Sri Bhairavi Kavacham (Trailokyavijayam) – ஶ்ரீ பை⁴ரவீ கவசம் (த்ரைலோக்யவிஜயம்)


ஶ்ரீ தே³வ்யுவாச ।
பை⁴ரவ்யா꞉ ஸகலா வித்³யா꞉ ஶ்ருதாஶ்சாதி⁴க³தா மயா ।
ஸாம்ப்ரதம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி கவசம் யத்புரோதி³தம் ॥ 1 ॥

த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம ஶஸ்த்ராஸ்த்ரவிநிவாரணம் ।
த்வத்த꞉ பரதரோ நாத² க꞉ க்ருபாம் கர்துமர்ஹதி ॥ 2 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
ஶ்ருணு பார்வதி வக்ஷ்யாமி ஸுந்த³ரி ப்ராணவல்லபே⁴ ।
த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம ஶஸ்த்ராஸ்த்ரவிநிவாரகம் ॥ 3 ॥

படி²த்வா தா⁴ரயித்வேத³ம் த்ரைலோக்யவிஜயீ ப⁴வேத் ।
ஜகா⁴ந ஸகலாந்தை³த்யாந்யத்³த்⁴ருத்வா மது⁴ஸூத³ந꞉ ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மா ஸ்ருஷ்டிம் விதநுதே யத்³த்⁴ருத்வாபீ⁴ஷ்டதா³யகம் ।
த⁴நாதி⁴ப꞉ குபே³ரோ(அ)பி வாஸவஸ்த்ரித³ஶேஶ்வர꞉ ॥ 5 ॥

யஸ்ய ப்ரஸாதா³தீ³ஶோ(அ)ஹம் த்ரைலோக்யவிஜயீ விபு⁴꞉ ।
ந தே³யம் பரஶிஷ்யேப்⁴யோ(அ)ஸாத⁴கேப்⁴ய꞉ கதா³சந ॥ 6 ॥

புத்ரேப்⁴ய꞉ கிமதா²ந்யேப்⁴யோ த³த்³யாச்சேந்ம்ருத்யுமாப்நுயாத் ।
ருஷிஸ்து கவசஸ்யாஸ்ய த³க்ஷிணாமூர்திரேவ ச ॥ 7 ॥

விராட் ச²ந்தோ³ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ தே³வதா பா³லபை⁴ரவீ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷேஷு விநியோக³꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 8 ॥

அத⁴ரோ பி³ந்து³மாநாத்³ய꞉ காம꞉ ஶக்திஶஶீயுத꞉ ।
ப்⁴ருகு³ர்மநுஸ்வரயுத꞉ ஸர்கோ³ பீ³ஜத்ரயாத்மக꞉ ॥ 9 ॥

பா³லைஷா மே ஶிர꞉ பாது பி³ந்து³நாத³யுதாபி ஸா ।
பா⁴லம் பாது குமாரீஶா ஸர்க³ஹீநா குமாரிகா ॥ 10 ॥

த்³ருஶௌ பாது ச வாக்³பீ³ஜம் கர்ணயுக்³மம் ஸதா³வது ।
காமபீ³ஜம் ஸதா³ பாது க்⁴ராணயுக்³மம் பராவது ॥ 11 ॥

ஸரஸ்வதீப்ரதா³ பா³லா ஜிஹ்வாம் பாது ஶுசிப்ரபா⁴ ।
ஹஸ்ரைம் கண்ட²ம் ஹஸகலரீம் ஸ்கந்தௌ⁴ பாது ஹஸ்ரௌ பு⁴ஜௌ ॥ 12 ॥

பஞ்சமீ பை⁴ரவீ பாது கரௌ ஹஸைம் ஸதா³வது ।
ஹ்ருத³யம் ஹஸகலீம் வக்ஷ꞉ பாது ஹஸௌ꞉ ஸ்தநௌ மம ॥ 13 ॥

பாது ஸா பை⁴ரவீ தே³வீ சைதந்யரூபிணீ மம ।
ஹஸ்ரைம் பாது ஸதா³ பார்ஶ்வயுக்³மம் ஹஸகலரீம் ஸதா³ ॥ 14 ॥

குக்ஷிம் பாது ஹஸௌர்மத்⁴யே பை⁴ரவீ பு⁴வி து³ர்லபா⁴ ।
ஐம் ஈம் ஓம் வம் மத்⁴யதே³ஶம் பீ³ஜவித்³யா ஸதா³வது ॥ 15 ॥

ஹஸ்ரைம் ப்ருஷ்ட²ம் ஸதா³ பாது நாபி⁴ம் ஹஸகலஹ்ரீம் ஸதா³ ।
பாது ஹஸௌம் கரௌ பாது ஷட்கூடா பை⁴ரவீ மம ॥ 16 ॥

ஸஹஸ்ரைம் ஸக்தி²நீ பாது ஸஹஸகலரீம் ஸதா³வது ।
கு³ஹ்யதே³ஶம் ஹஸ்ரௌம் பாது ஜாநுநீ பை⁴ரவீ மம ॥ 17 ॥

ஸம்பத்ப்ரதா³ ஸதா³ பாது ஹைம் ஜங்கே⁴ ஹஸக்லீம் பதௌ³ ।
பாது ஹம்ஸௌ꞉ ஸர்வதே³ஹம் பை⁴ரவீ ஸர்வதா³வது ॥ 18 ॥

ஹஸைம் மாமவது ப்ராச்யாம் ஹரக்லீம் பாவகே(அ)வது ।
ஹஸௌம் மே த³க்ஷிணே பாது பை⁴ரவீ சக்ரஸம்ஸ்தி²தா ॥ 19 ॥

ஹ்ரீம் க்லீம் ல்வேம் மாம் ஸதா³ பாது நிர்ருத்யாம் சக்ரபை⁴ரவீ ।
க்ரீம் க்ரீம் க்ரீம் பாது வாயவ்யே ஹூம் ஹூம் பாது ஸதோ³த்தரே ॥ 20 ॥

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் பாது ஸதை³ஶாந்யே த³க்ஷிணே காளிகாவது ।
ஊர்த்⁴வம் ப்ராகு³க்தபீ³ஜாநி ரக்ஷந்து மாமத⁴꞉ ஸ்த²லே ॥ 21 ॥

தி³க்³விதி³க்ஷு ஸ்வாஹா பாது காளிகா க²ட்³க³தா⁴ரிணீ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்த்ரீம் ஹூம் ப²ட் ஸா தாரா ஸர்வத்ர மாம் ஸதா³வது ॥ 22 ॥

ஸங்க்³ராமே காநநே து³ர்கே³ தோயே தரங்க³து³ஸ்தரே ।
க²ட்³க³கர்த்ரித⁴ரா ஸோக்³ரா ஸதா³ மாம் பரிரக்ஷது ॥ 23 ॥

இதி தே கதி²தம் தே³வி ஸாராத்ஸாரதரம் மஹத் ।
த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம கவசம் பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 24 ॥

ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ பூ⁴த்வா பூஜாயா꞉ ப²லமாப்நுயாத் ।
ஸ்பர்தா⁴மூத்³தூ⁴ய ப⁴வநே லக்ஷ்மீர்வாணீ வஸேத்தத꞉ ॥ 25 ॥

ய꞉ ஶத்ருபீ⁴தோ ரணகாதரோ வா
பீ⁴தோ வநே வா ஸலிலாலயே வா ।
வாதே³ ஸபா⁴யாம் ப்ரதிவாதி³நோ வா
ரக்ஷ꞉ப்ரகோபாத்³க்³ரஹஸகுலாத்³வா ॥ 26 ॥

ப்ரசண்ட³த³ண்டா³க்ஷமநாச்ச பீ⁴தோ
கு³ரோ꞉ ப்ரகோபாத³பி க்ருச்ச்²ரஸாத்⁴யாத் ।
அப்⁴யர்ச்ய தே³வீம் ப்ரபடே²த்த்ரிஸந்த்⁴யம்
ஸ ஸ்யாந்மஹேஶப்ரதிமோ ஜயீ ச ॥ 27 ॥

த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம கவசம் மந்முகோ²தி³தம் ।
விளிக்²ய பூ⁴ர்ஜகு³டிகாம் ஸ்வர்ணஸ்தா²ம் தா⁴ரயேத்³யதி³ ॥ 28 ॥

கண்டே² வா த³க்ஷிணே பா³ஹௌ த்ரைலோக்யவிஜயீ ப⁴வேத் ।
தத்³கா³த்ரம் ப்ராப்ய ஶஸ்த்ராணி ப⁴வந்தி குஸுமாநி ச ॥ 29 ॥

லக்ஷ்மீ꞉ ஸரஸ்வதீ தஸ்ய நிவஸேத்³ப⁴வநே முகே² ।
ஏதத்கவசமஜ்ஞாத்வா யோ ஜபேத்³பை⁴ரவீம் பராம் ।
பா³லாம் வா ப்ரஜபேத்³வித்³வாந்த³ரித்³ரோ ம்ருத்யுமாப்நுயாத் ॥ 30 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளே தே³வீஶ்வரஸம்வாதே³ த்ரைலோக்யவிஜயம் நாம பை⁴ரவீ கவசம் ஸமாப்தம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed