Yuddha Kanda Sarga 38 – யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (38)


॥ ஸுவேலாரோஹணம் ॥

ஸ து க்ருத்வா ஸுவேலஸ்ய மதிமாரோஹணம் ப்ரதி ।
லக்ஷ்மணாநுக³தோ ராம꞉ ஸுக்³ரீவமித³மப்³ரவீத் ॥ 1 ॥

விபீ⁴ஷணம் ச த⁴ர்மஜ்ஞமநுரக்தம் நிஶாசரம் ।
மந்த்ரஜ்ஞம் ச விதி⁴ஜ்ஞம் ச ஶ்லக்ஷ்ணயா பரயா கி³ரா ॥ 2 ॥

ஸுவேலம் ஸாது⁴ஶைலேந்த்³ரமிமம் தா⁴துஶதைஶ்சிதம் ।
அத்⁴யாரோஹாமஹே ஸர்வே வத்ஸ்யாமோ(அ)த்ர நிஶாமிமாம் ॥ 3 ॥

லங்காம் சாலோகயிஷ்யாமோ நிலயம் தஸ்ய ரக்ஷஸ꞉ ।
யேந மே மரணாந்தாய ஹ்ருதா பா⁴ர்யா து³ராத்மநா ॥ 4 ॥

யேந த⁴ர்மோ ந விஜ்ஞாதோ ந தத்³வ்ருத்தம் குலம் ததா² ।
ராக்ஷஸ்யா நீசயா பு³த்³த்⁴யா யேந தத்³க³ர்ஹிதம் க்ருதம் ॥ 5 ॥

தஸ்மிந்மே வர்ததே ரோஷ꞉ கீர்திதே ராக்ஷஸாத⁴மே ।
யஸ்யாபராதா⁴ந்நீசஸ்ய வத⁴ம் த்³ரக்ஷ்யாமி ரக்ஷஸாம் ॥ 6 ॥

ஏகோ ஹி குருதே பாபம் காலபாஶவஶம் க³த꞉ ।
நீசேநாத்மாபசாரேண குலம் தேந விநஶ்யதி ॥ 7 ॥

ஏவம் ஸம்மந்த்ரயந்நேவ ஸக்ரோதோ⁴ ராவணம் ப்ரதி ।
ராம꞉ ஸுவேலம் வாஸாய சித்ரஸாநுமுபாருஹத் ॥ 8 ॥

ப்ருஷ்ட²தோ லக்ஷ்மணஶ்சைநமந்வக³ச்ச²த்ஸமாஹித꞉ ।
ஸஶரம் சாபமுத்³யம்ய ஸுமஹத்³விக்ரமே ரத꞉ ॥ 9 ॥

தமந்வரோஹத்ஸுக்³ரீவ꞉ ஸாமாத்ய꞉ ஸவிபீ⁴ஷண꞉ ।
ஹநுமாநங்க³தோ³ நீலோ மைந்தோ³ த்³விவித³ ஏவ ச ॥ 10 ॥

க³ஜோ க³வாக்ஷோ க³வய꞉ ஶரபோ⁴ க³ந்த⁴மாத³ந꞉ ।
பநஸ꞉ குமுத³ஶ்சைவ ஹரோ ரம்ப⁴ஶ்ச யூத²ப꞉ ॥ 11 ॥

ஜாம்ப³வாம்ஶ்ச ஸுஷேணஶ்ச ருஷப⁴ஶ்ச மஹாமதி꞉ ।
து³ர்முக²ஶ்ச மஹாதேஜாஸ்ததா² ஶதவலி꞉ கபி꞉ ॥ 12 ॥

ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ வாநரா꞉ ஶீக்⁴ரகா³மிந꞉ ।
தே வாயுவேக³ப்ரவணாஸ்தம் கி³ரிம் கி³ரிசாரிண꞉ ॥ 13 ॥

அத்⁴யாரோஹந்த ஶதஶ꞉ ஸுவேலம் யத்ர ராக⁴வ꞉ ।
தே த்வதீ³ர்கே⁴ண காலேந கி³ரிமாருஹ்ய ஸர்வத꞉ ॥ 14 ॥

த³த்³ருஶு꞉ ஶிக²ரே தஸ்ய விஷக்தாமிவ கே² புரீம் ।
தாம் ஶுபா⁴꞉ ப்ரவரத்³வாராம் ப்ராகாரபரிஶோபி⁴தாம் ॥ 15 ॥

லங்காம் ராக்ஷஸஸம்பூர்ணாம் த³த்³ருஶுர்ஹரியூத²பா꞉ ।
ப்ராகாரசயஸம்ஸ்தை²ஶ்ச ததா² நீலைர்நிஶாசரை꞉ ॥ 16 ॥

த³த்³ருஶுஸ்தே ஹரிஶ்ரேஷ்டா²꞉ ப்ராகாரமபரம் க்ருதம் ।
தே த்³ருஷ்ட்வா வாநரா꞉ ஸர்வே ராக்ஷஸாந்யுத்³த⁴காங்க்ஷிண꞉ ॥ 17 ॥

முமுசுர்விவிதா⁴ந்நாதா³ம்ஸ்தத்ர ராமஸ்ய பஶ்யத꞉ ।
ததோ(அ)ஸ்தமக³மத்ஸூர்ய꞉ ஸந்த்⁴யயா ப்ரதிரஞ்ஜித꞉ ।
பூர்ணசந்த்³ரப்ரதீ³ப்தா ச க்ஷபா ஸமபி⁴வர்ததே ॥ 18 ॥

தத꞉ ஸ ராமோ ஹரிவாஹிநீபதி-
-ர்விபீ⁴ஷணேந ப்ரதிநந்த்³யஸத்க்ருத꞉ ।
ஸலக்ஷ்மணோ யூத²பயூத²ஸம்வ்ருத꞉
ஸுவேலப்ருஷ்டே² ந்யவஸத்³யதா²ஸுக²ம் ॥ 19 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ அஷ்டத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 38 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (39) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి" ప్రచురించబోవుచున్నాము.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: