Yuddha Kanda Sarga 37 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (37)


॥ ராமகு³ள்மவிபா⁴க³꞉ ॥

நரவாநரராஜௌ தௌ ஸ ச வாயுஸுத꞉ கபி꞉ ।
ஜாம்ப³வாந்ருக்ஷராஜஶ்ச ராக்ஷஸஶ்ச விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 1 ॥

அங்க³தோ³ வாலிபுத்ரஶ்ச ஸௌமித்ரி꞉ ஶரப⁴꞉ கபி꞉ ।
ஸுஷேண꞉ ஸஹதா³யாதோ³ மைந்தோ³ த்³விவித³ ஏவ ச ॥ 2 ॥

க³ஜோ க³வாக்ஷ꞉ குமுதோ³ ளோ(அ)த² பநஸஸ்ததா² ।
அமித்ரவிஷயம் ப்ராப்தா꞉ ஸமவேதா꞉ ஸமர்த²யந் ॥ 3 ॥

இயம் ஸா லக்ஷ்யதே லங்கா புரீ ராவணபாலிதா ।
ஸாஸுரோரக³க³ந்த⁴ர்வைரமரைரபி து³ர்ஜயா ॥ 4 ॥

கார்யஸித்³தி⁴ம் புரஸ்க்ருத்ய மந்த்ரயத்⁴வம் விநிர்ணயே ।
நித்யம் ஸந்நிஹிதோ ஹ்யத்ர ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 5 ॥

ததா² தேஷு ப்³ருவாணேஷு ராவணாவரஜோ(அ)ப்³ரவீத் ।
வாக்யமக்³ராம்யபத³வத்புஷ்களார்த²ம் விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 6 ॥

அநல꞉ ஶரப⁴ஶ்சைவ ஸம்பாதி꞉ ப்ரக⁴ஸஸ்ததா² ।
க³த்வா லங்காம் மமாமாத்யா꞉ புரீம் புநரிஹாக³தா꞉ ॥ 7 ॥

பூ⁴த்வா ஶகுநய꞉ ஸர்வே ப்ரவிஷ்டாஶ்ச ரிபோர்ப³லம் ।
விதா⁴நம் விஹிதம் யச்ச தத்³த்³ருஷ்ட்வா ஸமுபஸ்தி²தா꞉ ॥ 8 ॥

ஸம்விதா⁴நம் யதா²ஹுஸ்தே ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
ராம தத்³ப்³ருவத꞉ ஸர்வம் யதா² தத்வேந மே ஶ்ருணு ॥ 9 ॥

பூர்வம் ப்ரஹஸ்த꞉ ஸப³லோ த்³வாரமாஸாத்³ய திஷ்ட²தி ।
த³க்ஷிணம் ச மஹாவீர்யௌ மஹாபார்ஶ்வமஹோத³ரௌ ॥ 10 ॥

இந்த்³ரஜித்பஶ்சிமத்³வாரம் ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
பட்டிஶாஸித⁴நுஷ்மத்³பி⁴꞉ ஶூலமுத்³க³ரபாணிபி⁴꞉ ॥ 11 ॥

நாநாப்ரஹரணை꞉ ஶூரைராவ்ருதோ ராவணாத்மஜ꞉ ।
ராக்ஷஸாநாம் ஸஹஸ்ரைஸ்து ப³ஹுபி⁴꞉ ஶஸ்த்ரபாணிபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

யுக்த꞉ பரமஸம்விக்³நோ ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
உத்தரம் நக³ரத்³வாரம் ராவண꞉ ஸ்வயமாஸ்தி²த꞉ ॥ 13 ॥

விரூபாக்ஷஸ்து மஹதா ஶூலக²ட்³க³த⁴நுஷ்மதா ।
ப³லேந ராக்ஷஸை꞉ ஸார்த⁴ம் மத்⁴யமம் கு³ள்மமாஸ்தி²த꞉ ॥ 14 ॥

ஏதாநேவம்விதா⁴ந்கு³ள்மாம்ˮல்லங்காயாம் ஸமுதீ³க்ஷ்ய தே ।
மாமகா꞉ ஸசிவா꞉ ஸர்வே புந꞉ ஶீக்⁴ரமிஹாக³தா꞉ ॥ 15 ॥

க³ஜாநாம் ச ஸஹஸ்ரம் ச ரதா²நாமயுதம் புரே ।
ஹயாநாமயுதே த்³வே ச ஸாக்³ரகோடிஶ்ச ரக்ஷஸாம் ॥ 16 ॥

விக்ராந்தா ப³லவந்தஶ்ச ஸம்யுகே³ஷ்வாததாயிந꞉ ।
இஷ்டா ராக்ஷஸராஜஸ்ய நித்யமேதே நிஶாசரா꞉ ॥ 17 ॥

ஏகைகஸ்யாத்ர யுத்³தா⁴ர்தே² ராக்ஷஸஸ்ய விஶாம்பதே ।
பரிவார꞉ ஸஹஸ்ராணாம் ஸஹஸ்ரமுபதிஷ்ட²தே ॥ 18 ॥

ஏதாம் ப்ரவ்ருத்திம் லங்காயாம் மந்த்ரிப்ரோக்தாம் விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஏவமுக்த்வா மஹாபா³ஹூ ராக்ஷஸாம்ஸ்தாநத³ர்ஶயத் ॥ 19 ॥

லங்காயாம் ஸசிவை꞉ ஸர்வாம் ராமாய ப்ரத்யவேத³யத் ।
ராமம் கமலபத்ராக்ஷமித³முத்தரமப்³ரவீத் ॥ 20 ॥

ராவணாவரஜ꞉ ஶ்ரீமாந்ராமப்ரியசிகீர்ஷயா ।
குபே³ரம் து யதா³ ராம ராவண꞉ ப்ரத்யயுத்⁴யத ॥ 21 ॥

ஷஷ்டி꞉ ஶதஸஹஸ்ராணி ததா³ நிர்யாந்தி ராக்ஷஸா꞉ ।
பராக்ரமேண வீர்யேண தேஜஸா ஸத்த்வகௌ³ரவாத் ॥ 22 ॥

ஸத்³ருஶா யே(அ)த்ர த³ர்பேண ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
அத்ர மந்யுர்ந கர்தவ்யோ ரோஷயே த்வாம் ந பீ⁴ஷயே ॥ 23 ॥

ஸமர்தோ² ஹ்யஸி வீர்யேண ஸுராணாமபி நிக்³ரஹே ।
தத்³ப⁴வாம்ஶ்சதுரங்கே³ண ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ॥ 24 ॥

வ்யூஹ்யேத³ம் வாநராநீகம் நிர்மதி²ஷ்யஸி ராவணம் ।
ராவணாவரஜே வாக்யமேவம் ப்³ருவதி ராக⁴வ꞉ ॥ 25 ॥

ஶத்ரூணாம் ப்ரதிகா⁴தார்த²மித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
பூர்வத்³வாரே து லங்காயா நீலோ வாநரபுங்க³வ꞉ ॥ 26 ॥

ப்ரஹஸ்தப்ரதியோத்³தா⁴ ஸ்யாத்³வாநரைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
அங்க³தோ³ வாலிபுத்ரஸ்து ப³லேந மஹதா வ்ருத꞉ ॥ 27 ॥

த³க்ஷிணே பா³த⁴தாம் த்³வாரே மஹாபார்ஶ்வமஹோத³ரௌ ।
ஹநுமாந்பஶ்சிமத்³வாரம் நிபீட்³ய பவநாத்மஜ꞉ ॥ 28 ॥

ப்ரவிஶத்வப்ரமேயாத்மா ப³ஹுபி⁴꞉ கபிபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
தை³த்யதா³நவஸங்கா⁴நாம்ருஷீணாம் ச மஹாத்மநாம் ॥ 29 ॥

விப்ரகாரப்ரிய꞉ க்ஷுத்³ரோ வரதா³நப³லாந்வித꞉ ।
பரிக்ராமதி ய꞉ ஸர்வாம்ல்லோகாந்ஸந்தாபயந்ப்ரஜா꞉ ॥ 30 ॥

தஸ்யாஹம் ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய ஸ்வயமேவ வதே⁴ த்⁴ருத꞉ ।
உத்தரம் நக³ரத்³வாரமஹம் ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ॥ 31 ॥

நிபீட்³யாபி⁴ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஸப³லோ யத்ர ராவண꞉ ।
வாநரேந்த்³ரஶ்ச ப³லவாந்ருக்ஷராஜஶ்ச வீர்யாவாந் ॥ 32 ॥

ராக்ஷஸேந்த்³ராநுஜஶ்சைவ கு³ள்மோ ப⁴வது மத்⁴யம꞉ ।
ந சைவ மாநுஷம் ரூபம் கார்யம் ஹரிபி⁴ராஹவே ॥ 33 ॥

ஏஷா ப⁴வது ஸஞ்ஜ்ஞா நோ யுத்³தே⁴(அ)ஸ்மிந்வாநரே ப³லே ।
வாநரா ஏவ நிஶ்சிஹ்நம் ஸ்வஜநே(அ)ஸ்மிந்ப⁴விஷ்யதி ॥ 34 ॥

வயம் து மாநுஷேணைவ ஸப்த யோத்ஸ்யாமஹே பராந் ।
அஹமேஷ ஸஹ ப்⁴ராத்ரா லக்ஷ்மணேந மஹௌஜஸா ॥ 35 ॥

ஆத்மநா பஞ்சமஶ்சாயம் ஸகா² மம விபீ⁴ஷண꞉ ।
ஸ ராம꞉ க்ருத்யஸித்³த்⁴யர்த²மேவமுக்த்வா விபீ⁴ஷணம் ॥ 36 ॥

ஸுவேலாரோஹணே பு³த்³தி⁴ம் சகார மதிமாந்மதிம் ।
ரமணீயதரம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுவேலஸ்ய கி³ரேஸ்தடம் ॥ 37 ॥

ததஸ்து ராமோ மஹதா ப³லேந
ப்ரச்சா²த்³ய ஸர்வாம் ப்ருதி²வீம் மஹாத்மா ।
ப்ரஹ்ருஷ்டரூபோ(அ)பி⁴ஜகா³ம லங்காம்
க்ருத்வா மதிம் ஸோ(அ)ரிவதே⁴ மஹாத்மா ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஸப்தத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 37 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ அஷ்டத்ரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (38) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed