Sri Kali Karpura Stotram – ஶ்ரீ காளீ கர்பூர ஸ்தோத்ரம்


கர்பூரம் மத்⁴யமாந்த்ய ஸ்வரபரரஹிதம் ஸேந்து³வாமாக்ஷியுக்தம்
பீ³ஜம் தே மாதரேதத்த்ரிபுரஹரவது⁴ த்ரி꞉க்ருதம் யே ஜபந்தி ।
தேஷாம் க³த்³யாநி பத்³யாநி ச முக²குஹராது³ள்லஸந்த்யேவ வாச꞉
ஸ்வச்ச²ந்த³ம் த்⁴வாந்ததா⁴ராத⁴ரருசிருசிரே ஸர்வஸித்³தி⁴ம் க³தாநாம் ॥ 1 ॥

ஈஶாந꞉ ஸேந்து³வாமஶ்ரவணபரிக³தோ பீ³ஜமந்யந்மஹேஶி
த்³வந்த்³வம் தே மந்த³சேதா யதி³ ஜபதி ஜநோ வாரமேகம் கதா³சித் ।
ஜித்வா வாசாமதீ⁴ஶம் த⁴நத³மபி சிரம் மோஹயந்நம்பு³ஜாக்ஷி
வ்ருந்த³ம் சந்த்³ரார்த⁴சூடே³ ப்ரப⁴வதி ஸ மஹாகோ⁴ரபா³ணாவதம்ஸே ॥ 2 ॥

ஈஶோ வைஶ்வாநரஸ்த²꞉ ஶஶத⁴ரவிளஸத்³வாமநேத்ரேண யுக்தோ
பீ³ஜம் தே த்³வந்த்³வமந்யத்³விக³ளிதசிகுரே காளிகே யே ஜபந்தி ।
த்³வேஷ்டாரம் க்⁴நந்தி தே ச த்ரிபு⁴வநமபி தே வஶ்யபா⁴வம் நயந்தி
ஸ்ருக்கத்³வந்த்³வாஸ்ரதா⁴ராத்³வயத⁴ரவத³நே த³க்ஷிணே காளிகேதி ॥ 3 ॥

ஊர்த்⁴வே வாமே க்ருபாணம் கரகமலதலே சி²ந்நமுண்ட³ம் ததோ²(அ)த⁴꞉
ஸவ்யே(அ)பீ⁴திம் வரம் ச த்ரிஜக³த³க⁴ஹரே த³க்ஷிணே காளிகே ச ।
ஜப்த்வைதந்நாம யே வா தவ விமலதநும் பா⁴வயந்த்யேதத³ம்ப³
தேஷாமஷ்டௌ கரஸ்தா²꞉ ப்ரகடிதரத³நே ஸித்³த⁴யஸ்த்ர்யம்ப³கஸ்ய ॥ 4 ॥

வர்கா³த்³யம் வஹ்நிஸம்ஸ்த²ம் விது⁴ரதிவலிதம் தத்த்ரயம் கூர்சயுக்³மம்
லஜ்ஜாத்³வந்த்³வம் ச பஶ்சாத் ஸ்மிதமுகி²தத³த⁴ஷ்ட²த்³வயம்யோஜயித்வா ।
மாதர்யே த்வாம் ஜபந்தி ஸ்மரஹரமஹிலே பா⁴வயந்த꞉ ஸ்வரூபம்
தே லக்ஷ்மீலாஸ்யலீலாகமலத³ளத்³ருஶ꞉ காமரூபா ப⁴வந்தி ॥ 5 ॥

ப்ரத்யேகம் வா த்³வயம் வா த்ரயமபி ச பரம் பீ³ஜமத்யந்தகு³ஹ்யம்
த்வந்நாம்நா யோஜயித்வா ஸகலமபி ஸதா³ பா⁴வயந்தோ ஜபந்தி ।
தேஷாம் நேத்ராரவிந்தே³ விஹரதி கமலா வக்த்ரஶுப்⁴ராம்ஶுபி³ம்பே³
வாக்³தே³வீ தே³வி முண்ட³ஸ்ரக³திஶயலஸத்கண்ட² பீநஸ்தநாட்⁴யே ॥ 6 ॥

க³தாஸூநாம் பா³ஹுப்ரகரக்ருதகாஞ்சீபரிலஸ-
-ந்நிதம்பா³ம் தி³க்³வஸ்த்ராம் த்ரிபு⁴வநவிதா⁴த்ரீம் த்ரிநயநாம் ।
ஶ்மஶாநஸ்தே² தல்பே ஶவஹ்ருதி³ மஹாகாலஸுரத-
-ப்ரஸக்தாம் த்வாம் த்⁴யாயந் ஜநநி ஜட³சேதா அபி கவி꞉ ॥ 7 ॥

ஶிவாபி⁴ர்கோ⁴ராபி⁴꞉ ஶவநிவஹமுண்டா³(அ)ஸ்தி² நிகரை꞉
பரம் ஸங்கீர்ணாயாம் ப்ரகடிதசிதாயாம் ஹரவதூ⁴ம் ।
ப்ரவிஷ்டாம் ஸந்துஷ்டாமுபரிஸுரதேநாதி யுவதீ
ஸதா³ த்வாம் த்⁴யாயந்தி க்வசித³பி ந தேஷாம் பரிப⁴வ꞉ ॥ 8 ॥

வதா³மஸ்தே கிம் வா ஜநநி வயமுச்சைர்ஜட³தி⁴யோ
ந தா⁴தா நாபீஶோ ஹரிரபி ந தே வேத்தி பரமம் ।
ததா²பி த்வத்³ப⁴க்திர்முக²ரயதி சாஸ்மாகமஸிதே
ததே³தத் க்ஷந்தவ்யம் ந க²லு பஶுரோஷ꞉ ஸமுசித꞉ ॥ 9 ॥

ஸமந்தாதா³பீநஸ்தநஜக⁴நத்³ருக்³யௌவநவதீ
ரதாஸக்தோ நக்தம் யதி³ ஜபதி ப⁴க்தஸ்தவ மநும் ।
விவாஸாஸ்த்வாம் த்⁴யாயந் க³ளிதசிகுரஸ்தஸ்ய வஶகா³꞉
ஸமஸ்தா꞉ ஸித்³தௌ⁴கா⁴ பு⁴வி சிரதரம் ஜீவதி கவி꞉ ॥ 10 ॥

ஸமா꞉ ஸ்வஸ்தீ²பூ⁴தாம் ஜபதி விபரீதாம் யதி³ ஸதா³
விசிந்த்ய த்வாம் த்⁴யாயந்நதிஶயமஹாகாலஸுரதாம் ।
ததா³ தஸ்ய க்ஷோணீதலவிஹரமாணஸ்ய விது³ஷ꞉
கராம்போ⁴ஜே வஶ்யா ஹரவது⁴ மஹாஸித்³தி⁴ நிவஹா꞉ ॥ 11 ॥

ப்ரஸூதே ஸம்ஸாரம் ஜநநி ஜக³தீம் பாலயதி ச
ஸமஸ்தம் க்ஷித்யாதி³ ப்ரளயஸமயே ஸம்ஹரதி ச ।
அதஸ்த்வாம் தா⁴தா(அ)பி த்ரிபு⁴வநபதி꞉ ஶ்ரீபதிரபி
மஹேஶோ(அ)பி ப்ராய꞉ ஸகலமபி கிம் ஸ்தௌமி ப⁴வதீம் ॥ 12 ॥

அநேகே ஸேவந்தே ப⁴வத³தி⁴ககீ³ர்வாணநிவஹாந்
விமூடா⁴ஸ்தே மாத꞉ கிமபி ந ஹி ஜாநந்தி பரமம் ।
ஸமாராத்⁴யாமாத்³யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்ச்யாதி³விபு³தை⁴꞉
ப்ரபந்நோ(அ)ஸ்மி ஸ்வைரம் ரதிரஸமஹாநந்த³நிரதாம் ॥ 13 ॥

த⁴ரித்ரீ கீலாலம் ஶுசிரபி ஸமீரோ(அ)பி க³க³நம்
த்வமேகா கல்யாணீ கி³ரிஶரமணீ காளி ஸகலம் ।
ஸ்துதி꞉ கா தே மாதஸ்தவ கருணயா மாமக³திகம்
ப்ரஸந்நா த்வம் பூ⁴யா ப⁴வமநநுபூ⁴யாந்மம ஜநு꞉ ॥ 14 ॥

ஶ்மஶாநஸ்த²꞉ ஸுஸ்தோ² க³ளிதசிகுரோ தி³க்படத⁴ர꞉
ஸஹஸ்ரம் த்வர்காணாம் நிஜக³ளிதவீர்யேண குஸுமம் ।
ஜபம்ஸ்த்வத் ப்ரத்யேகம் மநுமபி தவ த்⁴யாநநிரதோ
மஹாகாளி ஸ்வைரம் ஸ ப⁴வதி த⁴ரித்ரீ பரிவ்ருட⁴꞉ ॥ 15 ॥

க்³ருஹே ஸம்மார்ஜந்யா பரிக³ளித வீர்யம் ஹி சிகுரம்
ஸமூலம் மத்⁴யாஹ்நே விதரதி சிதாயாம் குஜதி³நே ।
ஸமுச்சார்ய ப்ரேம்ணா மநுமபி ஸக்ருத் காளி ஸததம்
க³ஜாரூடோ⁴ யாதி க்ஷிதிபரிவ்ருட⁴꞉ ஸத்கவிவர꞉ ॥ 16 ॥

ஸுபுஷ்பைராகீர்ணம் குஸுமத⁴நுஷோமந்தி³ரமஹோ
புரோ த்⁴யாயந் த்⁴யாயந் யதி³ ஜபதி ப⁴க்தஸ்தவ மநும் ।
ஸக³ந்த⁴ர்வஶ்ரேணீபதிரபி கவித்வாம்ருதநதீ³
நதீ³ந꞉ பர்யந்தே பரமபத³ளீந꞉ ப்ரப⁴வதி ॥ 17 ॥

த்ரிபஞ்சாரே பீடே² ஶவஶிவஹ்ருதி³ ஸ்மேரவத³நாம்
மஹாகாலேநோச்சைர்மத³நரஸலாவண்யநிரதாம் ।
ஸமாஸக்தோ நக்தம் ஸ்வயமபி ரதாநந்த³நிரதோ
ஜநோ யோ த்⁴யாயேத்த்வாம் ஜநநி கில ஸஸ்யாத் ஸ்மரஹர꞉ ॥ 18 ॥

ஸலோமாஸ்தி² ஸ்வைரம் பலலமபி மார்ஜாரமஸிதே
பரம் சௌஷ்ட்ரம் மைஷம் நரமஹிஷயோஶ்சா²க³மபி வா ।
ப³லிம் தே பூஜாயாமபி விதரதாம் மர்த்யவஸதாம்
ஸதாம் ஸித்³தி⁴꞉ ஸர்வா ப்ரதிபத³மபூர்வா ப்ரப⁴வதி ॥ 19 ॥

வஶீ லக்ஷம் மந்த்ரம் ப்ரஜபதி ஹவிஷ்யாஶநரதோ
தி³வா மாதர்யுஷ்மச்சரணயுக³ள த்⁴யாந நிபுண꞉ ।
பரம் நக்தம் நக்³நோ நிது⁴வந விநோதே³ந ச மநும்
ஜபேல்லக்ஷம் ஸம்யக் ஸ்மரஹரஸமாந꞉ க்ஷிதிதலே ॥ 20 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மாதஸ்தவ மநுஸமுத்³தா⁴ரண ஜநு꞉
ஸ்வரூபாக்²யம் பாதா³ம்பு³ஜயுக³ளபூஜாவிதி⁴யுதம் ।
நிஶார்தே⁴ வா பூஜாஸமயமதி⁴ வா யஸ்து பட²தி
ப்ரளாபஸ்தஸ்யாபி ப்ரஸரதி கவித்வாம்ருதரஸ꞉ ॥ 21 ॥

குரங்கா³க்ஷீப்³ருந்த³ம் தமநுஸரதி ப்ரேமதரளம்
வஶஸ்தஸ்ய க்ஷோணீபதிரபி குபே³ரப்ரதிநிதி⁴꞉ ।
ரிபு꞉ காராகா³ரம் கலயதி ச தம் கேலிகலயா
சிரம் ஜீவந்முக்த꞉ ஸ ப⁴வதி ச ப⁴க்த꞉ ப்ரதிஜநு꞉ ॥ 22 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாகாலவிரசிதம் ஶ்ரீ காளீ கர்பூர ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும்  த³ஶமஹாவித்³யா ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்கவும்.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed