Yuddha Kanda Sarga 26 – யுத்³த⁴காண்ட³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (26)


॥ கபிப³லாவேக்ஷணம் ॥

தத்³வச꞉ பத்²யமக்லீப³ம் ஸாரணேநாபி⁴பா⁴ஷிதம் ।
நிஶம்ய ராவணோ ராஜா ப்ரத்யபா⁴ஷத ஸாரணம் ॥ 1 ॥

யதி³ மாமபி⁴யுஞ்ஜீரந்தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³நவா꞉ ।
நைவ ஸீதாம் ப்ரதா³ஸ்யாமி ஸர்வலோகப⁴யாத³பி ॥ 2 ॥

த்வம் து ஸௌம்ய பரித்ரஸ்தோ ஹரிபி⁴ர்நிர்ஜிதோ ப்⁴ருஶம் ।
ப்ரதிப்ரதா³நமத்³யைவ ஸீதாயா꞉ ஸாது⁴ மந்யஸே ॥ 3 ॥

கோ ஹி நாம ஸபத்நோ மாம் ஸமரே ஜேதுமர்ஹதி ।
இத்யுக்த்வா பருஷம் வாக்யம் ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 4 ॥

ஆருரோஹ தத꞉ ஶ்ரீமாந்ப்ரஸாத³ம் ஹிமபாண்டு³ரம் ।
ப³ஹுதாலஸமுத்ஸேத⁴ம் ராவணோ(அ)த² தி³த்³ருக்ஷயா ॥ 5 ॥

தாப்⁴யாம் சராப்⁴யாம் ஸஹிதோ ராவண꞉ க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ।
பஶ்யமாந꞉ ஸமுத்³ரம் ச பர்வதாம்ஶ்ச வநாநி ச ॥ 6 ॥

த³த³ர்ஶ ப்ருதி²வீதே³ஶம் ஸுஸம்பூர்ணம் ப்லவங்க³மை꞉ ।
தத³பாரமஸங்க்²யேயம் வாநராணாம் மஹத்³ப³லம் ॥ 7 ॥

ஆலோக்ய ராவணோ ராஜா பரிபப்ரச்ச² ஸாரணம் ।
ஏஷாம் வாநரமுக்²யாநாம் கே ஶூரா꞉ கே மஹாப³லா꞉ ॥ 8 ॥

கே பூர்வமபி⁴வர்தந்தே மஹோத்ஸாஹா꞉ ஸமந்தத꞉ ।
கேஷாம் ஶ்ருணோதி ஸுக்³ரீவ꞉ கே வா யூத²பயூத²பா꞉ ॥ 9 ॥

ஸாரணாசக்ஷ்வ தத்த்வேந கே ப்ரதா⁴நா꞉ ப்லவங்க³மா꞉ ।
ஸாரணோ ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய வசநம் பரிப்ருச்ச²த꞉ ॥ 10 ॥

ஆசசக்ஷே(அ)த² முக்²யஜ்ஞோ முக்²யாம்ஸ்தாம்ஸ்து வநௌகஸ꞉ ।
ஏஷ யோபி⁴முகோ² லங்காம் நர்த³ம்ஸ்திஷ்ட²தி வாநர꞉ ॥ 11 ॥

யூத²பாநாம் ஸஹஸ்ராணாம் ஶதேந பரிவாரித꞉ ।
யஸ்ய கோ⁴ஷேண மஹதா ஸப்ராகாரா ஸதோரணா ॥ 12 ॥

லங்கா ப்ரவேபதே ஸர்வா ஸஶைலவநகாநநா ।
ஸர்வஶாகா²ம்ருகே³ந்த்³ரஸ்ய ஸுக்³ரீவஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 13 ॥

ப³லாக்³ரே திஷ்ட²தே வீரோ நீலோ நாமைஷ யூத²ப꞉ ।
பா³ஹூ ப்ரக்³ருஹ்ய ய꞉ பத்³ப்⁴யாம் மஹீம் க³ச்ச²தி வீர்யவாந் ॥ 14 ॥

லங்காமபி⁴முக²꞉ க்ரோதா⁴த³பீ⁴க்ஷ்ணம் ச விஜ்ரும்ப⁴தே ।
கி³ரிஶ்ருங்க³ப்ரதீகாஶ꞉ பத்³மகிஞ்ஜல்கஸந்நிப⁴꞉ ॥ 15 ॥

ஸ்போ²டயத்யபி⁴ஸம்ரப்³தோ⁴ லாங்கூ³ளம் ச புந꞉ புந꞉ ।
யஸ்ய லாங்கூ³ளஶப்³தே³ந ஸ்வநந்தி ப்ரதி³ஶோ த³ஶ ॥ 16 ॥

ஏஷ வாநரராஜேந ஸுக்³ரீவேணாபி⁴ஷேசித꞉ ।
யௌவராஜ்யேங்க³தோ³ நாம த்வாமாஹ்வயதி ஸம்யுகே³ ॥ 17 ॥

வாலிந꞉ ஸத்³ருஶ꞉ புத்ர꞉ ஸுக்³ரீவஸ்ய ஸதா³ ப்ரிய꞉ ।
ராக⁴வார்தே² பராக்ராந்த꞉ ஶக்ரார்தே² வருணோ யதா² ॥ 18 ॥

ஏதஸ்ய ஸா மதி꞉ ஸர்வா யத்³த்³ருஷ்டா ஜநகாத்மஜா ।
ஹநூமதா வேக³வதா ராக⁴வஸ்ய ஹிதைஷிணா ॥ 19 ॥

ப³ஹூநி வாநரேந்த்³ராணாமேஷ யூதா²நி வீர்யவாந் ।
பரிக்³ருஹ்யாபி⁴யாதி த்வாம் ஸ்வேநாநீகேந து³ர்ஜய꞉ ॥ 20 ॥

அநு வாலிஸுதஸ்யாபி ப³லேந மஹதாவ்ருத꞉ ।
வீரஸ்திஷ்ட²தி ஸங்க்³ராமே ஸேதுஹேதுரயம் ள꞉ ॥ 21 ॥

யே து விஷ்டப்⁴ய கா³த்ராணி க்ஷ்வேலயந்தி நத³ந்தி ச ।
உத்தா²ய ச விஜ்ரும்ப⁴ந்தே க்ரோதே⁴ந ஹரிபுங்க³வா꞉ ॥ 22 ॥

ஏதே து³ஷ்ப்ரஸஹா கோ⁴ரஶ்சண்டா³ஶ்சண்ட³பராக்ரமா꞉ ।
அஷ்டௌ ஶதஸஹஸ்ராணி த³ஶகோடிஶதாநி ச ॥ 23 ॥

ய ஏநமநுக³ச்ச²ந்தி வீராஶ்சந்த³நவாஸிந꞉ ।
ஏஷைவாஶம்ஸதே லங்காம் ஸ்வேநாநீகேந மர்தி³தும் ॥ 24 ॥

ஶ்வேதோ ரஜதஸங்காஶஶ்சபலோ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
பு³த்³தி⁴மாந்வாநரோ வீரஸ்த்ரிஷு லோகேஷு விஶ்ருத꞉ ॥ 25 ॥

தூர்ணம் ஸுக்³ரீவமாக³ம்ய புநர்க³ச்ச²தி ஸத்வர꞉ ।
விப⁴ஜந்வாநரீம் ஸேநாமநீகாநி ப்ரஹர்ஷயந் ॥ 26 ॥

ய꞉ புரா கோ³மதீதீரே ரம்யம் பர்யேதி பர்வதம் ।
நாம்நாம் ஸங்கோசநோ நாம நாநாநக³யுதோ கி³ரி꞉ ॥ 27 ॥

தத்ர ராஜ்யம் ப்ரஶாஸ்த்யேஷ குமுதோ³ நாம யூத²ப꞉ ।
யோ(அ)ஸௌ ஶதஸஹஸ்ராணாம் ஸஹஸ்ரம் பரிகர்ஷதி ॥ 28 ॥

யஸ்ய வாலா ப³ஹுவ்யாமா தீ³ர்கா⁴ லாங்கூ³ளமாஶ்ரிதா꞉ ।
தாம்ரா꞉ பீதா꞉ ஸிதா꞉ ஶ்வேதா꞉ ப்ரகீர்ணாகோ⁴ரகர்மண꞉ ॥ 29 ॥

அதீ³நோ ரோஷணஶ்சண்ட³꞉ ஸங்க்³ராமமபி⁴காங்க்ஷதி ।
ஏஷோ(அ)ப்யாஶம்ஸதே லங்காம் ஸ்வேநாநீகேந மர்தி³தும் ॥ 30 ॥

யஸ்த்வேஷ ஸிம்ஹஸங்காஶ꞉ கபிலோ தீ³ர்க⁴ளோசந꞉ ।
நிப்⁴ருத꞉ ப்ரேக்ஷதே லங்காம் தி³த⁴க்ஷந்நிவ சக்ஷுஷா ॥ 31 ॥

விந்த்⁴யம் க்ருஷ்ணகி³ரிம் ஸஹ்யம் பர்வதம் ச ஸுத³ர்ஶநம் ।
ராஜந்ஸததமத்⁴யாஸ்தே ரம்போ⁴ நாமைஷ யூத²ப꞉ ॥ 32 ॥

ஶதம் ஶதஸஹஸ்ராணாம் த்ரிம்ஶச்ச ஹரிபுங்க³வா꞉ ।
யமேதே வாநரா꞉ ஶூராஶ்சண்டா³ஶ்சண்ட³பராக்ரமா꞉ ॥ 33 ॥

பரிவார்யாநுக³ச்ச²ந்தி லங்காம் மர்தி³துமோஜஸா ।
யஸ்து கர்ணௌ விவ்ருணுதே ஜ்ரும்ப⁴தே ச புந꞉ புந꞉ ॥ 34 ॥

ந ச ஸம்விஜதே ம்ருத்யோர்ந ச யுத்³தா⁴த்³விதா⁴வதி ।
ப்ரகம்பதே ச ரோஷேண திர்யக்ச புநரீக்ஷதே ॥ 35 ॥

பஶ்யம்ˮல்லாங்கூ³ளமபி ச க்ஷ்வேலதே ச மஹாப³ல꞉ ।
மஹாஜவோ வீதப⁴யோ ரம்யம் ஸால்வேயபர்வதம் ॥ 36 ॥

ராஜந்ஸததமத்⁴யாஸ்தே ஶரபோ⁴ நாம யூத²ப꞉ ।
ஏதஸ்ய ப³லிந꞉ ஸர்வே விஹாரா நாம யூத²பா꞉ ॥ 38 ॥

ராஜந் ஶதஸஹஸ்ராணி சத்வாரிம்ஶத்ததை²வ ச ।
யஸ்து மேக⁴ இவாகாஶம் மஹாநாவ்ருத்ய திஷ்ட²தி ॥ 38 ॥

மத்⁴யே வாநரவீராணாம் ஸுராணாமிவ வாஸவ꞉ ।
பே⁴ரீணாமிவ ஸந்நாதோ³ யஸ்யைஷ ஶ்ரூயதே மஹாந் ॥ 39 ॥

கோ⁴ஷ꞉ ஶாகா²ம்ருகே³ந்த்³ராணாம் ஸங்க்³ராமமபி⁴காங்க்ஷதாம் ।
ஏஷ பர்வதமத்⁴யாஸ்தே பாரியாத்ரமநுத்தமம் ॥ 40 ॥

யுத்³தே⁴ து³ஷ்ப்ரஸஹோ நித்யம் பநஸோ நாம யூத²ப꞉ ।
ஏநம் ஶதஸஹஸ்ராணாம் ஶதார்த⁴ம் பர்யுபாஸதே ॥ 41 ॥

யூத²பா யூத²பஶ்ரேஷ்ட²ம் யேஷாம் யூதா²நி பா⁴க³ஶ꞉ ।
யஸ்து பீ⁴மாம் ப்ரவள்க³ந்தீம் சமூம் திஷ்ட²தி ஶோப⁴யந் ॥ 42 ॥

ஸ்தி²தாம் தீரே ஸமுத்³ரஸ்ய த்³விதீய இவ ஸாக³ர꞉ ।
ஏஷ த³ர்த³ரஸங்காஶோ விநதோ நாம யூத²ப꞉ ॥ 43 ॥

பிப³ம்ஶ்சரதி பர்ணாஸாம் நதீ³நாமுத்தமாம் நதீ³ம் ।
ஷஷ்டி꞉ ஶதஸஹஸ்ராணி ப³லமஸ்ய ப்லவங்க³மா꞉ ॥ 44 ॥

த்வாமாஹ்வயதி யுத்³தா⁴ய க்ரோத⁴நோ நாம யூத²ப꞉ ।
விக்ராந்தா ப³லவந்தஶ்ச யதா² யூதா²நி பா⁴க³ஶ꞉ ॥ 45 ॥

யஸ்து கை³ரிகவர்ணாப⁴ம் வபு꞉ புஷ்யதி வாநர꞉ ।
அவமத்ய ஸதா³ ஸர்வாந்வாநராந்ப³லத³ர்பிதாந் ॥ 46 ॥

க³வயோ நாம தேஜஸ்வீ த்வாம் க்ரோதா⁴த³பி⁴வர்ததே ।
ஏநம் ஶதஸஹஸ்ராணி ஸப்ததி꞉ பர்யுபாஸதே ॥ 47 ॥

ஏஷைவாஶம்ஸதே லங்காம் ஸ்வேநாநீகேந மர்தி³தும் ।
ஏதே து³ஷ்ப்ரஸஹா கோ⁴ரா ப³லிந꞉ காமரூபிண꞉ ।
யூத²பா யூத²பஶ்ரேஷ்டா² யேஷாம் யுதா²நி பா⁴க³ஶ꞉ ॥ 48 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ ஷட்³விம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 26 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஸப்தவிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (27) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed