Yuddha Kanda Sarga 17 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (17)


॥ விபீ⁴ஷணஶரணாக³திநிவேத³நம் ॥

இத்யுக்த்வா பருஷம் வாக்யம் ராவணம் ராவணாநுஜ꞉ ।
ஆஜகா³ம முஹூர்தேந யத்ர ராம꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 1 ॥

தம் மேருஶிக²ராகாரம் தீ³ப்தாமிவ ஶதஹ்ரதா³ம் ।
க³க³நஸ்த²ம் மஹீஸ்தா²ஸ்தே த³த்³ருஶுர்வாநராதி⁴பா꞉ ॥ 2 ॥

ஸ ஹி மேகா⁴சலப்ரக்²யோ வஜ்ராயுத⁴ஸமப்ரப⁴꞉ । [மஹேந்த்³ரஸமவிக்ரம꞉]
வராயுத⁴த⁴ரோ வீரோ தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷித꞉ ॥ 3 ॥

யே சாப்யநுசராஸ்தஸ்ய சத்வாரோ பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ।
தே(அ)பி வர்மாயுதோ⁴பேதா பூ⁴ஷணைஶ்சாபி பூ⁴ஷிதா꞉ ॥ 4 ॥ [ஸர்வா]

தமாத்மபஞ்சமம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுக்³ரீவோ வாநராதி⁴ப꞉ ।
வாநரை꞉ ஸஹ து³ர்த⁴ர்ஷஶ்சிந்தயாமாஸ பு³த்³தி⁴மாந் ॥ 5 ॥

சிந்தயித்வா முஹூர்தம் து வாநராம்ஸ்தாநுவாச ஹ ।
ஹநுமத்ப்ரமுகா²ந்ஸர்வாநித³ம் வசநமுத்தமம் ॥ 6 ॥

ஏஷ ஸர்வாயுதோ⁴பேதஶ்சதுர்பி⁴꞉ ஸஹ ராக்ஷஸை꞉ ।
ராக்ஷஸோ(அ)ப்⁴யேதி பஶ்யத்⁴வமஸ்மாந்ஹந்தும் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 7 ॥

ஸுக்³ரீவஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸர்வே தே வாநரோத்தமா꞉ ।
ஸாலாநுத்³யம்ய ஶைலாம்ஶ்ச இத³ம் வசநமப்³ருவந் ॥ 8 ॥

ஶீக்⁴ரம் வ்யாதி³ஶ நோ ராஜந்வதா⁴யைஷாம் து³ராத்மநாம் ।
நிபதந்தி ஹதா யாவத்³த⁴ரண்யாமள்பதேஜஸ꞉ ॥ 9 ॥ [சைதே]

தேஷாம் ஸம்பா⁴ஷமாணாநாமந்யோந்யம் ஸ விபீ⁴ஷண꞉ ।
உத்தரம் தீரமாஸாத்³ய க²ஸ்த² ஏவ வ்யதிஷ்ட²த ॥ 10 ॥

உவாச ச மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ ஸ்வரேண மஹதா மஹாந் ।
ஸுக்³ரீவம் தாம்ஶ்ச ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஸர்வாந்வாநரயூத²பாந் ॥ 11 ॥

ராவணோ நாம து³ர்வ்ருத்தோ ராக்ஷஸோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
தஸ்யாஹமநுஜோ ப்⁴ராதா விபீ⁴ஷண இதி ஶ்ருத꞉ ॥ 12 ॥

தேந ஸீதா ஜநஸ்தா²நாத்³த்⁴ருதா ஹத்வா ஜடாயுஷம் ।
ருத்³தா⁴ ச விவஶா தீ³நா ராக்ஷஸீபி⁴꞉ ஸுரக்ஷிதா ॥ 13 ॥

தமஹம் ஹேதுபி⁴ர்வாக்யைர்விவிதை⁴ஶ்ச ந்யத³ர்ஶயம் ।
ஸாது⁴ நிர்யாத்யதாம் ஸீதா ராமாயேதி புந꞉ புந꞉ ॥ 14 ॥

ஸ ச ந ப்ரதிஜக்³ராஹ ராவண꞉ காலசோதி³த꞉ ।
உச்யமாநம் ஹிதம் வாக்யம் விபரீத இவௌஷத⁴ம் ॥ 15 ॥

ஸோ(அ)ஹம் பருஷிதஸ்தேந தா³ஸவச்சாவமாநித꞉ ।
த்யக்த்வா புத்ராம்ஶ்ச தா³ராம்ஶ்ச ராக⁴வம் ஶரணம் க³த꞉ ॥ 16 ॥

ஸர்வலோகஶரண்யாய ராக⁴வாய மஹாத்மநே ।
நிவேத³யத மாம் க்ஷிப்ரம் விபீ⁴ஷணமுபஸ்தி²தம் ॥ 17 ॥

ஏதத்து வசநம் ஶ்ருத்வா ஸுக்³ரீவோ லகு⁴விக்ரம꞉ ।
லக்ஷ்மணஸ்யாக்³ரதோ ராமம் ஸம்ரப்³த⁴மித³மப்³ரவீத் ॥ 18 ॥

ராவணஸ்யாநுஜோ ப்⁴ராதா விபீ⁴ஷண இதி ஶ்ருத꞉ ।
சதுர்பி⁴꞉ ஸஹ ரக்ஷோபி⁴ர்ப⁴வந்தம் ஶரணம் க³த꞉ ॥ 19 ॥

மந்த்ரே வ்யூஹே நயே சாரே யுக்தோ ப⁴விதுமர்ஹஸி ।
வாநராணாம் ச ப⁴த்³ரம் தே பரேஷாம் ச பரந்தப ॥ 20 ॥

அந்தர்தா⁴நக³தா ஹ்யேதே ராக்ஷஸா꞉ காமரூபிண꞉ ।
ஶூராஶ்ச நிக்ருதிஜ்ஞாஶ்ச தேஷு ஜாது ந விஶ்வஸேத் ॥ 21 ॥

ப்ரணீதீ⁴ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ராவணஸ்ய ப⁴வேத³யம் ।
அநுப்ரவிஶ்ய ஸோ(அ)ஸ்மாஸு பே⁴த³ம் குர்யாந்ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 22 ॥

அத²வா ஸ்வயமேவைஷ சி²த்³ரமாஸாத்³ய பு³த்³தி⁴மாந் ।
அநுப்ரவிஶ்ய விஶ்வஸ்தே கதா³சித்ப்ரஹரேத³பி ॥ 23 ॥

மித்ராடவீப³லம் சைவ மௌளம் ப்⁴ருத்யப³லம் ததா² ।
ஸர்வமேதத்³ப³லம் க்³ராஹ்யம் வர்ஜயித்வா த்³விஷத்³ப³லம் ॥ 24 ॥

ப்ரக்ருத்யா ராக்ஷஸோ ஹ்யேஷ ப்⁴ராதா(அ)மித்ரஸ்ய வை ப்ரபோ⁴ ।
ஆக³தஶ்ச ரிபோ꞉ பக்ஷாத்கத²மஸ்மிந்ஹி விஶ்வஸேத் ॥ 25 ॥

ராவணேந ப்ரணிஹிதம் தமவேஹி விபீ⁴ஷணம் ।
தஸ்யாஹம் நிக்³ரஹம் மந்யே க்ஷமம் க்ஷமவதாம் வர ॥ 26 ॥

ராக்ஷஸோ ஜிஹ்மயா பு³த்³த்⁴யா ஸந்தி³ஷ்டோ(அ)யமுபஸ்தி²த꞉ । [உபாக³த꞉]
ப்ரஹர்தும் மாயயா ச்ச²ந்நோ விஶ்வஸ்தே த்வயி ராக⁴வ ॥ 27 ॥

ப்ரவிஷ்ட꞉ ஶத்ருஸைந்யம் ஹி ப்ராஜ்ஞ꞉ ஶத்ருரதர்கித꞉ ।
நிஹந்யாத³ந்தரம் லப்³த்⁴வா உலூக இவ வாயஸாந் ॥ 28 ॥

வத்⁴யதாமேஷ த³ண்டே³ந தீவ்ரேண ஸசிவை꞉ ஸஹ ।
ராவணஸ்ய ந்ருஶம்ஸஸ்ய ப்⁴ராதா ஹ்யேஷ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 29 ॥

ஏவமுக்த்வா து தம் ராமம் ஸம்ரப்³தோ⁴ வாஹிநீபதி꞉ ।
வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகுஶலம் ததோ மௌநமுபாக³மத் ॥ 30 ॥

ஸுக்³ரீவஸ்ய து தத்³வாக்யம் ஶ்ருத்வா ராமோ மஹாயஶா꞉ ।
ஸமீபஸ்தா²நுவாசேத³ம் ஹநுமத்ப்ரமுகா²ந்ஹரீந் ॥ 31 ॥

யது³க்தம் கபிராஜேந ராவணாவரஜம் ப்ரதி ।
வாக்யம் ஹேதுமத³ர்த்²யம் ச ப⁴வத்³பி⁴ரபி தச்ச்²ருதம் ॥ 32 ॥

ஸுஹ்ருதா³ ஹ்யர்த²க்ருச்ச்²ரேஷு யுக்தம் பு³த்³தி⁴மதா ஸதா ।
ஸமர்தே²நாபி ஸந்தே³ஷ்டும் ஶாஶ்வதீம் பூ⁴திமிச்ச²தா ॥ 33 ॥

இத்யேவம் பரிப்ருஷ்டாஸ்தே ஸ்வம் ஸ்வம் மதமதந்த்³ரிதா꞉ ।
ஸோபசாரம் ததா³ ராமமூசுர்ஹிதசிகீர்ஷவ꞉ ॥ 34 ॥

அஜ்ஞாதம் நாஸ்தி தே கிஞ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு ராக⁴வ ।
ஆத்மாநம் ஸூசயந்ராம ப்ருச்ச²ஸ்யஸ்மாந்ஸுஹ்ருத்தயா ॥ 35 ॥ [ஜாநந்]

த்வம் ஹி ஸத்யவ்ரத꞉ ஶூரோ தா⁴ர்மிகோ த்³ருட⁴விக்ரம꞉ ।
பரீக்ஷ்யகாரீ ஸ்ம்ருதிமாந்நிஸ்ருஷ்டாத்மா ஸுஹ்ருத்ஸு ச ॥ 36 ॥

தஸ்மாதே³கைகஶஸ்தாவத்³ப்³ருவந்து ஸசிவாஸ்தவ ।
ஹேதுதோ மதிஸம்பந்நா꞉ ஸமர்தா²ஶ்ச புந꞉ புந꞉ ॥ 37 ॥

இத்யுக்தே ராக⁴வாயாத² மதிமாநங்க³தோ³(அ)க்³ரத꞉ ।
விபீ⁴ஷணபரீக்ஷார்த²முவாச வசநம் ஹரி꞉ ॥ 38 ॥

ஶத்ரோ꞉ ஸகாஶாத்ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸர்வதா² ஶங்க்ய ஏவ ஹி ।
விஶ்வாஸயோக்³ய꞉ ஸஹஸா ந கர்தவ்யோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 39 ॥

சா²த³யித்வா(ஆ)த்மபா⁴வம் ஹி சரந்தி ஶட²பு³த்³த⁴ய꞉ ।
ப்ரஹரந்தி ச ரந்த்⁴ரேஷு ஸோ(அ)நர்த²꞉ ஸுமஹாந்ப⁴வேத் ॥ 40 ॥

அர்தா²நர்தௌ² விநிஶ்சித்ய வ்யவஸாயம் ப⁴ஜேத ஹ ।
கு³ணத꞉ ஸங்க்³ரஹம் குர்யாத்³தோ³ஷதஸ்து விஸர்ஜயேத் ॥ 41 ॥

யதி³ தோ³ஷோ மஹாம்ஸ்தஸ்மிம்ஸ்த்யஜ்யதாமவிஶங்கிதம் ।
கு³ணாந்வா(அ)பி ப³ஹூந் ஜ்ஞாத்வா ஸங்க்³ரஹ꞉ க்ரியதாம் ந்ருப ॥ 42 ॥

ஶரப⁴ஸ்த்வத² நிஶ்சித்ய ஸார்த²ம் வசநமப்³ரவீத் । [ஸாத்⁴யம்]
க்ஷிப்ரமஸ்மிந்நரவ்யாக்⁴ர சார꞉ ப்ரதிவிதீ⁴யதாம் ॥ 43 ॥

ப்ரணிதா⁴ய ஹி சாரேண யதா²வத்ஸூக்ஷ்மபு³த்³தி⁴நா ।
பரீக்ஷ்ய ச தத꞉ கார்யோ யதா²ந்யாயம் பரிக்³ரஹ꞉ ॥ 44 ॥

ஜாம்ப³வாம்ஸ்த்வத² ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய ஶாஸ்த்ரபு³த்³த்⁴யா விசக்ஷண꞉ ।
வாக்யம் விஜ்ஞாபயாமாஸ கு³ணவத்³தோ³ஷவர்ஜிதம் ॥ 45 ॥

ப³த்³த⁴வைராச்ச பாபாச்ச ராக்ஷஸேந்த்³ராத்³விபீ⁴ஷண꞉ ।
அதே³ஶகாலே ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸர்வதா² ஶங்க்யதாமயம் ॥ 46 ॥

ததோ மைந்த³ஸ்து ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய நயாபநயகோவித³꞉ ।
வாக்யம் வசநஸம்பந்நோ ப³பா⁴ஷே ஹேதுமத்தரம் ॥ 47 ॥

வசநம் நாம தஸ்யைஷ ராவணஸ்ய விபீ⁴ஷண꞉ ।
ப்ருச்ச்²யதாம் மது⁴ரேணாயம் ஶநைர்நரவரேஶ்வர ॥ 48 ॥

பா⁴வமஸ்ய து விஜ்ஞாய ததஸ்தத்த்வம் கரிஷ்யஸி ।
யதி³ து³ஷ்டோ ந து³ஷ்டோ வா பு³த்³தி⁴பூர்வம் நரர்ஷப⁴ ॥ 49 ॥

அத² ஸம்ஸ்காரஸம்பந்நோ ஹநூமாந்ஸசிவோத்தம꞉ ।
உவாச வசநம் ஶ்லக்ஷ்ணமர்த²வந்மது⁴ரம் லகு⁴ ॥ 50 ॥

ந ப⁴வந்தம் மதிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸமர்த²ம் வத³தாம் வரம் ।
அதிஶாயயிதும் ஶக்தோ ப்³ருஹஸ்பதிரபி ப்³ருவந் ॥ 51 ॥

ந வாதா³ந்நாபி ஸங்க⁴ர்ஷாந்நாதி⁴க்யாந்ந ச காமத꞉ ।
வக்ஷ்யாமி வசநம் ராஜந்யதா²ர்த²ம் ராமகௌ³ரவாத் ॥ 52 ॥

அர்தா²நர்த²நிமித்தம் ஹி யது³க்தம் ஸசிவைஸ்தவ ।
தத்ர தோ³ஷம் ப்ரபஶ்யாமி க்ரியா ந ஹ்யுபபத்³யதே ॥ 53 ॥

ருதே நியோகா³த்ஸாமர்த்²யமவபோ³த்³து⁴ம் ந ஶக்யதே ।
ஸஹஸா விநியோகோ³ ஹி தோ³ஷவாந்ப்ரதிபா⁴தி மா ॥ 54 ॥

சாரப்ரணிஹிதம் யுக்தம் யது³க்தம் ஸசிவைஸ்தவ ।
அர்த²ஸ்யாஸம்ப⁴வாத்தத்ர காரணம் நோபபத்³யதே ॥ 55 ॥

அதே³ஶகாலே ஸம்ப்ராப்த இத்யயம் யத்³விபீ⁴ஷண꞉ ।
விவக்ஷா தத்ர மே(அ)ஸ்தீயம் தாம் நிபோ³த⁴ யதா²மதி ॥ 56 ॥

ஸ ஏஷ தே³ஶ꞉ காலஶ்ச ப⁴வதீதி யதா²ததா² ।
புருஷாத்புருஷம் ப்ராப்ய ததா² தோ³ஷகு³ணாவபி ॥ 57 ॥

தௌ³ராத்ம்யம் ராவணே த்³ருஷ்ட்வா விக்ரமம் ச ததா² த்வயி ।
யுக்தமாக³மநம் தஸ்ய ஸத்³ருஶம் தஸ்ய பு³த்³தி⁴த꞉ ॥ 58 ॥

அஜ்ஞாதரூபை꞉ புருஷை꞉ ஸ ராஜந்ப்ருச்ச்²யதாமிதி ।
யது³க்தமத்ர மே ப்ரேக்ஷா காசித³ஸ்தி ஸமீக்ஷிதா ॥ 59 ॥

ப்ருச்ச்²யமாநோ விஶங்கேத ஸஹஸா பு³த்³தி⁴மாந்வச꞉ ।
தத்ர மித்ரம் ப்ரது³ஷ்யேத மித்²யா ப்ருஷ்டம் ஸுகா²க³தம் ॥ 60 ॥

அஶக்ய꞉ ஸஹஸா ராஜந்பா⁴வோ வேத்தும் பரஸ்ய வை ।
அந்த꞉ஸ்வபா⁴வைர்கீ³தைஸ்தைர்நைபுண்யம் பஶ்யதா ப்⁴ருஶம் ॥ 61 ॥

ந த்வஸ்ய ப்³ருவதோ ஜாது லக்ஷ்யதே து³ஷ்டபா⁴வதா ।
ப்ரஸந்நம் வத³நம் சாபி தஸ்மாந்மே நாஸ்தி ஸம்ஶய꞉ ॥ 62 ॥

அஶங்கிதமதி꞉ ஸ்வஸ்தோ² ந ஶட²꞉ பரிஸர்பதி ।
ந சாஸ்ய து³ஷ்டா வாக்சாபி தஸ்மாந்நாஸ்தீஹ ஸம்ஶய꞉ ॥ 63 ॥

ஆகாரஶ்சா²த்³யமாநோ(அ)பி ந ஶக்யோ விநிகூ³ஹிதும் ।
ப³லாத்³தி⁴ விவ்ருணோத்யேவ பா⁴வமந்தர்க³தம் ந்ருணாம் ॥ 64 ॥

தே³ஶகாலோபபந்நம் ச கார்யம் கார்யவிதா³ம் வர ।
ஸ்வப²லம் குருதே க்ஷிப்ரம் ப்ரயோகே³ணாபி⁴ஸம்ஹிதம் ॥ 65 ॥

உத்³யோக³ம் தவ ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய மித்²யாவ்ருத்தம் ச ராவணம் ।
வாலிநஶ்ச வத⁴ம் ஶ்ருத்வா ஸுக்³ரீவம் சாபி⁴ஷேசிதம் ॥ 66 ॥

ராஜ்யம் ப்ரார்த²யமாநஶ்ச பு³த்³தி⁴பூர்வமிஹாக³த꞉ ।
ஏதாவத்து புரஸ்க்ருத்ய யுஜ்யதே தத்ர ஸங்க்³ரஹ꞉ ॥ 67 ॥

யதா²ஶக்தி மயோக்தம் து ராக்ஷஸஸ்யார்ஜவம் ப்ரதி ।
த்வம் ப்ரமாணம் து ஶேஷஸ்ய ஶ்ருத்வா பு³த்³தி⁴மதாம் வர ॥ 68 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 17 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (18) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed