Aranya Kanda Sarga 11 – அரண்யகாண்ட³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (11)


॥ அக³ஸ்த்யாஶ்ரம꞉ ॥

அக்³ரத꞉ ப்ரயயௌ ராம꞉ ஸீதா மத்⁴யே ஸுமத்⁴யமா ।
ப்ருஷ்ட²தஸ்து த⁴நுஷ்பாணிர்லக்ஷ்மணோ(அ)நுஜகா³ம ஹ ॥ 1 ॥

தௌ பஶ்யமாநௌ விவிதா⁴ன் ஶைலப்ரஸ்தா²ந்வநாநி ச ।
நதீ³ஶ்ச விவிதா⁴ ரம்யா ஜக்³மது꞉ ஸீதயா ஸஹ ॥ 2 ॥

ஸாரஸாம்ஶ்சக்ரவாகாம்ஶ்ச நதீ³புலிநசாரிண꞉ ।
ஸராம்ஸி ச ஸபத்³மாநி யுக்தாநி ஜலஜை꞉ க²கை³꞉ ॥ 3 ॥

யூத²ப³த்³தா⁴ம்ஶ்ச ப்ருஷதாந்மதோ³ந்மத்தாந்விஷாணிந꞉ ।
மஹிஷாம்ஶ்ச வராஹாம்ஶ்ச நாகா³ம்ஶ்ச த்³ருமவைரிண꞉ ॥ 4 ॥

தே க³த்வா தூ³ரமத்⁴வாநம் லம்ப³மாநே தி³வாகரே ।
த³த்³ருஶு꞉ ஸஹிதா ரம்யம் தடாகம் யோஜநாயதம் ॥ 5 ॥

பத்³மபுஷ்கரஸம்பா³த⁴ம் க³ஜயூதை²ரளங்க்ருதம் ।
ஸாரஸைர்ஹம்ஸகாத³ம்பை³꞉ ஸங்குலம் ஜலசாரிபி⁴꞉ ॥ 6 ॥

ப்ரஸந்நஸலிலே ரம்யே தஸ்மிந்ஸரஸி ஶுஶ்ருவே ।
கீ³தவாதி³த்ரநிர்கோ⁴ஷோ ந து கஶ்சந த்³ருஶ்யதே ॥ 7 ॥

தத꞉ கௌதூஹலாத்³ராமோ லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
முநிம் த⁴ர்மப்⁴ருதம் நாம ப்ரஷ்டும் ஸமுபசக்ரமே ॥ 8 ॥

இத³மத்யத்³பு⁴தம் ஶ்ருத்வா ஸர்வேஷாம் நோ மஹாமுநே ।
கௌதூஹலம் மஹஜ்ஜாதம் கிமித³ம் ஸாது⁴ கத்²யதாம் ॥ 9 ॥

வக்தவ்யம் யதி³ சேத்³விப்ர நாதிகு³ஹ்யமபி ப்ரபோ⁴ ।
தேநைவமுக்தோ த⁴ர்மாத்மா ராக⁴வேண முநிஸ்ததா³ ॥ 10 ॥

ப்ரபா⁴வம் ஸரஸ꞉ க்ருத்ஸ்நமாக்²யாதுமுபசக்ரமே ।
இத³ம் பஞ்சாப்ஸரோ நாம தடாகம் ஸார்வகாளிகம் ॥ 11 ॥

நிர்மிதம் தபஸா ராம முநிநா மாண்ட³கர்ணிநா ।
ஸ ஹி தேபே தபஸ்தீவ்ரம் மாண்ட³கர்ணிர்மஹாமுநி꞉ ॥ 12 ॥

த³ஶ வர்ஷஸஹஸ்ராணி வாயுப⁴க்ஷோ ஜலாஶ்ரய꞉ ।
தத꞉ ப்ரவ்யதி²தா꞉ ஸர்வே தே³வா꞉ ஸாக்³நிபுரோக³மா꞉ ॥ 13 ॥

அப்³ருவந்வசநம் ஸர்வே பரஸ்பரஸமாக³தா꞉ ।
அஸ்மாகம் கஸ்யசித்ஸ்தா²நமேஷ ப்ரார்த²யதே முநி꞉ ॥ 14 ॥

இதி ஸம்விக்³நமநஸ꞉ ஸர்வே தே த்ரிதி³வௌகஸ꞉ ।
தத்ர கர்தும் தபோவிக்⁴நம் தே³வை꞉ ஸர்வைர்நியோஜிதா꞉ ॥ 15 ॥

ப்ரதா⁴நாப்ஸரஸ꞉ பஞ்ச வித்³யுத்ஸத்³ருஶவர்சஸ꞉ । [ச்சலித]
அப்ஸரோபி⁴ஸ்ததஸ்தாபி⁴ர்முநிர்த்³ருஷ்டபராவர꞉ ॥ 16 ॥

நீதோ மத³நவஶ்யத்வம் ஸுராணாம் கார்யஸித்³த⁴யே ।
தாஶ்சைவாப்ஸரஸ꞉ பஞ்ச முநே꞉ பத்நீத்வமாக³தா꞉ ॥ 17 ॥

தடாகே நிர்மிதம் தாஸாமஸ்மிந்நந்தர்ஹிதம் க்³ருஹம் ।
ததை²வாப்ஸரஸ꞉ பஞ்ச நிவஸந்த்யோ யதா²ஸுக²ம் ॥ 18 ॥

ரமயந்தி தபோயோகா³ந்முநிம் யௌவநமாஸ்தி²தம் ।
தாஸாம் ஸங்க்ரீட³மாநாநாமேஷ வாதி³த்ரநி꞉ஸ்வந꞉ ॥ 19 ॥

ஶ்ரூயதே பூ⁴ஷணோந்மிஶ்ரோ கீ³தஶப்³தோ³ மநோஹர꞉ ।
ஆஶ்சர்யமிதி தஸ்யைதத்³வவசநம் பா⁴விதாத்மந꞉ ॥ 20 ॥

ராக⁴வ꞉ ப்ரதிஜக்³ராஹ ஸஹ ப்⁴ராத்ரா மஹாயஶா꞉ ।
ஏவம் கத²யமாநஸ்ய த³த³ர்ஶாஶ்ரமமண்ட³லம் ॥ 21 ॥

குஶசீரபரிக்ஷிப்தம் ப்³ராஹ்ம்யா லக்ஷ்ம்யா ஸமாவ்ருதம் ।
ப்ரவிஶ்ய ஸஹ வைதே³ஹ்யா லக்ஷ்மணேந ச ராக⁴வ꞉ ॥ 22 ॥

உவாஸ முநிபி⁴꞉ ஸர்வை꞉ பூஜ்யமாநோ மஹாயஶா꞉ ।
ததா² தஸ்மிந்ஸ காகுத்ஸ்த²꞉ ஶ்ரீமத்யாஶ்ரமமண்ட³லே ॥ 23 ॥

உஷித்வா து ஸுக²ம் தத்ர பூஜ்யமாநோ மஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
ஜகா³ம சாஶ்ரமாம்ஸ்தேஷாம் பர்யாயேண தபஸ்விநாம் ॥ 24 ॥

யேஷாமுஷிதவாந்பூர்வம் ஸகாஶே ஸ மஹாஸ்த்ரவித் ।
க்வசித்பரித³ஶாந்மாஸாநேகம் ஸம்வத்ஸரம் க்வசித் ॥ 25 ॥

க்வசிச்ச சதுரோ மாஸாந்பஞ்சஷட் சாபராந்க்வசித் ।
அபரத்ராதி⁴கம் மாஸாத³ப்யர்த⁴மதி⁴கம் க்வசித் ॥ 26 ॥

த்ரீன் மாஸாநஷ்டமாஸாம்ஶ்ச ராக⁴வோ ந்யவஸத்ஸுக²ம் ।
ததா² ஸம்வஸதஸ்தஸ்ய முநீநாமாஶ்ரமேஷு வை ॥ 27 ॥

ரமதஶ்சாநுகூல்யேந யயு꞉ ஸம்வத்ஸரா த³ஶ ।
பரிவ்ருத்ய ச த⁴ர்மஜ்ஞோ ராக⁴வ꞉ ஸஹ ஸீதயா ॥ 28 ॥

ஸுதீக்ஷ்ணஸ்யாஶ்ரமம் ஶ்ரீமாந்புநரேவாஜகா³ம ஹ ।
ஸ தமாஶ்ரமமாஸாத்³ய முநிபி⁴꞉ ப்ரதிபூஜித꞉ ॥ 29 ॥

தத்ராபி ந்யவஸத்³ராம꞉ கிஞ்சித்காலமரிந்த³ம꞉ ।
அதா²ஶ்ரமஸ்தோ² விநயாத்கதா³சித்தம் மஹாமுநிம் ॥ 30 ॥

உபாஸீந꞉ ஸ காகுத்ஸ்த²꞉ ஸுதீக்ஷ்ணமித³மப்³ரவீத் ।
அஸ்மிந்நரண்யே ப⁴க³வந்நக³ஸ்த்யோ முநிஸத்தம꞉ ॥ 31 ॥

வஸதீதி மயா நித்யம் கதா²꞉ கத²யதாம் ஶ்ருதம் ।
ந து ஜாநாமி தம் தே³ஶம் வநஸ்யாஸ்ய மஹத்தயா ॥ 32 ॥

குத்ராஶ்ரமமித³ம் புண்யம் மஹர்ஷேஸ்தஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ப்ரஸாதா³த்தத்ரப⁴வத꞉ ஸாநுஜ꞉ ஸஹ ஸீதயா ॥ 33 ॥

அக³ஸ்த்யமபி⁴க³ச்சே²யமபி⁴வாத³யிதும் முநிம் ।
மநோரதோ² மஹாநேஷ ஹ்ருதி³ மே பரிவர்ததே ॥ 34 ॥

யத³ஹம் தம் முநிவரம் ஶுஶ்ரூஷேயமபி ஸ்வயம் ।
இதி ராமஸ்ய ஸ முநி꞉ ஶ்ருத்வா த⁴ர்மாத்மநோ வச꞉ ॥ 35 ॥

ஸுதீக்ஷ்ண꞉ ப்ரத்யுவாசேத³ம் ப்ரீதோ த³ஶரதா²த்மஜம் ।
அஹமப்யேததே³வ த்வாம் வக்துகாம꞉ ஸலக்ஷ்மணம் ॥ 36 ॥

அக³ஸ்த்யமபி⁴க³ச்சே²தி ஸீதயா ஸஹ ராக⁴வ ।
தி³ஷ்ட்யா த்விதா³நீமர்தே²(அ)ஸ்மிந்ஸ்வயமேவ ப்³ரவீஷி மாம் ॥ 37 ॥

அஹமாக்²யாமி தே வத்ஸ யத்ராக³ஸ்த்யோ மஹாமுநி꞉ ।
யோஜநாந்யாஶ்ரமாத³ஸ்மாத்ததா² சத்வாரி வை தத꞉ ॥ 38 ॥

த³க்ஷிணேந மஹாஞ்ச்²ரீமாநக³ஸ்த்யப்⁴ராதுராஶ்ரம꞉ ।
ஸ்த²லீப்ராயே வநோத்³தே³ஶே பிப்பலீவநஶோபி⁴தே ॥ 39 ॥

ப³ஹுபுஷ்பப²லே ரம்யே நாநாஶகுநிநாதி³தே ।
பத்³மிந்யோ விவிதா⁴ஸ்தத்ர ப்ரஸந்நஸலிலா꞉ ஶிவா꞉ ॥ 40 ॥

ஹம்ஸகாரண்ட³வாகீர்ணாஶ்சக்ரவாகோபஶோபி⁴தா꞉ ।
தத்ரைகாம் ரஜநீம் வ்யுஷ்ய ப்ரபா⁴தே ராம க³ம்யதாம் ॥ 41 ॥

த³க்ஷிணாம் தி³ஶமாஸ்தா²ய வநஷண்ட³ஸ்ய பார்ஶ்வத꞉ ।
தத்ராக³ஸ்த்யாஶ்ரமபத³ம் க³த்வா யோஜநமந்தரம் ॥ 42 ॥

ரமணீயே வநோத்³தே³ஶே ப³ஹுபாத³பஸம்வ்ருதே ।
ரம்ஸ்யதே தத்ர வைதே³ஹீ லக்ஷ்மணஶ்ச ஸஹ த்வயா ॥ 43 ॥

ஸ ஹி ரம்யோ வநோத்³தே³ஶோ ப³ஹுபாத³பஸங்குல꞉ ।
யதி³ பு³த்³தி⁴꞉ க்ருதா த்³ரஷ்டுமக³ஸ்த்யம் தம் மஹாமுநிம் ॥ 44 ॥

அத்³யைவ க³மநே பு³த்³தி⁴ம் ரோசயஸ்வ மஹாயஶ꞉ ।
இதி ராமோ முநே꞉ ஶ்ருத்வா ஸஹ ப்⁴ராத்ரா(அ)பி⁴வாத்³ய ச ॥ 45 ॥

ப்ரதஸ்தே²(அ)க³ஸ்த்யமுத்³தி³ஶ்ய ஸாநுஜ꞉ ஸீதயா ஸஹ ।
பஶ்யந்வநாநி ரம்யாணி பர்வதாம்ஶ்சாப்⁴ரஸந்நிபா⁴ன் ॥ 46 ॥

ஸராம்ஸி ஸரிதஶ்சைவ பதி² மார்க³வஶாநுகா³꞉ ।
ஸுதீக்ஷ்ணேநோபதி³ஷ்டேந க³த்வா தேந பதா² ஸுக²ம் ॥ 47 ॥

இத³ம் பரமஸம்ஹ்ருஷ்டோ வாக்யம் லக்ஷ்மணமப்³ரவீத் ।
ஏததே³வாஶ்ரமபத³ம் நூநம் தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 48 ॥

அக³ஸ்த்யஸ்ய முநேர்ப்⁴ராதுர்த்³ருஶ்யதே புண்யகர்மண꞉ ।
யதா² ஹி மே வநஸ்யாஸ்ய ஜ்ஞாதா꞉ பதி² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 49 ॥

ஸந்நதா꞉ ப²லபா⁴ரேண புஷ்பபா⁴ரேண ச த்³ருமா꞉ ।
பிப்பலீநாம் ச பக்வாநாம் வநாத³ஸ்மாது³பாக³த꞉ ॥ 50 ॥

க³ந்தோ⁴(அ)யம் பவநோத்க்ஷிப்த꞉ ஸஹஸா கடுகோத³ய꞉ ।
தத்ர தத்ர ச த்³ருஶ்யந்தே ஸங்க்ஷிப்தா꞉ காஷ்ட²ஸஞ்சயா꞉ ॥ 51 ॥

லூநாஶ்ச பதி² த்³ருஶ்யந்தே த³ர்பா⁴ வைடூ³ர்யவர்சஸ꞉ ।
ஏதச்ச வநமத்⁴யஸ்த²ம் க்ருஷ்ணாப்⁴ரஶிக²ரோபமம் ॥ 52 ॥

பாவகஸ்யாஶ்ரமஸ்த²ஸ்ய தூ⁴மாக்³ரம் ஸம்ப்ரத்³ருஶ்யதே ।
விவிக்தேஷு ச தீர்தே²ஷு க்ருதஸ்நாதா த்³விஜாதய꞉ ॥ 53 ॥

புஷ்போபஹாரம் குர்வந்தி குஸுமை꞉ ஸ்வயமார்ஜிதை꞉ ।
தத்ஸுதீக்ஷ்ணஸ்ய வசநம் யதா² ஸௌம்ய மயா ஶ்ருதம் ॥ 54 ॥

அக³ஸ்த்யஸ்யாஶ்ரமோ ப்⁴ராதுர்நூநமேஷ ப⁴விஷ்யதி ।
நிக்³ருஹ்ய தரஸா ம்ருத்யும் லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ॥ 55 ॥

யஸ்ய ப்⁴ராத்ரா க்ருதேயம் தி³க்ச²ரண்யா புண்யகர்மணா ।
இஹைகதா³ கில க்ரூரோ வாதாபிரபி சேல்வல꞉ ॥ 56 ॥

ப்⁴ராதரௌ ஸஹிதாவாஸ்தாம் ப்³ராஹ்மணக்⁴நௌ மஹாஸுரௌ ।
தா⁴ரயந்ப்³ராஹ்மணம் ரூபமில்வல꞉ ஸம்ஸ்க்ருதம் வத³ன் ॥ 57 ॥

ஆமந்த்ரயதி விப்ரான் ஸ்ம ஶ்ராத்³த⁴முத்³தி³ஶ்ய நிர்க்⁴ருண꞉ ।
ப்⁴ராதரம் ஸம்ஸ்க்ருதம் க்ருத்வா ததஸ்தம் மேஷரூபிணம் ॥ 58 ॥

தாந்த்³விஜாந்போ⁴ஜயாமாஸ ஶ்ராத்³த⁴த்³ருஷ்டேந கர்மணா ।
ததோ பு⁴க்தவதாம் தேஷாம் விப்ராணாமில்வலோ(அ)ப்³ரவீத் ॥ 59 ॥

வாதாபே நிஷ்க்ரமஸ்வேதி ஸ்வரேண மஹதா வத³ன் ।
ததோ ப்⁴ராதுர்வச꞉ ஶ்ருத்வா வாதாபிர்மேஷவந்நத³ன் ॥ 60 ॥

பி⁴த்த்வா பி⁴த்த்வா ஶரீராணி ப்³ராஹ்மணாநாம் விநிஷ்பதத் ।
ப்³ராஹ்மணாநாம் ஸஹஸ்ராணி தைரேவம் காமரூபிபி⁴꞉ ॥ 61 ॥

விநாஶிதாநி ஸம்ஹத்ய நித்யஶ꞉ பிஶிதாஶநை꞉ ।
அக³ஸ்த்யேந ததா³ தே³வை꞉ ப்ரார்தி²தேந மஹர்ஷிணா ॥ 62 ॥

அநுபூ⁴ய கில ஶ்ராத்³தே⁴ ப⁴க்ஷித꞉ ஸ மஹாஸுர꞉ ।
தத꞉ ஸம்பந்நமித்யுக்த்வா த³த்த்வா ஹஸ்தோத³கம் தத꞉ ॥ 63 ॥

ப்⁴ராதரம் நிஷ்க்ரமஸ்வேதி சேல்வல꞉ ஸோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத ।
ஸ தம் ததா² பா⁴ஷமாணம் ப்⁴ராதரம் விப்ரகா⁴திநம் ॥ 64 ॥

அப்³ரவீத்ப்ரஹஸந்தீ⁴மாநக³ஸ்த்யோ முநிஸத்தம꞉ ।
குதோ நிஷ்க்ரமிதும் ஶக்திர்மயா ஜீர்ணஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ॥ 65 ॥

ப்⁴ராதுஸ்தே மேஷரூபஸ்ய க³தஸ்ய யமஸாத³நம் ।
அத² தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ப்⁴ராதுர்நித⁴நஸம்ஶ்ரயம் ॥ 66 ॥

ப்ரத⁴ர்ஷயிதுமாரேபே⁴ முநிம் க்ரோதா⁴ந்நிஶாசர꞉ ।
ஸோ(அ)பி⁴த்³ரவந்முநிஶ்ரேஷ்ட²ம் முநிநா தீ³ப்ததேஜஸா ॥ 67 ॥

சக்ஷுஷா(அ)நலகல்பேந நிர்த³க்³தோ⁴ நித⁴நம் க³த꞉ ।
தஸ்யாயமாஶ்ரமோ ப்⁴ராதுஸ்தடாகவநஶோபி⁴த꞉ ॥ 68 ॥

விப்ராநுகம்பயா யேந கர்மேத³ம் து³ஷ்கரம் க்ருதம் ।
ஏவம் கத²யமாநஸ்ய தஸ்ய ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ॥ 69 ॥

ராமஸ்யாஸ்தம் க³த꞉ ஸூர்ய꞉ ஸந்த்⁴யாகாலோ(அ)ப்⁴யவர்தத ।
உபாஸ்ய பஶ்சிமாம் ஸந்த்⁴யாம் ஸஹ ப்⁴ராத்ரா யதா²விதி⁴ ॥ 70 ॥

ப்ரவிவேஶாஶ்ரமபத³ம் தம்ருஷிம் ஸோ(அ)ப்⁴யவாத³யத் ।
ஸம்யக் ப்ரதிக்³ருஹீதஶ்ச முநிநா தேந ராக⁴வ꞉ ॥ 71 ॥

ந்யவஸத்தாம் நிஶாமேகாம் ப்ராஶ்ய மூலப²லாநி ச ।
தஸ்யாம் ராத்ர்யாம் வ்யதீதாயாம் விமலே ஸூர்யமண்ட³லே ॥ 72 ॥

ப்⁴ராதரம் தமக³ஸ்த்யஸ்ய ஹ்யாமந்த்ரயத ராக⁴வ꞉ ।
அபி⁴வாத³யே த்வாம் ப⁴க³வந்ஸுக²மத்⁴யுஷிதோ நிஶாம் ॥ 73 ॥

ஆமந்த்ரயே த்வாம் க³ச்சா²மி கு³ரும் தே த்³ரஷ்டுமக்³ரஜம் ।
க³ம்யதாமிதி தேநோக்தோ ஜகா³ம ரகு⁴நந்த³ந꞉ ॥ 74 ॥

யதோ²த்³தி³ஷ்டேந மார்கே³ண வநம் தச்சாவளோகயன் ।
நீவாராந்பநஸாம்ஸ்தாலாம்ஸ்திமிஶாந்வஞ்ஜுளாந்த⁴வான் ॥ 75 ॥

சிரிபி³ல்வாந்மதூ⁴காம்ஶ்ச பி³ல்வாநபி ச திந்து³கான் ।
புஷ்பிதாந்புஷ்பிதாக்³ராபி⁴ர்லதாபி⁴ரநுவேஷ்டிதான் ॥ 76 ॥

த³த³ர்ஶ ராம꞉ ஶதஶஸ்தத்ர காந்தாரபாத³பான் ।
ஹஸ்திஹஸ்தைர்விம்ருதி³தாந்வாநரைருபஶோபி⁴தான் ॥ 77 ॥

மத்தை꞉ ஶகுநிஸங்கை⁴ஶ்ச ஶதஶஶ்ச ப்ரணாதி³தான் ।
ததோ(அ)ப்³ரவீத்ஸமீபஸ்த²ம் ராமோ ராஜீவலோசந꞉ ॥ 78 ॥

ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுக³தம் வீரம் லக்ஷ்மணம் லக்ஷ்மிவர்த⁴நம் ।
ஸ்நிக்³த⁴பத்ரா யதா² வ்ருக்ஷா யதா² ஶாந்தம்ருக³த்³விஜா꞉ ॥ 79 ॥ [க்ஷாந்தா]

ஆஶ்ரமோ நாதிதூ³ரஸ்தோ² மஹர்ஷேர்பா⁴விதாத்மந꞉ ।
அக³ஸ்த்ய இதி விக்²யாதோ லோகே ஸ்வேநைவ கர்மணா ॥ 80 ॥

ஆஶ்ரமோ த்³ருஶ்யதே தஸ்ய பரிஶ்ராந்தஶ்ரமாபஹ꞉ ।
ப்ராஜ்யதூ⁴மாகுலவநஶ்சீரமாலாபரிஷ்க்ருத꞉ ॥ 81 ॥

ப்ரஶாந்தம்ருக³யூத²ஶ்ச நாநாஶகுநிநாதி³த꞉ ।
நிக்³ருஹ்ய தரஸா ம்ருத்யும் லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ॥ 82 ॥

த³க்ஷிணா தி³க்க்ருதா யேந ஶரண்யா புண்யகர்மணா ।
தஸ்யேத³மாஶ்ரமபத³ம் ப்ரபா⁴வாத்³யஸ்ய ராக்ஷஸை꞉ ॥ 83 ॥

தி³கி³யம் த³க்ஷிணா த்ராஸாத்³த்³ருஶ்யதே நோபபு⁴ஜ்யதே ।
யதா³ப்ரப்⁴ருதி சாக்ராந்தா தி³கி³யம் புண்யகர்மணா ॥ 84 ॥

ததா³ப்ரப்⁴ருதிநிர்வைரா꞉ ப்ரஶாந்தா ரஜநீசரா꞉ ।
நாம்நா சேயம் ப⁴க³வதோ த³க்ஷிணா தி³க்ப்ரத³க்ஷிணா ॥ 85 ॥

ப்ரதி²தா த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்த⁴ர்ஷா க்ரூரகர்மபி⁴꞉ ।
மார்க³ம் நிரோத்³து⁴ம் நிரதோ பா⁴ஸ்கரஸ்யாசலோத்தம꞉ ॥ 86 ॥

நிதே³ஶம் பாலயந்யஸ்ய விந்த்⁴ய꞉ ஶைலோ ந வர்த⁴தே ।
அயம் தீ³ர்கா⁴யுஷஸ்தஸ்ய லோகே விஶ்ருதகர்மண꞉ ॥ 87 ॥

அக³ஸ்த்யஸ்யாஶ்ரம꞉ ஶ்ரீமாந்விநீதஜநஸேவித꞉ ।
ஏஷ லோகார்சித꞉ ஸாது⁴ர்ஹிதே நித்யரத꞉ ஸதாம் ॥ 88 ॥

அஸ்மாநபி⁴க³தாநேஷ ஶ்ரேயஸா யோஜயிஷ்யதி ।
ஆராத⁴யிஷ்யாம்யத்ராஹமக³ஸ்த்யம் தம் மஹாமுநிம் ॥ 89 ॥

ஶேஷம் ச வநவாஸஸ்ய ஸௌம்ய வத்ஸ்யாம்யஹம் ப்ரபோ⁴ ।
அத்ர தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ॥ 90 ॥

அக³ஸ்த்யம் நியதாஹாரம் ஸததம் பர்யுபாஸதே ।
நாத்ர ஜீவேந்ம்ருஷாவாதீ³ க்ரூரோ வா யதி³ வா ஶட²꞉ ॥ 91 ॥

ந்ருஶம்ஸ꞉ காமவ்ருத்தோ வா முநிரேஷ ததா²வித⁴꞉ ।
அத்ர தே³வாஶ்ச யக்ஷாஶ்ச நாகா³ஶ்ச பதகை³꞉ ஸஹ ॥ 92 ॥

வஸந்தி நியதாஹாரா த⁴ர்மமாராத⁴யிஷ்ணவ꞉ ।
அத்ர ஸித்³தா⁴ மஹாத்மாநோ விமாநை꞉ ஸூர்யஸந்நிபை⁴꞉ ॥ 93 ॥

த்யக்ததே³ஹா நவைர்தே³ஹை꞉ ஸ்வர்யாதா꞉ பரமர்ஷய꞉ ।
யக்ஷத்வமமரத்வம் ச ராஜ்யாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 94 ॥

அத்ர தே³வா꞉ ப்ரயச்ச²ந்தி பூ⁴தைராராதி⁴தா꞉ ஶுபை⁴꞉ ।
ஆக³தா꞉ ஸ்மாஶ்ரமபத³ம் ஸௌமித்ரே ப்ரவிஶாக்³ரத꞉ ।
நிவேத³யேஹ மாம் ப்ராப்தம்ருஷயே ஸீதயா ஸஹ ॥ 95 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே அரண்யகாண்டே³ ஏகாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 11 ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed