Ayodhya Kanda Sarga 69 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (69)


॥ ப⁴ரதது³꞉ஸ்வப்ந꞉ ॥

யாமேவ ராத்ரிம் தே தூ³தா꞉ ப்ரவிஶந்தி ஸ்ம தாம் புரீம் ।
ப⁴ரதேநாபி தாம் ராத்ரிம் ஸ்வப்நோ த்³ருஷ்டோ(அ)யமப்ரிய꞉ ॥ 1 ॥

வ்யுஷ்டாமேவ து தாம் ராத்ரிம் த்³ருஷ்ட்வா தம் ஸ்வப்நமப்ரியம் ।
புத்ர꞉ ராஜாதி⁴ராஜஸ்ய ஸுப்⁴ருஶம் பர்யதப்யத ॥ 2 ॥

தப்யமாநம் ஸமாஜ்ஞாய வயஸ்யா꞉ ப்ரியவாதி³ந꞉ ।
ஆயாஸம் ஹி விநேஷ்யந்த꞉ ஸபா⁴யாம் சக்ரிரே கதா²꞉ ॥ 3 ॥

வாத³யந்தி ததா² ஶாந்திம் லாஸயந்த்யபி சாபரே ।
நாடகாந்யபரே ப்ராஹுர்ஹாஸ்யாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 4 ॥

ஸ தை꞉ மஹாத்மா ப⁴ரத꞉ ஸகி²பி⁴꞉ ப்ரியவாதி³பி⁴꞉ ।
கோ³ஷ்டீ² ஹாஸ்யாநி குர்வத்³பி⁴ர்ந ப்ராஹ்ருஷ்யத ராக⁴வ꞉ ॥ 5 ॥

தமப்³ரவீத்ப்ரியஸகோ² ப⁴ரதம் ஸகி²பி⁴ர்வ்ருதம் ।
ஸுஹ்ருத்³பி⁴꞉ பர்யுபாஸீந꞉ கிம் ஸகே² நாநுமோத³ஸே ॥ 6 ॥

ஏவம் ப்³ருவாணம் ஸுஹ்ருத³ம் ப⁴ரத꞉ ப்ரத்யுவாச ஹ ।
ஶ்ருணு த்வம் யந்நிமித்தம் மே தை³ந்யமேதது³பாக³தம் ॥ 7 ॥

ஸ்வப்நே பிதரமத்³ராக்ஷம் மலிநம் முக்தமூர்த⁴ஜம் ।
பதந்தமத்³ரிஶிக²ராத் கலுஷே கோ³மயேஹ்ரதே³ ॥ 8 ॥

ப்லவமாநஶ்ச மே த்³ருஷ்ட꞉ ஸ தஸ்மிந் கோ³மயஹ்ரதே³ ।
பிப³ந்நஞ்ஜலிநா தைலம் ஹஸந்நபி முஹுர்முஹு꞉ ॥ 9 ॥

ததஸ்திலௌத³நம் பு⁴க்த்வா புந꞉ புநரத⁴꞉ ஶிரா꞉ ।
தைலேநாப்⁴யக்த ஸர்வாங்க³ஸ்தைலமேவாவகா³ஹத ॥ 10 ॥

ஸ்வப்நே(அ)பி ஸாக³ரம் ஶுஷ்கம் சந்த்³ரம் ச பதிதம் பு⁴வி ।
உபருத்³தா⁴ம் ச ஜக³தீம் தமஸேவ ஸமாவ்ருதம் ॥ 11 ॥

ஔபவாஹ்யஸ்ய நாக³ஸ்ய விஷாணம் ஶகலீக்ருதம் ।
ஸஹஸா சாபி ஸம்ஶாந்தம் ஜ்வலிதம் ஜாதவேத³ஸம் ॥ 12 ॥

அவதீர்ணாம் ச ப்ருதி²வீம் ஶுஷ்காம்ஶ்ச விவிதா⁴ந் த்³ருமாந் ।
அஹம் பஶ்யாமி வித்⁴வஸ்தாந் ஸதூ⁴மாம்ஶ்சாபி பர்வதாந் ॥ 13 ॥

பீடே² கார்ஷ்ணாயஸே சைநம் நிஷண்ணம் க்ருஷ்ணவாஸஸம் ।
ப்ரஹஸந்தி ஸ்ம ராஜாநம் ப்ரமதா³꞉ க்ருஷ்ணபிங்க³ளா꞉ ॥ 14 ॥

த்வரமாணஶ்ச த⁴ர்மாத்மா ரக்தமால்யாநுலேபந꞉ ।
ரதே²ந க²ரயுக்தேந ப்ரயாதோ த³க்ஷிணாமுக²꞉ ॥ 15 ॥

ப்ரஹஸந்தீவ ராஜாநம் ப்ரமதா³ ரக்தவாஸிநீ ।
ப்ரகர்ஷந்தீ மயா த்³ருஷ்டா ராக்ஷஸீ விக்ருதாநநா ॥ 16 ॥

ஏவமேதந்மயா த்³ருஷ்டமிமாம் ராத்ரிம் ப⁴யாவஹாம் ।
அஹம் ராமோ(அ)த²வா ராஜா லக்ஷ்மணோ வா மரிஷ்யதி ॥ 17 ॥

நர꞉ யாநேந ய꞉ ஸ்வப்நே க²ரயுக்தேந யாதி ஹி ।
அசிராத்தஸ்ய தூ⁴மாக்³ரம் சிதாயாம் ஸம்ப்ரத்³ருஶ்யதே ॥ 18 ॥

ஏதந்நிமித்தம் தீ³நோ(அ)ஹம் தந்நவ꞉ ப்ரதிபூஜயே ।
ஶுஷ்யதீவ ச மே கண்டோ² ந ஸ்வஸ்த²மிவ மே மந꞉ ॥ 19 ॥

ந பஶ்யாமி ப⁴யஸ்தா²நம் ப⁴யம் சைவோபதா⁴ரயே ।
ப்⁴ரஷ்டஶ்ச ஸ்வரயோகோ³ மே சா²யா சோபஹதா மம ॥ 20 ॥

ஜுகு³ப்ஸந்நிவ சாத்மாநம் ந ச பஶ்யாமி காரணம் ।
இமாம் ஹி து³꞉ஸ்வப்ந க³திம் நிஶாம்ய தாம்
அநேக ரூபாமவிதர்கிதாம் புரா ।
ப⁴யம் மஹத்தத்³த்⁴ருத³யாந்ந யாதி மே
விசிந்த்ய ராஜாநமசிந்த்ய த³ர்ஶநம் ॥ 21 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 69 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஸப்ததிதம꞉ ஸர்க³꞉ (70) >>


 

ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed