Yuddha Kanda Sarga 61 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (61)


॥ கும்ப⁴கர்ணவ்ருத்தகத²நம் ॥

ததோ ராமோ மஹாதேஜா த⁴நுராதா³ய வீர்யவாந் ।
கிரீடிநம் மஹாகாயம் கும்ப⁴கர்ணம் த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 1 ॥

தம் த்³ருஷ்ட்வா ராக்ஷஸஶ்ரேஷ்ட²ம் பர்வதாகாரத³ர்ஶநம் ।
க்ரமமாணமிவாகாஶம் புரா நாராயணம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 2 ॥

ஸதோயாம்பு³த³ஸங்காஶம் காஞ்சநாங்க³த³பூ⁴ஷணம் ।
த்³ருஷ்ட்வா புந꞉ ப்ரது³த்³ராவ வாநராணாம் மஹாசமூ꞉ ॥ 3 ॥

வித்³ருதாம் வாஹிநீம் த்³ருஷ்ட்வா வர்த⁴மாநம் ச ராக்ஷஸம் ।
ஸவிஸ்மயமித³ம் ராமோ விபீ⁴ஷணமுவாச ஹ ॥ 4 ॥

கோ(அ)ஸௌ பர்வதஸங்காஶ꞉ கிரீடீ ஹரிலோசந꞉ ।
லங்காயாம் த்³ருஶ்யதே வீர ஸவித்³யுதி³வ தோயத³꞉ ॥ 5 ॥

ப்ருதி²வ்யா꞉ கேதுபூ⁴தோ(அ)ஸௌ மஹாநேகோ(அ)த்ர த்³ருஶ்யதே ।
யம் த்³ருஷ்ட்வா வாநரா꞉ ஸர்வே வித்³ரவந்தி ததஸ்தத꞉ ॥ 6 ॥

ஆசக்ஷ்வ மே மஹாந்கோ(அ)ஸௌ ரக்ஷோ வா யதி³ வா(அ)ஸுர꞉ ।
ந மயைவம்வித⁴ம் பூ⁴தம் த்³ருஷ்டபூர்வம் கதா³சந ॥ 7 ॥

ஸ ப்ருஷ்டோ ராஜபுத்ரேண ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா ।
விபீ⁴ஷணோ மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ காகுத்ஸ்த²மித³மப்³ரவீத் ॥ 8 ॥

யேந வைவஸ்வதோ யுத்³தே⁴ வாஸவஶ்ச பராஜித꞉ ।
ஸைஷ விஶ்ரவஸ꞉ புத்ர꞉ கும்ப⁴கர்ண꞉ ப்ரதாபவாந் ।
அஸ்ய ப்ரமாணாத்ஸத்³ருஶோ ராக்ஷஸோ(அ)ந்யோ ந வித்³யதே ॥ 9 ॥

ஏதேந தே³வா யுதி⁴ தா³நவாஶ்ச
யக்ஷா பு⁴ஜங்கா³꞉ பிஶிதாஶநாஶ்ச ।
க³ந்த⁴ர்வவித்³யாத⁴ரகிந்நராஶ்ச
ஸஹஸ்ரஶோ ராக⁴வ ஸம்ப்ரப⁴க்³நா꞉ ॥ 10 ॥

ஶூலபாணிம் விரூபாக்ஷம் கும்ப⁴கர்ணம் மஹாப³லம் ।
ஹந்தும் ந ஶேகுஸ்த்ரித³ஶா꞉ காலோ(அ)யமிதி மோஹிதா꞉ ॥ 11 ॥

ப்ரக்ருத்யா ஹ்யேஷ தேஜஸ்வீ கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ।
அந்யேஷாம் ராக்ஷஸேந்த்³ராணாம் வரதா³நக்ருதம் ப³லம் ॥ 12 ॥

ஏதேந ஜாதமாத்ரேண க்ஷுதா⁴ர்தேந மஹாத்மநா ।
ப⁴க்ஷிதாநி ஸஹஸ்ராணி ஸத்த்வாநாம் ஸுப³ஹூந்யபி ॥ 13 ॥

தேஷு ஸம்ப⁴க்ஷ்யமாணேஷு ப்ரஜா ப⁴யநிபீடி³தா꞉ ।
யாந்திஸ்ம ஶரணம் ஶக்ரம் தமப்யர்த²ம் ந்யவேத³யந் ॥ 14 ॥

ஸ கும்ப⁴கர்ணம் குபிதோ மஹேந்த்³ரோ
ஜகா⁴ந வஜ்ரேண ஶிதேந வஜ்ரீ ।
ஸ ஶக்ரவஜ்ராபி⁴ஹதோ மஹாத்மா
சசால கோபாச்ச ப்⁴ருஶம் நநாத³ ॥ 15 ॥

தஸ்ய நாநத்³யமாநஸ்ய கும்ப⁴கர்ணஸ்ய தீ⁴மத꞉ ।
ஶ்ருத்வா(அ)திநாத³ம் வித்ரஸ்தா பூ⁴யோ பூ⁴மிர்விதத்ரஸே ॥ 16 ॥

தத்ர கோபாந்மஹேந்த்³ரஸ்ய கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ।
விக்ருஷ்யைராவதாத்³த³ந்தம் ஜகா⁴நோரஸி வாஸவம் ॥ 17 ॥

கும்ப⁴கர்ணப்ரஹாரார்தோ விஜஜ்வால ஸ வாஸவ꞉ ।
ததோ விஷேது³꞉ ஸஹஸா தே³வப்³ரஹ்மர்ஷிதா³நவா꞉ ॥ 18 ॥

ப்ரஜாபி⁴꞉ ஸஹ ஶக்ரஶ்ச யயௌ ஸ்தா²நம் ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய தௌ³ராத்ம்யம் ஶஶம்ஸுஸ்தே ப்ரஜாபதே꞉ ॥ 19 ॥

ப்ரஜாநாம் ப⁴க்ஷணம் சாபி தே³வாநாம் சாபி த⁴ர்ஷணம் ।
ஆஶ்ரமத்⁴வம்ஸநம் சாபி பரஸ்த்ரீஹரணம் ப்⁴ருஶம் ॥ 20 ॥

ஏவம் ப்ரஜா யதி³ த்வேஷ ப⁴க்ஷயிஷ்யதி நித்யஶ꞉ ।
அசிரேணைவ காலேந ஶூந்யோ லோகோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 21 ॥

வாஸவஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸர்வலோகபிதாமஹ꞉ ।
ரக்ஷாம்ஸ்யாவாஹயாமாஸ கும்ப⁴கர்ணம் த³த³ர்ஶ ஹ ॥ 22 ॥

கும்ப⁴கர்ணம் ஸமீக்ஷ்யைவ விதத்ராஸ ப்ரஜாபதி꞉ ।
த்³ருஷ்ட்வா விஶ்வாஸ்ய சைவேத³ம் ஸ்வயம்பூ⁴ரித³மப்³ரவீத் ॥ 23 ॥

த்⁴ருவம் லோகவிநாஶாய பௌலஸ்த்யேநாஸி நிர்மித꞉ ।
தஸ்மாத்த்வமத்³யப்ரப்⁴ருதி ம்ருதகல்ப꞉ ஶயிஷ்யஸே ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மஶாபாபி⁴பூ⁴தோ(அ)த² நிபபாதாக்³ரத꞉ ப்ரபோ⁴꞉ ।
தத꞉ பரமஸம்ப்⁴ராந்தோ ராவணோ வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 25 ॥

விவ்ருத்³த⁴꞉ காஞ்சநோ வ்ருக்ஷ꞉ ப²லகாலே நிக்ருத்யதே ।
ந நப்தாரம் ஸ்வகம் ந்யாய்யம் ஶப்துமேவம் ப்ரஜாபதே ॥ 26 ॥

ந மித்²யாவசநஶ்ச த்வம் ஸ்வப்ஸ்யத்யேஷ ந ஸம்ஶய꞉ ।
காலஸ்து க்ரியதாமஸ்ய ஶயநே ஜாக³ரே ததா² ॥ 27 ॥

ராவணஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸ்வயம்பூ⁴ரித³மப்³ரவீத் ॥ 28 ॥

ஶயிதா ஹ்யேஷ ஷண்மாஸாநேகாஹம் ஜாக³ரிஷ்யதி ।

ஏகேநாஹ்நா த்வஸௌ வீரஶ்சரந்பூ⁴மிம் பு³பு⁴க்ஷித꞉ ।
வ்யாத்தாஸ்யோ ப⁴க்ஷயேல்லோகாந்ஸங்க்ருத்³த⁴ இவ பாவக꞉ ॥ 29 ॥

ஸோ(அ)ஸௌ வ்யஸநமாபந்ந꞉ கும்ப⁴கர்ணமபோ³த⁴யத் ।
த்வத்பராக்ரமபீ⁴தஶ்ச ராஜா ஸம்ப்ரதி ராவண꞉ ॥ 30 ॥

ஸ ஏஷ நிர்க³தோ வீர꞉ ஶிபி³ராத்³பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
வாநராந்ப்⁴ருஶஸங்க்ருத்³தோ⁴ ப⁴க்ஷயந்பரிதா⁴வதி ॥ 31 ॥

கும்ப⁴கர்ணம் ஸமீக்ஷ்யைவ ஹரயோ(அ)த்³ய ப்ரவித்³ருதா꞉ ।
கத²மேநம் ரணே க்ருத்³த⁴ம் வாரயிஷ்யந்தி வாநரா꞉ ॥ 32 ॥

உச்யந்தாம் வாநரா꞉ ஸர்வே யந்த்ரமேதத்ஸமுச்ச்²ரிதம் ।
இதி விஜ்ஞாய ஹரயோ ப⁴விஷ்யந்தீஹ நிர்ப⁴யா꞉ ॥ 33 ॥

விபீ⁴ஷணவச꞉ ஶ்ருத்வா ஹேதுமத்ஸுமுகே²ரிதம் ।
உவாச ராக⁴வோ வாக்யம் நீலம் ஸேநாபதிம் ததா³ ॥ 34 ॥

க³ச்ச² ஸைந்யாநி ஸர்வாணி வ்யூஹ்ய திஷ்ட²ஸ்வ பாவகே ।
த்³வாராண்யாதா³ய லங்காயாஶ்சர்யாஶ்சாப்யத² ஸங்க்ரமாந் ॥ 35 ॥

ஶைலஶ்ருங்கா³ணி வ்ருக்ஷாம்ஶ்ச ஶிலாஶ்சாப்யுபஸம்ஹர ।
திஷ்ட²ந்து வாநரா꞉ ஸர்வே ஸாயுதா⁴꞉ ஶைலபாணய꞉ ॥ 36 ॥

ராக⁴வேண ஸமாதி³ஷ்டோ நீலோ ஹரிசமூபதி꞉ ।
ஶஶாஸ வாநராநீகம் யதா²வத்கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 37 ॥

ததோ க³வாக்ஷ꞉ ஶரபோ⁴ ஹநுமாநங்க³த³ஸ்ததா³ ।
ஶைலஶ்ருங்கா³ணி ஶைலாபா⁴ க்³ருஹீத்வா த்³வாரமப்⁴யயு꞉ ॥ 38 ॥

ராமவாக்யமுபஶ்ருத்ய ஹரயோ ஜிதகாஶிந꞉ ।
பாத³பைரர்த³யந்வீரா வாநரா꞉ பரவாஹிநீம் ॥ 39 ॥

ததோ ஹரீணாம் தத³நீகமுக்³ரம்
ரராஜ ஶைலோத்³யததீ³ப்தஹஸ்தம் ।
கி³ரே꞉ ஸமீபாநுக³தம் யதை²வ
மஹந்மஹாம்போ⁴த⁴ரஜாலமுக்³ரம் ॥ 40 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஏகஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 61 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (62) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed