Yuddha Kanda Sarga 92 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³விநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (92)


॥ ராவணிஶஸ்த்ரஹதசிகித்ஸா ॥

ருதி⁴ரக்லிந்நகா³த்ரஸ்து லக்ஷ்மண꞉ ஶுப⁴லக்ஷண꞉ ।
ப³பூ⁴வ ஹ்ருஷ்டஸ்தம் ஹத்வா ஶக்ரஜேதாரமாஹவே ॥ 1 ॥

தத꞉ ஸ ஜாம்ப³வந்தம் ச ஹநுமந்தம் ச வீர்யவாந் ।
ஸந்நிஹத்ய மஹாதேஜாஸ்தாம்ஶ்ச ஸர்வாந்வநௌகஸ꞉ ॥ 2 ॥

ஆஜகா³ம ததஸ்தீவ்ரம் யத்ர ஸுக்³ரீவராக⁴வௌ ।
விபீ⁴ஷணமவஷ்டப்⁴ய ஹநூமந்தம் ச லக்ஷ்மண꞉ ॥ 3 ॥

ததோ ராமமபி⁴க்ரம்ய ஸௌமித்ரிரபி⁴வாத்³ய ச ।
தஸ்தௌ² ப்⁴ராத்ருஸமீபஸ்த² இந்த்³ரஸ்யேவ ப்³ருஹஸ்பதி꞉ ॥ 4 ॥

நிஷ்டநந்நிவ சாக³ம்ய ராக⁴வாய மஹாத்மநே ।
ஆசசக்ஷே ததா³ வீரோ கோ⁴ரமிந்த்³ரஜிதோ வத⁴ம் ॥ 5 ॥

ராவணேஸ்து ஶிரஶ்சி²ந்நம் லக்ஷ்மணேந மஹாத்மநா ।
ந்யவேத³யத ராமாய ததா³ ஹ்ருஷ்டோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 6 ॥

ஶ்ருத்வைதத்து மஹாவீர்யோ லக்ஷ்மணேநேந்த்³ரஜித்³வத⁴ம் ।
ப்ரஹர்ஷமதுலம் லேபே⁴ ராமோ வாக்யமுவாச ஹ ॥ 7 ॥

ஸாது⁴ லக்ஷ்மண துஷ்டோ(அ)ஸ்மி கர்மணா ஸுக்ருதம் க்ருதம் ।
ராவணேர்ஹி விநாஶேந ஜிதமித்யுபதா⁴ரய ॥ 8 ॥

ஸ தம் ஶிரஸ்யுபாக்⁴ராய லக்ஷ்மணம் லக்ஷ்மிவர்த⁴நம் ।
லஜ்ஜமாநம் ப³லாத்ஸ்நேஹாத³ங்கமாரோப்ய வீர்யவாந் ॥ 9 ॥

உபவேஶ்ய தமுத்ஸங்கே³ பரிஷ்வஜ்யாவபீடி³தம் ।
ப்⁴ராதரம் லக்ஷ்மணம் ஸ்நிக்³த⁴ம் புந꞉புநருதை³க்ஷத ॥ 10 ॥

ஶல்யஸம்பீடி³தம் ஶஸ்தம் நி꞉ஶ்வஸந்தம் து லக்ஷ்மணம் ।
ராமஸ்து து³꞉க²ஸந்தப்தஸ்ததா³ நிஶ்வஸிதோ ப்⁴ருஶம் ॥ 11 ॥

மூர்த்⁴நி சைநமுபாக்⁴ராய பூ⁴ய꞉ ஸம்ஸ்ப்ருஶ்ய ச த்வரந் ।
உவாச லக்ஷ்மணம் வாக்யமாஶ்வஸ்ய புருஷர்ஷப⁴꞉ ॥ 12 ॥

க்ருதம் பரமகல்யாணம் கர்ம து³ஷ்கரகர்மணா ।
அத்³ய மந்யே ஹதே புத்ரே ராவணம் நிஹதம் யுதி⁴ ॥ 13 ॥

அத்³யாஹம் விஜயீ ஶத்ரௌ ஹதே தஸ்மிந் து³ராத்மநி ।
ராவணஸ்ய ந்ருஶம்ஸஸ்ய தி³ஷ்ட்யா வீர த்வயா ரணே ॥ 14 ॥

சி²ந்நோ ஹி த³க்ஷிணோ பா³ஹு꞉ ஸ ஹி தஸ்ய வ்யபாஶ்ரய꞉ ।
விபீ⁴ஷணஹநூமத்³ப்⁴யாம் க்ருதம் கர்ம மஹத்³ரணே ॥ 15 ॥

அஹோராத்ரைஸ்த்ரிபி⁴ர்வீர꞉ கத²ஞ்சித்³விநிபாதித꞉ ।
நிரமித்ர꞉ க்ருதோ(அ)ஸ்ம்யத்³ய நிர்யாஸ்யதி ஹி ராவண꞉ ॥ 16 ॥

ப³லவ்யூஹேந மஹதா ஶ்ருத்வா புத்ரம் நிபாதிதம் ।
தம் புத்ரவத⁴ஸந்தப்தம் நிர்யாந்தம் ராக்ஷஸாதி⁴பம் ॥ 17 ॥

ப³லேநாவ்ருத்ய மஹதா நிஹநிஷ்யாமி து³ர்ஜயம் ।
த்வயா லக்ஷ்மண நாதே²ந ஸீதா ச ப்ருதி²வீ ச மே ॥ 18 ॥

ந து³ஷ்ப்ராபா ஹதே த்வத்³ய ஶக்ரஜேதரி சாஹவே ।
ஸ தம் ப்⁴ராதரமாஶ்வாஸ்ய பரிஷ்வஜ்ய ச ராக⁴வ꞉ ॥ 19 ॥

ராம꞉ ஸுஷேணம் முதி³த꞉ ஸமாபா⁴ஷ்யேத³மப்³ரவீத் ।
ஸஶல்யோ(அ)யம் மஹாப்ராஜ்ஞ ஸௌமித்ரிர்மித்ரவத்ஸல꞉ ॥ 20 ॥

யதா² ப⁴வதி ஸுஸ்வஸ்த²ஸ்ததா² த்வம் ஸமுபாசர ।
விஶல்ய꞉ க்ரியதாம் க்ஷிப்ரம் ஸௌமித்ரி꞉ ஸவிபீ⁴ஷண꞉ ॥ 21 ॥

ருக்ஷவாநரஸைந்யாநாம் ஶூராணாம் த்³ருமயோதி⁴நாம் ।
யே சாப்யந்யே(அ)த்ர யுத்⁴யந்தி ஸஶல்யா வ்ரணிநஸ்ததா² ॥ 22 ॥

தே(அ)பி ஸர்வே ப்ரயத்நேந க்ரியந்தாம் ஸுகி²நஸ்த்வயா ।
ஏவமுக்தஸ்து ராமேண மஹாத்மா ஹரியூத²ப꞉ ॥ 23 ॥

லக்ஷ்மணாய த³தௌ³ நஸ்த꞉ ஸுஷேண꞉ பரமௌஷதி⁴ம் ।
ஸ தஸ்யா க³ந்த⁴மாக்⁴ராய விஶல்ய꞉ ஸமபத்³யத ॥ 24 ॥

ததா² நிர்வேத³நஶ்சைவ ஸம்ரூட⁴வ்ரண ஏவ ச ।
விபீ⁴ஷணமுகா²நாம் ச ஸுஹ்ருதா³ம் ராக⁴வாஜ்ஞயா ॥ 25 ॥

ஸர்வவாநரமுக்²யாநாம் சிகித்ஸாம் ஸ ததா³(அ)கரோத் ।
தத꞉ ப்ரக்ருதிமாபந்நோ ஹ்ருதஶல்யோ க³தவ்யத²꞉ ।
ஸௌமித்ரிர்முதி³தஸ்தத்ர க்ஷணேந விக³தஜ்வர꞉ ॥ 26 ॥

ததை²வ ராம꞉ ப்லவகா³தி⁴பஸ்ததா³
விபீ⁴ஷணஶ்சர்க்ஷபதிஶ்ச ஜாம்ப³வாந் ।
அவேக்ஷ்ய ஸௌமித்ரிமரோக³முத்தி²தம்
முதா³ ஸஸைந்யா꞉ ஸுசிரம் ஜஹர்ஷிரே ॥ 27 ॥

அபூஜயத்கர்ம ஸ லக்ஷ்மணஸ்ய
ஸுது³ஷ்கரம் தா³ஶரதி²ர்மஹாத்மா ।
ஹ்ருஷ்டா ப³பூ⁴வுர்யுதி⁴ யூத²பேந்த்³ரா
நிபாதிதம் ஶக்ரஜிதம் நிஶம்ய ॥ 28 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்³விநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 92 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிநவதிதம꞉ ஸர்க³꞉ (93) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక : "శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed