Ayodhya Kanda Sarga 59 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகோநஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (59)


॥ த³ஶரத²விளாப꞉ ॥

மம த்வஶ்வா நிவ்ருத்தஸ்ய ந ப்ராவர்தந்த வர்த்மநி ।
உஷ்ணமஶ்ரு விமுஞ்சந்த꞉ ராமே ஸம்ப்ரஸ்தி²தே வநம் ॥ 1 ॥

உபா⁴ப்⁴யாம் ராஜ புத்ராப்⁴யாமத² க்ருத்வா(அ)ஹமஞ்ஜலிம் ।
ப்ரஸ்தி²த꞉ ரத²மாஸ்தா²ய தத்³து³꞉க²மபி தா⁴ரயந் ॥ 2 ॥

கு³ஹேந ஸார்த⁴ம் தத்ரைவ ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்மி தி³வஸாந் ப³ஹூந் ।
ஆஶயா யதி³ மாம் ராம꞉ புந꞉ ஶப்³தா³பயேதி³தி ॥ 3 ॥

விஷயே தே மஹாராஜ ராமவ்யஸநகர்ஶிதா꞉ ।
அபி வ்ருக்ஷா꞉ பரிம்லாந꞉ ஸபுஷ்பாங்குர கோரகா꞉ ॥ 4 ॥

உபதப்தோத³கா நத்³ய꞉ பல்வலாநி ஸராம்ஸி ச ।
பரிஶுஷ்குபலாஶாநி வநாந்யுபவநாநி ச ॥ 5 ॥

ந ச ஸர்பந்தி ஸத்த்வாநி வ்யாளா ந ப்ரஸரந்தி ச ।
ராம ஶோகாபி⁴பூ⁴தம் தந்நிஷ்கூஜமப⁴வத்³வநம் ॥ 6 ॥

லீந புஷ்கரபத்ராஶ்ச நரேந்த்³ர கலுஷோத³கா꞉ ।
ஸந்தப்த பத்³மா꞉ பத்³மிந்யோ லீநமீநவிஹங்க³மா꞉ ॥ 7 ॥

ஜலஜாநி ச புஷ்பாணி மால்யாநி ஸ்த²லஜாநி ச ।
நாத்³ய பா⁴ந்த்யல்பக³ந்தீ⁴நி ப²லாநி ச யதா²புரம் ॥ 8 ॥

அத்ரோத்³யாநாநி ஶூந்யாநி ப்ரளீநவிஹகா³நி ச ।
ந சாபி⁴ராமாநாராமாந் பஶ்யாமி மநுஜர்ஷப⁴ ॥ 9 ॥

ப்ரவிஶந்தமயோத்⁴யாம் மாம் ந கஶ்சித³பி⁴நந்த³தி ।
நரா ராமமபஶ்யந்தர்நிஶ்வஸந்தி முஹுர்முஹு꞉ ॥ 10 ॥

தே³வ ராஜரத²ம் த்³ருஷ்ட்வா விநா ராமமிஹாக³தம் ।
து³꞉கா²த³ஶ்ருமுக²꞉ ஸர்வோ ராஜமார்க³க³தோ ஜந꞉ ॥ 11 ॥

ஹர்ம்யை꞉ விமாநை꞉ ப்ராஸாதை³꞉ அவேக்ஷ்ய ரத²மாக³தம் ।
ஹாஹாகாரக்ருதா நார்யோ ராமாத³ர்ஶந கர்ஶிதா꞉ ॥ 12 ॥

ஆயதை꞉ விமலைர்நேத்ரை꞉ அஶ்ருவேக³பரிப்லுதை꞉ ।
அந்யோந்யமபி⁴வீக்ஷந்தே வ்யக்தமார்ததரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ॥ 13 ॥

நாமித்ராணாம் ந மித்ராணாமுதா³ஸீந ஜநஸ்ய ச ।
அஹமார்ததயா கஞ்சித் விஶேஷமுபலக்ஷயே ॥ 14 ॥

அப்ரஹ்ருஷ்ட மநுஷ்யா ச தீ³நநாக³துரங்க³மா ।
ஆர்தஸ்வரபரிம்லாநா விநிஶ்வஸிதநிஸ்வநா ॥ 15 ॥

நிராநந்தா³ மஹாராஜ ராம ப்ரவ்ராஜநாதுரா ।
கௌஸல்யா புத்ரஹீநேவ அயோத்⁴யா ப்ரதிபா⁴தி மா ॥ 16 ॥

ஸூதஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா வாசா பரமதீ³நயா ।
பா³ஷ்போபஹதயா ராஜா தம் ஸூதமித³மப்³ரவீத் ॥ 17 ॥

கைகேய்யா விநியுக்தேந பாபாபி⁴ஜந பா⁴வயா ।
மயா ந மந்த்ரகுஶலை꞉ வ்ருத்³தை⁴꞉ ஸஹ ஸமர்தி²தம் ॥ 18 ॥

ந ஸுஹ்ருத்³பி⁴ர்ந சாமாத்யை꞉ மந்த்ரயித்வா ச நைக³மை꞉ ।
மயா(அ)யமர்த²꞉ ஸம்மோஹாத் ஸ்த்ரீ ஹேதோ꞉ ஸஹஸா க்ருத꞉ ॥ 19 ॥

ப⁴விதவ்யதயா நூநமித³ம் வா வ்யஸநம் மஹத் ।
குலஸ்யாஸ்ய விநாஶாய ப்ராப்தம் ஸூத யத்³ருச்ச²யா ॥ 20 ॥

ஸூத யத்³யஸ்தி தே கிஞ்சித் மயா து ஸுக்ருதம் க்ருதம் ।
த்வம் ப்ராபயாஶு மாம் ராமம் ப்ராணா꞉ ஸந்த்வரயந்தி மாம் ॥ 21 ॥

யத்³யத்³யாபி மமைவாஜ்ஞா நிவர்தயது ராக⁴வம் ।
ந ஶக்ஷ்யாமி விநா ராமம் முஹூர்தமபி ஜீவிதும் ॥ 22 ॥

அத²வா(அ)பி மஹாபா³ஹுர்க³தோ தூ³ரம் ப⁴விஷ்யதி ।
மாமேவ ரத²மாரோப்ய ஶீக்⁴ரம் ராமாய த³ர்ஶய ॥ 23 ॥

வ்ருத்தத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹேஷ்வாஸ꞉ க்வாஸௌ லக்ஷ்மணபூர்வஜ꞉ ।
யதி³ ஜீவாமி ஸாத்⁴வேநம் பஶ்யேயம் ஸீதயா ஸஹ ॥ 24 ॥

லோஹிதாக்ஷம் மஹாபா³ஹுமாமுக்த மணிகுண்ட³லம் ।
ராமம் யதி³ ந பஶ்யாயம் க³மிஷ்யாமி யம க்ஷயம் ॥ 25 ॥

அதோ நு கிம் து³꞉க²தரம் யோ(அ)ஹமிக்ஷ்வாகுநந்த³நம் ।
இமாமவஸ்தா²மாபந்நோ நேஹ பஶ்யாமி ராக⁴வம் ॥ 26 ॥

ஹா ராம ராமாநுஜ ஹா ஹா வைதே³ஹி தபஸ்விநீ ।
ந மாம் ஜாநீத து³꞉கே²ந ம்ரியமாணமநாத²வத் ॥ 27 ॥

ஸ தேந ராஜா து³꞉கே²ந ப்⁴ருஶமர்பிதசேதந꞉ ।
அவகா³ட⁴꞉ ஸுது³ஷ்பாரம் ஶோகஸாக³மப்³ரவீத் ॥ 28 ॥

ராமஶோகமஹாபோ⁴க³꞉ ஸீதாவிரஹபாரக³꞉ ।
ஶ்வஸிதோர்மிமஹாவர்தோ பா³ஷ்பபே²நஜலாவிள꞉ ॥ 29 ॥

பா³ஹுவிக்ஷேபமீநௌகோ⁴ விக்ரந்தி³தமஹாஸ்வந꞉ ।
ப்ரகீர்ணகேஶஶைவால꞉ கைகேயீவட³வாமுக²꞉ ॥ 30 ॥

மமாஶ்ருவேக³ப்ரப⁴வ꞉ குப்³ஜாவாக்யமஹாக்³ரஹ꞉ ।
வரவேலோ ந்ருஶம்ஸாயா꞉ ராமப்ரவ்ராஜநாயத꞉ ॥ 31 ॥

யஸ்மிந் ப³த நிமக்³நோ(அ)ஹம் கௌஸல்யே ராக⁴வம் விநா ।
து³ஸ்தர꞉ ஜீவதா தே³வி மயா(அ)யம் ஶோகஸாக³ர꞉ ॥ 32 ॥

அஶோப⁴நம் யோ(அ)ஹமிஹாத்³ய ராக⁴வம்
தி³த்³ருக்ஷமாணோ ந லபே⁴ ஸலக்ஷ்மணம்-
-இதீவ ராஜா விளபந் மஹாயஶ꞉
பபாத தூர்ணம் ஶயநே ஸ மூர்சித꞉ ॥ 33 ॥

இதி விளபதி பார்தி²வே ப்ரணஷ்டே
கருணதரம் த்³விகு³ணம் ச ராமஹேதோ꞉ ।
வசநமநுநிஶம்ய தஸ்ய தே³வீ
ப⁴யமக³மத் புநரேவ ராமமாதா ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஏகோநஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 59 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (60) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: