Balakanda Sarga 44 – பா³லகாண்ட³ சதுஶ்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (44)


॥ ஸாக³ரோத்³தா⁴ர꞉ ॥

ஸ க³த்வா ஸாக³ரம் ராஜா க³ங்க³யா(அ)நுக³தஸ்ததா³ ।
ப்ரவிவேஶ தலம் பூ⁴மேர்யத்ர தே ப⁴ஸ்மஸாத்க்ருதா꞉ ॥ 1 ॥

ப⁴ஸ்மந்யதா²ப்லுதே ராம க³ங்கா³யா꞉ ஸலிலேந வை ।
ஸர்வலோகப்ரபு⁴ர்ப்³ரஹ்மா ராஜாநமித³மப்³ரவீத் ॥ 2 ॥

தாரிதா நரஶார்தூ³ள தி³வம் யாதாஶ்ச தே³வவத் ।
ஷஷ்டி꞉ புத்ரஸஹஸ்ராணி ஸக³ரஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 3 ॥

ஸாக³ரஸ்ய ஜலம் லோகே யாவத் ஸ்தா²ஸ்யதி பார்தி²வ ।
ஸக³ரஸ்யாத்மஜாஸ்தாவத்ஸ்வர்கே³ ஸ்தா²ஸ்யந்தி தே³வவத் ॥ 4 ॥

இயம் ஹி து³ஹிதா ஜ்யேஷ்டா² தவ க³ங்கா³ ப⁴விஷ்யதி ।
த்வத்க்ருதேந ச நாம்நாத² லோகே ஸ்தா²ஸ்யதி விஶ்ருதா ॥ 5 ॥

க³ங்கா³ த்ரிபத²கா³ நாம தி³வ்யா பா⁴கீ³ரதீ²தி ச ।
[* த்ரீந் பதோ² பா⁴வயந்தீதி ததஸ்த்ரிபத²கா³ ஸ்ம்ருதா । *]
பிதாமஹாநாம் ஸர்வேஷாம் த்வமேவ மநுஜாதி⁴ப ॥ 6 ॥

குருஷ்வ ஸலிலம் ராஜந்ப்ரதிஜ்ஞாமபவர்ஜய ।
பூர்வகேண ஹி தே ராஜம்ஸ்தேநாதியஶஸா ததா³ ॥ 7 ॥

த⁴ர்மிணாம் ப்ரவரேணாபி நைஷ ப்ராப்தோ மநோரத²꞉ ।
ததை²வாம்ஶுமதா தாத லோகே(அ)ப்ரதிமதேஜஸா ॥ 8 ॥

க³ங்கா³ம் ப்ரார்த²யதா நேதும் ப்ரதிஜ்ஞா நாபவர்ஜிதா ।
ராஜர்ஷிணா கு³ணவதா மஹர்ஷிஸமதேஜஸா ॥ 9 ॥

மத்துல்யதபஸா சைவ க்ஷத்ரத⁴ர்மே ஸ்தி²தேந ச ।
தி³ளீபேந மஹாபா⁴க³ தவ பித்ராதிதேஜஸா ॥ 10 ॥

புநர்ந ஶங்கிதா நேதும் க³ங்கா³ம் ப்ரார்த²யதா(அ)நக⁴ ।
ஸா த்வயா ஸமதிக்ராந்தா ப்ரதிஜ்ஞா புருஷர்ஷப⁴ ॥ 11 ॥

ப்ராப்தோ(அ)ஸி பரமம் லோகே யஶ꞉ பரமஸம்மதம் ।
யச்ச க³ங்கா³வதரணம் த்வயா க்ருதமரிந்த³ம ॥ 12 ॥

அநேந ச ப⁴வாந்ப்ராப்தோ த⁴ர்மஸ்யாயதநம் மஹத் ।
ப்லாவயஸ்வ த்வமாத்மாநம் நரோத்தம ஸதோ³சிதே ॥ 13 ॥

ஸலிலே புருஷவ்யாக்⁴ர ஶுசி꞉ புண்யப²லோ ப⁴வ ।
பிதாமஹாநாம் ஸர்வேஷாம் குருஷ்வ ஸலிலக்ரியாம் ॥ 14 ॥

ஸ்வஸ்தி தே(அ)ஸ்து க³மிஷ்யாமி ஸ்வம் லோகம் க³ம்யதாம் ந்ருப ।
இத்யேவமுக்த்வா தே³வேஶ꞉ ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ ॥ 15 ॥

யதா²(ஆ)க³தம் ததா²க³ச்ச²த்³தே³வலோகம் மஹாயஶா꞉ ।
ப⁴கீ³ரதோ²(அ)பி ராஜர்ஷி꞉ க்ருத்வா ஸலிலமுத்தமம் ॥ 16 ॥

யதா²க்ரமம் யதா²ந்யாயம் ஸாக³ராணாம் மஹாயஶா꞉ ।
க்ருதோத³க꞉ ஶுசீ ராஜா ஸ்வபுரம் ப்ரவிவேஶ ஹ ॥ 17 ॥

ஸம்ருத்³தா⁴ர்தோ² நரஶ்ரேஷ்ட² ஸ்வராஜ்யம் ப்ரஶஶாஸ ஹ ।
ப்ரமுமோத³ ச லோகஸ்தம் ந்ருபமாஸாத்³ய ராக⁴வ ॥ 18 ॥

நஷ்டஶோக꞉ ஸம்ருத்³தா⁴ர்தோ² ப³பூ⁴வ விக³தஜ்வர꞉ ।
ஏஷ தே ராம க³ங்கா³யா விஸ்தரோ(அ)பி⁴ஹிதோ மயா ॥ 19 ॥

ஸ்வஸ்தி ப்ராப்நுஹி ப⁴த்³ரம் தே ஸந்த்⁴யாகாலோ(அ)திவர்ததே ।
த⁴ந்யம் யஶஸ்யமாயுஷ்யம் புத்ர்யம் ஸ்வர்க்³யமதீவ ச ॥ 20 ॥

ய꞉ ஶ்ராவயதி விப்ரேஷு க்ஷத்ரியேஷ்விதரேஷு ச ।
ப்ரீயந்தே பிதரஸ்தஸ்ய ப்ரீயந்தே தை³வதாநி ச ॥ 21 ॥

இத³மாக்²யாநமவ்யக்³ரோ க³ங்கா³வதரணம் ஶுப⁴ம் ।
ய꞉ ஶ்ருணோதி ச காகுத்ஸ்த² ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
ஸர்வே பாபா꞉ ப்ரணஶ்யந்தி ஆயு꞉ கீர்திஶ்ச வர்த⁴தே ॥ 22 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே பா³லகாண்டே³ சதுஶ்சத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 44 ॥

பா³லகாண்ட³ பஞ்சசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (45) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே பா³லகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: