Sri Datta Manasa Puja – ஶ்ரீ த³த்த மாநஸபூஜா


பராநந்த³மயோ விஷ்ணுர்ஹ்ருத்ஸ்தோ² வேத்³யோப்யதீந்த்³ரிய꞉ ।
ஸதா³ ஸம்பூஜ்யதே ப⁴க்தைர்ப⁴க³வான் ப⁴க்திபா⁴வந꞉ ॥ 1 ॥

அசிந்த்யஸ்ய குதோ த்⁴யாநம் கூடஸ்தா²வாஹநம் குத꞉ ।
க்வாஸநம் விஶ்வஸம்ஸ்த²ஸ்ய பாத்³யம் பூதாத்மந꞉ குத꞉ ॥ 2 ॥

க்வாநர்கோ⁴ருக்ரமஸ்யார்க்⁴யம் விஷ்ணோராசமநம் குத꞉ ।
நிர்மலஸ்ய குத꞉ ஸ்நாநம் க்வ நிராவரணேம்ப³ரம் ॥ 3 ॥

ஸ்வஸூத்ரஸ்ய குத꞉ ஸூத்ரம் நிர்மலஸ்ய ச லேபநம் ।
நிஸ்த்ருஷ꞉ ஸுமநோபி⁴꞉ கிம் கிமக்லேத்³யஸ்ய தூ⁴பத꞉ ॥ 4 ॥

ஸ்வப்ரகாஶஸ்ய தீ³பை꞉ கிம் கிம் ப⁴க்ஷ்யாத்³யைர்ஜக³த்³ப்⁴ருத꞉ ।
கிம் தே³யம் பரித்ருப்தஸ்ய விராஜ꞉ க்வ ப்ரத³க்ஷிணா꞉ ॥ 5 ॥

கிமநந்தஸ்ய நதிபி⁴꞉ ஸ்தௌதி கோ வாக³கோ³சரம் ।
அந்தர்ப³ஹி꞉ ப்ரபூர்ணஸ்ய கத²முத்³வாஸநம் ப⁴வேத் ॥ 6 ॥

ஸர்வதோ(அ)பீத்யஸம்பா⁴வ்யோ பா⁴வ்யதே ப⁴க்திபா⁴வந꞉ ।
ஸேவ்யஸேவகபா⁴வேந ப⁴க்தைர்லீலாந்ருவிக்³ரஹ꞉ ॥ 7 ॥

தவேஶாதீந்த்³ரியஸ்யாபி பாரம்பர்யாஶ்ருதாம் தநும் ।
ப்ரகல்ப்யாஶ்மாதா³வர்சந்தி ப்ரார்சயே(அ)ர்சாம் மநோமயீம் ॥ 8 ॥

கலஸுஶ்லோககீ³தேந ப⁴க³வன் த³த்த ஜாக்³ருஹி ।
ப⁴க்தவத்ஸல ஸாமீப்யம் குரு மே மாநஸார்சநே ॥ 9 ॥

ஶ்ரீத³த்தம் கே²சரீமுத்³ராமுத்³ரிதம் யோகி³ஸத்³கு³ரும் ।
ஸித்³தா⁴ஸநஸ்த²ம் த்⁴யாயே(அ)பீ⁴வரப்ரத³கரம் ஹரிம் ॥ 10 ॥

த³த்தாத்ரேயாஹ்வயாம்யத்ர பரிவாரை꞉ ஸஹார்சநே ।
ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்த்யேஶ்வராக³ச்ச² த்⁴யாததா⁴ம்நாஞ்ஜஸா விபோ⁴ ॥ 11 ॥

ஸௌவர்ணம் ரத்நஜடி³தம் கல்பிதம் தே³வதாமயம் ।
ரம்யம் ஸிம்ஹாஸநம் த³த்த தத்ரோபவிஶ யந்த்ரிதே ॥ 12 ॥

பாத்³யம் சந்த³நகர்பூரஸுரபி⁴ ஸ்வாது³ வாரி தே ।
க்³ருஹாண கல்பிதம் தேந த³த்தாங்க்⁴ரீ க்ஷாலயாமி தே ॥ 13 ॥

க³ந்தா⁴ப்³ஜதுலஸீபி³ல்வஶமீபத்ராக்ஷதாந்விதம் ।
ஸாம்ப்³வர்க்⁴யம் ஸ்வர்ணபாத்ரேண கல்பிதம் த³த்த க்³ருஹ்யதாம் ॥ 14 ॥

ஸுஸ்வாத்³வாசமநீயாம்பு³ ஹைமபாத்ரேண கல்பிதம் ।
துப்⁴யமாசம்யதாம் த³த்த மது⁴பர்கம் க்³ருஹாண ச ॥ 15 ॥

புஷ்பவாஸிதஸத்தைலமங்கே³ஷ்வாலிப்ய த³த்த போ⁴꞉ ।
பஞ்சாம்ருதைஶ்ச கா³ங்கா³த்³பி⁴꞉ ஸ்நாநம் தே கல்பயாம்யஹம் ॥ 16 ॥

ப⁴க்த்யா தி³க³ம்ப³ராசாந்த ஜலேத³ம் த³த்த கல்பிதம் ।
காஷாயபரிதா⁴நம் தத்³க்³ருஹாணைணேயசர்ம ச ॥ 17 ॥

நாநாஸூத்ரத⁴ரைதே தே ப்³ரஹ்மஸூத்ரே ப்ரகல்பிதே ।
க்³ருஹாண தை³வதமயே ஶ்ரீத³த்த நவதந்துகே ॥ 18 ॥

பூ⁴திம்ருத்ஸ்நாஸுகஸ்தூரீகேஶராந்விதசந்த³நம் ।
ரத்நாக்ஷதா꞉ கல்பிதாஸ்த்வாமலங்குர்வே(அ)த² த³த்த தை꞉ ॥ 19 ॥

ஸச்ச²மீபி³ல்வதுலஸீபத்ரை꞉ ஸௌக³ந்தி⁴கை꞉ ஸுமை꞉ ।
மநஸா கல்பிதைர்நாநாவிதை⁴ர்த³த்தார்சயாம்யஹம் ॥ 20 ॥

லாக்ஷாஸிதாப்⁴ரஶ்ரீவாஸஶ்ரீக²ண்டா³க³ருகு³க்³கு³ளை꞉ ।
யுக்தோ(அ)க்³நியோஜிதோ தூ⁴போ ஹ்ருதா³ ஸ்வீகுரு த³த்த தம் ॥ 21 ॥

ஸ்வர்ணபாத்ரே கோ³க்⁴ருதாக்தவர்திப்ரஜ்வாலிதம் ஹ்ருதா³ ।
தீ³பம் த³த்த ஸகர்பூரம் க்³ருஹாண ஸ்வப்ரகாஶக ॥ 22 ॥

ஸஷட்³ரஸம் ஷட்³விதா⁴ந்நம் நைவேத்³யம் க³வ்யஸம்யுதம் ।
கல்பிதம் ஹைமபாத்ரே தே பு⁴ங்க்ஷ்வ த³த்தாம்ப்³வத³꞉ பிப³ ॥ 23 ॥

ப்ரக்ஷால்யாஸ்யம் கரௌ சாத்³பி⁴ர்த³த்தாசம்ய ப்ரக்³ருஹ்யதாம் ।
தாம்பூ³லம் த³க்ஷிணாம் ஹைமீம் கல்பிதாநி ப²லாநி ச ॥ 24 ॥

நீராஜ்ய ரத்நதீ³பைஸ்த்வாம் ப்ரணம்ய மநஸா ச தே ।
பரிதஸ்த்வத்கதோ²த்³கா⁴தை꞉ குர்வே த³த்த ப்ரத³க்ஷிணா꞉ ॥ 25 ॥

மந்த்ரவந்நிஹிதோ மூர்த்⁴நி த³த்த தே குஸுமாஞ்ஜலி꞉ ।
கல்ப்யந்தே மநஸா கீ³தவாத்³யந்ருத்யோபசாரகா꞉ ॥ 26 ॥

ப்ரேர்யமாணப்ரேரகேண த்வயா த³த்தேரிதேந தே ।
க்ருதேயம் மநஸா பூஜா ஶ்ரீமம்ஸ்துஷ்டோ ப⁴வாநயா ॥ 27 ॥

த³த்த மாநஸதல்பே மே ஸுக²நித்³ராம் ரஹ꞉ குரு ।
ரம்யே வ்யாயதப⁴க்த்யாமதூலிகாட்⁴யே ஸுவீஜிதே ॥ 28 ॥

இதி ஶ்ரீவாஸுதே³வாநந்த³ஸரஸ்வதீ விரசிதம் ஶ்ரீ த³த்த மாநஸபூஜா ।


மேலும் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed