Stotra Nidhi Blog

Sri Rudra Stuti – శ్రీ రుద్ర స్తుతి

నమో దేవాయ మహతే దేవదేవాయ శూలినే | త్ర్యంబకాయ త్రినేత్రాయ యోగినాం పతయే నమః || ౧ || నమోఽస్తు దేవదేవాయ మహాదేవాయ వేధసే | శంభవే స్థాణవే నిత్యం శివాయ పరమాత్మనే || ౨ || నమః సోమాయ రుద్రాయ మహాగ్రాసాయ హేతవే | ప్రపద్యేహం...

Sri Mahadeva Stotram – శ్రీ మహాదేవ స్తోత్రం

జయ దేవ పరానంద జయ చిత్సత్యవిగ్రహ | జయ సంసారలోకఘ్న జయ పాపహర ప్రభో || ౧ || జయ పూర్ణమహాదేవ జయ దేవారిమర్దన | జయ కళ్యాణ దేవేశ జయ త్రిపురమర్దన || ౨ || జయాఽహంకారశత్రుఘ్న జయ మాయావిషాపహా | జయ వేదాంతసంవేద్య జయ...

Sri Pashupathi Ashtakam – పశుపత్యష్టకం

ధ్యాయేన్నిత్యం మహేశం రజతగిరినిభం చారుచంద్రావతంసం రత్నాకల్పోజ్జ్వలాంగం పరశుమృగవరాభీతిహస్తం ప్రసన్నమ్ | పద్మాసీనం సమంతాత్స్తుతమమరగణైర్వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వబీజం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రమ్ || పశుపతీన్దుపతిం ధరణీపతిం భుజగలోకపతిం చ సతీపతిమ్ | ప్రణత భక్తజనార్తిహరం పరం భజత రే మనుజా గిరిజాపతిమ్ || ౧ || న...

Pratah Samarana Slokam – ప్రాతః స్మరణ శ్లోకం

కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కర మధ్యే సరస్వతీ | కర మూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కర దర్శనమ్ || సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్తనమండలే | విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వ మే || Related posts: Nirguna manasa puja – నిర్గుణమానసపూజా...

Mahashivaratri special – మహాశివరాత్రి ప్రత్యేకం

గమనిక: ఈ స్తోత్రాలు “Stotra Nidhi” మొబైల్ యాప్ లో కూడా ఉన్నాయి. ప్లే స్టోర్, యాప్ స్టోర్ లేదా విండోస్ స్టోర్ నుంచి డౌన్‍లోడ్ చేసుకోండి. స్తోత్రాలు Related posts: Varalakshmi Vratam Special – శ్రీ వరలక్ష్మీ వ్రతం ప్రత్యేకం … Vinayaka Chavithi...

Sri Saubhagya Lakshmi Ashtottarasatanamavali – శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశతనామావళిః

ఓం శుద్ధ లక్ష్మై నమః | ఓం బుద్ధి లక్ష్మై నమః | ఓం వర లక్ష్మై నమః | ఓం సౌభాగ్య లక్ష్మై నమః | ఓం వశో లక్ష్మై నమః | ఓం కావ్య లక్ష్మై నమః | ఓం గాన లక్ష్మై నమః...

Sri Lakshmi Kubera Puja Vidhanam – శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజా విధానం

  (కృతజ్ఞతలు – శ్రీ టి.ఎస్.అశ్వినీ శాస్త్రి గారికి) గమనిక: ముందుగా పూర్వాంగం, శ్రీ మహాగణపతి పూజ చేయవలెను. తరువాత ఈ క్రింది పూజ విధానం ఆచరించవలెను. పూర్వాంగం చూ. || శ్రీ గణపతి పూజ చూ. || పునః సంకల్పం – పూర్వోక్త ఏవం గుణ...

Sri Sowbhagya Lakshmi Sthuthi – శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ స్తుతి

ఓం శుద్ధలక్ష్మ్యై బుద్ధిలక్ష్మై వరలక్ష్మై నమో నమః | నమస్తే సౌభాగ్యలక్ష్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౧ వశోలక్ష్మై కావ్యలక్ష్మై గానలక్ష్మ్యై నమో నమః | నమస్తే శృంగారలక్ష్మ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః || ౨ || ధనలక్ష్మ్యై ధాన్యలక్ష్మ్యై ధరాలక్ష్మ్యై నమో నమః |...

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Mangalasasanam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి మంగళాశాసనం

శ్రీవిలాసప్రభారామచిదానందవిలాసినే లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౧ || స్వర్గలోకవసద్దేవరాజపూజితరూపిణే లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౨ || మర్త్యలోకప్రాణికోటికృతపూజావిమోదినే లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౩ || పాతాళలోకసంవాసిదైత్యసంస్తవనందినే లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౪ || సమస్తగణసామ్రాజ్యపాలనానందమూర్తయే లక్ష్మీమరకతోల్లాసి గణనాథాయ మంగళమ్ || ౫...

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Prapatti – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ప్రపత్తిః

సౌముఖ్యనామపరివర్ధితమంత్రరూపౌ వైముఖ్యభావపరిమార్జన కర్మబద్ధౌ ప్రాముఖ్యకీర్తి వరదాన విధానకర్మౌ లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౧ || శ్రేష్ఠైకదంతగజరూపనిజానుభావ్యౌ గోష్ఠీప్రపంచితపునీతకథాప్రసంగౌ ప్రోష్ఠప్రదాయక సమున్నతభద్రరూపౌ లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౨ || రాజద్విలాసకపిలాహ్వయరూపభాసౌ భ్రాజత్కళానివహసంస్తుతదివ్యరూపౌ సౌజన్యభాసురమనోవిషయప్రభాసౌ లక్ష్మీగణేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే || ౩ || విభ్రాజదాత్మగజకర్ణికయా సువేద్యౌ శుభ్రాంశు...

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Stotram – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్తోత్రం

వరసిద్ధిసుబుద్ధిమనోనిలయం నిరతప్రతిభాఫలదాన ఘనం పరమేశ్వర మాన సమోదకరం ప్రణమామి నిరంతరవిఘ్నహరమ్ || ౧ || అణిమాం మహిమాం గరిమాం లఘిమాం ఘనతాప్తి సుకామవరేశవశాన్ నిరతప్రదమక్షయమంగళదం ప్రణమామి నిరంతరవిఘ్నహరమ్ || ౨ || జననీజనకాత్మవినోదకరం జనతాహృదయాంతరతాపహరం జగదభ్యుదయాకరమీప్సితదం ప్రణమామి నిరంతరవిఘ్నహరమ్ || ౩ || వరబాల్యసుఖేలనభాగ్యకరం స్థిరయౌవనసౌఖ్యవిలాసకరం ఘనవృద్ధమనోహరశాంతికరం...

Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Suprabhatam – మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సుప్రభాతం

(కృతజ్ఞతలు: డా|| శ్రీ అయాచితం నటేశ్వరశర్మ గారికి, శ్రీ జి. నరహరి గారికి) శ్రీమన్మనోజ్ఞ నిగమాగమవాక్యగీత! శ్రీపార్వతీపరమశంభువరాత్మజాత! శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మపూత! లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౧ || శ్రీవత్సదుగ్ధమయసాగరపూర్ణచంద్ర వ్యాఖ్యేయభక్తసుమనోర్చితపాదపద్మ! శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మభూష! లక్ష్మీగణేశ! భగవన్! తవ సుప్రభాతమ్! || ౨ || సృష్టిస్థితిప్రళయకారణకర్మశీల! అష్టోత్తరాక్షరమనూద్భవమంత్రలోల! శ్రీసత్యవాఙ్మరకతోల్లసదాత్మఖేల!...

Sri Krishna Govinda Hare Murari Bhajana – శ్రీ కృష్ణ గోవింద హరే మురారే

శ్రీ కృష్ణ గోవింద హరే మురారే | హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ | అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణం | కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరి | Related posts: Govindashtakam – గోవిందాష్టకం … Sri Balakrishna Ashtakam – శ్రీ బాలకృష్ణ అష్టకం...

Hare Krishna Mantram – హరే కృష్ణ మంత్రం

హరే కృష్ణ మంత్రం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే | హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే || హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే | హరే రామ హరే రామ...

Gayatri mantra in Telugu

ఓం భూర్భువస్సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి | ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ || Related posts: Gayatri ashtakam – శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం … Gayatri stotram – గాయత్రీస్తోత్రం … Sri Gayatri Stuti – శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి...

Mahanyasam in Telugu – మహాన్యాసం

గమనిక: మహాన్యాసం మరియు ఏకాదశ రుద్రాభిషేక విధి ప్రత్యేకం మీ కోసం కేవలం “స్తోత్రనిధి” మొబైల్ యాప్ లో వేద స్వరాలతో సహా ఉంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మహాన్యాస విషయ సూచిక – సంకల్పం, ప్రార్థన ౧. పంచాంగ రుద్రన్యాసః ౨. పంచముఖ న్యాసః ౩. అంగ...

Sri Parameshwara Seeghra pooja vidhanam – శ్రీ పరమేశ్వర శీఘ్ర పూజ విధానం

గమనిక: ఈ పూజవిధానం కేవలం తొందరలో ఉన్నవారికి మాత్రమే. తొందర లేని వారు సక్రమంగా షోడశోపచార పూజ చేయగలరు. ఈ పూజకి కావలసిన సమాన్లు ఇవి. – పసుపు, కుంకుమ, తడిపిన గంధం, భస్మం – పరమేశ్వరుని ప్రతిమ, వినాయకుడి ప్రతిమ – పువ్వులు, పసుపు అక్షతలు...

Sami Vruksha Prarthana – శమీ ప్రార్థన

శమీ శమయ తే పాపం శమీ శత్రు వినాశినీ అర్జునస్య ధనుర్ధారీ రామస్య ప్రియదర్శిని || ౧ || శమీం కమలపత్రాక్షీం శమీం కంటకధారిణీం ఆరోహతు శమీం లక్ష్మీం నృణామాయుష్యవర్ధనీం || ౨ || నమో విశ్వాసవృక్షాయ పార్థశస్త్రాస్త్రధారిణే త్వత్తః పత్రం ప్రతీక్ష్యామి సదా మే విజయీ...

Sri Anjaneya Sahasranama Stotram – శ్రీ ఆంజనేయ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్ర మన్త్రస్య శ్రీరామచన్ద్రఋషిః | అనుష్టుప్ఛన్దః | శ్రీహనుమాన్మహారుద్రో దేవతా | హ్రీం శ్రీం హ్రౌం హ్రాం బీజం | శ్రీం ఇతి శక్తిః | కిలికిల బు బు కారేణ ఇతి కీలకమ్ | లంకావిధ్వంసనేతి కవచమ్ | మమ సర్వోపద్రవశాన్త్యర్థే మమ...

Sri Raama Sahasranama Stotram – శ్రీ రామ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ రామాయ నమః | అస్య శ్రీరామసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య, భగవాన్ ఈశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛన్దః, శ్రీరామః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీమాన్మహావిష్ణురితి బీజమ్, గుణభృన్నిర్గుణో మహానితి శక్తిః, సంసారతారకో రామ ఇతి మన్త్రః, సచ్చిదానన్దవిగ్రహ ఇతి కీలకమ్, అక్షయః పురుషః సాక్షీతి కవచమ్, అజేయః సర్వభూతానాం ఇత్యస్త్రమ్, రాజీవలోచనః శ్రీమానితి...

Maha Narayana Upanishat – మహానారాయణోపనిషత్

హరిః ఓం || శం నో మిత్రః శం వరుణః | శం నో భవత్వర్యమా | శం న ఇన్ద్రో బృహస్పతిః | శం నో విష్ణురురుక్రమః || నమో బ్రహ్మణే | నమస్తే వాయో | త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి | త్వామేవ ప్రత్యక్షం...

Parishechanam (Bhojana Vidhi) – పరిషేచనం (భోజన విధి)

౧. ఆపోశనం ఓం భూర్భువః సువః | తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ | భర్గో దేవస్య ధీమహి | ధియో యోనః ప్రచోదయాత్ || ౧ దేవ సవితః ప్రసువ || ౨ సత్యం త్వా ఋతేన పరిషించామి (ప్రొద్దున) [ఋతం త్వా సత్యేన పరిషించామి (రాత్రి) ] ||...

Vividha Gayatri Mantralu – వివిధ గాయత్రీ మంత్రాలు

తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి | తన్నో రుద్రః ప్రచోదయాత్ || ౧ తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుణ్డాయ ధీమహి | తన్నో దన్తిః ప్రచోదయాత్ || ౨ తత్పురుషాయ విద్మహే చక్రతుణ్డాయ ధీమహి | తన్నో నన్దిః ప్రచోదయాత్ || ౩ తత్పురుషాయ విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి...

Sri Shirdi Sai Puja Vidhanam – శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా పూజా విధానం

ధ్యానం – బ్రహ్మానందం పరమ సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్త్వమస్వాది లక్ష్యం | ఏకం నిత్యం అమలమచలం సర్వ ధీసాక్షిభూతం సాయినాథం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి || ఓం శ్రీ సాయినాథాయ నమః ధ్యానం సమర్పయామి || ఆవహనం – సహస్రశీర్షా...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.