Balakanda Sarga 1 – பா³லகாண்ட³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉ (1)


॥ நாரத³வாக்யம் (ஸங்க்ஷேப ராமாயணம்) ॥

தப꞉ஸ்வாத்⁴யாயநிரதம் தபஸ்வீ வாக்³விதா³ம் வரம் ।
நாரத³ம் பரிபப்ரச்ச² வால்மீகிர்முநிபுங்க³வம் ॥ 1 ॥

கோ(அ)ந்வஸ்மிந்ஸாம்ப்ரதம் லோகே கு³ணவாந் கஶ்ச வீர்யவாந் ।
த⁴ர்மஜ்ஞஶ்ச க்ருதஜ்ஞஶ்ச ஸத்யவாக்யோ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ॥ 2 ॥

சாரித்ரேண ச கோ யுக்த꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு கோ ஹித꞉ ।
வித்³வாந் க꞉ க꞉ ஸமர்த²ஶ்ச கஶ்சைகப்ரியத³ர்ஶந꞉ ॥ 3 ॥

ஆத்மவாந் கோ ஜிதக்ரோதோ⁴ த்³யுதிமாந் கோ(அ)நஸூயக꞉ ।
கஸ்ய பி³ப்⁴யதி தே³வாஶ்ச ஜாதரோஷஸ்ய ஸம்யுகே³ ॥ 4 ॥

ஏததி³ச்சா²ம்யஹம் ஶ்ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ।
மஹர்ஷே த்வம் ஸமர்தோ²(அ)ஸி ஜ்ஞாதுமேவம்வித⁴ம் நரம் ॥ 5 ॥

ஶ்ருத்வா சைதத்த்ரிலோகஜ்ஞோ வால்மீகேர்நாரதோ³ வச꞉ ।
ஶ்ரூயதாமிதி சாமந்த்ர்ய ப்ரஹ்ருஷ்டோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

ப³ஹவோ து³ர்லபா⁴ஶ்சைவ யே த்வயா கீர்திதா கு³ணா꞉ ।
முநே வக்ஷ்யாம்யஹம் பு³த்³த்⁴வா தைர்யுக்த꞉ ஶ்ரூயதாம் நர꞉ ॥ 7 ॥ [பு³த்³த்⁴யா]

இக்ஷ்வாகுவம்ஶப்ரப⁴வோ ராமோ நாம ஜநை꞉ ஶ்ருத꞉ ।
நியதாத்மா மஹாவீர்யோ த்³யுதிமாந்த்⁴ருதிமாந்வஶீ ॥ 8 ॥

பு³த்³தி⁴மாந்நீதிமாந்வாக்³மீ ஶ்ரீமாந் ஶத்ருநிப³ர்ஹண꞉ ।
விபுலாம்ஸோ மஹாபா³ஹு꞉ கம்பு³க்³ரீவோ மஹாஹநு꞉ ॥ 9 ॥

மஹோரஸ்கோ மஹேஷ்வாஸோ கூ³ட⁴ஜத்ருரரிந்த³ம꞉ ।
ஆஜாநுபா³ஹு꞉ ஸுஶிரா꞉ ஸுலலாட꞉ ஸுவிக்ரம꞉ ॥ 10 ॥

ஸம꞉ ஸமவிப⁴க்தாங்க³꞉ ஸ்நிக்³த⁴வர்ண꞉ ப்ரதாபவாந் ।
பீநவக்ஷா விஶாலாக்ஷோ லக்ஷ்மீவாந் ஶுப⁴லக்ஷண꞉ ॥ 11 ॥

த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஶ்ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிதே ரத꞉ ।
யஶஸ்வீ ஜ்ஞாநஸம்பந்ந꞉ ஶுசிர்வஶ்ய꞉ ஸமாதி⁴மாந் ॥ 12 ॥

ப்ரஜாபதிஸம꞉ ஶ்ரீமாந் தா⁴தா ரிபுநிஷூத³ந꞉ ।
ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய பரிரக்ஷிதா ॥ 13 ॥

ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய த⁴ர்மஸ்ய ஸ்வஜநஸ்ய ச ரக்ஷிதா ।
வேத³வேதா³ங்க³தத்த்வஜ்ஞோ த⁴நுர்வேதே³ ச நிஷ்டி²த꞉ ॥ 14 ॥

ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ꞉ ஸ்ம்ருதிமாந்ப்ரதிபா⁴நவாந் ।
ஸர்வலோகப்ரிய꞉ ஸாது⁴ரதீ³நாத்மா விசக்ஷண꞉ ॥ 15 ॥

ஸர்வதா³பி⁴க³த꞉ ஸத்³பி⁴꞉ ஸமுத்³ர இவ ஸிந்து⁴பி⁴꞉ ।
ஆர்ய꞉ ஸர்வஸமஶ்சைவ ஸதை³வ ப்ரியத³ர்ஶந꞉ ॥ 16 ॥

ஸ ச ஸர்வகு³ணோபேத꞉ கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ।
ஸமுத்³ர இவ கா³ம்பீ⁴ர்யே தை⁴ர்யேண ஹிமவாநிவ ॥ 17 ॥

விஷ்ணுநா ஸத்³ருஶோ வீர்யே ஸோமவத்ப்ரியத³ர்ஶந꞉ ।
காலாக்³நிஸத்³ருஶ꞉ க்ரோதே⁴ க்ஷமயா ப்ருதி²வீஸம꞉ ॥ 18 ॥

த⁴நதே³ந ஸமஸ்த்யாகே³ ஸத்யே த⁴ர்ம இவாபர꞉ ।
தமேவம்கு³ணஸம்பந்நம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் ॥ 19 ॥

ஜ்யேஷ்ட²ம் ஶ்ரேஷ்ட²கு³ணைர்யுக்தம் ப்ரியம் த³ஶரத²꞉ ஸுதம் ।
ப்ரக்ருதீநாம் ஹிதைர்யுக்தம் ப்ரக்ருதிப்ரியகாம்யயா ॥ 20 ॥

யௌவராஜ்யேந ஸம்யோக்துமைச்ச²த்ப்ரீத்யா மஹீபதி꞉ ।
தஸ்யாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ராந்த்³ருஷ்ட்வா பா⁴ர்யா(அ)த² கைகயீ ॥ 21 ॥

பூர்வம் த³த்தவரா தே³வீ வரமேநமயாசத ।
விவாஸநம் ச ராமஸ்ய ப⁴ரதஸ்யாபி⁴ஷேசநம் ॥ 22 ॥

ஸ ஸத்யவசநாத்³ராஜா த⁴ர்மபாஶேந ஸம்யத꞉ । [சைவ]
விவாஸயாமாஸ ஸுதம் ராமம் த³ஶரத²꞉ ப்ரியம் ॥ 23 ॥

ஸ ஜகா³ம வநம் வீர꞉ ப்ரதிஜ்ஞாமநுபாலயந் ।
பிதுர்வசநநிர்தே³ஶாத்கைகேய்யா꞉ ப்ரியகாரணாத் ॥ 24 ॥

தம் வ்ரஜந்தம் ப்ரியோ ப்⁴ராதா லக்ஷ்மணோ(அ)நுஜகா³ம ஹ ।
ஸ்நேஹாத்³விநயஸம்பந்ந꞉ ஸுமித்ராநந்த³வர்த⁴ந꞉ ॥ 25 ॥

ப்⁴ராதரம் த³யிதோ ப்⁴ராது꞉ ஸௌப்⁴ராத்ரமநுத³ர்ஶயந் ।
ராமஸ்ய த³யிதா பா⁴ர்யா நித்யம் ப்ராணஸமா ஹிதா ॥ 26 ॥

ஜநகஸ்ய குலே ஜாதா தே³வமாயேவ நிர்மிதா ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நா நாரீணாமுத்தமா வதூ⁴꞉ ॥ 27 ॥

ஸீதாப்யநுக³தா ராமம் ஶஶிநம் ரோஹிணீ யதா² ।
பௌரைரநுக³தோ தூ³ரம் பித்ரா த³ஶரதே²ந ச ॥ 28 ॥

ஶ்ருங்கி³பே³ரபுரே ஸூதம் க³ங்கா³கூலே வ்யஸர்ஜயத் ।
கு³ஹமாஸாத்³ய த⁴ர்மாத்மா நிஷாதா³தி⁴பதிம் ப்ரியம் ॥ 29 ॥

கு³ஹேந ஸஹிதோ ராமோ லக்ஷ்மணேந ச ஸீதயா ।
தே வநேந வநம் க³த்வா நதீ³ஸ்தீர்த்வா ப³ஹூத³கா꞉ ॥ 30 ॥

சித்ரகூடமநுப்ராப்ய ப⁴ரத்³வாஜஸ்ய ஶாஸநாத் ।
ரம்யமாவஸத²ம் க்ருத்வா ரமமாணா வநே த்ரய꞉ ॥ 31 ॥

தே³வக³ந்த⁴ர்வஸங்காஶாஸ்தத்ர தே ந்யவஸந்ஸுக²ம் ।
சித்ரகூடம் க³தே ராமே புத்ரஶோகாதுரஸ்ததா² ॥ 32 ॥

ராஜா த³ஶரத²꞉ ஸ்வர்க³ம் ஜகா³ம விளபந்ஸுதம் ।
ம்ருதே து தஸ்மிந்ப⁴ரதோ வஸிஷ்ட²ப்ரமுகை²ர்த்³விஜை꞉ ॥ 33 ॥

நியுஜ்யமாநோ ராஜ்யாய நைச்ச²த்³ராஜ்யம் மஹாப³ல꞉ ।
ஸ ஜகா³ம வநம் வீரோ ராமபாத³ப்ரஸாத³க꞉ ॥ 34 ॥

க³த்வா து ஸுமஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்யபராக்ரமம் । [ஸ மஹா।]
அயாசத்³ப்⁴ராதரம் ராமமார்யபா⁴வபுரஸ்க்ருத꞉ ॥ 35 ॥

த்வமேவ ராஜா த⁴ர்மஜ்ஞ இதி ராமம் வசோ(அ)ப்³ரவீத் ।
ராமோ(அ)பி பரமோதா³ர꞉ ஸுமுக²꞉ ஸுமஹாயஶா꞉ ॥ 36 ॥

ந சைச்ச²த்பிதுராதே³ஶாத்³ராஜ்யம் ராமோ மஹாப³ல꞉ ।
பாது³கே சாஸ்ய ராஜ்யாய ந்யாஸம் த³த்த்வா புந꞉ புந꞉ ॥ 37 ॥

நிவர்தயாமாஸ ததோ ப⁴ரதம் ப⁴ரதாக்³ரஜ꞉ ।
ஸ காமமநவாப்யைவ ராமபாதா³வுபஸ்ப்ருஶந் ॥ 38 ॥

நந்தி³க்³ராமே(அ)கரோத்³ராஜ்யம் ராமாக³மநகாங்க்ஷயா ।
க³தே து ப⁴ரதே ஶ்ரீமாந்ஸத்யஸந்தோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 39 ॥

ராமஸ்து புநராளக்ஷ்ய நாக³ரஸ்ய ஜநஸ்ய ச ।
தத்ராக³மநமேகாக்³ரோ த³ண்ட³காந்ப்ரவிவேஶ ஹ ॥ 40 ॥

ப்ரவிஶ்ய து மஹாரண்யம் ராமோ ராஜீவலோசந꞉ ।
விராத⁴ம் ராக்ஷஸம் ஹத்வா ஶரப⁴ங்க³ம் த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 41 ॥

ஸுதீக்ஷ்ணம் சாப்யக³ஸ்த்யம் ச அக³ஸ்த்யப்⁴ராதரம் ததா² ।
அக³ஸ்த்யவசநாச்சைவ ஜக்³ராஹைந்த்³ரம் ஶராஸநம் ॥ 42 ॥

க²ட்³க³ம் ச பரமப்ரீதஸ்தூணீ சாக்ஷயஸாயகௌ ।
வஸதஸ்தஸ்ய ராமஸ்ய வநே வநசரை꞉ ஸஹ ॥ 43 ॥

ருஷயோ(அ)ப்⁴யாக³மந்ஸர்வே வதா⁴யாஸுரரக்ஷஸாம் ।
ஸ தேஷாம் ப்ரதிஶுஶ்ராவ ராக்ஷஸாநாம் ததா² வநே ॥ 44 ॥

ப்ரதிஜ்ஞாதஶ்ச ராமேண வத⁴꞉ ஸம்யதி ரக்ஷஸாம் ।
ருஷீணாமக்³நிகல்பாநாம் த³ண்ட³காரண்யவாஸிநாம் ॥ 45 ॥

தேந தத்ரைவ வஸதா ஜநஸ்தா²நநிவாஸிநீ ।
விரூபிதா ஶூர்பணகா² ராக்ஷஸீ காமரூபிணீ ॥ 46 ॥

தத꞉ ஶூர்பணகா²வாக்யாது³த்³யுக்தாந்ஸர்வராக்ஷஸாந் ।
க²ரம் த்ரிஶிரஸம் சைவ தூ³ஷணம் சைவ ராக்ஷஸம் ॥ 47 ॥

நிஜகா⁴ந ரணே ராமஸ்தேஷாம் சைவ பதா³நுகா³ந் ।
வநே தஸ்மிந்நிவஸதா ஜநஸ்தா²நநிவாஸிநாம் ॥ 48 ॥

ரக்ஷஸாம் நிஹதாந்யாஸந்ஸஹஸ்ராணி சதுர்த³ஶ ।
ததோ ஜ்ஞாதிவத⁴ம் ஶ்ருத்வா ராவண꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ॥ 49 ॥

ஸஹாயம் வரயாமாஸ மாரீசம் நாம ராக்ஷஸம் ।
வார்யமாண꞉ ஸுப³ஹுஶோ மாரீசேந ஸ ராவண꞉ ॥ 50 ॥

ந விரோதோ⁴ ப³லவதா க்ஷமோ ராவண தேந தே ।
அநாத்³ருத்ய து தத்³வாக்யம் ராவண꞉ காலசோதி³த꞉ ॥ 51 ॥

ஜகா³ம ஸஹமாரீசஸ்தஸ்யாஶ்ரமபத³ம் ததா³ ।
தேந மாயாவிநா தூ³ரமபவாஹ்ய ந்ருபாத்மஜௌ ॥ 52 ॥

ஜஹார பா⁴ர்யாம் ராமஸ்ய க்³ருத்⁴ரம் ஹத்வா ஜடாயுஷம் ।
க்³ருத்⁴ரம் ச நிஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ஹ்ருதாம் ஶ்ருத்வா ச மைதி²லீம் ॥ 53 ॥

ராக⁴வ꞉ ஶோகஸந்தப்தோ விளலாபாகுலேந்த்³ரிய꞉ ।
ததஸ்தேநைவ ஶோகேந க்³ருத்⁴ரம் த³க்³த்⁴வா ஜடாயுஷம் ॥ 54 ॥

மார்க³மாணோ வநே ஸீதாம் ராக்ஷஸம் ஸந்த³த³ர்ஶ ஹ ।
கப³ந்த⁴ம் நாம ரூபேண விக்ருதம் கோ⁴ரத³ர்ஶநம் ॥ 55 ॥

தம் நிஹத்ய மஹாபா³ஹுர்த³தா³ஹ ஸ்வர்க³தஶ்ச ஸ꞉ ।
ஸ சா(ஆ)ஸ்ய கத²யாமாஸ ஶப³ரீம் த⁴ர்மசாரிணீம் ॥ 56 ॥

ஶ்ரமணீம் த⁴ர்மநிபுணாமபி⁴க³ச்சே²தி ராக⁴வம் ।
ஸோ(அ)ப்⁴யக³ச்ச²ந்மஹாதேஜா꞉ ஶப³ரீம் ஶத்ருஸூத³ந꞉ ॥ 57 ॥

ஶப³ர்யா பூஜித꞉ ஸம்யக்³ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ।
பம்பாதீரே ஹநுமதா ஸங்க³தோ வாநரேண ஹ ॥ 58 ॥

ஹநுமத்³வசநாச்சைவ ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ ।
ஸுக்³ரீவாய ச தத்ஸர்வம் ஶம்ஸத்³ராமோ மஹாப³ல꞉ ॥ 59 ॥

ஆதி³தஸ்தத்³யதா²வ்ருத்தம் ஸீதாயாஶ்ச விஶேஷத꞉ ।
ஸுக்³ரீவஶ்சாபி தத்ஸர்வம் ஶ்ருத்வா ராமஸ்ய வாநர꞉ ॥ 60 ॥

சகார ஸக்²யம் ராமேண ப்ரீதஶ்சைவாக்³நிஸாக்ஷிகம் ।
ததோ வாநரராஜேந வைராநுகத²நம் ப்ரதி ॥ 61 ॥

ராமாயாவேதி³தம் ஸர்வம் ப்ரணயாத்³து³꞉கி²தேந ச ।
ப்ரதிஜ்ஞாதம் ச ராமேண ததா³ வாலிவத⁴ம் ப்ரதி ॥ 62 ॥

வாலிநஶ்ச ப³லம் தத்ர கத²யாமாஸ வாநர꞉ ।
ஸுக்³ரீவ꞉ ஶங்கிதஶ்சாஸீந்நித்யம் வீர்யேண ராக⁴வே ॥ 63 ॥

ராக⁴வப்ரத்யயார்த²ம் து து³ந்து³பே⁴꞉ காயமுத்தமம் ।
த³ர்ஶயாமாஸ ஸுக்³ரீவோ மஹாபர்வத ஸந்நிப⁴ம் ॥ 64 ॥

உத்ஸ்மயித்வா மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரேக்ஷ்ய சாஸ்தி² மஹாப³ல꞉ ।
பாதா³ங்கு³ஷ்டே²ந சிக்ஷேப ஸம்பூர்ணம் த³ஶயோஜநம் ॥ 65 ॥

பி³பே⁴த³ ச புந꞉ ஸாலாந்ஸப்தைகேந மஹேஷுணா ।
கி³ரிம் ரஸாதலம் சைவ ஜநயந்ப்ரத்யயம் ததா³ ॥ 66 ॥

தத꞉ ப்ரீதமநாஸ்தேந விஶ்வஸ்த꞉ ஸ மஹாகபி꞉ ।
கிஷ்கிந்தா⁴ம் ராமஸஹிதோ ஜகா³ம ச கு³ஹாம் ததா³ ॥ 67 ॥

ததோ(அ)க³ர்ஜத்³த⁴ரிவர꞉ ஸுக்³ரீவோ ஹேமபிங்க³ள꞉ ।
தேந நாதே³ந மஹதா நிர்ஜகா³ம ஹரீஶ்வர꞉ ॥ 68 ॥

அநுமாந்ய ததா³ தாராம் ஸுக்³ரீவேண ஸமாக³த꞉ ।
நிஜகா⁴ந ச தத்ரைநம் ஶரேணைகேந ராக⁴வ꞉ ॥ 69 ॥

தத꞉ ஸுக்³ரீவவசநாத்³த⁴த்வா வாலிநமாஹவே ।
ஸுக்³ரீவமேவ தத்³ராஜ்யே ராக⁴வ꞉ ப்ரத்யபாத³யத் ॥ 70 ॥

ஸ ச ஸர்வாந்ஸமாநீய வாநராந்வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
தி³ஶ꞉ ப்ரஸ்தா²பயாமாஸ தி³த்³ருக்ஷுர்ஜநகாத்மஜாம் ॥ 71 ॥

ததோ க்³ருத்⁴ரஸ்ய வசநாத்ஸம்பாதேர்ஹநுமாந்ப³லீ ।
ஶதயோஜநவிஸ்தீர்ணம் புப்லுவே லவணார்ணவம் ॥ 72 ॥

தத்ர லங்காம் ஸமாஸாத்³ய புரீம் ராவணபாலிதாம் ।
த³த³ர்ஶ ஸீதாம் த்⁴யாயந்தீமஶோகவநிகாம் க³தாம் ॥ 73 ॥

நிவேத³யித்வா(அ)பி⁴ஜ்ஞாநம் ப்ரவ்ருத்திம் ச நிவேத்³ய ச ।
ஸமாஶ்வாஸ்ய ச வைதே³ஹீம் மர்த³யாமாஸ தோரணம் ॥ 74 ॥

பஞ்ச ஸேநாக்³ரகா³ந்ஹத்வா ஸப்த மந்த்ரிஸுதாநபி ।
ஶூரமக்ஷம் ச நிஷ்பிஷ்ய க்³ரஹணம் ஸமுபாக³மத் ॥ 75 ॥

அஸ்த்ரேணோந்முக்தமாத்மாநம் ஜ்ஞாத்வா பைதாமஹாத்³வராத் ।
மர்ஷயந்ராக்ஷஸாந்வீரோ யந்த்ரிணஸ்தாந்யத்³ருச்ச²யா ॥ 76 ॥

ததோ த³க்³த்⁴வா புரீம் லங்காம்ருதே ஸீதாம் ச மைதி²லீம் ।
ராமாய ப்ரியமாக்²யாதும் புநராயாந்மஹாகபி꞉ ॥ 77 ॥

ஸோ(அ)பி⁴க³ம்ய மஹாத்மாநம் க்ருத்வா ராமம் ப்ரத³க்ஷிணம் ।
ந்யவேத³யத³மேயாத்மா த்³ருஷ்டா ஸீதேதி தத்த்வத꞉ ॥ 78 ॥

தத꞉ ஸுக்³ரீவஸஹிதோ க³த்வா தீரம் மஹோத³தே⁴꞉ ।
ஸமுத்³ரம் க்ஷோப⁴யாமாஸ ஶரைராதி³த்யஸந்நிபை⁴꞉ ॥ 79 ॥

த³ர்ஶயாமாஸ சாத்மாநம் ஸமுத்³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ ।
ஸமுத்³ரவசநாச்சைவ ளம் ஸேதுமகாரயத் ॥ 80 ॥

தேந க³த்வா புரீம் லங்காம் ஹத்வா ராவணமாஹவே ।
ராம꞉ ஸீதாமநுப்ராப்ய பராம் வ்ரீடா³முபாக³மத் ॥ 81 ॥

தாமுவாச ததோ ராம꞉ பருஷம் ஜநஸம்ஸதி³ ।
அம்ருஷ்யமாணா ஸா ஸீதா விவேஶ ஜ்வலநம் ஸதீ ॥ 82 ॥

ததோ(அ)க்³நிவசநாத்ஸீதாம் ஜ்ஞாத்வா விக³தகல்மஷாம் ।
ப³பௌ⁴ ராம꞉ ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்ட꞉ பூஜித꞉ ஸர்வதை³வதை꞉ ॥ 83 ॥

கர்மணா தேந மஹதா த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ।
ஸதே³வர்ஷிக³ணம் துஷ்டம் ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 84 ॥

அபி⁴ஷிச்ய ச லங்காயாம் ராக்ஷஸேந்த்³ரம் விபீ⁴ஷணம் ।
க்ருதக்ருத்யஸ்ததா³ ராமோ விஜ்வர꞉ ப்ரமுமோத³ ஹ ॥ 85 ॥

தே³வதாப்⁴யோ வரம் ப்ராப்ய ஸமுத்தா²ப்ய ச வாநராந் ।
அயோத்⁴யாம் ப்ரஸ்தி²தோ ராம꞉ புஷ்பகேண ஸுஹ்ருத்³வ்ருத꞉ ॥ 86 ॥

ப⁴ரத்³வாஜாஶ்ரமம் க³த்வா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ।
ப⁴ரதஸ்யாந்திகம் ராமோ ஹநூமந்தம் வ்யஸர்ஜயத் ॥ 87 ॥

புநராக்²யாயிகாம் ஜல்பந்ஸுக்³ரீவஸஹிதஶ்ச ஸ꞉ ।
புஷ்பகம் தத்ஸமாருஹ்ய நந்தி³க்³ராமம் யயௌ ததா³ ॥ 88 ॥

நந்தி³க்³ராமே ஜடாம் ஹித்வா ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ ஸஹிதோ(அ)நக⁴꞉ ।
ராம꞉ ஸீதாமநுப்ராப்ய ராஜ்யம் புநரவாப்தவாந் ॥ 89 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டமுதி³தோ லோகஸ்துஷ்ட꞉ புஷ்ட꞉ ஸுதா⁴ர்மிக꞉ । [ப்ரஹ்ருஷ்டோ]
நிராமயோ ஹ்யரோக³ஶ்ச து³ர்பி⁴க்ஷப⁴யவர்ஜித꞉ ॥ 90 ॥

ந புத்ரமரணம் கிஞ்சித்³த்³ரக்ஷ்யந்தி புருஷா꞉ க்வசித் ।
நார்யஶ்சாவித⁴வா நித்யம் ப⁴விஷ்யந்தி பதிவ்ரதா꞉ ॥ 91 ॥

ந சாக்³நிஜம் ப⁴யம் கிஞ்சிந்நாப்ஸு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவ꞉ ।
ந வாதஜம் ப⁴யம் கிஞ்சிந்நாபி ஜ்வரக்ருதம் ததா² ॥ 92 ॥

ந சாபி க்ஷுத்³ப⁴யம் தத்ர ந தஸ்கரப⁴யம் ததா² ।
நக³ராணி ச ராஷ்ட்ராணி த⁴நதா⁴ந்யயுதாநி ச ॥ 93 ॥

நித்யம் ப்ரமுதி³தா꞉ ஸர்வே யதா² க்ருதயுகே³ ததா² ।
அஶ்வமேத⁴ஶதைரிஷ்ட்வா ததா² ப³ஹுஸுவர்ணகை꞉ ॥ 94 ॥

க³வாம் கோட்யயுதம் த³த்வா வித்³வத்³ப்⁴யோ விதி⁴பூர்வகம் ।
அஸங்க்²யேயம் த⁴நம் த³த்வா ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ மஹாயஶா꞉ ॥ 95 ॥

ராஜவம்ஶாந் ஶதகு³ணாந் ஸ்தா²பயிஷ்யதி ராக⁴வ꞉ ।
சாதுர்வர்ண்யம் ச லோகே(அ)ஸ்மிந் ஸ்வே ஸ்வே த⁴ர்மே நியோக்ஷ்யதி ॥ 96 ॥

த³ஶவர்ஷஸஹஸ்ராணி த³ஶவர்ஷஶதாநி ச ।
ராமோ ராஜ்யமுபாஸித்வா ப்³ரஹ்மலோகம் ப்ரயாஸ்யதி ॥ 97 ॥

இத³ம் பவித்ரம் பாபக்⁴நம் புண்யம் வேதை³ஶ்ச ஸம்மிதம் ।
ய꞉ படே²த்³ராமசரிதம் ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 98 ॥

ஏததா³க்²யாநமாயுஷ்யம் பட²ந்ராமாயணம் நர꞉ ।
ஸபுத்ரபௌத்ர꞉ ஸக³ண꞉ ப்ரேத்ய ஸ்வர்கே³ மஹீயதே ॥ 99 ॥

பட²ந் த்³விஜோ வாக்³ருஷப⁴த்வமீயா-
-த்ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூ⁴மிபதித்வமீயாத் ।
வணிக்³ஜந꞉ பண்யப²லத்வமீயா-
-ஜ்ஜநஶ்ச ஶூத்³ரோ(அ)பி மஹத்த்வமீயாத் ॥ 100 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 1 ॥

பா³லகாண்ட³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ (2) >>

விஷூசிகா மந்த்ர கத²நம் (யோக³வாஸிஷ்ட²ம்) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed