Ayodhya Kanda Sarga 60 – அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (60)


॥ கௌஸல்யாஸமாஶ்வாஸநம் ॥

தத꞉ பூ⁴தோபஸ்ருஷ்டேவ வேபமாநா புந꞉ புந꞉ ।
த⁴ரண்யாம் க³த ஸத்த்வேவ கௌஸல்யா ஸூதமப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

நய மாம் யத்ர காகுத்ஸ்த²꞉ ஸீதா யத்ர ச லக்ஷ்மண꞉ ।
தாந் விநா க்ஷணமப்யத்ர ஜீவிதும் நோத்ஸஹே ஹ்யஹம் ॥ 2 ॥

நிவர்தய ரத²ம் ஶீக்⁴ரம் த³ண்ட³காந்நய மாமபி ।
அத² தாந்நாநுக³ச்சா²மி க³மிஷ்யாமி யமக்ஷயம் ॥ 3 ॥

பா³ஷ்ப வேகோ³பஹதயா ஸ வாசா ஸஜ்ஜமாநயா ।
இத³மாஶ்வாஸயந் தே³வீம் ஸூத꞉ ப்ராஞ்ஜலிரப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

த்யஜ ஶோகம் ச மோஹம் ச ஸம்ப்⁴ரமம் து³꞉க²ஜம் ததா² ।
வ்யவதூ⁴ய ச ஸந்தாபம் வநே வத்ஸ்யதி ராக⁴வ꞉ ॥ 5 ॥

லக்ஷ்மணஶ்சாபி ராமஸ்ய பாதௌ³ பரிசரந் வநே ।
ஆராத⁴யதி த⁴ர்மஜ்ஞ꞉ பரளோகம் ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 6 ॥

விஜநே(அ)பி வநே ஸீதா வாஸம் ப்ராப்ய க்³ருஹேஷ்விவ ।
விஸ்ரம்ப⁴ம் லப⁴தே(அ)பீ⁴தா ராமே ஸம்ந்யஸ்தமாநஸா ॥ 7 ॥

நாஸ்யா தை³ந்யம் க்ருதம் கிஞ்சித் ஸுஸூக்ஷ்மமபி லக்ஷ்யதே ।
உசிதேவ ப்ரவாஸாநாம் வைதே³ஹீ ப்ரதிபா⁴தி மா ॥ 8 ॥

நக³ரோபவநம் க³த்வா யதா² ஸ்ம ரமதே புரா ।
ததை²வ ரமதே ஸீதா நிர்ஜநேஷு வநேஷ்வபி ॥ 9 ॥

பா³லேவ ரமதே ஸீதா பா³லசந்த்³ரநிபா⁴நநா ।
ராமா ராமே ஹ்யதீ³நாத்மா விஜநே(அ)பி வநே ஸதீ ॥ 10 ॥

தத்³க³தம் ஹ்ருத³யம் ஹ்யஸ்யாஸ்தத³தீ⁴நம் ச ஜீவிதம் ।
அயோத்⁴யா(அ)பி ப⁴வேத்தஸ்யா꞉ ராமஹீநா ததா² வநம் ॥ 11 ॥

பரி ப்ருச்ச²தி வைதே³ஹீ க்³ராமாம்ஶ்ச நக³ராணி ச ।
க³திம் த்³ருஷ்ட்வா நதீ³நாம் ச பாத³பாந் விவிதா⁴நபி ॥ 12 ॥

ராமம் ஹி லக்ஷ்மணம் வா(அ)பி ப்ருஷ்ட்வா ஜாநாதி ஜாநகீ ।
அயோத்⁴யாக்ரோஶமாத்ரே து விஹாரமிவ ஸம்ஶ்ரிதா ॥ 13 ॥

இத³மேவ ஸ்மராம்யஸ்யா꞉ ஸஹஸைவோபஜல்பிதம் ।
கைகேயீஸம்ஶ்ரிதம் வாக்யம் நேதா³நீம் ப்ரதிபா⁴தி மா ॥ 14 ॥

த்⁴வம்ஸயித்வா து தத்³வாக்யம் ப்ரமாதா³த்பர்யுபஸ்தி²தம் ।
ஹ்லத³நம் வசநம் ஸூதோ தே³வ்யா மது⁴ரமப்³ரவீத் ॥ 15 ॥

அத்⁴வநா வாத வேகே³ந ஸம்ப்⁴ரமேணாதபேந ச ।
ந விக³ச்ச²தி வைதே³ஹ்யாஶ்சந்த்³ராம்ஶு ஸத்³ருஶீ ப்ரபா⁴ ॥ 16 ॥

ஸத்³ருஶம் ஶதபத்ரஸ்ய பூர்ண சந்த்³ரோபம ப்ரப⁴ம் ।
வத³நம் தத்³வதா³ந்யாயா꞉ வைதே³ஹ்யா ந விகம்பதே ॥ 17 ॥

அலக்தரஸரக்தாபௌ⁴ அலக்தரஸவர்ஜிதௌ ।
அத்³யாபி சரணௌ தஸ்யா꞉ பத்³மகோஶஸமப்ரபௌ⁴ ॥ 18 ॥

நூபுரோத்³கு⁴ஷ்ட ஹேலேவ கே²லம் க³ச்ச²தி பா⁴மிநீ ।
இதா³நீமபி வைதே³ஹீ தத்³ராகா³ந்ந்யஸ்தபூ⁴ஷணா ॥ 19 ॥

க³ஜம் வா வீக்ஷ்ய ஸிம்ஹம் வா வ்யாக்⁴ரம் வா வநமாஶ்ரிதா ।
நாஹாரயதி ஸந்த்ராஸம் பா³ஹூ ராமஸ்ய ஸம்ஶ்ரிதா ॥ 20 ॥

ந ஶோச்யாஸ்தே ந சாத்மாந꞉ ஶோச்யோ நாபி ஜநாதி⁴ப꞉ ।
இத³ம் ஹி சரிதம் லோகே ப்ரதிஷ்டா²ஸ்யதி ஶாஶ்வதம் ॥ 21 ॥

விதூ⁴ய ஶோகம் பரிஹ்ருஷ்டமாநஸா
மஹர்ஷியாதே பதி² ஸுவ்யவஸ்தி²தா꞉ ।
வநே ரதா வந்யப²லாஶநா꞉ பிது꞉
ஶுபா⁴ம் ப்ரதிஜ்ஞாம் பரிபாலயந்தி தே ॥ 22 ॥

ததா²(அ)பி ஸூதேந ஸுயுக்தவாதி³நா
நிவார்யமாணா ஸுத ஶோககர்ஶிதா ।
ந சைவ தே³வீ விரராம கூஜிதாத்
ப்ரியேதி புத்ரேதி ச ராக⁴வேதி ச ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அயோத்⁴யாகாண்டே³ ஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 60 ॥

அயோத்⁴யாகாண்ட³ ஏகஷஷ்டி²தம꞉ ஸர்க³꞉ (61) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே அயோத்⁴யகாண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: