Yuddha Kanda Sarga 62 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (62)


॥ ராவணாப்⁴யர்த²நா ॥

ஸ து ராக்ஷஸஶார்தூ³ளோ நித்³ராமத³ஸமாகுல꞉ ।
ராஜமார்க³ம் ஶ்ரியா ஜுஷ்டம் யயௌ விபுலவிக்ரம꞉ ॥ 1 ॥

ராக்ஷஸாநாம் ஸஹஸ்ரைஶ்ச வ்ருத꞉ பரமது³ர்ஜய꞉ ।
க்³ருஹேப்⁴ய꞉ புஷ்பவர்ஷேண கீர்யமாணஸ்ததா³ யயௌ ॥ 2 ॥

ஸ ஹேமஜாலவிததம் பா⁴நுபா⁴ஸ்வரத³ர்ஶநம் ।
த³த³ர்ஶ விபுலம் ரம்யம் ராக்ஷஸேந்த்³ரநிவேஶநம் ॥ 3 ॥

ஸ தத்ததா³ ஸூர்ய இவாப்⁴ரஜாலம்
ப்ரவிஶ்ய ரக்ஷோ(அ)தி⁴பதேர்நிவேஶம் ।
த³த³ர்ஶ தூ³ரே(அ)க்³ரஜமாஸநஸ்த²ம்
ஸ்வயம்பு⁴வம் ஶக்ர இவாஸநஸ்த²ம் ॥ 4 ॥

ப்⁴ராது꞉ ஸ ப⁴வநம் க³ச்ச²ந்ரக்ஷோக³ணஸமந்விதம் ।
கும்ப⁴கர்ண꞉ பத³ந்யாஸைரகம்பயத மேதி³நீம் ॥ 5 ॥

ஸோ(அ)பி⁴க³ம்ய க்³ருஹம் ப்⁴ராது꞉ கக்ஷ்யாமபி⁴விகா³ஹ்ய ச ।
த³த³ர்ஶோத்³விக்³நமாஸீநம் விமாநே புஷ்பகே கு³ரும் ॥ 6 ॥

அத² த்³ருஷ்ட்வா த³ஶக்³ரீவ꞉ கும்ப⁴கர்ணமுபஸ்தி²தம் ।
தூர்ணமுத்தா²ய ஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸந்நிகர்ஷமுபாநயத் ॥ 7 ॥

அதா²ஸீநஸ்ய பர்யங்கே கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ।
ப்⁴ராதுர்வவந்தே³ சரணௌ கிம் க்ருத்யமிதி சாப்³ரவீத் ॥ 8 ॥

உத்பத்ய சைநம் முதி³தோ ராவண꞉ பரிஷஸ்வஜே ।
ஸ ப்⁴ராத்ரா ஸம்பரிஷ்வக்தோ யதா²வச்சா²பி⁴நந்தி³த꞉ ॥ 9 ॥

கும்ப⁴கர்ண꞉ ஶுப⁴ம் தி³வ்யம் ப்ரதிபேதே³ வராஸநம் ।
ஸ ததா³ஸநமாஶ்ரித்ய கும்ப⁴கர்ணோ மஹாப³ல꞉ ॥ 10 ॥

ஸம்ரக்தநயந꞉ கோபாத்³ராவணம் வாக்யமப்³ரவீத் ।
கிமர்த²மஹமாத்³ருத்ய த்வயா ராஜந்விபோ³தி⁴த꞉ ॥ 11 ॥

ஶம்ஸ கஸ்மாத்³ப⁴யம் தே(அ)ஸ்தி கோ(அ)த்³ய ப்ரேதோ ப⁴விஷ்யதி ।
ப்⁴ராதரம் ராவண꞉ குத்³த⁴ம் கும்ப⁴கர்ணமவஸ்தி²தம் ॥ 12 ॥

ஈஷத்து பரிவ்ருத்தாப்⁴யாம் நேத்ராப்⁴யாம் வாக்யமப்³ரவீத் ।
அத்³ய தே ஸுமஹாந்கால꞉ ஶயாநஸ்ய மஹாப³ல ॥ 13 ॥

ஸுகி²தஸ்த்வம் ந ஜாநீஷே மம ராமக்ருதம் ப⁴யம் ।
ஏஷ தா³ஶரதீ² ராம꞉ ஸுக்³ரீவஸஹிதோ ப³லீ ॥ 14 ॥

ஸமுத்³ரம் ஸப³லஸ்தீர்த்வா மூலம் ந꞉ பரிக்ருந்ததி ।
ஹந்த பஶ்யஸ்வ லங்காயாம் வநாந்யுபவநாநி ச ॥ 15 ॥

ஸேதுநா ஸுக²மாக³ம்ய வாநரைகார்ணவீக்ருதம் ।
யே ரக்ஷஸாம் முக்²யதமா ஹதாஸ்தே வாநரைர்யுதி⁴ ॥ 16 ॥

வாநராணாம் க்ஷயம் யுத்³தே⁴ ந பஶ்யாமி கதா³சந ।
ந சாபி வாநரா யுத்³தே⁴ ஜிதபூர்வா꞉ கதா³சந ॥ 17 ॥

ததே³தத்³ப⁴யமுத்பந்நம் த்ராயஸ்வேமாம் மஹாப³ல ।
நாஶய த்வமிமாநத்³ய தத³ர்த²ம் போ³தி⁴தோ ப⁴வாந் ॥ 18 ॥

ஸர்வக்ஷபிதகோஶம் ச ஸ த்வமப்⁴யவபத்³ய மாம் ।
த்ராயஸ்வேமாம் புரீம் லங்காம் பா³லவ்ருத்³தா⁴வஶேஷிதாம் ॥ 19 ॥

ப்⁴ராதுரர்தே² மஹாபா³ஹோ குரு கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் ।
மயைவம் நோக்தபூர்வோ ஹி கச்சித்³ப்⁴ராத꞉ பரந்தப ॥ 20 ॥

த்வய்யஸ்தி து மம ஸ்நேஹ꞉ பரா ஸம்பா⁴வநா ச மே ।
தை³வாஸுரேஷு யுத்³தே⁴ஷு ப³ஹுஶோ ராக்ஷஸர்ஷப⁴ ॥ 21 ॥

த்வயா தே³வா꞉ ப்ரதிவ்யூஹ்ய நிர்ஜிதாஶ்சாஸுரா யுதி⁴ ।
ததே³தத்ஸர்வமாதிஷ்ட² வீர்யம் பீ⁴மபராக்ரம ।
ந ஹி தே ஸர்வபூ⁴தேஷு த்³ருஶ்யதே ஸத்³ருஶோ ப³லீ ॥ 22 ॥

குருஷ்வ மே ப்ரியஹிதமேதது³த்தமம்
யதா²ப்ரியம் ப்ரியரண பா³ந்த⁴வப்ரிய ।
ஸ்வதேஜஸா வித⁴ம ஸபத்நவாஹிநீம்
ஶரத்³க⁴நம் பவந இவோத்³யதோ மஹாந் ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்³விஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 62 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரிஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (63) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక : "శ్రీ దుర్గా స్తోత్రనిధి" పుస్తకము యొక్క ముద్రణ పూర్తి అయినది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed