Yuddha Kanda Sarga 99 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (99)


॥ மஹாபார்ஶ்வவத⁴꞉ ॥

மஹோத³ரே து நிஹதே மஹாபார்ஶ்வோ மஹாப³ல꞉ ।
ஸுக்³ரீவேண ஸமீக்ஷ்யாத² க்ரோதா⁴த்ஸம்ரக்தலோசந꞉ ॥ 1 ॥

அங்க³த³ஸ்ய சமூம் பீ⁴மாம் க்ஷோப⁴யாமாஸ ஸாயகை꞉ ।
ஸ வாநராணாம் முக்²யாநாமுத்தமாங்கா³நி ஸர்வஶ꞉ ॥ 2 ॥

பாதயாமாஸ காயேப்⁴ய꞉ ப²லம் வ்ருந்தாதி³வாநில꞉ ।
கேஷாஞ்சிதி³ஷுபி⁴ர்பா³ஹூந் ஸ்கந்தா⁴ம்ஶ்சிச்சே²த³ ராக்ஷஸ꞉ ॥ 3 ॥

வாநராணாம் ஸுஸங்க்ருத்³த⁴꞉ பார்ஶ்வம் கேஷாம் வ்யதா³ரயத் ।
தே(அ)ர்தி³தா பா³ணவர்ஷேண மஹாபார்ஶ்வேந வாநரா꞉ ॥ 4 ॥

விஷாத³விமுகா²꞉ ஸர்வே ப³பூ⁴வுர்க³தசேதஸ꞉ ।
நிரீக்ஷ்ய ப³லமுத்³விக்³நமங்க³தோ³ ராக்ஷஸார்தி³தம் ॥ 5 ॥

வேக³ம் சக்ரே மஹாபா³ஹு꞉ ஸமுத்³ர இவ பர்வணி ।
ஆயஸம் பரிக⁴ம் க்³ருஹ்ய ஸூர்யரஶ்மிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 6 ॥

ஸமரே வாநரஶ்ரேஷ்டோ² மஹாபார்ஶ்வே ந்யபாதயத் ।
ஸ து தேந ப்ரஹாரேண மஹாபார்ஶ்வோ விசேதந꞉ ॥ 7 ॥

ஸஸூத꞉ ஸ்யந்த³நாத்தஸ்மாத்³விஸஞ்ஜ்ஞ꞉ ப்ராபதத்³பு⁴வி ।
ஸர்க்ஷராஜஸ்து தேஜஸ்வீ நீலாஞ்ஜநசயோபம꞉ ॥ 8 ॥

நிஷ்பத்ய ஸுமஹாவீர்ய꞉ ஸ்வாத்³வ்யூஹாந்மேக⁴ஸந்நிபா⁴த் ।
ப்ரக்³ருஹ்ய கி³ரிஶ்ருங்கா³பா⁴ம் க்ருத்³த⁴꞉ ஸுவிபுலாம் ஶிலாம் ॥ 9 ॥

அஶ்வாந்ஜகா⁴ந தரஸா ஸ்யந்த³நம் ச ப³ப⁴ஞ்ஜ தம் ।
முஹூர்தால்லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞஸ்து மஹாபார்ஶ்வோ மஹாப³ல꞉ ॥ 10 ॥

அங்க³த³ம் ப³ஹுபி⁴ர்பா³ணைர்பூ⁴யஸ்தம் ப்ரத்யவித்⁴யத ।
ஜாம்ப³வந்தம் த்ரிபி⁴ர்பா³ணைராஜகா⁴ந ஸ்தநாந்தரே ॥ 11 ॥

ருக்ஷராஜம் க³வாக்ஷம் ச ஜகா⁴ந ப³ஹுபி⁴꞉ ஶரை꞉ ।
ஜாம்ப³வந்தம் க³வாக்ஷம் ச ஸ த்³ருஷ்ட்வா ஶரபீடி³தௌ ॥ 12 ॥

ஜக்³ராஹ பரிக⁴ம் கோ⁴ரமங்க³த³꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ।
தஸ்யாங்க³த³꞉ ப்ரகுபிதோ ராக்ஷஸஸ்ய தமாயஸம் ॥ 13 ॥

தூ³ரஸ்தி²தஸ்ய பரிக⁴ம் ரவிரஶ்மிஸமப்ரப⁴ம் ।
த்³வாப்⁴யாம் பு⁴ஜாப்⁴யாம் ஸங்க்³ருஹ்ய ப்⁴ராமயித்வா ச வேக³வாந் ॥ 14 ॥

மஹாபார்ஶ்வஸ்ய சிக்ஷேப வதா⁴ர்த²ம் வாலிந꞉ ஸுத꞉ ।
ஸ து க்ஷிப்தோ ப³லவதா பரிக⁴ஸ்தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ॥ 15 ॥

த⁴நுஶ்ச ஸஶரம் ஹஸ்தாச்சி²ரஸ்த்ரம் சாப்யபாதயத் ।
தம் ஸமாஸாத்³ய வேகே³ந வாலிபுத்ர꞉ ப்ரதாபவாந் ॥ 16 ॥

தலேநாப்⁴யஹநத்க்ருத்³த⁴꞉ கர்ணமூலே ஸகுண்ட³லே ।
ஸ து க்ருத்³தோ⁴ மஹாவேகோ³ மஹாபார்ஶ்வோ மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 17 ॥

கரேணைகேந ஜக்³ராஹ ஸுமஹாந்தம் பரஶ்வத⁴ம் ।
தம் தைலதௌ⁴தம் விமலம் ஶைலஸாரமயம் த்³ருட⁴ம் ॥ 18 ॥

ராக்ஷஸ꞉ பரமக்ருத்³தோ⁴ வாலிபுத்ரே ந்யபாதயத் ।
தேந வாமாம்ஸப²லகே ப்⁴ருஶம் ப்ரத்யவபாதி³தம் ॥ 19 ॥

அங்க³தோ³ மோக்ஷயாமாஸ ஸரோஷ꞉ ஸ பரஶ்வத⁴ம் ।
ஸ வீரோ வஜ்ரஸங்காஶமங்க³தோ³ முஷ்டிமாத்மந꞉ ॥ 20 ॥

ஸம்வர்தயத்ஸுஸங்க்ருத்³த⁴꞉ பிதுஸ்துல்யபராக்ரம꞉ ।
ராக்ஷஸஸ்ய ஸ்தநாப்⁴யாஶே மர்மஜ்ஞோ ஹ்ருத³யம்ப்ரதி ॥ 21 ॥

இந்த்³ராஶநிஸமஸ்பர்ஶம் ஸ முஷ்டிம் விந்யபாதயத் ।
தேந தஸ்ய நிபாதேந ராக்ஷஸஸ்ய மஹாம்ருதே⁴ ॥ 22 ॥

பபா²ல ஹ்ருத³யம் சாஶு ஸ பபாத ஹதோ பு⁴வி ।
தஸ்மிந்நிபதிதே பூ⁴மௌ தத்ஸைந்யம் ஸம்ப்ரசுக்ஷுபே⁴ ॥ 23 ॥

அப⁴வச்ச மஹாந்க்ரோத⁴꞉ ஸமரே ராவணஸ்ய து ।
வாநராணாம் ச ஹ்ருஷ்டாநாம் ஸிம்ஹநாத³ஶ்ச புஷ்கள꞉ ॥ 24 ॥

ஸ்போ²டயந்நிவ ஶப்³தே³ந லங்காம் ஸாட்டாலகோ³புராம் ।
மஹேந்த்³ரேணேவ தே³வாநாம் நாத³꞉ ஸமப⁴வந்மஹாந் ॥ 25 ॥

அதே²ந்த்³ரஶத்ருஸ்த்ரிதி³வாலயாநாம்
வநௌகஸாம் சைவ மஹாப்ரணாத³ம் ।
ஶ்ருத்வா ஸரோஷம் யுதி⁴ ராக்ஷஸேந்த்³ர꞉
புநஶ்ச யுத்³தா⁴பி⁴முகோ²(அ)வதஸ்தே² ॥ 26 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகோநஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 99 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (100) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed