Ayodhya Kanda Sarga 77 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (77)


॥ ப⁴ரதஶத்ருக்⁴நவிளாப꞉ ॥

ததர்த³ஶாஹே(அ)திக³தே க்ருதஶௌசோ ந்ருபாத்மஜ꞉ ।
த்³வாத³ஶே(அ)ஹநி ஸம்ப்ராப்தே ஶ்ராத்³த⁴கர்மாண்யகாரயத் ॥ 1 ॥

ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ ரத்நம் த⁴நமந்நம் ச புஷ்களம் ।
வாஸாம்ஸி ச மஹார்ஹாணி ரத்நாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 2 ॥

பா³ஸ்திகம் ப³ஹு ஶுக்லம் ச கா³ஶ்சாபி ஶதஶஸ்ததா² ।
தா³ஸீதா³ஸம் ச யாநம் ச வேஶ்மாநி ஸுமஹாந்தி ச ॥ 3 ॥

ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ த³தௌ³ புத்ர꞉ ராஜ்ஞஸ்தஸ்யௌர்த்⁴வதை³ஹிகம் ।
தத꞉ ப்ரபா⁴தஸமயே தி³வஸே(அ)த² த்ரயோத³ஶே ॥ 4 ॥

விளலாப மஹா பா³ஹுர்ப⁴ரத꞉ ஶோகமூர்சி²த꞉ ।
ஶப்³தா³பிஹிதகண்ட²ஶ்ச ஶோத⁴நார்த²முபாக³த꞉ ॥ 5 ॥

சிதாமூலே பிதுர்வாக்யமித³மாஹ ஸுது³꞉கி²த꞉ ।
தாத யஸ்மிந்நிஸ்ருஷ்டோ(அ)ஹம் த்வயா ப்⁴ராதரி ராக⁴வே ॥ 6 ॥

தஸ்மிந்வநம் ப்ரவ்ரஜிதே ஶூந்யே த்யக்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம் த்வயா ।
யதா² க³திரநாதா²யா꞉ புத்ர꞉ ப்ரவ்ராஜித꞉ வநம் ॥ 7 ॥

தாமம்பா³ம் தாத கௌஸல்யாம் த்யக்த்வா த்வம் க்வ க³தர்ந்ருப ।
த்³ருஷ்ட்வா ப⁴ஸ்மாருணம் தச்ச த³க்³தா⁴ஸ்தி²ஸ்தா²நமண்ட³லம் ॥ 8 ॥

பிது꞉ ஶரீரநிர்வாணம் நிஷ்டநந் விஷஸாத³ ஸ꞉ ।
ஸ து த்³ருஷ்ட்வா ருத³ந் தீ³ந꞉ பபாத த⁴ரணீதலே ॥ 9 ॥

உத்தா²ப்யமாந꞉ ஶக்ரஸ்ய யந்த்ர த்⁴வஜைவச்யுத꞉ ।
அபி⁴பேதுஸ்தத꞉ ஸர்வே தஸ்யாமாத்யா꞉ ஶுசிவ்ரதம் ॥ 10 ॥

அந்தகாலே நிபதிதம் யயாதிம்ருஷயோ யதா² ।
ஶத்ருக்⁴நஶ்சாபி ப⁴ரதம் த்³ருஷ்ட்வா ஶோகபரிப்லுதம் ॥ 11 ॥

விஸஞ்ஜ்ஞோ ந்யபதத்³பூ⁴மௌ பூ⁴மி பாலமநுஸ்மரந் ।
உந்மத்தைவ நிஶ்சேதா விளலாப ஸுது³꞉கி²த꞉ ॥ 12 ॥

ஸ்ம்ருத்வா பிதுர்கு³ணாங்கா³நி தநி தாநி ததா³ ததா³ ।
மந்த²ராப்ரப⁴வஸ்தீவ்ர꞉ கைகேயீக்³ராஹஸங்குல꞉ ॥ 13 ॥

வரதா³நமயோ(அ)க்ஷோப்⁴யோ அமஜ்ஜயச்சோ²கஸாக³ர꞉ ।
ஸுகுமாரம் ச பா³லம் ச ஸததம் லாலிதம் த்வயா ॥ 14 ॥

க்வ தாத ப⁴ரதம் ஹித்வா விளபந்தம் க³த꞉ ப⁴வாந் ।
நநு போ⁴ஜ்யேஷு பாநேஷு வஸ்த்ரேஷ்வாப⁴ரணேஷு ச ॥ 15 ॥

ப்ரவாரயஸி ந꞉ ஸர்வாந் தந்ந꞉ கோ(அ)ந்ய கரிஷ்யதி ।
அவதா³ரண காலே து ப்ருதி²வீ நாவதீ³ர்யதே ॥ 16 ॥

யா விஹீநா த்வயா ராஜ்ஞா த⁴ர்மஜ்ஞேந மஹாத்மநா ।
பிதரி ஸ்வர்க³மாபந்நே ராமே சாரண்யமாஶ்ரிதே ॥ 17 ॥

கிம் மே ஜீவிதஸாமர்த்²யம் ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஹுதாஶநம் ।
ஹீநோ ப்⁴ராத்ரா ச பித்ரா ச ஶூந்யாமிக்ஷ்வாகு பாலிதாம் ॥ 18 ॥

அயோத்⁴யாம் ந ப்ரவேக்ஷ்யாமி ப்ரவேக்ஷ்யாமி தபோவநம் ।
தயோர்விளபிதம் ஶ்ருத்வா வ்யஸநம் சாந்வவேக்ஷ்ய தத் ॥ 19 ॥

ப்⁴ருஶமார்ததரா பூ⁴ய꞉ ஸர்வ ஏவாநுகா³மிந꞉ ।
தத꞉ விஷண்ணௌ ஶ்ராந்தௌ ச ஶத்ருக்⁴நப⁴ரதாவுபௌ⁴ ॥ 20 ॥ [விஶ்ராந்தௌ]

த⁴ரண்யாம் ஸம்வ்யசேஷ்டேதாம் ப⁴க்³நஶ்ருங்கா³விவர்ஷபௌ⁴ ।
தத꞉ ப்ரக்ருதிமாந் வைத்³ய꞉ பிதுரேஷாம் புரோஹித꞉ ॥ 21 ॥

வஸிஷ்டோ² ப⁴ரதம் வாக்யமுத்தா²ப்ய தமுவாச ஹ ।
த்ரயோத³ஶோ(அ)யம் தி³வஸ꞉ பிதுர்வ்ருத்தஸ்ய தே விபோ⁴ ॥ 22 ॥

ஸாவஶேஷாஸ்தி²நிசயே கிமிஹ த்வம் விளம்ப³ஸே ।
த்ரீணி த்³வந்த்³வாநி பூ⁴தேஷு ப்ரவ்ருத்தாந்யவிஶேஷத꞉ ॥ 23 ॥

தேஷு சாபரிஹார்யேஷு நைவம் ப⁴விதுமர்ஹதி ।
ஸுமந்த்ரஶ்சாபி ஶத்ருக்⁴நமுத்தா²ப்யாபி⁴ப்ரஸாத்³ய ச ॥ 24 ॥

ஶ்ராவயாமாஸ தத்த்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வபூ⁴தப⁴வாப⁴வௌ ।
உத்தி²தௌ தௌ நரவ்யாக்⁴ரௌ ப்ரகாஶேதே யஶஸ்விநௌ ॥ 25 ॥

வர்ஷாதப பரிக்லிந்நௌ ப்ருத²கி³ந்த்³ரத்⁴வஜாவிவ ।
அஶ்ரூணி பரிம்ருத்³நந்தௌ ரக்தாக்ஷௌ தீ³நபா⁴ஷிணௌ ।
அமாத்யாஸ்த்வரயந்தி ஸ்ம தநயௌ சாபரா꞉ க்ரியா꞉ ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஸப்தஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 77 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (78) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: