Ayodhya Kanda Sarga 71 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (71)


॥ அயோத்⁴யாக³மநம் ॥

ஸ ப்ராங்முகோ² ராஜக்³ருஹாத³பி⁴நிர்யாய வீர்யவாந் । [ராக⁴வ꞉]
ததஸ்ஸுதா³மாம் த்³யுதிமாந் ஸந்தீர்யாவேக்ஷ்ய தாம் நதீ³ம் ॥ 1 ॥

ஹ்லாதி³நீம் தூ³ரபாராம் ச ப்ரத்யக் ஸ்ரோதஸ்தரங்கி³ணீம் ।
ஶதத்³ரூமதரச்ச்²ரீமாந் நதீ³மிக்ஷ்வாகுநந்த³ந꞉ ॥ 2 ॥

ஏலாதா⁴நே நதீ³ம் தீர்த்வா ப்ராப்ய சாபரபர்படாந் ।
ஶிலாமாகுர்வதீம் தீர்த்வா ஆக்³நேயம் ஶல்யகர்தநம் ॥ 3 ॥

ஸத்ய ஸந்த⁴꞉ ஶுசி꞉ ஶ்ரீமாந் ப்ரேக்ஷமாண꞉ ஶிலாவஹாம் ।
அத்யயாத் ஸ மஹாஶைலாந் வநம் சைத்ரரத²ம் ப்ரதி ॥ 4 ॥

ஸரஸ்வதீம் ச க³ங்கா³ம் ச யுக்³மேந ப்ரதிபத்³ய ச । [ப்ரத்யபத்³யத]
உத்தரம் வீரமத்ஸ்யாநாம் பா⁴ருண்ட³ம் ப்ராவிஶத்³வநம் ॥ 5 ॥

வேகி³நீம் ச குலிங்கா³க்²யாம் ஹ்ராதி³நீம் பர்வதாவ்ருதாம் ।
யமுநாம் ப்ராப்ய ஸந்தீர்ணோ ப³லமாஶ்வாஸயத்ததா³ ॥ 6 ॥

ஶீதீக்ருத்ய து கா³த்ராணி க்லாந்தாநாஶ்வாஸ்ய வாஜிந꞉ ।
தத்ர ஸ்நாத்வா ச பீத்வா ச ப்ராயாதா³தா³ய சோத³கம் ॥ 7 ॥

ராஜபுத்ர꞉ மஹாரண்யமநபீ⁴க்ஷ்ணோபஸேவிதம் ।
ப⁴த்³ர꞉ ப⁴த்³ரேண யாநேந மாருத꞉ க²மிவாத்யயாத் ॥ 8 ॥

பா⁴கீ³ரதீ²ம் து³ஷ்ப்ரதராமம்ஶுதா⁴நே மஹாநதீ³ம் ।
உபாயாத்³ராக⁴வஸ்தூர்ணம் ப்ராக்³வடே விஶ்ருதே புரே ॥ 9 ॥

ஸ க³ங்கா³ம் ப்ராக்³வடே தீர்த்வா ஸமாயாத்குடிகோஷ்டி²காம் ।
ஸப³லஸ்தாம் ஸ தீர்த்வா(அ)த² ஸமாயாத்³த⁴ர்மவர்த⁴நம் ॥ 10 ॥

தோரணம் த³க்ஷிணார்தே⁴ந ஜம்பூ³ப்ரஸ்த²முபாக³மத் ।
வரூத²ம் ச யயௌ ரம்யம் க்³ராமம் த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ 11 ॥

தத்ர ரம்யே வநே வாஸம் க்ருத்வா(அ)ஸௌ ப்ராங்முகோ² யயௌ ।
உத்³யாநமுஜ்ஜிஹாநாயா꞉ ப்ரியகா யத்ர பாத³பா꞉ ॥ 12 ॥

ஸாலாம்ஸ்து ப்ரியகாந்ப்ராப்ய ஶீக்⁴ராநாஸ்தா²ய வாஜிந꞉ ।
அநுஜ்ஞாப்யாத² ப⁴ரத꞉ வாஹிநீம் த்வரித꞉ யயௌ ॥ 13 ॥

வாஸம் க்ருத்வா ஸர்வதீர்தே² தீர்த்வா சோத்தாநகாம் நதீ³ம் ।
அந்யா நதீ³ஶ்ச விவிதா⁴꞉ பார்வதீயைஸ்துரங்க³மை꞉ ॥ 14 ॥

ஹஸ்தி ப்ருஷ்ட²கமாஸாத்³ய குடிகாமத்யவர்தத ।
ததார ச நரவ்யாக்⁴ர꞉ லௌஹித்யே ஸ கபீவதீம் ॥ 15 ॥

ஏகஸாலே ஸ்தா²ணுமதீம் விநதே கோ³மதீம் நதீ³ம் ।
[* வ்யபாயாத்³ராக⁴ஸ்தூர்ணம் தீர்த்வா ஶோணாம் மஹாநதீ³ம் ।*]
கலிங்க³நக³ரே சாபி ப்ராப்ய ஸாலவநம் ததா³ ॥ 16 ॥

ப⁴ரத꞉ க்ஷிப்ரமாக³ச்சத் ஸுபரிஶ்ராந்தவாஹந꞉ ।
வநம் ச ஸமதீத்யாஶு ஶர்வர்யாமருணோத³யே ॥ 17 ॥

அயோத்⁴யாம் மநுநா ராஜ்ஞா நிர்மிதாம் ஸந்த³த³ர்ஶ ஹ ।
தாம் புரீம் புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஸப்தராத்ரோஷித꞉ பதி² ॥ 18 ॥

அயோத்⁴யாமக்³ரதர்த்³ருஷ்ட்வா ஸாரதி²ம் வாக்யமப்³ரவீத் ।
ஏஷா நாதிப்ரதீதா மே புண்யோத்³யாநா யஶஸ்விநீ ॥ 19 ॥

அயோத்⁴யா த்³ருஶ்யதே தூ³ராத் ஸாரதே² பாண்டு³ம்ருத்திகா ।
யஜ்வபி⁴ர்கு³ணஸம்பந்நை꞉ ப்³ராஹ்மணை꞉ வேத³பாரகை³꞉ ॥ 20 ॥

பூ⁴யிஷ்ட²ம்ருத்³தை⁴ராகீர்ணா ராஜர்ஷிபரிபாலிதா ।
அயோத்⁴யாயாம் புரா ஶப்³த³꞉ ஶ்ரூயதே துமுலோ மஹாந் ॥ 21 ॥

ஸமந்தாந்நரநாரீணாம் தமத்³ய ந ஶ்ருணோம்யஹம் ।
உத்³யாநாநி ஹி ஸாயாஹ்நே க்ரீடி³த்வோபரதைர்நரை꞉ ॥ 22 ॥

ஸமந்தாத்³விப்ரதா⁴வத்³பி⁴꞉ ப்ரகாஶந்தே மமாந்யதா³ ।
தாந்யத்³யாநுருத³ந்தீவ பரித்யக்தாநி காமிபி⁴꞉ ॥ 23 ॥

அரண்ய பூ⁴தேவ புரீ ஸாரதே² ப்ரதிபா⁴தி மே ।
ந ஹ்யத்ர யாநைர்த்³ருஶ்யந்தே ந க³ஜைர்ந ச வாஜிபி⁴꞉ ॥ 24 ॥

நிர்யாந்த꞉ வா(அ)பி⁴யாந்த꞉ வா நரமுக்²யா யதா²புரம் ।
உத்³யாநாநி புரா பா⁴ந்தி மத்தப்ரமுதி³தாநி ச ॥ 25 ॥

ஜநாநாம் ரதிஸம்யோகே³ஷ்வத்யந்தகு³ணவந்தி ச ।
தாந்யேதாந்யத்³ய வஶ்யாமி நிராநந்தா³நி ஸர்வஶ꞉ ॥ 26 ॥

ஸ்ரஸ்தபர்ணைரநுபத²ம் விக்ரோஶத்³பி⁴ரிவ த்³ருமை꞉ ।
நாத்³யாபி ஶ்ரூயதே ஶப்³தோ³ மத்தாநாம் ம்ருக³பக்ஷிணாம் ॥ 27 ॥

ஸம்ரக்தாம் மது⁴ராம் வாணீம் கலம் வ்யாஹரதாம் ப³ஹு ।
சந்த³நாக³ருஸம்ப்ருக்தோ தூ⁴பஸம்மூர்சிதோ(அ)துல꞉ ॥ 28 ॥

ப்ரவாதி பவந꞉ ஶ்ரீமாந் கிம் நு நாத்³ய யதா²புரம் ।
பே⁴ரீம்ருத³ங்க³வீணாநாம் கோணஸங்க⁴ட்டித꞉ புந꞉ ॥ 29 ॥

கிமத்³ய ஶப்³தோ³ விரத꞉ ஸதா³(அ)தீ³நக³தி꞉ புரா ।
அநிஷ்டாநி ச பாபாநி பஶ்யாமி விவிதா⁴நி ச ॥ 30 ॥

நிமித்தாந்யமநோஜ்ஞாநி தேந ஸீத³தி தே மந꞉ ।
ஸர்வதா² குஶலம் ஸூத து³ர்லப⁴ம் மம ப³ந்து⁴ஷு ॥ 31 ॥

ததா² ஹ்யஸதி ஸம்மோஹே ஹ்ருத³யம் ஸீத³தீவ மே ।
விஷண்ண꞉ ஶாந்தஹ்ருத³யஸ்த்ரஸ்த꞉ ஸம்லுலிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 32 ॥

ப⁴ரத꞉ ப்ரவிவேஶாஶு புரீமிக்ஷ்வாகுபாலிதாம் ।
த்³வாரேண வைஜயந்தேந ப்ராவிஶச்ச்²ராந்தவாஹந꞉ ॥ 33 ॥

த்³வாஸ்ஸ்தை²ருத்தா²ய விஜயம் ப்ருஷ்டஸ்தை꞉ ஸஹிதோ யயௌ ।
ஸ த்வநேகாக்³ரஹ்ருத³யோ த்³வாஸ்ஸ்த²ம் ப்ரத்யர்ச்ய தம் ஜநம் ॥ 34 ॥

ஸூதமஶ்வபதே꞉ க்லாந்தமப்³ரவீத்தத்ர ராக⁴வ꞉ ।
கிமஹம் த்வரயா(ஆ)நீத꞉ காரணேந விநா(அ)நக⁴ ॥ 35 ॥

அஶுபா⁴ஶங்கி ஹ்ருத³யம் ஶீலம் ச பததீவ மே ।
ஶ்ருதா நோ யாத்³ருஶா꞉ பூர்வம் ந்ருபதீநாம் விநாஶநே ॥ 36 ॥

ஆகாராம்ஸ்தாநஹம் ஸர்வாந் இஹபஶ்யாமி ஸாரதே² ।
ஸம்மார்ஜநவிஹீநாநி பருஷாண்யுபலக்ஷயே ॥ 37 ॥

அஸம்யதகவாடாநி ஶ்ரீவிஹீநாநி ஸர்வஶ꞉ ।
ப³லிகர்மவிஹீநாநி தூ⁴பஸம்மோத³நேந ச ॥ 38 ॥

அநாஶிதகுடும்பா³நி ப்ரபா⁴ஹீநஜநாநி ச ।
அலக்ஷ்மீகாநி பஶ்யாமி குடும்பி³ப⁴வநாந்யஹம் ॥ 39 ॥

அபேதமால்யஶோபா⁴ந்யப்யஸம்ம்ருஷ்டாஜிராணி ச ।
தே³வாகா³ராணி ஶூந்யாநி ந சாபா⁴ந்தி யதா²புரம் ॥ 40 ॥

தே³வதார்சா꞉ ப்ரவித்³தா⁴ஶ்ச யஜ்ஞகோ³ஷ்ட்²யஸ்ததா²விதா⁴꞉ ।
மால்யாபணேஷு ராஜந்தே நாத்³ய பண்யாநி வா ததா² ॥ 41 ॥

த்³ருஶ்யந்தே வணிஜோ(அ)ப்யத்³ய ந யதா²பூர்வமத்ர வை ।
த்⁴யாநஸம்விக்³நஹ்ருத³யா꞉ நஷ்டவ்யாபாரயந்த்ரிதா꞉ ॥ 42 ॥

தே³வாயதநசைத்யேஷுதீ³நா꞉ பக்ஷிக³ணாஸ்ததா² ।
மலிநம் சாஶ்ரு பூர்ணாக்ஷம் தீ³நம் த்⁴யாநபரம் க்ருஶம் ॥ 43 ॥

ஸஸ்த்ரீபும்ஸம் ச பஶ்யாமி ஜநமுத்கண்டி²தம் புரே ।
இத்யேவமுக்த்வா ப⁴ரத꞉ ஸூதம் தம் தீ³நமாநஸ꞉ ।
தாந்யரிஷ்டாந்யயோத்⁴யாயாம் ப்ரேக்ஷ்ய ராஜக்³ருஹம் யயௌ ॥ 44 ॥

தாம் ஶூந்யஶ்ருங்கா³டகவேஶ்மரத்²யாம்
ரஜோ(அ)ருண த்³வாரகவாடயந்த்ராம் ।
த்³ருஷ்ட்வா புரீமிந்த்³ரபுரப்ரகாஶாம்
து³꞉கே²ந ஸம்பூர்ணதர꞉ ப³பூ⁴வ ॥ 45 ॥

ப³ஹூநி பஶ்யந் மநஸோ(அ)ப்ரியாணி
யாந்யந்யதா³ நாஸ்ய புரே ப³பூ⁴வு꞉ ।
அவாக்சி²ரா தீ³நமநா நஹ்ருஷ்ட꞉
பிதுர்மஹாத்மா ப்ரவிவேஶ வேஶ்ம ॥ 46 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 71 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ த்³விஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (72) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed