Ayodhya Kanda Sarga 88 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ அஷ்டாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (88)


॥ ஶய்யாநுவீக்ஷணம் ॥

தச்ச்²ருத்வா நிபுணம் ஸர்வம் ப⁴ரத꞉ ஸஹ மந்த்ரிபி⁴꞉ ।
இங்கு³தீ³மூலமாக³ம்ய ராமஶய்யாமவேக்ஷ்ய தாம் ॥ 1 ॥

அப்³ரவீஜ்ஜநநீ꞉ ஸர்வா இஹ தேந மஹாத்மநா ।
ஶர்வரீ ஶயிதா பூ⁴மௌ இத³மஸ்ய விமர்தி³தம் ॥ 2 ॥

மஹாபா⁴க³குலீநேந மஹாபா⁴கே³ந தீ⁴மதா ।
ஜாதோ த³ஶரதே²நோர்வ்யாம் ந ராம꞉ ஸ்வப்துமர்ஹதி ॥ 3 ॥

அஜிநோத்தரஸம்ஸ்தீர்ணே வராஸ்தரண ஸஞ்சயே ।
ஶயித்வா புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ கத²ம் ஶேதே மஹீதலே ॥ 4 ॥

ப்ராஸாதா³க்³ர விமாநேஷு வலபீ⁴ஷு ச ஸர்வதா³ ।
ஹைமராஜதபௌ⁴மேஷு வராஸ்தரண ஶாலிஷு ॥ 5 ॥

புஷ்பஸஞ்சயசித்ரேஷு சந்த³நாக³ருக³ந்தி⁴ஷு ।
பாண்ட³ராப்⁴ர ப்ரகாஶேஷு ஶுகஸங்க⁴ருதேஷு ச ॥ 6 ॥

ப்ராஸாத³வரவர்யேஷு ஶீதவத்ஸு ஸுக³ந்தி⁴ஷு ।
உஷித்வா மேருகல்பேஷு க்ருதகாஞ்சநபி⁴த்திஷு ॥ 7 ॥

கீ³த வாதி³த்ர நிர்கோ⁴ஷைர்வராப⁴ரண நிஸ்ஸ்வநை꞉ ।
ம்ருத³ங்க³வரஶப்³தை³ஶ்ச ஸததம் ப்ரதிபோ³தி⁴த꞉ ॥ 8 ॥

வந்தி³பி⁴ர்வந்தி³த꞉ காலே ப³ஹுபி⁴꞉ ஸூதமாக³தை⁴꞉ ।
கா³தா²பி⁴ரநுரூபாபி⁴꞉ ஸ்துதிபி⁴ஶ்ச பரந்தப꞉ ॥ 9 ॥

அஶ்ரத்³தே⁴யமித³ம் லோகே ந ஸத்யம் ப்ரதிபா⁴தி மா ।
முஹ்யதே க²லு மே பா⁴வ꞉ ஸ்வப்நோ(அ)யமிதி மே மதி꞉ ॥ 10 ॥

ந நூநம் தை³வதம் கிஞ்சித் காலேந ப³லவத்தரம் ।
யத்ர தா³ஶரதீ² ராமோ பூ⁴மாவேவ ஶயீத ஸ꞉ ॥ 11 ॥

விதே³ஹராஜஸ்ய ஸுதா ஸீதா ச ப்ரியத³ர்ஶநா ।
த³யிதா ஶயிதா பூ⁴மௌ ஸ்நுஷா த³ஶரத²ஸ்ய ச ॥ 12 ॥

இயம் ஶய்யா மம ப்⁴ராதுரித³ம் ஹி பரிவர்திதம் ।
ஸ்த²ண்டி³லே கடி²நே ஸர்வம் கா³த்ரைர்விம்ருதி³தம் த்ருணம் ॥ 13 ॥

மந்யே ஸாப⁴ரணா ஸுப்தா ஸீதா(அ)ஸ்மிந் ஶயநோத்தமே ।
தத்ர தத்ர ஹி த்³ருஶ்யந்தே ஸக்தா꞉ கநக பி³ந்த³வ꞉ ॥ 14 ॥

உத்தரீயமிஹாஸக்தம் ஸுவ்யக்தம் ஸீதயா ததா³ ।
ததா² ஹ்யேதே ப்ரகாஶந்தே ஸக்தா꞉ கௌஶேயதந்தவ꞉ ॥ 15 ॥

மந்யே ப⁴ர்து꞉ ஸுகா² ஶய்யா யேந பா³லா தபஸ்விநீ ।
ஸுகுமாரீ ஸதீ து³ஹ்க²ம் ந விஜாநாதி மைதி²லீ ॥ 16 ॥

ஹா ஹந்தா(அ)ஸ்மி ந்ருஶம்ஸோ(அ)ஹம் யத்ஸபா⁴ர்ய꞉ க்ருதேமம ।
ஈத்³ருஶீம் ராக⁴வ꞉ ஶய்யாமதி⁴ஶேதே ஹ்யநாத²வத் ॥ 17 ॥

ஸார்வபௌ⁴மகுலே ஜாத꞉ ஸர்வலோகஸ்ய ஸம்மத꞉ ।
ஸர்வலோகப்ரியஸ்த்யக்த்வா ராஜ்யம் ஸுக²மநுத்தமம் ॥ 18 ॥

கத²மிந்தீ³வர ஶ்யாமோ ரக்தாக்ஷ꞉ ப்ரியத³ர்ஶந꞉ ।
ஸுக² பா⁴கீ³ ச து³꞉கா²ர்ஹ꞉ ஶயிதோ பு⁴வி ராக⁴வ꞉ ॥ 19 ॥

த⁴ந்ய꞉ க²லு மஹாபா⁴கோ³ லக்ஷ்மண꞉ ஶுப⁴லக்ஷண꞉ ।
ப்⁴ராதரம் விஷமே காலே யோ ராமமநுவர்ததே ॥ 20 ॥

ஸித்³தா⁴ர்தா² க²லு வைதே³ஹீ பதிம் யா(அ)நுக³தா வநம் ।
வயம் ஸம்ஶயிதா꞉ ஸர்வே ஹீநாஸ்தேந மஹாத்மநா ॥ 21 ॥

அகர்ணதா⁴ரா ப்ருதி²வீ ஶூந்யேவ ப்ரதிபா⁴தி மா ।
க³தே த³ஶரதே² ஸ்வர்க³ம் ராமே சாரண்யமாஶ்ரிதே ॥ 22 ॥

ந ச ப்ரார்த²யதே கச்சித் மநஸா(அ)பி வஸுந்த⁴ராம் ।
வநே(அ)பி வஸதஸ்தஸ்ய பா³ஹு வீர்யாபி⁴ரக்ஷிதாம் ॥ 23 ॥

ஶூந்யஸம்வரணா ரக்ஷாமயந்த்ரித ஹயத்³விபாம் ।
அபாவ்ருதபுரத்³வாராம் ராஜதா⁴நீமரக்ஷிதாம் ॥ 24 ॥

அப்ரஹ்ருஷ்ட ப³லாம் ஶூந்யாம் விஷமஸ்தா²மநாவ்ருதாம் ।
ஶத்ரவோ நாபி⁴மந்யந்தே ப⁴க்ஷ்யாந்விஷக்ருதாநிவ ॥ 25 ॥

அத்³ய ப்ரப்⁴ருதி பூ⁴மௌ து ஶயிஷ்யே(அ)ஹம் த்ருணேஷு வா ।
ப²ல மூலாஶநோ நித்யம் ஜடாசீராணி தா⁴ரயந் ॥ 26 ॥

தஸ்யார்த²முத்தரம் காலம் நிவத்ஸ்யாமி ஸுக²ம் வநே ।
தம் ப்ரதிஶ்ரவமாமுச்ய நாஸ்ய மித்²யா ப⁴விஷ்யதி ॥ 27 ॥

வஸந்தம் ப்⁴ராதுரர்தா²ய ஶத்ருக்⁴நோ மா(அ)நுவத்ஸ்யதி ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹத்வார்யோ அயோத்⁴யாம் பாலயிஷ்யதி ॥ 28 ॥

அபி⁴ஷேக்ஷ்யந்தி காகுத்ஸ்த²மயோத்⁴யாயாம் த்³விஜாதய꞉ ।
அபி மே தே³வதா꞉ குர்யுரிமம் ஸத்யம் மநோரத²ம் ॥ 29 ॥

ப்ரஸாத்³யமாந꞉ ஶிரஸா மயா ஸ்வயம்
ப³ஹு ப்ரகாரம் யதி³ நபி⁴பத்ஸ்யதே ।
ததோ(அ)நுவத்ஸ்யாமி சிராய ராக⁴வம்
வநேசரந்நார்ஹதி மாமுபேக்ஷிதும் ॥ 30 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ அஷ்டாஶீதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 88 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (89) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed