Ayodhya Kanda Sarga 78 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (78)


॥ குப்³ஜாவிக்ஷேப꞉ ॥

அத² யாத்ராம் ஸமீஹந்தம் ஶத்ருக்⁴ந꞉ லக்ஷ்மணாநுஜ꞉ ।
ப⁴ரதம் ஶோகஸந்தப்தமித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

க³திர்ய꞉ ஸர்வ பூ⁴தாநாம் து³꞉கே² கிம் புநராத்மந꞉ ।
ஸ ராம꞉ ஸத்த்வஸம்பந்ந꞉ ஸ்த்ரியா ப்ரவ்ராஜித꞉ வநம் ॥ 2 ॥

ப³லவாந் வீர்யஸம்பந்நோ லக்ஷ்மணோ நாம யோ(அ)ப்யஸௌ ।
கிம் ந மோசயதே ராமம் க்ருத்வா அபி பித்ருநிக்³ரஹம் ॥ 3 ॥

பூர்வமேவ து நிக்³ராஹ்ய꞉ ஸமவேக்ஷ்ய நயாநயௌ ।
உத்பத²ம் ய꞉ ஸமாரூடோ⁴ நார்யா ராஜா வஶம் க³த꞉ ॥ 4 ॥

இதி ஸம்பா⁴ஷமாணே து ஶத்ருக்⁴நே லக்ஷ்மணாநுஜே ।
ப்ராக்³த்³வாரே(அ)பூ⁴த்ததா³ குப்³ஜா ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ॥ 5 ॥

லிப்தா சந்த³நஸாரேண ராஜவஸ்த்ராணி பி³ப்⁴ரதீ ।
விவித⁴ம் விவிதை⁴ஸ்தைஸ்தைர்பூ⁴ஷணைஶ்ச விபூ⁴ஷிதா ॥ 6 ॥

மேக²லாதா³மபி⁴ஶ்சித்ரை꞉ அந்யைஶ்ச ஶுப⁴பூ⁴ஷணை꞉ ।
ப³பா⁴ஸே ப³ஹுபி⁴ர்ப³த்³தா⁴ ரஜ்ஜுப³த்³தே⁴வ வாநரீ ॥ 7 ॥

தாம் ஸமீக்ஷ்ய ததா³ த்³வாஸ்தா²꞉ ஸுப்⁴ருஶம் பாபகாரிணீம் ।
க்³ருஹீத்வா(அ)கருணம் குப்³ஜாம் ஶத்ருக்⁴நாய ந்யவேத³யத் ॥ 8 ॥

யஸ்யா꞉ க்ருதே வநே ராமர்ந்யஸ்த தே³ஹஶ்ச வ꞉ பிதா ।
ஸேயம் பாபா ந்ருஶம்ஸா ச தஸ்யா꞉ குரு யதா²மதி ॥ 9 ॥

ஶத்ருக்⁴நஶ்ச ததா³ஜ்ஞாய வசநம் ப்⁴ருஶது³꞉கி²த꞉ ।
அந்த꞉புரசராந் ஸர்வாந் இத்யுவாச த்⁴ருதவ்ரத꞉ ॥ 10 ॥

தீவ்ரமுத்பாதி³தம் து³꞉க²ம் ப்⁴ராத்ரூணாம் மே ததா² பிது꞉ ।
யயா ஸேயம் ந்ருஶம்ஸஸ்ய கர்மண꞉ ப²லமஶ்நுதாம் ॥ 11 ॥

ஏவமுக்தா து தேநாஶு ஸகீ²ஜநஸமாவ்ருதா ।
க்³ருஹீதா ப³லவத் குப்³ஜா ஸா தத்³க்³ருஹமநாத³யத் ॥ 12 ॥

தத꞉ ஸுப்⁴ருஶ ஸந்தப்தஸ்தஸ்யா꞉ ஸர்வ꞉ ஸகீ²ஜந꞉ ।
க்ருத்³த⁴மாஜ்ஞாய ஶத்ருக்⁴நம் வ்யபலாயத ஸர்வஶ꞉ ॥ 13 ॥

ஆமந்த்ரயத க்ருத்ஸ்நஶ்ச தஸ்யா꞉ ஸர்வஸகீ²ஜந꞉ ।
யதா²(அ)யம் ஸமுபக்ராந்தர்நிஶ்ஶேஷம் ந꞉ கரிஷ்யதி ॥ 14 ॥

ஸாநுக்ரோஶாம் வதா³ந்யாம் ச த⁴ர்மஜ்ஞாம் ச யஶஸ்விநீம் ।
கௌஸல்யாம் ஶரணம் யாம꞉ ஸா ஹி நோ(அ)ஸ்து த்⁴ருவா க³தி꞉ ॥ 15 ॥

ஸ ச ரோஷேண தாம்ராக்ஷ꞉ ஶத்ருக்⁴ந꞉ ஶத்ருதாபந꞉ ।
விசகர்ஷ ததா³ குப்³ஜாம் க்ரோஶந்தீம் த⁴ரணீதலே ॥ 16 ॥

தஸ்யா ஹ்யாக்ருஷ்யமாணாயா மந்த²ராயாஸ்ததஸ்தத꞉ ।
சித்ரம் ப³ஹுவித⁴ம் பா⁴ண்ட³ம் ப்ருதி²வ்யாம் தத்³வ்யஶீர்யத ॥ 17 ॥

தேந பா⁴ண்டே³ந ஸம்ஸ்தீர்ணம் ஶ்ரீமத்³ராஜநிவேஶநம் ।
அஶோப⁴த ததா³ பூ⁴ய꞉ ஶாரத³ம் க³க³நம் யதா² ॥ 18 ॥

ஸ ப³லீ ப³லவத்க்ரோதா⁴த்³க்³ருஹீத்வா புருஷர்ஷப⁴꞉ ।
கைகேயீமபி⁴நிர்ப⁴ர்த்ஸ்ய ப³பா⁴ஷே பருஷம் வச꞉ ॥ 19 ॥

தை꞉ வாக்யை꞉ பருஷைர்து³꞉கை²꞉ கைகேயீ ப்⁴ருஶது³꞉கி²தா ।
ஶத்ருக்⁴நப⁴யஸந்த்ரஸ்தா புத்ரம் ஶரணமாக³தா ॥ 20 ॥

தாம் ப்ரேக்ஷ்ய ப⁴ரத꞉ க்ருத்³த⁴ம் ஶத்ருக்⁴நமித³மப்³ரவீத் ।
அவத்⁴யா꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் ப்ரமதா³꞉ க்ஷம்யதாமிதி ॥ 21 ॥

ஹந்யாமஹமிமாம் பாபாம் கைகேயீம் து³ஷ்டசாரிணீம் ।
யதி³ மாம் தா⁴ர்மிகோ ராமர்நாஸூயேந்மாத்ரு கா⁴தகம் ॥ 22 ॥

இமாமபி ஹதாம் குப்³ஜாம் யதி³ ஜாநாதி ராக⁴வ꞉ ।
த்வாம் ச மாம் சைவ த⁴ர்மாத்மா நாபி⁴பா⁴ஷிஷ்யதே த்⁴ருவம் ॥ 23 ॥

ப⁴ரதஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஶத்ருக்⁴ந꞉ லக்ஷ்மணாநுஜ꞉ ।
ந்யவர்தத தத꞉ ரோஷாத் தாம் முமோச ச மந்த²ராம் ॥ 24 ॥

ஸா பாத³மூலே கைகேய்யா꞉ மந்த²ரா நிபபாத ஹ ।
நிஶ்ஶ்வஸந்தீ ஸுது³꞉கா²ர்தா க்ருபணம் விளலாப ச ॥ 25 ॥

ஶத்ருக்⁴ந விக்ஷேப விமூட⁴ஸஞ்ஜ்ஞாம்
ஸமீக்ஷ்ய குப்³ஜாம் ப⁴ரதஸ்ய மாதா ।
ஶநை꞉ ஸமாஶ்வாஸயதா³ர்தரூபாம்
க்ரௌஞ்சீம் விளக்³நாமிவ வீக்ஷமாணாம் ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 78 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (79) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: