Yuddha Kanda Sarga 4 – யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ (4)


॥ ராமாபி⁴ஷேணநம் ॥

ஶ்ருத்வா ஹநுமதோ வாக்யம் யதா²வத³நுபூர்வஶ꞉ ।
ததோ(அ)ப்³ரவீந்மஹாதேஜா ராம꞉ ஸத்யபராக்ரம꞉ ॥ 1 ॥

யாம் நிவேத³யஸே லங்காம் புரீம் பீ⁴மஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ।
க்ஷிப்ரமேநாம் மதி²ஷ்யாமி ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீமி தே ॥ 2 ॥

அஸ்மிந்முஹூர்தே ஸுக்³ரீவ ப்ரயாணமபி⁴ரோசயே ।
யுக்தோ முஹூர்தோ விஜய꞉ ப்ராப்தோ மத்⁴யம் தி³வாகர꞉ ॥ 3 ॥

அஸ்மிந் முஹூர்தே விஜயே ப்ராப்தே மத்⁴யம் தி³வாகரே ।
ஸீதாம் ஹ்ருத்வா து மே ஜாது க்வாஸௌ யாஸ்யதி யாஸ்யத꞉ ॥ 4 ॥

ஸீதா ஶ்ருத்வா(அ)பி⁴யாநம் மே ஆஶாமேஷ்யதி ஜீவிதே ।
ஜீவிதாந்தே(அ)ம்ருதம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா பீத்வா விஷமிவாதுர꞉ ॥ 5 ॥

உத்தராப²ல்கு³நீ ஹ்யத்³ய ஶ்வஸ்து ஹஸ்தேந யோக்ஷ்யதே ।
அபி⁴ப்ரயாம ஸுக்³ரீவ ஸர்வாநீகஸமாவ்ருதா꞉ ॥ 6 ॥

நிமித்தாநி ச த⁴ந்யாநி யாநி ப்ராது³ர்ப⁴வந்தி ச ।
நிஹத்ய ராவணம் ஸீதாமாநயிஷ்யாமி ஜாநகீம் ॥ 7 ॥

உபரிஷ்டாத்³தி⁴ நயநம் ஸ்பு²ரமாணமித³ம் மம ।
விஜயம் ஸமநுப்ராப்தம் ஶம்ஸதீவ மநோரத²ம் ॥ 8 ॥

ததோ வாநரராஜேந லக்ஷ்மணேந ச பூஜித꞉ ।
உவாச ராமோ த⁴ர்மாத்மா புநரப்யர்த²கோவித³꞉ ॥ 9 ॥

அக்³ரே யாது ப³லஸ்யாஸ்ய நீலோ மார்க³மவேக்ஷிதும் ।
வ்ருத꞉ ஶதஸஹஸ்ரேண வாநராணாம் தரஸ்விநாம் ॥ 10 ॥

ப²லமூலவதா நீல ஶீதகாநநவாரிணா ।
பதா² மது⁴மதா சாஶு ஸேநாம் ஸேநாபதே நய ॥ 11 ॥

தூ³ஷயேயுர்து³ராத்மாந꞉ பதி² மூலப²லோத³கம் ।
ராக்ஷஸா꞉ பரிரக்ஷேதா²ஸ்தேப்⁴யஸ்த்வம் நித்யமுத்³யத꞉ ॥ 12 ॥

நிம்நேஷு வநது³ர்கே³ஷு வநேஷு ச வநௌகஸ꞉ । [கி³ரி]
அபி⁴ப்லுத்யாபி⁴பஶ்யேயு꞉ பரேஷாம் நிஹிதம் ப³லம் ॥ 13 ॥

யச்ச ப²ல்கு³ ப³லம் கிஞ்சித்தத³த்ரைவோபயுஜ்யதாம் ।
ஏதத்³தி⁴ க்ருத்யம் கோ⁴ரம் நோ விக்ரமேண ப்ரயுத்⁴யதாம் ॥ 14 ॥

ஸாக³ரௌக⁴நிப⁴ம் பீ⁴மமக்³ராநீகம் மஹாப³லா꞉ ।
கபிஸிம்ஹா꞉ ப்ரகர்ஷந்து ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 15 ॥

க³ஜஶ்ச கி³ரிஸங்காஶோ க³வயஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
க³வாக்ஷஶ்சாக்³ரதோ யாந்து க³வாம் த்³ருப்தா இவர்ஷபா⁴꞉ ॥ 16 ॥

யாது வாநரவாஹிந்யா வாநர꞉ ப்லவதாம் வர꞉ ।
பாலயந் த³க்ஷிணம் பார்ஶ்வம்ருஷபோ⁴ வாநரர்ஷப⁴꞉ ॥ 17 ॥

க³ந்த⁴ஹஸ்தீவ து³ர்த⁴ர்ஷஸ்தரஸ்வீ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ।
யாது வாநரவாஹிந்யா꞉ ஸவ்யம் பார்ஶ்வமதி⁴ஷ்டி²த꞉ ॥ 18 ॥

யாஸ்யாமி ப³லமத்⁴யே(அ)ஹம் ப³லௌக⁴மபி⁴ஹர்ஷயந் ।
அதி⁴ருஹ்ய ஹநூமந்தமைராவதமிவேஶ்வர꞉ ॥ 19 ॥

அங்க³தே³நைஷ ஸம்யாது லக்ஷ்மணஶ்சாந்தகோபம꞉ ।
ஸார்வபௌ⁴மேந பூ⁴தேஶோ த்³ரவிணாதி⁴பதிர்யதா² ॥ 20 ॥

ஜாம்ப³வாம்ஶ்ச ஸுஷேணஶ்ச வேக³த³ர்ஶீ ச வாநர꞉ ।
ருக்ஷராஜோ மஹாஸத்த்வ꞉ குக்ஷிம் ரக்ஷந்து தே த்ரய꞉ ॥ 21 ॥

ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஸுக்³ரீவோ வாஹிநீபதி꞉ ।
வ்யாதி³தே³ஶ மஹாவீர்யாந் வாநராந் வாநரர்ஷப⁴꞉ ॥ 22 ॥

தே வாநரக³ணா꞉ ஸர்வே ஸமுத்பத்ய யுயுத்ஸவ꞉ ।
கு³ஹாப்⁴ய꞉ ஶிக²ரேப்⁴யஶ்ச ஆஶு புப்லுவிரே ததா³ ॥ 23 ॥

ததோ வாநரராஜேந லக்ஷ்மணேந ச பூஜித꞉ ।
ஜகா³ம ராமோ த⁴ர்மாத்மா ஸஸைந்யோ த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ॥ 24 ॥

ஶதை꞉ ஶதஸஹஸ்ரைஶ்ச கோடீபி⁴ரயுதைரபி ।
வாரணாபை⁴ஶ்ச ஹரிபி⁴ர்யயௌ பரிவ்ருதஸ்ததா³ ॥ 25 ॥

தம் யாந்தமநுயாதி ஸ்ம மஹதீ ஹரிவாஹிநீ ।
த்³ருப்தா꞉ ப்ரமுதி³தா꞉ ஸர்வே ஸுக்³ரீவேணாபி⁴பாலிதா꞉ ॥ 26 ॥ [ஹ்ருஷ்டா꞉]

ஆப்லவந்த꞉ ப்லவந்தஶ்ச க³ர்ஜந்தஶ்ச ப்லவங்க³மா꞉ ।
க்ஷ்வேலந்தோ நிநத³ந்தஶ்ச ஜக்³முர்வை த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ॥ 27 ॥

ப⁴க்ஷயந்த꞉ ஸுக³ந்தீ⁴நி மதூ⁴நி ச ப²லாநி ச ।
உத்³வஹந்தோ மஹாவ்ருக்ஷாந்மஞ்ஜரீபுஞ்ஜதா⁴ரிண꞉ ॥ 28 ॥

அந்யோந்யம் ஸஹஸா த்³ருப்தா நிர்வஹந்தி க்ஷிபந்தி ச ।
பததஶ்சாக்ஷிபந்த்யந்யே பாதயந்த்யபரே பராந் ॥ 29 ॥

ராவணோ நோ நிஹந்தவ்ய꞉ ஸர்வே ச ரஜநீசரா꞉ ।
இதி க³ர்ஜந்தி ஹரயோ ராக⁴வஸ்ய ஸமீபத꞉ ॥ 30 ॥

புரஸ்தாத்³ருஷபோ⁴ வீரோ நீல꞉ குமுத³ ஏவ ச ।
பந்தா²நம் ஶோத⁴யந்தி ஸ்ம வாநரைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸஹ ॥ 31 ॥

மத்⁴யே து ராஜா ஸுக்³ரீவோ ராமோ லக்ஷ்மண ஏவ ச ।
ப³ஹுபி⁴ர்ப³லிபி⁴ர்பீ⁴மைர்வ்ருதா꞉ ஶத்ருநிப³ர்ஹணா꞉ ॥ 32 ॥

ஹரி꞉ ஶதவலிர்வீர꞉ கோடீபி⁴ர்த³ஶபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
ஸர்வாமேகோ ஹ்யவஷ்டப்⁴ய ரரக்ஷ ஹரிவாஹிநீம் ॥ 33 ॥

கோடீஶதபரீவார꞉ கேஸரீ பநஸோ க³ஜ꞉ ।
அர்கஶ்சாதிப³ல꞉ பார்ஶ்வமேகம் தஸ்யாபி⁴ரக்ஷதி ॥ 34 ॥

ஸுஷேணோ ஜாம்ப³வாம்ஶ்சைவ ருக்ஷைஶ்ச ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருதௌ ।
ஸுக்³ரீவம் புரத꞉ க்ருத்வா ஜக⁴நம் ஸம்ரரக்ஷது꞉ ॥ 35 ॥

தேஷாம் ஸேநாபதிர்வீரோ நீலோ வாநரபுங்க³வ꞉ ।
ஸம்பதந்பததாம் ஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தத்³ப³லம் பர்யபாலயத் ॥ 36 ॥

த³ரீமுக²꞉ ப்ரஜங்க⁴ஶ்ச ரம்போ⁴(அ)த² ரப⁴ஸ꞉ கபி꞉ ।
ஸர்வதஶ்ச யயுர்வீராஸ்த்வரயந்த꞉ ப்லவங்க³மாந் ॥ 37 ॥

ஏவம் தே ஹரிஶார்தூ³ளா க³ச்ச²ந்தோ ப³லத³ர்பிதா꞉ ।
அபஶ்யம்ஸ்தே கி³ரிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸஹ்யம் த்³ருமலதாயுதம் ॥ 38 ॥

ஸராம்ஸி ச ஸுபு²ல்லாநி தடாகாநி வநாநி ச ।
ராமஸ்ய ஶாஸநம் ஜ்ஞாத்வா பீ⁴மகோபஸ்ய பீ⁴தவத் ॥ 39 ॥

வர்ஜயந்நக³ராப்⁴யாஶாம்ஸ்ததா² ஜநபதா³நபி ।
ஸாக³ரௌக⁴நிப⁴ம் பீ⁴மம் தத்³வாநரப³லம் மஹத் ॥ 40 ॥

உத்ஸஸர்ப மஹாகோ⁴ஷம் பீ⁴மகோ⁴ஷ இவார்ணவ꞉ ।
தஸ்ய தா³ஶரதே²꞉ பார்ஶ்வே ஶூராஸ்தே கபிகுஞ்ஜரா꞉ ॥ 41 ॥

தூர்ணமாபுப்லுவு꞉ ஸர்வே ஸத³ஶ்வா இவ சோதி³தா꞉ ।
கபிப்⁴யாமுஹ்யமாநௌ தௌ ஶுஶுபா⁴தே நரோத்தமௌ ॥ 42 ॥

மஹத்³ப்⁴யாமிவ ஸம்ஸ்ப்ருஷ்டௌ க்³ரஹாப்⁴யாம் சந்த்³ரபா⁴ஸ்கரௌ ।
ததோ வாநரராஜேந லக்ஷ்மணேந ச பூஜித꞉ ॥ 43 ॥

ஜகா³ம ராமோ த⁴ர்மாத்மா ஸஸைந்யோ த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ।
தமங்க³த³க³தோ ராமம் லக்ஷ்மண꞉ ஶுப⁴யா கி³ரா ॥ 44 ॥

உவாச பரிபூர்ணார்த²꞉ ஸ்ம்ருதிமாந் ப்ரதிபா⁴நவாந் ।
ஹ்ருதாமவாப்ய வைதே³ஹீம் க்ஷிப்ரம் ஹத்வா ச ராவணம் ॥ 45 ॥

ஸம்ருத்³தா⁴ர்த²꞉ ஸம்ருத்³தா⁴ர்தா²மயோத்⁴யாம் ப்ரதி யாஸ்யஸி ।
மஹாந்தி ச நிமித்தாநி தி³வி பூ⁴மௌ ச ராக⁴வ ॥ 46 ॥

ஶுபா⁴நி தவ பஶ்யாமி ஸர்வாண்யேவார்த²ஸித்³த⁴யே ।
அநுவாதி ஶுபோ⁴ வாயு꞉ ஸேநாம் ம்ருது³ஹித꞉ ஸுக²꞉ ॥ 47 ॥

பூர்ணவல்கு³ஸ்வராஶ்சேமே ப்ரவத³ந்தி ம்ருக³த்³விஜா꞉ ।
ப்ரஸந்நாஶ்ச தி³ஶ꞉ ஸர்வா விமலஶ்ச தி³வாகர꞉ ॥ 48 ॥

உஶநாஶ்ச ப்ரஸந்நார்சிரநு த்வாம் பா⁴ர்க³வோ க³த꞉ ।
ப்³ரஹ்மராஶிர்விஶுத்³த⁴ஶ்ச ஶுத்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ॥ 49 ॥

அர்சிஷ்மந்த꞉ ப்ரகாஶந்தே த்⁴ருவம் ஸர்வே ப்ரத³க்ஷிணம் ।
த்ரிஶங்குர்விமலோ பா⁴தி ராஜர்ஷி꞉ ஸபுரோஹித꞉ ॥ 50 ॥

பிதாமஹவரோ(அ)ஸ்மாகமிக்ஷ்வாகூணாம் மஹாத்மநாம் ।
விமலே ச ப்ரகாஶேதே விஶாகே² நிருபத்³ரவே ॥ 51 ॥

நக்ஷத்ரவரமஸ்மாகமிக்ஷ்வாகூணாம் மஹாத்மநாம் ।
நைர்ருதம் நைர்ருதாநாம் ச நக்ஷத்ரமபி⁴பீட்³யதே ॥ 52 ॥

மூலோ மூலவதா ஸ்ப்ருஷ்டோ தூ⁴ப்யதே தூ⁴மகேதுநா ।
ஸரம் சைதத்³விநாஶாய ராக்ஷஸாநாமுபஸ்தி²தம் ॥ 53 ॥

காலே காலக்³ருஹீதாநாம் நக்ஷத்ரம் க்³ரஹபீடி³தம் ।
ப்ரஸந்நா꞉ ஸுரஸாஶ்சாபோ வநாநி ப²லவந்தி ச ॥ 54 ॥

ப்ரவாந்த்யப்⁴யதி⁴கம் க³ந்தா⁴ந் யத²ர்துகுஸுமா த்³ருமா꞉ ।
வ்யூடா⁴நி கபிஸைந்யாநி ப்ரகாஶந்தே(அ)தி⁴கம் ப்ரபோ⁴ ॥ 55 ॥

தே³வாநாமிவ ஸைந்யாநி ஸங்க்³ராமே தாரகாமயே ।
ஏவமார்ய ஸமீக்ஷ்யைதாந் ப்ரீதோ ப⁴விதுமர்ஹஸி ॥ 56 ॥

இதி ப்⁴ராதரமாஶ்வாஸ்ய ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸௌமித்ரிரப்³ரவீத் ।
அதா²வ்ருத்ய மஹீம் க்ருத்ஸ்நாம் ஜகா³ம மஹதீ சமூ꞉ ॥ 57 ॥

ருக்ஷவாநரஶார்தூ³ளைர்நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதை⁴ர்வ்ருதா ।
கராக்³ரைஶ்சரணாக்³ரைஶ்ச வாநரைருத்தி²தம் ரஜ꞉ ॥ 58 ॥

பீ⁴மமந்தர்த³தே⁴ லோகம் நிவார்ய ஸவிது꞉ ப்ரபா⁴ம் ।
ஸபர்வதவநாகாஶாம் த³க்ஷிணாம் ஹரிவாஹிநீ ॥ 59 ॥

சா²த³யந்தீ யயௌ பீ⁴மா த்³யாமிவாம்பு³த³ஸந்ததி꞉ ।
உத்தரந்த்யாம் ச ஸேநாயாம் ஸந்ததம் ப³ஹுயோஜநம் ॥ 60 ॥

நதீ³ஸ்ரோதாம்ஸி ஸர்வாணி ஸஸ்யந்து³ர்விபரீதவத் ।
ஸராம்ஸி விமலாம்பா⁴ம்ஸி த்³ருமாகீர்ணாம்ஶ்ச பர்வதாந் ॥ 61 ॥

ஸமாந் பூ⁴மிப்ரதே³ஶாம்ஶ்ச வநாநி ப²லவந்தி ச ।
மத்⁴யேந ச ஸமந்தாச்ச திர்யக்சாத⁴ஶ்ச ஸா(அ)விஶத் ॥ 62 ॥

ஸமாவ்ருத்ய மஹீம் க்ருத்ஸ்நாம் ஜகா³ம மஹதீ சமூ꞉ ।
தே ஹ்ருஷ்டமநஸ꞉ ஸர்வே ஜக்³முர்மாருதரம்ஹஸ꞉ ॥ 63 ॥

ஹரயோ ராக⁴வஸ்யார்தே² ஸமாரோபிதவிக்ரமா꞉ ।
ஹர்ஷவீர்யப³லோத்³ரேகாந் த³ர்ஶயந்த꞉ பரஸ்பரம் ॥ 64 ॥

யௌவநோத்ஸேகஜாந் த³ர்பாந் விவிதா⁴ம்ஶ்சக்ருரத்⁴வநி ।
தத்ர கேசித்³த்³ருதம் ஜக்³முருபேதுஶ்ச ததா²(அ)பரே ॥ 65 ॥

கேசித்கிலகிலாம் சக்ருர்வாநரா வநகோ³சரா꞉ ।
ப்ராஸ்போ²டயம்ஶ்ச புச்சா²நி ஸந்நிஜக்⁴நு꞉ பதா³ந்யபி ॥ 66 ॥

பு⁴ஜாந்விக்ஷிப்ய ஶைலாம்ஶ்ச த்³ருமாநந்யே ப³ப⁴ஞ்ஜிரே ।
ஆரோஹந்தஶ்ச ஶ்ருங்கா³ணி கி³ரீணாம் கி³ரிகோ³சரா꞉ ॥ 67 ॥

மஹாநாதா³ந்விமுஞ்சந்தி க்ஷ்வேலாமந்யே ப்ரசக்ரிரே ।
ஊருவேகை³ஶ்ச மம்ருது³ர்லதாஜாலாந்யநேகஶ꞉ ॥ 68 ॥

ஜ்ரும்ப⁴மாணாஶ்ச விக்ராந்தா விசிக்ரீடு³꞉ ஶிலாத்³ருமை꞉ ।
ஶதை꞉ ஶதஸஹஸ்ரைஶ்ச கோடீபி⁴ஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 69 ॥

வாநராணாம் து கோ⁴ராணாம் ஶ்ரீமத்பரிவ்ருதா மஹீ ।
ஸா ஸ்ம யாதி தி³வாராத்ரம் மஹதீ ஹரிவாஹிநீ ॥ 70 ॥

ஹ்ருஷ்டா ப்ரமுதி³தா ஸேநா ஸுக்³ரீவேணாபி⁴ரக்ஷிதா ।
வாநராஸ்த்வரிதம் யாந்தி ஸர்வே யுத்³தா⁴பி⁴நந்தி³ந꞉ ॥ 71 ॥

ப்ரமோக்ஷயிஷவ꞉ ஸீதாம் முஹூர்தம் க்வாபி நாஸத ।
தத꞉ பாத³பஸம்பா³த⁴ம் நாநாம்ருக³ஸமாயுதம் ॥ 72 ॥

ஸஹ்யபர்வதமாஸேது³ர்மலயம் ச மஹீத⁴ரம் ।
காநநாநி விசித்ராணி நதீ³ப்ரஸ்ரவணாநி ச ॥ 73 ॥

பஶ்யந்நதியயௌ ராம꞉ ஸஹ்யஸ்ய மலயஸ்ய ச ।
வகுலாம்ஸ்திலகாம்ஶ்சூதாநஶோகாந்ஸிந்து⁴வாரகாந் ॥ 74 ॥ [சம்பகாந்]

கரவீராம்ஶ்ச திமிஶாந் ப⁴ஞ்ஜந்தி ஸ்ம ப்லவங்க³மா꞉ ।
அங்கோலாம்ஶ்ச கரஞ்ஜாம்ஶ்ச ப்லக்ஷந்யக்³ரோத⁴திந்து³காந் ॥ 75 ॥

ஜம்பூ³காமலகாந்நீபாந்ப⁴ஜந்தி ஸ்ம ப்லவங்க³மா꞉ ।
ப்ரஸ்தரேஷு ச ரம்யேஷு விவிதா⁴꞉ காநநத்³ருமா꞉ ॥ 76 ॥

வாயுவேக³ப்ரசலிதா꞉ புஷ்பைரவகிரந்தி தாந் ।
மாருத꞉ ஸுக²ஸம்ஸ்பர்ஶோ வாதி சந்த³நஶீதள꞉ ॥ 77 ॥

ஷட்பதை³ரநுகூஜத்³பி⁴ர்வநேஷு மது⁴க³ந்தி⁴ஷு ।
அதி⁴கம் ஶைலராஜஸ்து தா⁴துபி⁴꞉ ஸுவிபூ⁴ஷித꞉ ॥ 78 ॥

தா⁴துப்⁴ய꞉ ப்ரஸ்ருதோ ரேணுர்வாயுவேக³விக⁴ட்டித꞉ ।
ஸுமஹத்³வாநராநீகம் சா²த³யாமாஸ ஸர்வத꞉ ॥ 79 ॥

கி³ரிப்ரஸ்தே²ஷு ரம்யேஷு ஸர்வத꞉ ஸம்ப்ரபுஷ்பிதா꞉ ।
கேதக்ய꞉ ஸிந்து⁴வாராஶ்ச வாஸந்த்யஶ்ச மநோரமா꞉ ॥ 80 ॥

மாத⁴வ்யோ க³ந்த⁴பூர்ணாஶ்ச குந்த³கு³ள்மாஶ்ச புஷ்பிதா꞉ ।
சிரிபி³ல்வா மதூ⁴காஶ்ச வஞ்ஜுளா வகுலாஸ்ததா² ॥ 81 ॥ [ப்ரியகா꞉]

ஸ்பூ²ர்ஜகாஸ்திலகாஶ்சைவ நாக³வ்ருக்ஷாஶ்ச புஷ்பிதா꞉ ।
சூதா꞉ பாடலயஶ்சைவ கோவிதா³ராஶ்ச புஷ்பிதா꞉ ॥ 82 ॥

முசுலிந்தா³ர்ஜுநாஶ்சைவ ஶிம்ஶுபா꞉ குடஜாஸ்ததா² ।
த⁴வா꞉ ஶால்மலயஶ்சைவ ரக்தா꞉ குரவகாஸ்ததா² ॥ 83 ॥

ஹிந்தாலாஸ்திமிஶாஶ்சைவ சூர்ணகா நீபகாஸ்ததா² ।
நீலாஶோகாஶ்ச வரணா அங்கோலா꞉ பத்³மகாஸ்ததா² ॥ 84 ॥

ப்லவமாநை꞉ ப்லவங்கை³ஸ்து ஸர்வே பர்யாகுலீக்ருதா꞉ ।
வாப்யஸ்தஸ்மிந் கி³ரௌ ஶீதா꞉ பல்வலாநி ததை²வ ச ॥ 85 ॥

சக்ரவாகாநுசரிதா꞉ காரண்ட³வநிஷேவிதா꞉ ।
ப்லவை꞉ க்ரௌஞ்சைஶ்ச ஸங்கீர்ணா வராஹம்ருக³ஸேவிதா꞉ ॥ 86 ॥

ருக்ஷைஸ்தரக்ஷுபி⁴꞉ ஸிம்ஹை꞉ ஶார்தூ³ளைஶ்ச ப⁴யாவஹை꞉ ।
வ்யாளைஶ்ச ப³ஹுபி⁴ர்பீ⁴மை꞉ ஸேவ்யமாநா꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 87 ॥

பத்³மை꞉ ஸௌக³ந்தி⁴கை꞉ பு²ல்லை꞉ குமுதை³ஶ்சோத்பலைஸ்ததா² ।
வாரிஜைர்விவிதை⁴꞉ புஷ்பை ரம்யாஸ்தத்ர ஜலாஶயா꞉ ॥ 88 ॥

தஸ்ய ஸாநுஷு கூஜந்தி நாநாத்³விஜக³ணாஸ்ததா² ।
ஸ்நாத்வா பீத்வோத³காந்யத்ர ஜலே க்ரீட³ந்தி வாநரா꞉ ॥ 89 ॥

அந்யோந்யம் ப்லாவயந்தி ஸ்ம ஶைலமாருஹ்ய வாநரா꞉ ।
ப²லாந்யம்ருதக³ந்தீ⁴நி மூலாநி குஸுமாநி ச ॥ 90 ॥

பு³பு⁴ஜுர்வாநராஸ்தத்ர பாத³பாநாம் மதோ³த்கடா꞉ ।
த்³ரோணமாத்ரப்ரமாணாநி லம்ப³மாநாநி வாநரா꞉ ॥ 91 ॥

யயு꞉ பிப³ந்தோ ஹ்ருஷ்டாஸ்தே மதூ⁴நி மது⁴பிங்க³ளா꞉ ।
பாத³பாநவப⁴ஞ்ஜந்தோ விகர்ஷந்தஸ்ததா² லதா꞉ ॥ 92 ॥

வித⁴மந்தோ கி³ரிவராந் ப்ரயயு꞉ ப்லவக³ர்ஷபா⁴꞉ ।
வ்ருக்ஷேப்⁴யோ(அ)ந்யே து கபயோ நர்த³ந்தோ மது⁴த³ர்பிதா꞉ ॥ 93 ॥

அந்யே வ்ருக்ஷாந் ப்ரபத்³யந்தே ப்ரபதந்த்யபி சாபரே ।
ப³பூ⁴வ வஸுதா⁴ தைஸ்து ஸம்பூர்ணா ஹரியூத²பை꞉ ॥ 94 ॥

யதா² கமலகேதா³ரை꞉ பக்வைரிவ வஸுந்த⁴ரா ।
மஹேந்த்³ரமத² ஸம்ப்ராப்ய ராமோ ராஜீவலோசந꞉ ॥ 95 ॥

அத்⁴யாரோஹந்மஹாபா³ஹு꞉ ஶிக²ரம் த்³ருமபூ⁴ஷிதம் ।
தத꞉ ஶிக²ரமாருஹ்ய ராமோ த³ஶரதா²த்மஜ꞉ ॥ 96 ॥

கூர்மமீநஸமாகீர்ணமபஶ்யத்ஸலிலாகரம் ।
தே ஸஹ்யம் ஸமதிக்ரம்ய மலயம் ச மஹாகி³ரிம் ॥ 97 ॥

ஆஸேது³ராநுபூர்வ்யேண ஸமுத்³ரம் பீ⁴மநிஸ்வநம் ।
அவருஹ்ய ஜகா³மாஶு வேலாவநமநுத்தமம் ॥ 98 ॥

ராமோ ரமயதாம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸஸுக்³ரீவ꞉ ஸலக்ஷ்மண꞉ ।
அத² தௌ⁴தோபலதலாம் தோயௌகை⁴꞉ ஸஹஸோத்தி²தை꞉ ॥ 99 ॥

வேலாமாஸாத்³ய விபுலாம் ராமோ வசநமப்³ரவீத் ।
ஏதே வயமநுப்ராப்தா꞉ ஸுக்³ரீவ வருணாலயம் ॥ 100 ॥

இஹேதா³நீம் விசிந்தா ஸா யா ந꞉ பூர்வம் ஸமுத்தி²தா ।
அத꞉ பரமதீரோ(அ)யம் ஸாக³ர꞉ ஸரிதாம் பதி꞉ ॥ 101 ॥

ந சாயமநுபாயேந ஶக்யஸ்தரிதுமர்ணவ꞉ ।
ததி³ஹைவ நிவேஶோ(அ)ஸ்து மந்த்ர꞉ ப்ரஸ்தூயதாமிதி ॥ 102 ॥

யதே²த³ம் வாநரப³லம் பரம் பாரமவாப்நுயாத் ।
இதீவ ஸ மஹாபா³ஹு꞉ ஸீதாஹரணகர்ஶித꞉ ॥ 103 ॥

ராம꞉ ஸாக³ரமாஸாத்³ய வாஸமாஜ்ஞாபயத்ததா³ ।
ஸர்வா꞉ ஸேநா நிவேஶ்யந்தாம் வேலாயாம் ஹரிபுங்க³வ ॥ 104 ॥

ஸம்ப்ராப்தோ மந்த்ரகாலோ ந꞉ ஸாக³ரஸ்யாஸ்ய லங்க⁴நே ।
ஸ்வாம் ஸ்வாம் ஸேநாம் ஸமுத்ஸ்ருஜ்ய மா ச கஶ்சித்குதோ வ்ரஜேத் ॥ 105 ॥

க³ச்ச²ந்து வாநரா꞉ ஶூரா꞉ ஜ்ஞேயம் ச²ந்நம் ப⁴யம் ச ந꞉ । [ப³லம்]
ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா ஸுக்³ரீவ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 106 ॥

ஸேநாம் ந்யவேஶயத்தீரே ஸாக³ரஸ்ய த்³ருமாயுதே ।
விரராஜ ஸமீபஸ்த²ம் ஸாக³ரஸ்ய ச தத்³ப³லம் ॥ 107 ॥

மது⁴பாண்டு³ஜல꞉ ஶ்ரீமாந் த்³விதீய இவ ஸாக³ர꞉ ।
வேலாவநமுபாக³ம்ய ததஸ்தே ஹரிபுங்க³வா꞉ ॥ 108 ॥

விநிவிஷ்டா꞉ பரம் பாரம் காங்க்ஷமாணா மஹோத³தே⁴꞉ ।
தேஷாம் நிவிஶமாநாநாம் ஸைந்யஸந்நாஹநிஸ்வந꞉ ॥ 109 ॥

அந்தர்தா⁴ய மஹாநாத³மர்ணவஸ்ய ப்ரஶுஶ்ருவே ।
ஸா வாநராணாம் த்⁴வஜிநீ ஸுக்³ரீவேணாபி⁴பாலிதா ॥ 110 ॥

த்ரிதா⁴ நிவிஷ்டா மஹதீ ராமஸ்யார்த²பரா(அ)ப⁴வத் ।
ஸா மஹார்ணவமாஸாத்³ய ஹ்ருஷ்டா வாநரவாஹிநீ ॥ 111 ॥

வாயுவேக³ஸமாதூ⁴தம் பஶ்யமாநா மஹார்ணவம் ।
தூ³ரபாரமஸம்பா³த⁴ம் ரக்ஷோக³ணநிஷேவிதம் ॥ 112 ॥

பஶ்யந்தோ வருணாவாஸம் நிஷேது³ர்ஹரியூத²பா꞉ ।
சண்ட³நக்ரக்³ரஹம் கோ⁴ரம் க்ஷபாதௌ³ தி³வஸக்ஷயே ॥ 113 ॥

ஹஸந்தமிவ பே²நௌகை⁴ர்ந்ருத்யந்தமிவ சோர்மிபி⁴꞉ ।
சந்த்³ரோத³யஸமுத்³தூ⁴தம் ப்ரதிசந்த்³ரஸமாகுலம் ॥ 114 ॥

பிநஷ்டீவ தரங்கா³க்³ரைரர்ணவ꞉ பே²நசந்த³நம் ।
ததா³தா³ய கரைரிந்து³ர்லிம்பதீவ தி³க³ங்க³நா꞉ ॥ 115 ॥

சண்டா³நிலமஹாக்³ராஹை꞉ கீர்ணம் திமிதிமிங்கி³ளை꞉ ।
தீ³ப்தபோ⁴கை³ரிவாகீர்ணம் பு⁴ஜங்கை³ர்வருணாலயம் ॥ 116 ॥

அவகா³ட⁴ம் மஹாஸத்த்வைர்நாநாஶைலஸமாகுலம் ।
ஸுது³ர்க³ம் து³ர்க³மார்க³ம் தமகா³த⁴மஸுராளயம் ॥ 117 ॥

மகரைர்நாக³போ⁴கை³ஶ்ச விகா³டா⁴ வாதலோலிதா꞉ ।
உத்பேதுஶ்ச நிபேதுஶ்ச ப்ரவ்ருத்³தா⁴ ஜலராஶய꞉ ॥ 118 ॥

அக்³நிசூர்ணமிவாவித்³த⁴ம் பா⁴ஸ்வராம்பு³ மஹோரக³ம் ।
ஸுராரிவிஷயம் கோ⁴ரம் பாதாலவிஷமம் ஸதா³ ॥ 119 ॥

ஸாக³ரம் சாம்ப³ரப்ரக்²யமம்ப³ரம் ஸாக³ரோபமம் ।
ஸாக³ரம் சாம்ப³ரம் சேதி நிர்விஶேஷமத்³ருஶ்யத ॥ 120 ॥

ஸம்ப்ருக்தம் நப⁴ஸாப்யம்ப⁴꞉ ஸம்ப்ருக்தம் ச நபோ⁴ம்ப⁴ஸா ।
தாத்³ருக்³ரூபே ஸ்ம த்³ருஶ்யேதே தாராரத்நஸமாகுலே ॥ 121 ॥

ஸமுத்பதிதமேக⁴ஸ்ய வீசிமாலாகுலஸ்ய ச ।
விஶேஷோ ந த்³வயோராஸீத்ஸாக³ரஸ்யாம்ப³ரஸ்ய ச ॥ 122 ॥

அந்யோந்யமாஹதா꞉ ஸக்தா꞉ ஸஸ்வநுர்பீ⁴மநி꞉ஸ்வநா꞉ ।
ஊர்மய꞉ ஸிந்து⁴ராஜஸ்ய மஹாபே⁴ர்ய இவாஹவே ॥ 123 ॥

ரத்நௌக⁴ஜலஸந்நாத³ம் விஷக்தமிவ வாயுநா ।
உத்பதந்தமிவ க்ருத்³த⁴ம் யாதோ³க³ணஸமாகுலம் ॥ 124 ॥

த³த்³ருஶுஸ்தே மஹோத்ஸாஹா வாதாஹதஜலாஶயம் ।
அநிலோத்³தூ⁴தமாகாஶே ப்ரவள்க³ந்தமிவோர்மிபி⁴꞉ ॥ 125 ॥

ததோ விஸ்மயமாபந்நா த³த்³ருஶுர்ஹரயஸ்ததா³ ।
ப்⁴ராந்தோர்மிஜலஸந்நாத³ம் ப்ரளோலமிவ ஸாக³ரம் ॥ 126 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 4 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சம꞉ ஸர்க³꞉ (5) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed