Yuddha Kanda Sarga 3 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ (3)


॥ லங்காது³ர்கா³தி³கத²நம் ॥

ஸுக்³ரீவஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ஹேதுமத்பரமார்த²வித் ।
ப்ரதிஜக்³ராஹ காகுத்ஸ்தோ² ஹநூமந்தமதா²ப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

தபஸா ஸேதுப³ந்தே⁴ந ஸாக³ரோச்சோ²ஷணேந வா ।
ஸர்வதா² ஸுஸமர்தோ²(அ)ஸ்மி ஸாக³ரஸ்யாஸ்ய லங்க⁴நே ॥ 2 ॥

கதி து³ர்கா³ணி து³ர்கா³யா லங்காயா ப்³ரூஹி தாநி மே ।
ஜ்ஞாதுமிச்சா²மி தத்ஸர்வம் த³ர்ஶநாதி³வ வாநர ॥ 3 ॥

ப³லஸ்ய பரிமாணம் ச த்³வாரது³ர்க³க்ரியாமபி ।
கு³ப்திகர்ம ச லங்காயா ரக்ஷஸாம் ஸத³நாநி ச ॥ 4 ॥

யதா²ஸுக²ம் யதா²வச்ச லங்காயாமஸி த்³ருஷ்டவாந் ।
ஸர்வமாசக்ஷ்வ தத்த்வேந ஸர்வதா² குஶலோ ஹ்யஸி ॥ 5 ॥

ஶ்ருத்வா ராமஸ்ய வசநம் ஹநூமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
வாக்யம் வாக்யவிதா³ம் ஶ்ரேஷ்டோ² ராமம் புநரதா²ப்³ரவீத் ॥ 6 ॥

ஶ்ரூயதாம் ஸர்வமாக்²யாஸ்யே து³ர்க³கர்மவிதா⁴நத꞉ ।
கு³ப்தா புரீ யதா² லங்கா ரக்ஷிதா ச யதா² ப³லை꞉ ॥ 7 ॥

ராக்ஷஸாஶ்ச யதா² ஸ்நிக்³தா⁴ ராவணஸ்ய ச தேஜஸா ।
பராம் ஸம்ருத்³தி⁴ம் லங்காயா꞉ ஸாக³ரஸ்ய ச பீ⁴மதாம் ॥ 8 ॥

விபா⁴க³ம் ச ப³லௌக⁴ஸ்ய நிர்தே³ஶம் வாஹநஸ்ய ச ।
ஏவமுக்த்வா ஹரிஶ்ரேஷ்ட²꞉ கத²யாமாஸ தத்த்வத꞉ ॥ 9 ॥ [கபி]

ஹ்ருஷ்டா ப்ரமுதி³தா லங்கா மத்தத்³விபஸமாகுலா ।
மஹதீ ரத²ஸம்பூர்ணா ரக்ஷோக³ணஸமாகுலா ॥ 10 ॥

வாஜிபி⁴ஶ்ச ஸுஸம்பூர்ணா ஸா புரீ து³ர்க³மா பரை꞉ ।
த்³ருட⁴ப³த்³த⁴கவாடாநி மஹாபரிக⁴வந்தி ச ॥ 11 ॥

த்³வாராணி விபுலாந்யஸ்யாஶ்சத்வாரி ஸுமஹாந்தி ச ।
தத்ரேஷூபலயந்த்ராணி ப³லவந்தி மஹாந்தி ச ॥ 12 ॥

ஆக³தம் பரஸைந்யம் து தத்ர தை꞉ ப்ரதிஹந்யதே । [ப்ரதிஸைந்யம்]
த்³வாரேஷு ஸம்ஸ்க்ருதா பீ⁴மா꞉ காலாயஸமயா꞉ ஶிதா꞉ ॥ 13 ॥

ஶதஶோ ரோசிதா வீரை꞉ ஶதக்⁴ந்யோ ரக்ஷஸாம் க³ணை꞉ ।
ஸௌவர்ணஶ்ச மஹாம்ஸ்தஸ்யா꞉ ப்ராகாரோ து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷண꞉ ॥ 14 ॥

மணிவித்³ருமவைடூ³ர்யமுக்தாவிரசிதாந்தர꞉ ।
ஸர்வதஶ்ச மஹாபீ⁴மா꞉ ஶீததோயவஹா꞉ ஶுபா⁴꞉ ॥ 15 ॥

அகா³தா⁴ க்³ராஹவத்யஶ்ச பரிகா² மீநஸேவிதா꞉ ।
த்³வாரேஷு தாஸாம் சத்வார꞉ ஸங்க்ரமா꞉ பரமாயதா꞉ ॥ 16 ॥

யந்த்ரைருபேதா ப³ஹுபி⁴ர்மஹத்³பி⁴ர்க்³ருஹபங்க்திபி⁴꞉ ।
த்ராயந்தே ஸங்க்ரமாஸ்தத்ர பரஸைந்யாக³மே ஸதி ॥ 17 ॥

யந்த்ரைஸ்தைரவகீர்யந்தே பரிகா²ஸு ஸமந்தத꞉ ।
ஏகஸ்த்வகம்ப்யோ ப³லவாந் ஸங்க்ரம꞉ ஸுமஹாத்³ருட⁴꞉ ॥ 18 ॥

காஞ்சநைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸ்தம்பை⁴ர்வேதி³காபி⁴ஶ்ச ஶோபி⁴த꞉ ।
ஸ்வயம் ப்ரக்ருதிஸம்பந்நோ யுயுத்ஸூ ராம ராவண꞉ ॥ 19 ॥

உத்தி²தஶ்சாப்ரமத்தஶ்ச ப³லாநாமநுத³ர்ஶநே ।
லங்கா புநர்நிராளம்பா³ தே³வது³ர்கா³ ப⁴யாவஹா ॥ 20 ॥

நாதே³யம் பார்வதம் வாந்யம் க்ருத்ரிமம் ச சதுர்வித⁴ம் ।
ஸ்தி²தா பாரே ஸமுத்³ரஸ்ய தூ³ரபாரஸ்ய ராக⁴வ ॥ 21 ॥

நௌபதோ²(அ)பி ச நாஸ்த்யத்ர நிராதே³ஶஶ்ச ஸர்வத꞉ ।
ஶைலாக்³ரே ரசிதா து³ர்கா³ ஸா பூர்தே³வபுரோபமா ॥ 22 ॥

வாஜிவாரணஸம்பூர்ணா லங்கா பரமது³ர்ஜயா ।
பரிகா²ஶ்ச ஶதக்⁴ந்யஶ்ச யந்த்ராணி விவிதா⁴நி ச ॥ 23 ॥

ஶோப⁴யந்தி புரீம் லங்காம் ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
அயுதம் ரக்ஷஸாமத்ர பூர்வத்³வாரம் ஸமாஶ்ரிதம் ॥ 24 ॥

ஶூலஹஸ்தா து³ராத⁴ர்ஷா꞉ ஸர்வே க²ட்³கா³க்³ரயோதி⁴ந꞉ ।
நியுதம் ரக்ஷஸாமத்ர த³க்ஷிணத்³வாரமாஶ்ரிதம் ॥ 25 ॥

சதுரங்கே³ண ஸைந்யேந யோதா⁴ஸ்தத்ராப்யநுத்தமா꞉ ।
ப்ரயுதம் ரக்ஷஸாமத்ர பஶ்சிமத்³வாரமாஶ்ரிதம் ॥ 26 ॥

சர்மக²ட்³க³த⁴ரா꞉ ஸர்வே ததா² ஸர்வாஸ்த்ரகோவிதா³꞉ ।
ந்யர்பு³த³ம் ரக்ஷஸாமத்ர உத்தரத்³வாரமாஶ்ரிதம் ॥ 27 ॥

ரதி²நஶ்சாஶ்வவாஹாஶ்ச குலபுத்ரா꞉ ஸுபூஜிதா꞉ ।
ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ராணி மத்⁴யமம் ஸ்கந்த⁴மாஶ்ரிதா꞉ ॥ 28 ॥

யாதுதா⁴நா து³ராத⁴ர்ஷா꞉ ஸாக்³ரகோடிஶ்ச ரக்ஷஸாம் ।
தே மயா ஸங்க்ரமா ப⁴க்³நா꞉ பரிகா²ஶ்சாவபூரிதா꞉ ॥ 29 ॥

த³க்³தா⁴ ச நக³ரீ லங்கா ப்ராகாராஶ்சாவஸாதி³தா꞉ ।
ப³லைகதே³ஶ꞉ க்ஷபிதோ ராக்ஷஸாநாம் மஹாத்மநாம் ॥ 30 ॥

யேந கேந ச மார்கே³ண தராம வருணாலயம் ।
ஹதேதி நக³ரீ லங்கா வாநரைரவதா⁴ர்யதாம் ॥ 31 ॥

அங்க³தோ³ த்³விவிதோ³ மைந்தோ³ ஜாம்ப³வாந் பநஸோ ள꞉ ।
நீல꞉ ஸேநாபதிஶ்சைவ ப³லஶேஷேண கிம் தவ ॥ 32 ॥

ப்லவமாநா ஹி க³த்வா தாம் ராவணஸ்ய மஹாபுரீம் ।
ஸபர்வதவநாம் பி⁴த்த்வா ஸகா²தாம் ஸப்ரதோரணாம் ॥ 33 ॥

ஸப்ராகாராம் ஸப⁴வநாமாநயிஷ்யந்தி ராக⁴வ ।
ஏவமாஜ்ஞாபய க்ஷிப்ரம் ப³லாநாம் ஸர்வஸங்க்³ரஹம் ।
முஹூர்தேந து யுக்தேந ப்ரஸ்தா²நமபி⁴ரோசய ॥ 34 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 3 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்த²꞉ ஸர்க³꞉ (4) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed