Sri Bhavani Bhujanga Stuti – ஶ்ரீ ப⁴வாநீ பு⁴ஜங்க³ ஸ்துதி꞉


ஷடா³தா⁴ரபங்கேருஹாந்தர்விராஜ-
-த்ஸுஷும்நாந்தராளே(அ)திதேஜோல்லஸந்தீம் ।
ஸுதா⁴மண்ட³லம் த்³ராவயந்தீம் பிப³ந்தீம்
ஸுதா⁴மூர்திமீடே³ சிதா³நந்த³ரூபாம் ॥ 1 ॥

ஜ்வலத்கோடிபா³லார்கபா⁴ஸாருணாங்கீ³ம்
ஸுலாவண்யஶ்ருங்கா³ரஶோபா⁴பி⁴ராமாம் ।
மஹாபத்³மகிஞ்ஜல்கமத்⁴யே விராஜ-
-த்த்ரிகோணே நிஷண்ணாம் ப⁴ஜே ஶ்ரீப⁴வாநீம் ॥ 2 ॥

க்வணத்கிங்கிணீநூபுரோத்³பா⁴ஸிரத்ந-
-ப்ரபா⁴லீட⁴லாக்ஷார்த்³ரபாதா³ப்³ஜயுக்³மம் ।
அஜேஶாச்யுதாத்³யை꞉ ஸுரை꞉ ஸேவ்யமாநம்
மஹாதே³வி மந்மூர்த்⁴நி தே பா⁴வயாமி ॥ 3 ॥

ஸுஶோணாம்ப³ராப³த்³த⁴நீவீவிராஜ-
-ந்மஹாரத்நகாஞ்சீகலாபம் நிதம்ப³ம் ।
ஸ்பு²ரத்³த³க்ஷிணாவர்தநாபி⁴ம் ச திஸ்ரோ
வலீரம்ப³ தே ரோமராஜிம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 4 ॥

லஸத்³வ்ருத்தமுத்துங்க³மாணிக்யகும்போ⁴-
-பமஶ்ரி ஸ்தநத்³வந்த்³வமம்பா³ம்பு³ஜாக்ஷி ।
ப⁴ஜே து³க்³த⁴பூர்ணாபி⁴ராமம் தவேத³ம்
மஹாஹாரதீ³ப்தம் ஸதா³ ப்ரஸ்நுதாஸ்யம் ॥ 5 ॥

ஶிரீஷப்ரஸூநோல்லஸத்³பா³ஹுத³ண்டை³-
-ர்ஜ்வலத்³பா³ணகோத³ண்ட³பாஶாங்குஶைஶ்ச ।
சலத்கங்கணோதா³ரகேயூரபூ⁴ஷோ-
-ஜ்ஜ்வலத்³பி⁴ர்லஸந்தீம் ப⁴ஜே ஶ்ரீப⁴வாநீம் ॥ 6 ॥

ஶரத்பூர்ணசந்த்³ரப்ரபா⁴பூர்ணபி³ம்பா³-
-த⁴ரஸ்மேரவக்த்ராரவிந்தா³ம் ஸுஶாந்தாம் ।
ஸுரத்நாவளீஹாரதாடங்கஶோபா⁴ம்
மஹாஸுப்ரஸந்நாம் ப⁴ஜே ஶ்ரீப⁴வாநீம் ॥ 7 ॥

ஸுநாஸாபுடம் ஸுந்த³ரப்⁴ரூலலாடம்
தவௌஷ்ட²ஶ்ரியம் தா³நத³க்ஷம் கடாக்ஷம் ।
லலாடே லஸத்³க³ந்த⁴கஸ்தூரிபூ⁴ஷம்
ஸ்பு²ரச்ச்²ரீமுகா²ம்போ⁴ஜமீடே³(அ)ஹமம்ப³ ॥ 8 ॥

சலத்குந்தலாந்தர்ப்⁴ரமத்³ப்⁴ருங்க³ப்³ருந்த³ம்
க⁴நஸ்நிக்³த⁴த⁴ம்மில்லபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலம் தே ।
ஸ்பு²ரந்மௌளிமாணிக்யப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா²-
-விளாஸோல்லஸத்³தி³வ்யமூர்தா⁴நமீடே³ ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீப⁴வாநி ஸ்வரூபம் தவேத³ம்
ப்ரபஞ்சாத்பரம் சாதிஸூக்ஷ்மம் ப்ரஸந்நம் ।
ஸ்பு²ரத்வம்ப³ டி³ம்ப⁴ஸ்ய மே ஹ்ருத்ஸரோஜே
ஸதா³ வாங்மயம் ஸர்வதேஜோமயம் ச ॥ 10 ॥

க³ணேஶாபி⁴முக்²யாகி²லை꞉ ஶக்திப்³ருந்தை³-
-ர்வ்ருதாம் வை ஸ்பு²ரச்சக்ரராஜோல்லஸந்தீம் ।
பராம் ராஜராஜேஶ்வரி த்ரைபுரி த்வாம்
ஶிவாங்கோபரிஸ்தா²ம் ஶிவாம் பா⁴வயாமி ॥ 11 ॥

த்வமர்கஸ்த்வமிந்து³ஸ்த்வமக்³நிஸ்த்வமாப-
-ஸ்த்வமாகாஶபூ⁴வாயவஸ்த்வம் மஹத்த்வம் ।
த்வத³ந்யோ ந கஶ்சித் ப்ரபஞ்சோ(அ)ஸ்தி ஸர்வம்
ஸதா³நந்த³ஸம்வித்ஸ்வரூபம் ப⁴ஜே(அ)ஹம் ॥ 12 ॥

ஶ்ருதீநாமக³ம்யே ஸுவேதா³க³மஜ்ஞா
மஹிம்நோ ந ஜாநந்தி பாரம் தவாம்ப³ ।
ஸ்துதிம் கர்துமிச்சா²மி தே த்வம் ப⁴வாநி
க்ஷமஸ்வேத³மத்ர ப்ரமுக்³த⁴꞉ கிலாஹம் ॥ 13 ॥

கு³ருஸ்த்வம் ஶிவஸ்த்வம் ச ஶக்திஸ்த்வமேவ
த்வமேவாஸி மாதா பிதா ச த்வமேவ ।
த்வமேவாஸி வித்³யா த்வமேவாஸி ப³ந்து⁴-
-ர்க³திர்மே மதிர்தே³வி ஸர்வம் த்வமேவ ॥ 14 ॥

ஶரண்யே வரேண்யே ஸுகாருண்யமூர்தே
ஹிரண்யோத³ராத்³யைரக³ண்யே ஸுபுண்யே ।
ப⁴வாரண்யபீ⁴தேஶ்ச மாம் பாஹி ப⁴த்³ரே
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே ப⁴வாநி ॥ 15 ॥

இதீமாம் மஹச்ச்²ரீப⁴வாநீபு⁴ஜங்க³ம்
ஸ்துதிம் ய꞉ படே²த்³ப⁴க்தியுக்தஶ்ச தஸ்மை ।
ஸ்வகீயம் பத³ம் ஶாஶ்வதம் வேத³ஸாரம்
ஶ்ரியம் சாஷ்டஸித்³தி⁴ம் ப⁴வாநீ த³தா³தி ॥ 16 ॥

ப⁴வாநீ ப⁴வாநீ ப⁴வாநீ த்ரிவாரம்
உதா³ரம் முதா³ ஸர்வதா³ யே ஜபந்தி ।
ந ஶோகம் ந மோஹம் ந பாபம் ந பீ⁴தி꞉
கதா³சித்கத²ஞ்சித்குதஶ்சிஜ்ஜநாநாம் ॥ 17 ॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத꞉ க்ருதௌ ப⁴வாநீ பு⁴ஜங்க³ம் ஸம்பூர்ணம் ।


மேலும் தேவீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed