Yuddha Kanda Sarga 66 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (66)


॥ வாநரபர்யவஸ்தா²பநம் ॥

ஸ லங்க⁴யித்வா ப்ராகாரம் கி³ரிகூடோபமோ மஹாந் ।
நிர்யயௌ நக³ராத்தூர்ணம் கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ॥ 1 ॥

ஸ நநாத³ மஹாநாத³ம் ஸமுத்³ரமபி⁴நாத³யந் ।
ஜநயந்நிவ நிர்கா⁴தாந்வித⁴மந்நிவ பர்வதாந் ॥ 2 ॥

தமவத்⁴யம் மக⁴வதா யமேந வருணேந வா ।
ப்ரேக்ஷ்ய பீ⁴மாக்ஷமாயாந்தம் வாநரா விப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥ 3 ॥

தாம்ஸ்து விப்ரத்³ருதாந்த்³ருஷ்ட்வா வாலிபுத்ரோ(அ)ங்க³தோ³(அ)ப்³ரவீத் ।
ளம் நீலம் க³வாக்ஷம் ச குமுத³ம் ச மஹாப³லம் ॥ 4 ॥

ஆத்மாநமத்ர விஸ்ம்ருத்ய வீர்யாண்யபி⁴ஜநாநி ச ।
க்வ க³ச்ச²த ப⁴யத்ரஸ்தா꞉ ப்ராக்ருதா ஹரயோ யதா² ॥ 5 ॥

ஸாது⁴ ஸௌம்யா நிவர்தத்⁴வம் கிம் ப்ராணாந்பரிரக்ஷத² ।
நாலம் யுத்³தா⁴ய வை ரக்ஷோ மஹதீயம் விபீ⁴ஷிகா ॥ 6 ॥

மஹதீமுத்தி²தாமேநாம் ராக்ஷஸாநாம் விபீ⁴ஷிகாம் ।
விக்ரமாத்³வித⁴மிஷ்யாமோ நிவர்தத்⁴வம் ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 7 ॥

க்ருச்ச்²ரேண து ஸமாஶ்வஸ்ய ஸங்க³ம்ய ச ததஸ்தத꞉ ।
வ்ருக்ஷாத்³ரிஹஸ்தா ஹரய꞉ ஸம்ப்ரதஸ்தூ² ரணாஜிரம் ॥ 8 ॥

தே நிவ்ருத்ய து ஸங்க்ருத்³தா⁴꞉ கும்ப⁴கர்ணம் வநௌகஸ꞉ ।
நிஜக்⁴நு꞉ பரமக்ருத்³தா⁴꞉ ஸமதா³ இவ குஞ்ஜரா꞉ ॥ 9 ॥

ப்ராம்ஶுபி⁴ர்கி³ரிஶ்ருங்கை³ஶ்ச ஶிலாபி⁴ஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
பாத³பை꞉ புஷ்பிதாக்³ரைஶ்ச ஹந்யமாநோ ந கம்பதே ॥ 10 ॥

தஸ்ய கா³த்ரேஷு பதிதா பி⁴த்³யந்தே ஶதஶ꞉ ஶிலா꞉ ।
பாத³பா꞉ புஷ்பிதாக்³ராஶ்ச ப⁴க்³நா꞉ பேதுர்மஹீதலே ॥ 11 ॥

ஸோ(அ)பி ஸைந்யாநி ஸங்க்ருத்³தோ⁴ வாநராணாம் மஹௌஜஸாம் ।
மமந்த² பரமாயத்தோ வநாந்யக்³நிரிவோத்தி²த꞉ ॥ 12 ॥

லோஹிதார்த்³ராஸ்து ப³ஹவ꞉ ஶேரதே வாநரர்ஷபா⁴꞉ ।
நிரஸ்தா꞉ பதிதா பூ⁴மௌ தாம்ரபுஷ்பா இவ த்³ருமா꞉ ॥ 13 ॥

லங்க⁴யந்த꞉ ப்ரதா⁴வந்தோ வாநரா நாவளோகயந் ।
கேசித்ஸமுத்³ரே பதிதா꞉ கேசித்³க³க³நமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 14 ॥

வத்⁴யமாநாஸ்து தே வீரா ராக்ஷஸேந ப³லீயஸா ।
ஸாக³ரம் யேந தே தீர்ணா꞉ பதா² தேந ப்ரது³த்³ருவு꞉ ॥ 15 ॥

தே ஸ்த²லாநி ததா² நிம்நம் விஷண்ணவத³நா ப⁴யாத் ।
ருக்ஷா வ்ருக்ஷாந்ஸமாரூடா⁴꞉ கேசித்பர்வதமாஶ்ரிதா꞉ ॥ 16 ॥

மமஜ்ஜுரர்ணவே கேசித்³கு³ஹா꞉ கேசித்ஸமாஶ்ரிதா꞉ ।
நிஷேது³꞉ ப்லவகா³꞉ கேசித்கேசிந்நைவாவதஸ்தி²ரே ॥ 17 ॥

கேசித்³பூ⁴மௌ நிபதிதா꞉ கேசித்ஸுப்தா ம்ருதா இவ ।
தாந்ஸமீக்ஷ்யாங்க³தோ³ ப⁴க்³நாந்வாநராநித³மப்³ரவீத் ॥ 18 ॥

அவதிஷ்ட²த யுத்⁴யாமோ நிவர்தத்⁴வம் ப்லவங்க³மா꞉ ।
ப⁴க்³நாநாம் வோ ந பஶ்யாமி பரிக³ம்ய மஹீமிமாம் ॥ 19 ॥

ஸ்தா²நம் ஸர்வே நிவர்தத்⁴வம் கிம் ப்ராணாந்பரிரக்ஷத² ।
நிராயுதா⁴நாம் த்³ரவதாமஸங்க³க³திபௌருஷா꞉ ॥ 20 ॥

தா³ரா ஹ்யபஹஸிஷ்யந்தி ஸ வை கா⁴தஸ்து ஜீவிநாம் ।
குலேஷு ஜாதா꞉ ஸர்வே ஸ்ம விஸ்தீர்ணேஷு மஹத்ஸு ச ॥ 21 ॥

க்வ க³ச்ச²த² ப⁴யத்ரஸ்தா ஹரய꞉ ப்ராக்ருதா யதா² ।
அநார்யா꞉ க²லு யத்³பீ⁴தாஸ்த்யக்த்வா வீர்யம் ப்ரதா⁴வத ॥ 22 ॥

விகத்த²நாநி வோ யாநி ததா³ வை ஜநஸம்ஸதி³ ।
தாநி வ꞉ க்வ நு யாதாநி ஸோத³க்³ராணி மஹாந்தி ச ॥ 23 ॥

பீ⁴ருப்ரவாதா³꞉ ஶ்ரூயந்தே யஸ்து ஜீவிதி தி⁴க்க்ருத꞉ ।
மார்க³꞉ ஸத்புருஷைர்ஜுஷ்ட꞉ ஸேவ்யதாம் த்யஜ்யதாம் ப⁴யம் ॥ 24 ॥

ஶயாமஹே(அ)த² நிஹதா꞉ ப்ருதி²வ்யாமள்பஜீவிதா꞉ ।
து³ஷ்ப்ராபம் ப்³ரஹ்மலோகம் வா ப்ராப்நுமோ யுதி⁴ ஸூதி³தா꞉ ॥ 25 ॥

ஸம்ப்ராப்நுயாம꞉ கீர்திம் வா நிஹத்வா ஶத்ருமாஹவே ।
ஜீவிதம் வீரளோகஸ்ய மோக்ஷ்யாமோ வஸு வாநரா꞉ ॥ 26 ॥

ந கும்ப⁴கர்ண꞉ காகுத்ஸ்த²ம் த்³ருஷ்ட்வா ஜீவந்க³மிஷ்யதி ।
தீ³ப்யமாநமிவாஸாத்³ய பதங்கோ³ ஜ்வலநம் யதா² ॥ 27 ॥

பலாயநேந சோத்³தி³ஷ்டா꞉ ப்ராணாந்ரக்ஷாமஹே வயம் ।
ஏகேந ப³ஹவோ ப⁴க்³நா யஶோ நாஶம் க³மிஷ்யதி ॥ 28 ॥

ஏவம் ப்³ருவாணம் தம் ஶூரமங்க³த³ம் கநகாங்க³த³ம் ।
த்³ரவமாணாஸ்ததோ வாக்யமூசு꞉ ஶூரவிக³ர்ஹிதம் ॥ 29 ॥

க்ருதம் ந꞉ கத³நம் கோ⁴ரம் கும்ப⁴கர்ணேந ரக்ஷஸா ।
ந ஸ்தா²நகாலோ க³ச்சா²மோ த³யிதம் ஜீவிதம் ஹி ந꞉ ॥ 30 ॥

ஏதாவது³க்த்வா வசநம் ஸர்வே தே பே⁴ஜிரே தி³ஶ꞉ ।
பீ⁴மம் பீ⁴மாக்ஷமாயாந்தம் த்³ருஷ்ட்வா வாநரயூத²பா꞉ ॥ 31 ॥

த்³ரவமாணாஸ்து தே வீரா அங்க³தே³ந வலீமுகா²꞉ ।
ஸாந்த்வைஶ்சைவாநுமாநைஶ்ச தத꞉ ஸர்வே நிவர்திதா꞉ ॥ 32 ॥

ப்ரஹர்ஷமுபநீதாஶ்ச வாலிபுத்ரேண தீ⁴மதா ।
ஆஜ்ஞாப்ரதீக்ஷாஸ்தஸ்து²ஶ்ச ஸர்வே வாநரயூத²பா꞉ ॥ 33 ॥

ருஷப⁴ஶரப⁴மைந்த³தூ⁴ம்ரநீலா꞉
குமுத³ஸுஷேணக³வாக்ஷரம்ப⁴தாரா꞉ ।
த்³விவித³பநஸவாயுபுத்ரமுக்²யா꞉
த்வரிததராபி⁴முக²ம் ரணம் ப்ரயாதா꞉ ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷட்ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 66 ॥


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed