Yuddha Kanda Sarga 15 – யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (15)

॥ இந்த்³ரஜித்³விபீ⁴ஷணவிவாத³꞉ ॥

ப்³ருஹஸ்பதேஸ்துல்யமதேர்வசஸ்த-
-ந்நிஶம்ய யத்நேந விபீ⁴ஷணஸ்ய ।
ததோ மஹாத்மா வசநம் ப³பா⁴ஷே
தத்ரேந்த்³ரஜிந்நைர்ருதயோத⁴முக்²ய꞉ ॥ 1 ॥

கிம் நாம தே தாத கநிஷ்ட²வாக்ய-
-மநர்த²கம் சைவ ஸுபீ⁴தவச்ச ।
அஸ்மிந்குலே யோ(அ)பி ப⁴வேந்ந ஜாத꞉
ஸோ(அ)பீத்³ருஶம் நைவ வதே³ந்ந குர்யாத் ॥ 2 ॥

ஸத்த்வேந வீர்யேண பராக்ரமேண
ஶௌர்யேண தை⁴ர்யேண ச தேஜஸா ச ।
ஏக꞉ குலே(அ)ஸ்மிந்புருஷோ விமுக்தோ
விபீ⁴ஷணஸ்தாத கநிஷ்ட² ஏஷ꞉ ॥ 3 ॥

கிம் நாம தௌ ராக்ஷஸ ராஜபுத்ரா-
-வஸ்மாகமேகேந ஹி ராக்ஷஸேந ।
ஸுப்ராக்ருதேநாபி ரணே நிஹந்தும்
ஶக்யௌ குதோ பீ⁴ஷயஸே ஸ்ம பீ⁴ரோ ॥ 4 ॥

த்ரிலோகநாதோ² நநு தே³வராஜ꞉
ஶக்ரோ மயா பூ⁴மிதலே நிவிஷ்ட꞉ ।
ப⁴யார்தி³தாஶ்சாபி தி³ஶ꞉ ப்ரபந்நா꞉
ஸர்வே ததா² தே³வக³ணா꞉ ஸமக்³ரா꞉ ॥ 5 ॥

ஐராவதோ விஸ்வரமுந்நத³ந்ஸ
நிபாதிதோ பூ⁴மிதலே மயா து ।
நிக்ருஷ்ய த³ந்தௌ து மயா ப்ரஸஹ்ய
வித்ராஸிதா தே³வக³ணா꞉ ஸமக்³ரா꞉ ॥ 6 ॥

ஸோ(அ)ஹம் ஸுராணாமபி த³ர்பஹந்தா
தை³த்யோத்தமாநாமபி ஶோகதா³தா ।
கத²ம் நரேந்த்³ராத்மஜயோர்ந ஶக்தோ
மநுஷ்யயோ꞉ ப்ராக்ருதயோ꞉ ஸுவீர்ய꞉ ॥ 7 ॥

அதே²ந்த்³ரகல்பஸ்ய து³ராஸத³ஸ்ய
மஹௌஜஸஸ்தத்³வசநம் நிஶம்ய ।
ததோ மஹார்த²ம் வசநம் ப³பா⁴ஷே
விபீ⁴ஷண꞉ ஶஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வரிஷ்ட²꞉ ॥ 8 ॥

ந தாத மந்த்ரே தவ நிஶ்சயோ(அ)ஸ்தி
பா³லஸ்த்வமத்³யாப்யவிபக்வபு³த்³தி⁴꞉ ।
தஸ்மாத்த்வயா ஹ்யாத்மவிநாஶநாய
வசோ(அ)ர்த²ஹீநம் ப³ஹு விப்ரளப்தம் ॥ 9 ॥

புத்ரப்ரவாதே³ந து ராவணஸ்ய
த்வமிந்த்³ரஜிந்மித்ரமுகோ²(அ)ஸி ஶத்ரு꞉ ।
யஸ்யேத்³ருஶம் ராக⁴வதோ விநாஶம்
நிஶம்ய மோஹாத³நுமந்யஸே த்வம் ॥ 10 ॥

த்வமேவ வத்⁴யஶ்ச ஸுது³ர்மதிஶ்ச
ஸ சாபி வத்⁴யோ ய இஹாநயத்த்வாம் ।
பா³லம் த்³ருட⁴ம் ஸாஹஸிகம் ச யோ(அ)த்³ய
ப்ராவேஶயந்மந்த்ரக்ருதாம் ஸமீபம் ॥ 11 ॥

மூட⁴꞉ ப்ரக³ள்போ⁴(அ)விநயோபபந்ந-
-ஸ்தீக்ஷ்ணஸ்வபா⁴வோ(அ)ல்பமதிர்து³ராத்மா ।
மூர்க²ஸ்த்வமத்யந்தஸுது³ர்மதிஶ்ச
த்வமிந்த்³ரஜித்³பா³லதயா ப்³ரவீஷி ॥ 12 ॥

கோ ப்³ரஹ்மத³ண்ட³ப்ரதிமப்ரகாஶா-
-நர்சிஷ்மத꞉ காலநிகாஶரூபாந் ।
ஸஹேத பா³ணாந்யமத³ண்ட³கல்பாந்
ஸமக்ஷ முக்தாந்யுதி⁴ ராக⁴வேண ॥ 13 ॥

த⁴நாநி ரத்நாநி விபூ⁴ஷணாநி
வாஸாம்ஸி தி³வ்யாநி மணீம்ஶ்ச சித்ராந் ।
ஸீதாம் ச ராமாய நிவேத்³ய தே³வீம்
வஸேம ராஜந்நிஹ வீதஶோகா꞉ ॥ 14 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ பஞ்சத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 15 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஷோட³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (16)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: