஷ்யந்தி க்³ரஹணே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
க்ருத்ஸ்நாத்³ப⁴யாஜ்ஜ்ஞாதிப⁴யம் ஸுகஷ்டம் விதி³தம் ச ந꞉ ॥ 8 ॥

வித்³யதே கோ³ஷு ஸம்பந்நம் வித்³யதே ப்³ராஹ்மணே த³ம꞉ ।
வித்³யதே ஸ்த்ரீஷு சாபல்யம் வித்³யதே ஜ்ஞாதிதோ ப⁴யம் ॥ 9 ॥

ததோ நேஷ்டமித³ம் ஸௌம்ய யத³ஹம் லோகஸத்க்ருத꞉ ।
ஐஶ்வர்யேணாபி⁴ஜாதஶ்ச ரிபூணாம் மூர்த்⁴நி ச ஸ்தி²த꞉ ॥ 10 ॥

யதா² புஷ்கரபர்ணேஷு பதிதாஸ்தோயபி³ந்த³வ꞉ ।
ந ஶ்லேஷமுபக³ச்ச²ந்தி ததா²(அ)நார்யேஷு ஸௌஹ்ருத³ம் ॥ 11 ॥ [ஸங்க³தம்]

யதா² மது⁴கரஸ்தர்ஷாத்³ரஸம் விந்த³ந்ந வித்³யதே ।
ததா² த்வமபி தத்ரைவ ததா²(அ)நார்யேஷு ஸௌஹ்ருத³ம் ॥ 12 ॥

யதா² பூர்வம் க³ஜ꞉ ஸ்நாத்வா க்³ருஹ்ய ஹஸ்தேந வை ரஜ꞉ ।
தூ³ஷயத்யாத்மநோ தே³ஹம் ததா²(அ)நார்யேஷு ஸௌஹ்ருத³ம் ॥ 13 ॥

யதா² ஶரதி³ மேகா⁴நாம் ஸிஞ்சதாமபி க³ர்ஜதாம் ।
ந ப⁴வத்யம்பு³ஸங்க்லேத³ஸ்ததா²(அ)நார்யேஷு ஸௌஹ்ருத³ம் ॥ 14 ॥

அந்யஸ்த்வேவம்வித⁴ம் ப்³ரூயாத்³வாக்யமேதந்நிஶாசர ।
அஸ்மிந்முஹூர்தே ந ப⁴வேத்த்வாம் து தி⁴க்குலபாம்ஸநம் ॥ 15 ॥

இத்யுக்த꞉ பருஷம் வாக்யம் ந்யாயவாதீ³ விபீ⁴ஷண꞉ ।
உத்பபாத க³தா³பாணிஶ்சதுர்பி⁴꞉ ஸஹ ராக்ஷஸை꞉ ॥ 16 ॥

அப்³ரவீச்ச ததா³ வாக்யம் ஜாதக்ரோதோ⁴ விபீ⁴ஷண꞉ ।
அந்தரிக்ஷக³த꞉ ஶ்ரீமாந் ப்⁴ராதரம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ॥ 17 ॥

ஸ த்வம் ப்⁴ராதா(அ)ஸி மே ராஜந் ப்³ரூஹி மாம் யத்³யதி³ச்ச²ஸி ।
ஜ்யேஷ்டோ² மாந்ய꞉ பித்ருஸமோ ந ச த⁴ர்மபதே² ஸ்தி²த꞉ ॥ 18 ॥

இத³ம் து பருஷம் வாக்யம் ந க்ஷமாம்யந்ருதம் தவ ।
ஸுநீதம் ஹிதகாமேந வாக்யமுக்தம் த³ஶாநந ॥ 19 ॥

ந க்³ருஹ்ணந்த்யக்ருதாத்மாந꞉ காலஸ்ய வஶமாக³தா꞉ ।
ஸுலபா⁴꞉ புருஷா ராஜந்ஸததம் ப்ரியவாதி³ந꞉ ॥ 20 ॥

அப்ரியஸ்ய து பத்²யஸ்ய வக்தா ஶ்ரோதா ச து³ர்லப⁴꞉ ।
ப³த்³த⁴ம் காலஸ்ய பாஶேந ஸர்வபூ⁴தாபஹாரிணா ॥ 21 ॥

ந நஶ்யந்தமுபேக்ஷேயம் ப்ரதீ³ப்தம் ஶரணம் யதா² ।
தீ³ப்தபாவகஸங்காஶை꞉ ஶிதை꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ॥ 22 ॥

ந த்வாமிச்சா²ம்யஹம் த்³ரஷ்டும் ராமேண நிஹதம் ஶரை꞉ ।
ஶூராஶ்ச ப³லவந்தஶ்ச க்ருதாஸ்த்ராஶ்ச ரணாஜிரே ॥ 23 ॥

காலாபி⁴பந்நா꞉ ஸீத³ந்தி யதா² வாலுகஸேதவ꞉ ।
தந்மர்ஷயது யச்சோக்தம் கு³ருத்வாத்³தி⁴தமிச்ச²தா ॥ 24 ॥

ஆத்மாநம் ஸர்வதா² ரக்ஷ புரீம் சேமாம் ஸராக்ஷஸாம் ।
ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்து க³மிஷ்யாமி ஸுகீ² ப⁴வ மயா விநா ॥ 25 ॥

நூநம் ந தே ராவண கஶ்சித³ஸ்தி
ரக்ஷோநிகாயேஷு ஸுஹ்ருத்ஸகா² வா ।
ஹிதோபதே³ஶஸ்ய ஸ மந்த்ரவக்தா
யோ வாரயேத்த்வாம் ஸ்வயமேவ பாபாத் ॥ 26 ॥

நிவார்யமாணஸ்ய மயா ஹிதைஷிணா
ந ரோசதே தே வசநம் நிஶாசர ।
பரீதகாலா ஹி க³தாயுஷோ நரா
ஹிதம் ந க்³ருஹ்ணந்தி ஸுஹ்ருத்³பி⁴ரீரிதம் ॥ 27 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 16 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" ప్రచురించబోవుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: