Yuddha Kanda Sarga 2 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ (2)


॥ ராமப்ராத்ஸாஹநம் ॥

தம் து ஶோகபரித்³யூநம் ராமம் த³ஶரதா²த்மஜம் ।
உவாச வசநம் ஶ்ரீமாந் ஸுக்³ரீவ꞉ ஶோகநாஶநம் ॥ 1 ॥

கிம் த்வம் ஸந்தப்யஸே வீர யதா²(அ)ந்ய꞉ ப்ராக்ருதஸ்ததா² ।
மைவம் பூ⁴ஸ்த்யஜ ஸந்தாபம் க்ருதக்⁴ந இவ ஸௌஹ்ருத³ம் ॥ 2 ॥

ஸந்தாபஸ்ய ச தே ஸ்தா²நம் ந ஹி பஶ்யாமி ராக⁴வ ।
ப்ரவ்ருத்தாவுபலப்³தா⁴யாம் ஜ்ஞாதே ச நிலயே ரிபோ꞉ ॥ 3 ॥

மதிமாந் ஶாஸ்த்ரவித்ப்ராஜ்ஞ꞉ பண்டி³தஶ்சாஸி ராக⁴வ ।
த்யஜேமாம் பாபிகாம் பு³த்³தி⁴ம் க்ருதாத்மேவாத்மதூ³ஷணீம் ॥ 4 ॥

ஸமுத்³ரம் லங்க⁴யித்வா து மஹாநக்ரஸமாகுலம் ।
லங்காமாரோஹயிஷ்யாமோ ஹநிஷ்யாமஶ்ச தே ரிபும் ॥ 5 ॥

நிருத்ஸாஹஸ்ய தீ³நஸ்ய ஶோகபர்யாகுலாத்மந꞉ ।
ஸர்வார்தா² வ்யவஸீத³ந்தி வ்யஸநம் சாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 6 ॥

இமே ஶூரா꞉ ஸமர்தா²ஶ்ச ஸர்வே நோ ஹரியூத²பா꞉ ।
த்வத்ப்ரியார்த²ம் க்ருதோத்ஸாஹா꞉ ப்ரவேஷ்டுமபி பாவகம் ॥ 7 ॥

ஏஷாம் ஹர்ஷேண ஜாநாமி தர்கஶ்சாஸ்தி த்³ருடோ⁴ மம ।
விக்ரமேண ஸமாநேஷ்யே ஸீதாம் ஹத்வா யதா² ரிபும் ॥ 8 ॥

ராவணம் பாபகர்மாணம் ததா² த்வம் கர்துமர்ஹஸி ।
ஸேதுரத்ர யதா² ப³த்⁴யேத்³யதா² பஶ்யாம தாம் புரீம் ॥ 9 ॥

தஸ்ய ராக்ஷஸராஜஸ்ய ததா² த்வம் குரு ராக⁴வ ।
த்³ருஷ்ட்வா தாம் து புரீம் லங்காம் த்ரிகூடஶிக²ரே ஸ்தி²தாம் ॥ 10 ॥

ஹதம் ச ராவணம் யுத்³தே⁴ த³ர்ஶநாது³பதா⁴ரய ।
அப³த்³த்⁴வா ஸாக³ரே ஸேதும் கோ⁴ரே து வருணாலயே ॥ 11 ॥

லங்கா நோ மர்தி³தும் ஶக்யா ஸேந்த்³ரைரபி ஸுராஸுரை꞉ ।
ஸேதுர்ப³த்³த⁴꞉ ஸமுத்³ரே ச யாவள்லங்காஸமீபத꞉ ॥ 12 ॥

ஸர்வம் தீர்ணம் ச மே ஸைந்யம் ஜிதமித்யுபதா⁴ரய ।
இமே ஹி ஸமரே ஶூரா ஹரய꞉ காமரூபிண꞉ ॥ 13 ॥

ஶக்தா லங்காம் ஸமாநேதும் ஸமுத்பாட்ய ஸராக்ஷஸாம் ।
தத³ளம் விக்லவா பு³த்³தீ⁴ ராஜந் ஸர்வார்த²நாஶிநீ ॥ 14 ॥

புருஷஸ்ய ஹி லோகே(அ)ஸ்மிந் ஶோக꞉ ஶௌர்யாபகர்ஷண꞉ ।
யத்து கார்யம் மநுஷ்யேண ஶௌண்டீ³ர்யமவலம்ப³தா ॥ 15 ॥

அஸ்மிந் காலே மஹாப்ராஜ்ஞ ஸத்த்வமாதிஷ்ட² தேஜஸா ।
ஶூராணாம் ஹி மநுஷ்யாணாம் த்வத்³விதா⁴நாம் மஹாத்மநாம் ॥ 16 ॥

விநஷ்டே வா ப்ரநஷ்டே வா ஶோக꞉ ஸர்வார்த²நாஶந꞉ ।
த்வம் து பு³த்³தி⁴மதாம் ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரர்த²கோவித³꞉ ॥ 17 ॥

மத்³விதை⁴꞉ ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴மரிம் ஜேதுமிஹார்ஹஸி ।
ந ஹி பஶ்யாம்யஹம் கஞ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு ராக⁴வ ॥ 18 ॥

க்³ருஹீதத⁴நுஷோ யஸ்தே திஷ்டே²த³பி⁴முகோ² ரணே ।
வாநரேஷு ஸமாஸக்தம் ந தே கார்யம் விபத்ஸ்யதே ॥ 19 ॥

அசிராத்³த்³ரக்ஷ்யஸே ஸீதாம் தீர்த்வா ஸாக³ரமக்ஷயம் ।
தத³ளம் ஶோகமாலம்ப்³ய க்ரோத⁴மாலம்ப³ பூ⁴பதே ॥ 20 ॥

நிஶ்சேஷ்டா꞉ க்ஷத்ரியா மந்தா³꞉ ஸர்வே சண்ட³ஸ்ய பி³ப்⁴யதி ।
லங்க⁴நார்த²ம் ச கோ⁴ரஸ்ய ஸமுத்³ரஸ்ய நதீ³பதே꞉ ॥ 21 ॥

ஸஹாஸ்மாபி⁴ரிஹோபேத꞉ ஸூக்ஷ்மபு³த்³தி⁴ர்விசாரய ।
ஸர்வம் தீர்ணம் ச மே ஸைந்யம் ஜிதமித்யுபதா⁴ரய ॥ 22 ॥

இமே ஹி ஸமரே ஶூரா ஹரய꞉ காமரூபிண꞉ ।
தாநரீந்வித⁴மிஷ்யந்தி ஶிலாபாத³பவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ ॥ 23 ॥

கத²ம்சித்ஸந்தரிஷ்யாமஸ்தே வயம் வருணாலயம் ।
ஹதமித்யேவ தம் மந்யே யுத்³தே⁴ ஸமிதிநந்த³ந ॥ 24 ॥

கிமுக்த்வா ப³ஹுதா⁴ சாபி ஸர்வதா² விஜயீ ப⁴வாந் ।
நிமித்தாநி ச பஶ்யாமி மநோ மே ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்யதி ॥ 25 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்³விதீய꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 2 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ த்ருதீய꞉ ஸர்க³꞉ (3) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed