Yuddha Kanda Sarga 93 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (93)


॥ ஸீதாஹநநோத்³யமநிவ்ருத்தி꞉ ॥

தத꞉ பௌலஸ்த்யஸசிவா꞉ ஶ்ருத்வா சேந்த்³ரஜிதம் ஹதம் ।
ஆசசக்ஷுரபி⁴ஜ்ஞாய த³ஶக்³ரீவாய ஸவ்யதா²꞉ ॥ 1 ॥

யுத்³தே⁴ ஹதோ மஹாராஜ லக்ஷ்மணேந தவாத்மஜ꞉ ।
விபீ⁴ஷணஸஹாயேந மிஷதாம் நோ மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 2 ॥

ஶூர꞉ ஶூரேண ஸங்க³ம்ய ஸம்யுகே³ஷ்வபரஜித꞉ ।
லக்ஷ்மணேந ஹத꞉ ஶூர꞉ புத்ரஸ்து விபு³தே⁴ந்த்³ரஜித் ॥ 3 ॥

க³த꞉ ஸ பரமாந்லோகாந் ஶரை꞉ ஸந்தாப்ய லக்ஷ்மணம் ।
ஸ தம் ப்ரதிப⁴யம் ஶ்ருத்வா வத⁴ம் புத்ரஸ்ய தா³ருணம் ॥ 4 ॥

கோ⁴ரமிந்த்³ரஜித꞉ ஸங்க்²யே கஶ்மளம் சாவிஶந்மஹத் ।
உபலப்⁴ய சிராத்ஸஞ்ஜ்ஞாம் ராஜா ராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ॥ 5 ॥

புத்ரஶோகார்தி³தோ தீ³நோ விளலாபாகுலேந்த்³ரிய꞉ ।
ஹா ராக்ஷஸசமூமுக்²ய மம வத்ஸ மஹாரத² ॥ 6 ॥

ஜித்வேந்த்³ரம் கத²மத்³ய த்வம் லக்ஷ்மணஸ்ய வஶம் க³த꞉ ।
நநு த்வமிஷுபி⁴꞉ க்ருத்³தோ⁴ பி⁴ந்த்³யா꞉ காலாந்தகாவபி ॥ 7 ॥

மந்த³ரஸ்யாபி ஶ்ருங்கா³ணி கிம் புநர்லக்ஷ்மணம் யுதி⁴ ।
அத்³ய வைவஸ்வதோ ராஜா பூ⁴யோ ப³ஹுமதோ மம ॥ 8 ॥

யேநாத்³ய த்வம் மஹாபா³ஹோ ஸம்யுக்த꞉ காலத⁴ர்மணா ।
ஏஷ பந்தா²꞉ ஸுயோதா⁴நாம் ஸர்வாமரக³ணேஷ்வபி ॥ 9 ॥

ய꞉ க்ருதே ஹந்யதே ப⁴ர்து꞉ ஸ புமாந் ஸ்வர்க³ம்ருச்ச²தி ।
அத்³ய தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே லோகபாலாஸ்தத²ர்ஷய꞉ ॥ 10 ॥

ஹதமிந்த்³ரஜிதம் ஶ்ருத்வா ஸுக²ம் ஸ்வப்ஸ்யந்தி நிர்ப⁴யா꞉ ।
அத்³ய லோகாஸ்த்ரய꞉ க்ருத்ஸ்நா ப்ருதி²வீ ச ஸகாநநா ॥ 11 ॥

ஏகேநேந்த்³ரஜிதா ஹீநா ஶூந்யேவ ப்ரதிபா⁴தி மே ।
அத்³ய நைர்ருதகந்யாநாம் ஶ்ரோஷ்யாம்யந்த꞉புரே ரவம் ॥ 12 ॥

கரேணுஸங்க⁴ஸ்ய யதா² நிநாத³ம் கி³ரிக³ஹ்வரே ।
யௌவராஜ்யம் ச லங்காம் ச ரக்ஷாம்ஸி ச பரந்தப ॥ 13 ॥

மாதரம் மாம் ச பா⁴ர்யாம் ச க்வ க³தோ(அ)ஸி விஹாய ந꞉ ।
மம நாம த்வயா வீர க³தஸ்ய யமஸாத³நம் ॥ 14 ॥

ப்ரேதகார்யாணி கார்யாணி விபரீதே ஹி வர்தஸே ।
ஸ த்வம் ஜீவதி ஸுக்³ரீவே லக்ஷ்மணே ச ஸராக⁴வே ॥ 15 ॥

மம ஶல்யமநுத்³த்⁴ருத்ய க்வ க³தோ(அ)ஸி விஹாய ந꞉ ।
ஏவமாதி³விளாபார்தம் ராவணம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ॥ 16 ॥

ஆவிவேஶ மஹாந்கோப꞉ புத்ரவ்யஸநஸம்ப⁴வ꞉ ।
ப்ரக்ருத்யா கோபநம் ஹ்யேநம் புத்ரஸ்ய புநராத⁴ய꞉ ॥ 17 ॥

தீ³ப்தம் ஸந்தீ³பயாமாஸுர்க⁴ர்மே(அ)ர்கமிவ ரஶ்மய꞉ ।
லலாடே ப்⁴ருகுடீபி⁴ஶ்ச ஸங்க³தாபி⁴ர்வ்யாரோசத ॥ 18 ॥

யுகா³ந்தே ஸஹ நக்ரைஸ்து மஹோர்மிபி⁴ரிவோத³தி⁴꞉ ।
கோபாத்³விஜ்ரும்ப⁴மாணஸ்ய வக்த்ராத்³வ்யக்தமபி⁴ஜ்வலந் ॥ 19 ॥

உத்பபாத ஸ பூ⁴யோ(அ)க்³நிர்வ்ருத்ரஸ்ய வத³நாதி³வ ।
ஸ புத்ரவத⁴ஸந்தப்த꞉ ஶூர꞉ க்ரோத⁴வஶம் க³த꞉ ॥ 20 ॥

ஸமீக்ஷ்ய ராவணோ பு³த்³த்⁴யா வைதே³ஹ்யா ரோசயத்³வத⁴ம் ।
தஸ்ய ப்ரக்ருத்யா ரக்தே ச ரக்தே க்ரோதா⁴க்³நிநா(அ)பி ச ॥ 21 ॥

ராவணஸ்ய மஹாகோ⁴ரே தீ³ப்தே நேத்ரே ப³பூ⁴வது꞉ ।
கோ⁴ரம் ப்ரக்ருத்யா ரூபம் தத்தஸ்ய க்ரோதா⁴க்³நிமூர்சி²தம் ॥ 22 ॥

ப³பூ⁴வ ரூபம் க்ருத்³த⁴ஸ்ய ருத்³ரஸ்யேவ து³ராஸத³ம் ।
தஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய நேத்ராப்⁴யாம் ப்ராபதந்நஸ்ரபி³ந்த³வ꞉ ॥ 23 ॥

தீ³ப்தாப்⁴யாமிவ தீ³பாப்⁴யாம் ஸார்சிஷ꞉ ஸ்நேஹபி³ந்த³வ꞉ ।
த³ந்தாந்வித³ஶதஸ்தஸ்ய ஶ்ரூயதே த³ஶநஸ்வந꞉ ॥ 24 ॥

யந்த்ரஸ்யாவேஷ்ட்யமாநஸ்ய மஹதோ தா³நவைரிவ ।
காலாக்³நிரிவ ஸங்க்ருத்³தோ⁴ யாம் யாம் தி³ஶமவைக்ஷத ॥ 25 ॥

தஸ்யாம் தஸ்யாம் ப⁴யத்ரஸ்தா ராக்ஷஸா꞉ ஸம்விளில்யிரே ।
தமந்தகமிவ க்ருத்³த⁴ம் சராசரசிகா²தி³ஷும் ॥ 26 ॥

வீக்ஷமாணம் தி³ஶ꞉ ஸர்வா ராக்ஷஸா நோபசக்ரமு꞉ ।
தத꞉ பரமஸங்க்ருத்³தோ⁴ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 27 ॥

அப்³ரவீத்³ரக்ஷஸாம் மத்⁴யே ஸம்ஸ்தம்ப⁴யிஷுராஹவே ।
மயா வர்ஷஸஹஸ்ராணி சரித்வா து³ஶ்சரம் தப꞉ ॥ 28 ॥

தேஷு தேஷ்வவகாஶேஷு ஸ்வயம்பூ⁴꞉ பரிதோஷித꞉ ।
தஸ்யைவ தபஸோ வ்யுஷ்ட்யா ப்ரஸாதா³ச்ச ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 29 ॥

நாஸுரேப்⁴யோ ந தே³வேப்⁴யோ ப⁴யம் மம கதா³சந ।
கவசம் ப்³ரஹ்மத³த்தம் மே யதா³தி³த்யஸமப்ரப⁴ம் ॥ 30 ॥

தே³வாஸுரவிமர்தே³ஷு ந பி⁴ந்நம் வஜ்ரஶக்திபி⁴꞉ ।
தேந மாமத்³ய ஸம்யுக்தம் ரத²ஸ்த²மிஹ ஸம்யுகே³ ॥ 31 ॥

ப்ரதீயாத்கோ(அ)த்³ய மாமாஜௌ ஸாக்ஷாத³பி புரந்த³ர꞉ ।
யத்ததா³(அ)பி⁴ப்ரஸந்நேந ஸஶரம் கார்முகம் மஹத் ॥ 32 ॥

தே³வாஸுரவிமர்தே³ஷு மம த³த்தம் ஸ்வயம்பு⁴வா ।
அத்³ய தூர்யஶதைர்பீ⁴மம் த⁴நுருத்தா²ப்யதாம் மம ॥ 33 ॥

ராமலக்ஷ்மணயோரேவ வதா⁴ய பரமாஹவே ।
ஸ புத்ரவத⁴ஸந்தப்த꞉ ஶூர꞉ க்ரோத⁴வஶம் க³த꞉ ॥ 34 ॥

ஸமீக்ஷ்ய ராவணோ பு³த்³த்⁴யா ஸீதாம் ஹந்தும் வ்யவஸ்யத ।
ப்ரத்யவேக்ஷ்ய து தாம்ராக்ஷ꞉ ஸுகோ⁴ரோ கோ⁴ரத³ர்ஶந꞉ ॥ 35 ॥

தீ³நோ தீ³நஸ்வராந்ஸர்வாம்ஸ்தாநுவாச நிஶாசராந் ।
மாயயா மம வத்ஸேந வஞ்சநார்த²ம் வநௌகஸாம் ॥ 36 ॥

கிஞ்சிதே³வ ஹதம் தத்ர ஸீதேயமிதி த³ர்ஶிதம் ।
ததி³த³ம் தத்²யமேவாஹம் கரிஷ்யே ப்ரியமாத்மந꞉ ॥ 37 ॥

வைதே³ஹீம் நாஶயிஷ்யாமி க்ஷத்ரப³ந்து⁴மநுவ்ரதாம் ।
இத்யேவமுக்த்வா ஸசிவாந்க²ட்³க³மாஶு பராம்ருஶத் ॥ 38 ॥

உத்³த்⁴ருத்ய கு³ணஸம்பந்நம் விமலாம்ப³ரவர்சஸம் ।
நிஷ்பபாத ஸ வேகே³ந ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸசிவைர்வ்ருத꞉ ॥ 39 ॥

ராவண꞉ புத்ரஶோகேந ப்⁴ருஶமாகுலசேதந꞉ ।
ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ க²ட்³க³மாதா³ய ஸஹஸா யத்ர மைதி²லீ ॥ 40 ॥

வ்ரஜந்தம் ராக்ஷஸம் ப்ரேக்ஷ்ய ஸிம்ஹநாத³ம் ப்ரசுக்ருஶு꞉ ।
ஊசுஶ்சாந்யோந்யமாஶ்லிஷ்ய ஸங்க்ருத்³த⁴ம் ப்ரேக்ஷ்ய ராக்ஷஸா꞉ ॥ 41 ॥

அத்³யைநம் தாவுபௌ⁴ த்³ருஷ்ட்வா ப்⁴ராதரௌ ப்ரவ்யதி²ஷ்யத꞉ ।
லோகபாலா ஹி சத்வார꞉ க்ருத்³தே⁴நாநேந நிர்ஜிதா꞉ ॥ 42 ॥

ப³ஹவ꞉ ஶத்ரவஶ்சாபி ஸம்யுகே³ஷு நிபாதிதா꞉ ।
த்ரிஷு லோகேஷு ரத்நாநி பு⁴ங்க்தே சாஹ்ருத்ய ராவண꞉ ॥ 43 ॥

விக்ரமே ச ப³லே சைவ நாஸ்த்யஸ்ய ஸத்³ருஶோ பு⁴வி ।
தேஷாம் ஸஞ்ஜல்பமாநாநாமஶோகவநிகாம் க³தாம் ॥ 44 ॥

அபி⁴து³த்³ராவ வைதே³ஹீம் ராவண꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ।
வார்யமாண꞉ ஸுஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஸுஹ்ருத்³பி⁴ர்ஹிதபு³த்³தி⁴பி⁴꞉ ॥ 45 ॥

அப்⁴யதா⁴வத ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ கே² க்³ரஹோ ரோஹிணீமிவ ।
மைதி²லீ ரக்ஷ்யமாணா து ராக்ஷஸீபி⁴ரநிந்தி³தா ॥ 46 ॥

த³த³ர்ஶ ராக்ஷஸம் க்ருத்³த⁴ம் நிஸ்த்ரிம்ஶவரதா⁴ரிணம் ।
தம் நிஶாம்ய ஸநிஸ்த்ரிம்ஶம் வ்யதி²தா ஜநகாத்மஜா ॥ 47 ॥

நிவார்யமாணம் ப³ஹுஶ꞉ ஸுஹ்ருத்³பி⁴ரநுவர்திநம் ।
ஸீதா து³꞉க²ஸமாவிஷ்டா விளபந்தீத³மப்³ரவீத் ॥ 48 ॥

யதா²(அ)யம் மாமபி⁴க்ருத்³த⁴꞉ ஸமபி⁴த்³ரவதி ஸ்வயம் ।
வதி⁴ஷ்யதி ஸநாதா²ம் மாமநாதா²மிவ து³ர்மதி꞉ ॥ 49 ॥

ப³ஹுஶஶ்சோத³யாமாஸ ப⁴ர்தாரம் மாமநுவ்ரதாம் ।
பா⁴ர்யா ப⁴வ ரமஸ்வேதி ப்ரத்யாக்²யாதோ த்⁴ருவம் மயா ॥ 50 ॥

ஸோ(அ)யம் மமாநுபஸ்தா²நே வ்யக்தம் நைராஶ்யமாக³த꞉ ।
க்ரோத⁴மோஹஸமாவிஷ்டோ நிஹந்தும் மாம் ஸமுத்³யத꞉ ॥ 51 ॥

அத²வா தௌ நரவ்யாக்⁴ரௌ ப்⁴ராதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
மந்நிமித்தமநார்யேண ஸமரே(அ)த்³ய நிபாதிதௌ ॥ 52 ॥

அஹோ தி⁴ங்மந்நிமித்தோ(அ)யம் விநாஶோ ராஜபுத்ரயோ꞉ ।
அத²வா புத்ரஶோகேந அஹத்வா ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 53 ॥

வித⁴மிஷ்யதி மாம் ரௌத்³ரோ ராக்ஷஸ꞉ பாபநிஶ்சய꞉ ।
ஹநூமதோ(அ)பி யத்³வாக்யம் ந க்ருதம் க்ஷுத்³ரயா மயா ॥ 54 ॥

யத்³யஹம் தஸ்ய ப்ருஷ்டே²ந ததா³ யாயாமநிந்தி³தா ।
நாத்³யைவமநுஶோசேயம் ப⁴ர்துரங்கக³தா ஸதீ ॥ 55 ॥

மந்யே து ஹ்ருத³யம் தஸ்யா꞉ கௌஸல்யாயா꞉ ப²லிஷ்யதி ।
ஏகபுத்ரா யதா³ புத்ரம் விநஷ்டம் ஶ்ரோஷ்யதே யுதி⁴ ॥ 56 ॥

ஸா ஹி ஜந்ம ச பா³ல்யம் ச யௌவநம் ச மஹாத்மந꞉ ।
த⁴ர்மகார்யாநுரூபம் ச ருத³ந்தீ ஸம்ஸ்மரிஷ்யதி ॥ 57 ॥

நிராஶா நிஹதே புத்ரே த³த்த்வா ஶ்ராத்³த⁴மசேதநா ।
அக்³நிமாரோக்ஷ்யதே நூநமபோ வா(அ)பி ப்ரவேக்ஷ்யதி ॥ 58 ॥

தி⁴க³ஸ்து குப்³ஜாமஸதீம் மந்த²ராம் பாபநிஶ்சயாம் ।
யந்நிமித்தமித³ம் து³꞉க²ம் கௌஸல்யா ப்ரதிபத்ஸ்யதே ॥ 59 ॥

இத்யேவம் மைதி²லீம் த்³ருஷ்ட்வா விளபந்தீம் தபஸ்விநீம் ।
ரோஹிணீமிவ சந்த்³ரேண விநா க்³ரஹவஶம் க³தாம் ॥ 60 ॥

ஏதஸ்மிந்நந்தரே தஸ்ய அமாத்யோ பு³த்³தி⁴மாந் ஶுசி꞉ ।
ஸுபார்ஶ்வோ நாம மேதா⁴வீ ராக்ஷஸோ ராக்ஷஸேஶ்வரம் ॥ 61 ॥

நிவார்யமாணம் ஸசிவைரித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
கத²ம் நாம த³ஶக்³ரீவ ஸாக்ஷாத்³வைஶ்ரவணாநுஜ ॥ 62 ॥

ஹந்துமிச்ச²ஸி வைதே³ஹீம் க்ரோதா⁴த்³த⁴ர்மமபாஸ்ய ஹி ।
வேத³வித்³யாவ்ரதஸ்நாத꞉ ஸ்வகர்மநிரத꞉ ஸதா³ ॥ 63 ॥

ஸ்த்ரியா꞉ கஸ்மாத்³வத⁴ம் வீர மந்யஸே ராக்ஷஸேஶ்வர ।
மைதி²லீம் ரூபஸம்பந்நாம் ப்ரத்யவேக்ஷஸ்வ பார்தி²வ ॥ 64 ॥

த்வமேவ து ஸஹாஸ்மாபீ⁴ ராக⁴வே க்ரோத⁴முத்ஸ்ருஜ ।
அப்⁴யுத்தா²நம் த்வமத்³யைவ க்ருஷ்ணபக்ஷசதுர்த³ஶீம் ॥ 65 ॥

க்ருத்வா நிர்யாஹ்யமாவாஸ்யாம் விஜயாய ப³லைர்வ்ருத꞉ ।
ஶூரோ தீ⁴மாந்ரதீ² க²ட்³கீ³ ரத²ப்ரவரமாஸ்தி²த꞉ ।
ஹத்வா தா³ஶரதி²ம் ராமம் ப⁴வாந்ப்ராப்ஸ்யதி மைதி²லீம் ॥ 66 ॥

ஸ தத்³து³ராத்மா ஸுஹ்ருதா³ நிவேதி³தம்
வச꞉ ஸுத⁴ர்ம்யம் ப்ரதிக்³ருஹ்ய ராவண꞉ ।
க்³ருஹம் ஜகா³மாத² ததஶ்ச வீர்யவாந்
புந꞉ ஸபா⁴ம் ச ப்ரயயௌ ஸுஹ்ருத்³வ்ருத꞉ ॥ 67 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ரிநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 93 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்நவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (94) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed