Yuddha Kanda Sarga 60 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (60)


॥ கும்ப⁴கர்ணப்ரபோ³த⁴꞉ ॥

ஸ ப்ரவிஶ்ய புரீம் லங்காம் ராமபா³ணப⁴யார்தி³த꞉ ।
ப⁴க்³நத³ர்பஸ்ததா³ ராஜா ப³பூ⁴வ வ்யதி²தேந்த்³ரிய꞉ ॥ 1 ॥

மாதங்க³ இவ ஸிம்ஹேந க³ருடே³நேவ பந்நக³꞉ ।
அபி⁴பூ⁴தோ(அ)ப⁴வத்³ராஜா ராக⁴வேண மஹாத்மநா ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மத³ண்ட³ப்ரகாஶாநாம் வித்³யுத்ஸத்³ருஶவர்சஸாம் ।
ஸ்மரந்ராக⁴வபா³ணாநாம் விவ்யதே² ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 3 ॥

ஸ காஞ்சநமயம் தி³வ்யமாஶ்ரித்ய பரமாஸநம் ।
விப்ரேக்ஷமாணோ ரக்ஷாம்ஸி ராவணோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 4 ॥

ஸர்வம் தத்க²லு மே மோக⁴ம் யத்தப்தம் பரமம் தப꞉ ।
யத்ஸமாநோ மஹேந்த்³ரேண மாநுஷேணாஸ்மி நிர்ஜித꞉ ॥ 5 ॥

இத³ம் தத்³ப்³ரஹ்மணோ கோ⁴ரம் வாக்யம் மாமப்⁴யுபஸ்தி²தம் ।
மாநுஷேப்⁴யோ விஜாநீஹி ப⁴யம் த்வமிதி தத்ததா² ॥ 6 ॥

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வைர்யக்ஷராக்ஷஸபந்நகை³꞉ ।
அவத்⁴யத்வம் மயா ப்ராப்தம் மாநுஷேப்⁴யோ ந யாசிதம் ॥ 7 ॥

தமிமம் மாநுஷம் மந்யே ராமம் த³ஶரதா²த்மஜம் । [விதி³தம்]
இக்ஷ்வாகுகுலநாதே²ந அநரண்யேந யத்புரா ॥ 8 ॥

உத்பத்ஸ்யதே ஹி மத்³வம்ஶே புருஷோ ராக்ஷஸாத⁴ம ।
யஸ்த்வாம் ஸபுத்ரம் ஸாமாத்யம் ஸப³லம் ஸாஶ்வஸாரதி²ம் ॥ 9 ॥

நிஹநிஷ்யதி ஸங்க்³ராமே த்வாம் குலாத⁴ம து³ர்மதே ।
ஶப்தோ(அ)ஹம் வேத³வத்யா ச யதா³ ஸா த⁴ர்ஷிதா புரா ॥ 10 ॥

ஸேயம் ஸீதா மஹாபா⁴கா³ ஜாதா ஜநகநந்தி³நீ ।
உமா நந்தீ³ஶ்வரஶ்சாபி ரம்பா⁴ வருணகந்யகா ॥ 11 ॥

யதோ²க்தாஸ்தபஸா ப்ராப்தம் ந மித்²யா ருஷிபா⁴ஷிதம் ।
ஏததே³வாப்⁴யுபாக³ம்ய யத்நம் கர்துமிஹார்ஹத² ॥ 12 ॥

ராக்ஷஸாஶ்சாபி திஷ்ட²ந்து சர்யாகோ³புரமூர்த⁴ஸு ।
ஸ சாப்ரதிமக³ம்பீ⁴ரோ தே³வதா³நவத³ர்பஹா ॥ 13 ॥

ப்³ரஹ்மஶாபாபி⁴பூ⁴தஸ்து கும்ப⁴கர்ணோ விபோ³த்⁴யதாம் ।
ஸ பராஜிதமாத்மாநம் ப்ரஹஸ்தம் ச நிஷூதி³தம் ॥ 14 ॥

ஜ்ஞாத்வா ரக்ஷோப³லம் பீ⁴மமாதி³தே³ஶ மஹாப³ல꞉ ।
த்³வாரேஷு யத்ந꞉ க்ரியதாம் ப்ராகாரஶ்சாதி⁴ருஹ்யதாம் ॥ 15 ॥

நித்³ராவஶஸமாவிஷ்ட꞉ கும்ப⁴கர்ணோ விபோ³த்⁴யதாம் ।
ஸுக²ம் ஸ்வபிதி நிஶ்சிந்த꞉ காலோபஹதசேதந꞉ ॥ 16 ॥

நவ ஷட் ஸப்த சாஷ்டௌ ச மாஸாந் ஸ்வபிதி ராக்ஷஸ꞉ ।
மந்த்ரயித்வா ப்ரஸுப்தோ(அ)யமிதஸ்து நவமே(அ)ஹநி ॥ 17 ॥

தம் து போ³த⁴யத க்ஷிப்ரம் கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ।
ஸ து ஸங்க்²யே மஹாபா³ஹு꞉ ககுத³꞉ ஸர்வரக்ஷஸாம் ॥ 18 ॥

வாநராந்ராஜபுத்ரௌ ச க்ஷிப்ரமேவ வதி⁴ஷ்யதி ।
ஏஷ கேது꞉ பர꞉ ஸங்க்²யே முக்²யோ வை ஸர்வரக்ஷஸாம் ॥ 19 ॥

கும்ப⁴கர்ண꞉ ஸதா³ ஶேதே மூடோ⁴ க்³ராம்யஸுகே² ரத꞉ ।
ராமேண ஹி நிரஸ்தஸ்ய ஸங்க்³ராமேஸ்மிந்ஸுதா³ருணே ॥ 20 ॥

ப⁴விஷ்யதி ந மே ஶோக꞉ கும்ப⁴கர்ணே விபோ³தி⁴தே ।
கிம் கரிஷ்யாம்யஹம் தேந ஶக்ரதுல்யப³லேந ஹி ॥ 21 ॥

ஈத்³ருஶே வ்யஸநே ப்ராப்தே யோ ந ஸாஹ்யாய கல்பதே ।
தே து தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ராக்ஷஸா꞉ ॥ 22 ॥

ஜக்³மு꞉ பரமஸம்ப்⁴ராந்தா꞉ கும்ப⁴கர்ணநிவேஶநம் ।
தே ராவண ஸமாதி³ஷ்டா மாம்ஸஶோணிதபோ⁴ஜநா꞉ ॥ 23 ॥

க³ந்த⁴மால்யாம்ஸ்ததா² ப⁴க்ஷ்யாநாதா³ய ஸஹஸா யயு꞉ ।
தாம் ப்ரவிஶ்ய மஹாத்³வாராம் ஸர்வதோ யோஜநாயதாம் ॥ 24 ॥

கும்ப⁴கர்ணகு³ஹாம் ரம்யாம் ஸர்வக³ந்த⁴ப்ரவாஹிநீம் ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய நி꞉ஶ்வாஸாத³வதூ⁴தா மஹாப³லா꞉ ॥ 25 ॥

ப்ரதிஷ்ட²மாந꞉ க்ருச்ச்²ரேண யத்நாத்ப்ரவிவிஶுர்கு³ஹாம் ।
தாம் ப்ரவிஶ்ய கு³ஹாம் ரம்யாம் ஶுபா⁴ம் காஞ்சநகுட்டிமாம் ॥ 26 ॥

த³த்³ருஶுர்நைர்ருதவ்யாக்⁴ரம் ஶயாநம் பீ⁴மத³ர்ஶநம் ।
தே து தம் விக்ருதம் ஸுப்தம் விகீர்ணமிவ பர்வதம் ॥ 27 ॥

கும்ப⁴கர்ணம் மஹாநித்³ரம் ஸஹிதா꞉ ப்ரத்யபோ³த⁴யந் ।
ஊர்த்⁴வரோமாஞ்சிததநும் ஶ்வஸந்தமிவ பந்நக³ம் ॥ 28 ॥

த்ராஸயந்தம் மஹாஶ்வாஸை꞉ ஶயாநம் பீ⁴மத³ர்ஶநம் ।
பீ⁴மநாஸாபுடம் தம் து பாதாலவிபுலாநநம் ॥ 29 ॥

ஶய்யாயாம் ந்யஸ்தஸர்வாங்க³ம் மேதோ³ருதி⁴ரக³ந்தி⁴நம் ।
காஞ்சநாங்க³த³நத்³தா⁴ங்க³ம் கிரீடிநமரிந்த³மம் ॥ 30 ॥

த³த்³ருஶுர்நைர்ருதவ்யாக்⁴ரம் கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ।
ததஶ்சக்ருர்மஹாத்மாந꞉ கும்ப⁴கர்ணாக்³ரதஸ்ததா³ ॥ 31 ॥

மாம்ஸாநாம் மேருஸங்காஶம் ராஶிம் பரமதர்பணம் ।
ம்ருகா³ணாம் மஹிஷாணாம் ச வராஹாணாம் ச ஸஞ்சயாந் ॥ 32 ॥

சக்ருர்நைர்ருதஶார்தூ³ளா ராஶிமந்நஸ்ய சாத்³பு⁴தம் ।
தத꞉ ஶோணிதகும்பா⁴ம்ஶ்ச மத்³யாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 33 ॥

புரஸ்தாத்கும்ப⁴கர்ணஸ்ய சக்ருஸ்த்ரித³ஶஶத்ரவ꞉ ।
லிலிபுஶ்ச பரார்த்⁴யேந சந்த³நேந பரந்தபம் ॥ 34 ॥

தி³வ்யைராச்சா²த³யாமாஸுர்மால்யைர்க³ந்தை⁴꞉ ஸுக³ந்தி⁴பி⁴꞉ ।
தூ⁴பம் ஸுக³ந்த⁴ம் ஸஸ்ருஜுஸ்துஷ்டுவுஶ்ச பரந்தபம் ॥ 35 ॥

ஜலதா³ இவ சோந்நேது³ர்யாதுதா⁴நாஸ்ததஸ்தத꞉ ।
ஶங்கா²நாபூரயாமாஸு꞉ ஶஶாங்கஸத்³ருஶப்ரபா⁴ந் ॥ 36 ॥

துமுலம் யுக³பச்சாபி விநேது³ஶ்சாப்யமர்ஷிதா꞉ ।
நேது³ராஸ்போ²டயாமாஸுஶ்சிக்ஷிபுஸ்தே நிஶாசரா꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணவிபோ³தா⁴ர்த²ம் சக்ருஸ்தே விபுலம் ஸ்வநம் ॥ 37 ॥

ஸஶங்க²பே⁴ரீபணவப்ரணாத³-
-மாஸ்போ²டிதக்ஷ்வேலிதஸிம்ஹநாத³ம் ।
தி³ஶோ த்³ரவந்தஸ்த்ரிதி³வம் கிரந்த꞉
ஶ்ருத்வா விஹங்கா³꞉ ஸஹஸா நிபேது꞉ ॥ 38 ॥

யதா³ ப்⁴ருஶம் தைர்நிநதை³ர்மஹாத்மா
ந கும்ப⁴கர்ணோ பு³பு³தே⁴ ப்ரஸுப்த꞉ ।
ததோ முஸுண்டீ²ர்முஸலாநி ஸர்வே
ரக்ஷோக³ணாஸ்தே ஜக்³ருஹுர்க³தா³ஶ்ச ॥ 39 ॥

தம் ஶைலஶ்ருங்கை³ர்முஸலைர்க³தா³பி⁴-
-ர்வ்ருக்ஷைஸ்தலைர்முத்³க³ரமுஷ்டிபி⁴ஶ்ச ।
ஸுக²ப்ரஸுப்தம் பு⁴வி கும்ப⁴கர்ணம்
ரக்ஷாம்ஸ்யுத³க்³ராணி ததா³ நிஜக்⁴நு꞉ ॥ 40 ॥

தஸ்ய நி꞉ஶ்வாஸவாதேந கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ।
ராக்ஷஸா ப³லவந்தோ(அ)பி ஸ்தா²தும் நாஶக்நுவந்புர꞉ ॥ 41 ॥

தத꞉ பரிஹிதா கா³ட⁴ம் ராக்ஷஸா பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ।
ம்ருத³ங்க³பணவாந்பே⁴ரீ꞉ ஶங்க²கும்ப⁴க³ணாம்ஸ்ததா³ ॥ 42 ॥

த³ஶராக்ஷஸஸாஹஸ்ரா யுக³பத்பர்யவாத³யந் ।
நீலாஞ்ஜநசயாகாராஸ்தே து தம் ப்ரத்யபோ³த⁴யந் ॥ 43 ॥

அபி⁴க்⁴நந்தோ நத³ந்தஶ்ச நைவ ஸம்விவிதே³ து ஸ꞉ ।
யதா³ சைநம் ந ஶேகுஸ்தே ப்ரதிபோ³த⁴யிதும் ததா³ ॥ 44 ॥

ததோ கு³ருதரம் யத்நம் தா³ருணம் ஸமுபாக்ரமந் ।
அஶ்வாநுஷ்ட்ராந்க²ராந்நாகா³ந் ஜக்⁴நுர்த³ண்ட³கஶாங்குஶை꞉ ॥ 45 ॥

பே⁴ரீஶங்க²ம்ருத³ங்கா³ம்ஶ்ச ஸர்வப்ராணைரவாத³யந் ।
நிஜக்⁴நுஶ்சாஸ்ய கா³த்ராணி மஹாகாஷ்ட²கடங்கரை꞉ ॥ 46 ॥

முத்³க³ரைர்முஸலைஶ்சைவ ஸர்வப்ராணஸமுத்³யதை꞉ ।
தேந ஶப்³தே³ந மஹதா லங்கா ஸமபி⁴பூரிதா ॥ 47 ॥

ஸபர்வதவநா ஸர்வா ஸோ(அ)பி நைவ ப்ரபு³த்⁴யதே ।
தத꞉ ஸஹஸ்ரம் பே⁴ரீணாம் யுக³பத்ஸமஹந்யத ॥ 48 ॥

ம்ருஷ்டகாஞ்சநகோணாநாமாஸக்தாநாம் ஸமந்தத꞉ ।
ஏவமப்யதிநித்³ரஸ்து யதா³ நைவ ப்ரபு³த்⁴யதே ॥ 49 ॥

ஶாபஸ்ய வஶமாபந்நஸ்தத꞉ க்ருத்³தா⁴ நிஶாசரா꞉ ।
மஹாக்ரோத⁴ஸமாவிஷ்டா꞉ ஸர்வே பீ⁴மபராக்ரமா꞉ ॥ 50 ॥

தத்³ரக்ஷோ போ³த⁴யிஷ்யந்தஶ்சக்ருரந்யே பராக்ரமம் ।
அந்யே பே⁴ரீ꞉ ஸமாஜக்⁴நுரந்யே சக்ருர்மஹாஸ்வநம் ॥ 51 ॥

கேஶாநந்யே ப்ரளுலுபு꞉ கர்ணாவந்யே த³ஶந்தி ச ।
உத³கும்ப⁴ஶதாந்யந்யே ஸமஸிஞ்சந்த கர்ணயோ꞉ ॥ 52 ॥

ந கும்ப⁴கர்ண꞉ பஸ்பந்தே³ மஹாநித்³ராவஶம் க³த꞉ ।
அந்யே ச ப³லிநஸ்தஸ்ய கூடமுத்³க³ரபாணய꞉ ॥ 53 ॥

மூர்த்⁴நி வக்ஷஸி கா³த்ரேஷு பாதயந்கூடமுத்³க³ராந் ।
ரஜ்ஜுப³ந்த⁴நப³த்³தா⁴பி⁴꞉ ஶதக்⁴நீபி⁴ஶ்ச ஸர்வத꞉ ॥ 54 ॥

வத்⁴யமாநோ மஹாகாயோ ந ப்ராபு³த்⁴யத ராக்ஷஸ꞉ ।
வாரணாநாம் ஸஹஸ்ரம் து ஶரீரே(அ)ஸ்ய ப்ரதா⁴விதம் ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ததோ பு³த்³த⁴꞉ ஸ்பர்ஶம் பரமபு³த்⁴யத ॥ 55 ॥

ஸ பாத்யமாநைர்கி³ரிஶ்ருங்க³வ்ருக்ஷை-
-ரசிந்தயம்ஸ்தாந்விபுலாந்ப்ரஹாராந் ।
நித்³ராக்ஷயாத் க்ஷுத்³ப⁴யபீடி³தஶ்ச
விஜ்ரும்ப⁴மாண꞉ ஸஹஸோத்பபாத ॥ 56 ॥

ஸ நாக³போ⁴கா³சலஶ்ருங்க³கல்பௌ
விக்ஷிப்ய பா³ஹூ கி³ரிஶ்ருங்க³ஸாரௌ ।
விவ்ருத்ய வக்த்ரம் ப³ட³பா³முகா²ப⁴ம்
நிஶாசரோ(அ)ஸௌ விக்ருதம் ஜஜ்ரும்பே⁴ ॥ 57 ॥

தஸ்ய ஜாஜ்ரும்ப⁴மாணஸ்ய வக்த்ரம் பாதாலஸந்நிப⁴ம் ।
த³த்³ருஶே மேருஶ்ருங்கா³க்³ரே தி³வாகர இவோதி³த꞉ ॥ 58 ॥

ஸ ஜ்ரும்ப⁴மாணோ(அ)திப³ல꞉ ப்ரதிபு³த்³தோ⁴ நிஶாசர꞉ ।
நி꞉ஶ்வாஸஶ்சாஸ்ய ஸஞ்ஜஜ்ஞே பர்வதாதி³வ மாருத꞉ ॥ 59 ॥

ரூபமுத்திஷ்ட²தஸ்தஸ்ய கும்ப⁴கர்ணஸ்ய தத்³ப³பௌ⁴ ।
தபாந்தே ஸப³லாகஸ்ய மேக⁴ஸ்யேவ விவர்ஷத꞉ ॥ 60 ॥

தஸ்ய தீ³ப்தாக்³நிஸத்³ருஶே வித்³யுத்ஸத்³ருஶவர்சஸீ ।
த³த்³ருஶாதே மஹாநேத்ரே தீ³ப்தாவிவ மஹாக்³ரஹௌ ॥ 61 ॥

ததஸ்த்வத³ர்ஶயந்ஸர்வாந்ப⁴க்ஷ்யாம்ஶ்ச விவிதா⁴ந்ப³ஹூந் ।
வராஹாந்மஹிஷாம்ஶ்சைவ ஸ ப³ப⁴க்ஷ மஹாப³ல꞉ ॥ 62 ॥

அத³ந்பு³பு⁴க்ஷிதோ மாம்ஸம் ஶோணிதம் த்ருஷித꞉ பிப³ந் ।
மேத³꞉ கும்பா⁴ம்ஶ்ச மத்³யம் ச பபௌ ஶக்ரரிபுஸ்ததா³ ॥ 63 ॥

ததஸ்த்ருப்த இதி ஜ்ஞாத்வா ஸமுத்பேதுர்நிஶாசரா꞉ ।
ஶிரோபி⁴ஶ்ச ப்ரணம்யைநம் ஸர்வத꞉ பர்யவாரயந் ॥ 64 ॥

நித்³ராவிஶத³நேத்ரஸ்து கலுஷீக்ருதலோசந꞉ ।
சாரயந்ஸர்வதோ த்³ருஷ்டிம் தாந்த³த³ர்ஶ நிஶாசராந் ॥ 65 ॥

ஸ ஸர்வாந்ஸாந்த்வயாமாஸ நைர்ருதாந்நைர்ருதர்ஷப⁴꞉ ।
போ³த⁴நாத்³விஸ்மிதஶ்சாபி ராக்ஷஸாநித³மப்³ரவீத் ॥ 66 ॥

கிமர்த²மஹமாத்³ருத்ய ப⁴வத்³பி⁴꞉ ப்ரதிபோ³தி⁴த꞉ ।
கச்சித்ஸுகுஶலம் ராஜ்ஞோ ப⁴யவாநேஷ வா ந கிம் ॥ 67 ॥

அத²வா த்⁴ருவமந்யேப்⁴யோ ப⁴யம் பரமுபஸ்தி²தம் ।
யத³ர்த²மேவம் த்வரிதைர்ப⁴வத்³பி⁴꞉ ப்ரதிபோ³தி⁴த꞉ ॥ 68 ॥

அத்³ய ராக்ஷஸராஜஸ்ய ப⁴யமுத்பாடயாம்யஹம் ।
பாதயிஷ்யே மஹேந்த்³ரம் வா ஶாதயிஷ்யே ததா²(அ)நலம் ॥ 69 ॥

ந ஹ்யல்பகாரணே ஸுப்தம் போ³த⁴யிஷ்யதி மாம் கு³ரு꞉ ।
ததா³க்²யாதார்த²தத்த்வேந மத்ப்ரபோ³த⁴நகாரணம் ॥ 70 ॥

ஏவம் ப்³ருவாணம் ஸம்ரப்³த⁴ம் கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ।
யூபாக்ஷ꞉ ஸசிவோ ராஜ்ஞ꞉ க்ருதாஞ்ஜலிருவாச ஹ ॥ 71 ॥

ந நோ தை³வக்ருதம் கிஞ்சித்³ப⁴யமஸ்தி கதா³சந ।
மாநுஷாந்நோ ப⁴யம் ராஜம்ஸ்துமுலம் ஸம்ப்ரபா³த⁴தே ॥ 72 ॥

ந தை³த்யதா³நவேப்⁴யோ வா ப⁴யமஸ்தி ஹி தாத்³ருஶம் ।
யாத்³ருஶம் மாநுஷம் ராஜந்ப⁴யமஸ்மாநுபஸ்தி²தம் ॥ 73 ॥

வாநரை꞉ பர்வதாகாரைர்லங்கேயம் பரிவாரிதா ।
ஸீதாஹரணஸந்தப்தாத்³ராமாந்நஸ்துமுலம் ப⁴யம் ॥ 74 ॥

ஏகேந வாநரேணேயம் பூர்வம் த³க்³தா⁴ மஹாபுரீ ।
குமாரோ நிஹதஶ்சாக்ஷ꞉ ஸாநுயாத்ர꞉ ஸகுஞ்ஜர꞉ ॥ 75 ॥

ஸ்வயம் ரக்ஷோதி⁴பஶ்சாபி பௌலஸ்த்யோ தே³வகண்டக꞉ ।
ம்ருதேதி ஸம்யுகே³ முக்தோ ராமேணாதி³த்யதேஜஸா ॥ 76 ॥

யந்ந தே³வை꞉ க்ருதோ ராஜா நாபி தை³த்யைர்ந தா³நவை꞉ ।
க்ருத꞉ ஸ இஹ ராமேண விமுக்த꞉ ப்ராணஸம்ஶயாத் ॥ 77 ॥

ஸ யூபாக்ஷவச꞉ ஶ்ருத்வா ப்⁴ராதுர்யுதி⁴ பராஜயம் ।
கும்ப⁴கர்ணோ விவ்ருத்தாக்ஷோ யூபாக்ஷமித³மப்³ரவீத் ॥ 78 ॥

ஸர்வமத்³யைவ யூபாக்ஷ ஹரிஸைந்யம் ஸலக்ஷ்மணம் ।
ராக⁴வம் ச ரணே ஹத்வா பஶ்சாத்³த்³ரக்ஷ்யாமி ராவணம் ॥ 79 ॥

ராக்ஷஸாம்ஸ்தர்பயிஷ்யாமி ஹரீணாம் மாம்ஸஶோணிதை꞉ ।
ராமலக்ஷ்மணயோஶ்சாபி ஸ்வயம் பாஸ்யாமி ஶோணிதம் ॥ 80 ॥

தத்தஸ்ய வாக்யம் ப்³ருவதோ நிஶம்ய
ஸக³ர்விதம் ரோஷவிவ்ருத்³த⁴தோ³ஷம் ।
மஹோத³ரோ நைர்ருதயோத⁴முக்²ய꞉
க்ருதாஞ்ஜலிர்வாக்யமித³ம் ப³பா⁴ஷே ॥ 81 ॥

ராவணஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா கு³ணதோ³ஷௌ விம்ருஶ்ய ச ।
பஶ்சாத³பி மஹாபா³ஹோ ஶத்ரூந்யுதி⁴ விஜேஷ்யஸி ॥ 82 ॥

மஹோத³ரவச꞉ ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸை꞉ பரிவாரித꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணோ மஹாதேஜா꞉ ஸம்ப்ரதஸ்தே² மஹாப³ல꞉ ॥ 83 ॥

தம் ஸமுத்தா²ப்ய பீ⁴மாக்ஷம் பீ⁴மரூபபராக்ரமம் ।
ராக்ஷஸாஸ்த்வரிதா ஜக்³முர்த³ஶக்³ரீவநிவேஶநம் ॥ 84 ॥

ததோ க³த்வா த³ஶக்³ரீவமாஸீநம் பரமாஸநே ।
ஊசுர்ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடா꞉ ஸர்வ ஏவ நிஶாசரா꞉ ॥ 85 ॥

ப்ரபு³த்³த⁴꞉ கும்ப⁴கர்ணோ(அ)யம் ப்⁴ராதா தே ராக்ஷஸர்ஷப⁴ ।
கத²ம் தத்ரைவ நிர்யாது த்³ரக்ஷ்யஸ்யேநமிஹாக³தம் ॥ 86 ॥

ராவணஸ்த்வப்³ரவீத்³த்⁴ருஷ்டோ ராக்ஷஸாம்ஸ்தாநுபஸ்தி²தாந் ।
த்³ரஷ்டுமேநமிஹேச்சா²மி யதா²ந்யாயம் ச பூஜ்யதாம் ॥ 87 ॥

ததே²த்யுக்த்வா து தே ஸர்வே புநராக³ம்ய ராக்ஷஸா꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணமித³ம் வாக்யமூசூ ராவணசோதி³தா꞉ ॥ 88 ॥

த்³ரஷ்டும் த்வாம் காங்க்ஷதே ராஜா ஸர்வராக்ஷஸபுங்க³வ꞉ ।
க³மநே க்ரியதாம் பு³த்³தி⁴ர்ப்⁴ராதரம் ஸம்ப்ரஹர்ஷய ॥ 89 ॥

கும்ப⁴கர்ணஸ்து து³ர்த⁴ர்ஷோ ப்⁴ராதுராஜ்ஞாய ஶாஸநம் ।
ததே²த்யுக்த்வா மஹாபா³ஹு꞉ ஶயநாது³த்பபாத ஹ ॥ 90 ॥

ப்ரக்ஷால்ய வத³நம் ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸ்நாத꞉ பரமபூ⁴ஷித꞉ ।
பிபாஸுஸ்த்வரயாமாஸ பாநம் ப³லஸமீரணம் ॥ 91 ॥

ததஸ்தே த்வரிதாஸ்தஸ்ய ராக்ஷஸா ராவணாஜ்ஞயா ।
மத்³யகும்பா⁴ம்ஶ்ச விவிதா⁴ந் க்ஷிப்ரமேவோபஹாரயந் ॥ 92 ॥

பீத்வா க⁴டஸஹஸ்ரே த்³வே க³மநாயோபசக்ரமே ।
ஈஷத்ஸமுத்கடோ மத்தஸ்தேஜோப³லஸமந்வித꞉ ॥ 93 ॥

கும்ப⁴கர்ணோ ப³பௌ⁴ ஹ்ருஷ்ட꞉ காலாந்தகயமோபம꞉ ।
ப்⁴ராது꞉ ஸ ப⁴வநம் க³ச்ச²ந்ரக்ஷோக³ணஸமந்வித꞉ ।
கும்ப⁴கர்ண꞉ பத³ந்யாஸைரகம்பயத மேதி³நீம் ॥ 94 ॥

ஸ ராஜமார்க³ம் வபுஷா ப்ரகாஶயந்
ஸஹஸ்ரரஶ்மிர்த⁴ரணீமிவாம்ஶுபி⁴꞉ ।
ஜகா³ம தத்ராஞ்ஜலிமாலயா வ்ருத꞉
ஶதக்ரதுர்கே³ஹமிவ ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ॥ 95 ॥

தம் ராஜமார்க³ஸ்த²மமித்ரகா⁴திநம்
வநௌகஸஸ்தே ஸஹஸா ப³ஹி꞉ ஸ்தி²தா꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வாப்ரமேயம் கி³ரிஶ்ருங்க³கல்பம்
விதத்ரஸுஸ்தே ஹரியூத²பாலா꞉ ॥ 96 ॥

கேசிச்ச²ரண்யம் ஶரணம் ஸ்ம ராமம்
வ்ரஜந்தி கேசித்³வ்யதி²தா꞉ பதந்தி ।
கேசித்³தி³ஶ꞉ ஸ்ம வ்யதி²தா꞉ ப்ரயாந்தி
கேசித்³ப⁴யார்தா பு⁴வி ஶேரதே ஸ்ம ॥ 97 ॥

தமத்³ரிஶ்ருங்க³ப்ரதிமம் கிரீடிநம்
ஸ்ப்ருஶந்தமாதி³த்யமிவாத்மதேஜஸா ।
வநௌகஸ꞉ ப்ரேக்ஷ்ய விவ்ருத்³த⁴மத்³பு⁴தம்
ப⁴யார்தி³தா து³த்³ருவிரே ததஸ்தத꞉ ॥ 98 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 60 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (61) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed