Yuddha Kanda Sarga 124 – யுத்³த⁴காண்ட³ சதுர்விம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (124)


॥ புஷ்பகோபஸ்தா²பநம் ॥

தாம் ராத்ரிமுஷிதம் ராமம் ஸுகோ²த்தி²தமரிந்த³மம் ।
அப்³ரவீத்ப்ராஞ்ஜலிர்வாக்யம் ஜயம் ப்ருஷ்ட்வா விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 1 ॥

ஸ்நாநாநி சாங்க³ராகா³ணி வஸ்த்ராண்யாப⁴ரணாநி ச ।
சந்த³நாநி ச தி³வ்யாநி மால்யாநி விவிதா⁴நி ச ॥ 2 ॥

அலங்காரவித³ஶ்சேமா நார்ய꞉ பத்³மநிபே⁴க்ஷணா꞉ ।
உபஸ்தி²தாஸ்த்வாம் விதி⁴வத்ஸ்நாபயிஷ்யந்தி ராக⁴வ ॥ 3 ॥

ப்ரதிக்³ருஹ்ணீஷ்வ தத்ஸர்வம் மத³நுக்³ரஹகாம்யயா ।
ஏவமுக்தஸ்து காகுத்ஸ்த²꞉ ப்ரத்யுவாச விபீ⁴ஷணம் ॥ 4 ॥

ஹரீந்ஸுக்³ரீவமுக்²யாம்ஸ்த்வம் ஸ்நாநேநாபி⁴நிமந்த்ரய ।
ஸ து தாம்யதி த⁴ர்மாத்மா மம ஹேதோ꞉ ஸுகோ²சித꞉ ॥ 5 ॥

ஸுகுமாரோ மஹாபா³ஹு꞉ குமார꞉ ஸத்யஸம்ஶ்ரவ꞉ ।
தம் விநா கேகயீபுத்ரம் ப⁴ரதம் த⁴ர்மசாரிணம் ॥ 6 ॥

ந மே ஸ்நாநம் ப³ஹுமதம் வஸ்த்ராண்யாப⁴ரணாநி ச ।
இத ஏவ பதா² க்ஷிப்ரம் ப்ரதிக³ச்சா²மி தாம் புரீம் ॥ 7 ॥

அயோத்⁴யாமாக³தோ ஹ்யேஷ பந்தா²꞉ பரமது³ர்க³ம꞉ ।
ஏவமுக்தஸ்து காகுத்ஸ்த²ம் ப்ரத்யுவாச விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 8 ॥

அஹ்நா த்வாம் ப்ராபயிஷ்யாமி தாம் புரீம் பார்தி²வாத்மஜ ।
புஷ்பகம் நாம ப⁴த்³ரம் தே விமாநம் ஸூர்யஸந்நிப⁴ம் ॥ 9 ॥

மம ப்⁴ராது꞉ குபே³ரஸ்ய ராவணேநாஹ்ருதம் ப³லாத் ।
ஹ்ருதம் நிர்ஜித்ய ஸங்க்³ராமே காமக³ம் தி³வ்யமுத்தமம் ॥ 10 ॥

த்வத³ர்தே² பாலிதம் சைதத்திஷ்ட²த்யதுலவிக்ரம ।
ததி³த³ம் மேக⁴ஸங்காஶம் விமாநமிஹ திஷ்ட²தி ॥ 11 ॥

தேந யாஸ்யஸி யாநேந த்வமயோத்⁴யாம் க³தஜ்வர꞉ ।
அஹம் தே யத்³யநுக்³ராஹ்யோ யதி³ ஸ்மரஸி மே கு³ணாந் ॥ 12 ॥

வஸ தாவதி³ஹ ப்ராஜ்ஞ யத்³யஸ்தி மயி ஸௌஹ்ருத³ம் ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா வைதே³ஹ்யா சாபி பா⁴ர்யயா ॥ 13 ॥

அர்சித꞉ ஸர்வகாமைஸ்த்வம் ததோ ராம க³மிஷ்யஸி ।
ப்ரீதியுக்தஸ்ய மே ராம ஸஸைந்ய꞉ ஸஸுஹ்ருத்³க³ண꞉ ॥ 14 ॥

ஸத்க்ரியாம் விஹிதாம் தாவத்³க்³ருஹாண த்வம் மயோத்³யதாம் ।
ப்ரணயாத்³ப³ஹுமாநாச்ச ஸௌஹ்ருதே³ந ச ராக⁴வ ॥ 15 ॥

ப்ரஸாத³யாமி ப்ரேஷ்யோ(அ)ஹம் ந க²ல்வாஜ்ஞாபயாமி தே ।
ஏவமுக்தஸ்ததோ ராம꞉ ப்ரத்யுவாச விபி⁴ஷணம் ॥ 16 ॥

ரக்ஷஸாம் வாநராணாம் ச ஸர்வேஷாம் சோபஶ்ருண்வதாம் ।
பூஜிதோ(அ)ஹம் த்வயா ஸௌம்ய ஸாசிவ்யேந பரந்தப ॥ 17 ॥

ஸர்வாத்மநா ச சேஷ்டாபி⁴꞉ ஸௌஹ்ருதே³நோத்தமேந ச ।
ந க²ல்வேதந்ந குர்யாம் தே வசநம் ராக்ஷஸேஶ்வர ॥ 18 ॥

தம் து மே ப்⁴ராதரம் த்³ரஷ்டும் ப⁴ரதம் த்வரதே மந꞉ ।
மாம் நிவர்தயிதும் யோ(அ)ஸௌ சித்ரகூடமுபாக³த꞉ ॥ 19 ॥

ஶிரஸா யாசதோ யஸ்ய வசநம் ந க்ருதம் மயா ।
கௌஸல்யாம் ச ஸுமித்ராம் ச கைகேயீம் ச யஶஸ்விநீம் ॥ 20 ॥

கு³ரூம்ஶ்ச ஸுஹ்ருத³ஶ்சைவ பௌராம்ஶ்ச தநயை꞉ ஸஹ ।
உபஸ்தா²பய மே க்ஷிப்ரம் விமாநம் ராக்ஷஸேஶ்வர ॥ 21 ॥

க்ருதகார்யஸ்ய மே வாஸ꞉ கத²ம் ஸ்விதி³ஹ ஸம்மத꞉ ।
அநுஜாநீஹி மாம் ஸௌம்ய பூஜிதோ(அ)ஸ்மி விபீ⁴ஷண ॥ 22 ॥

மந்யுர்ந க²லு கர்தவ்யஸ்த்வரிதம் த்வா(அ)நுமாநயே ।
ராக⁴வஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரோ விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 23 ॥

தம் விமாநம் ஸமாதா³ய தூர்ணம் ப்ரதிநிவர்தத ।
தத꞉ காஞ்சநசித்ராங்க³ம் வைடூ³ர்யமயவேதி³கம் ॥ 24 ॥

கூடாகா³ரை꞉ பரிக்ஷிப்தம் ஸர்வதோ ரஜதப்ரப⁴ம் ।
பாண்டு³ராபி⁴꞉ பதாகாபி⁴ர்த்⁴வஜைஶ்ச ஸமலங்க்ருதம் ॥ 25 ॥

ஶோபி⁴தம் காஞ்சநைர்ஹர்ம்யைர்ஹேமபத்³மவிபூ⁴ஷிதம் ।
ப்ரகீர்ணம் கிங்கிணீஜாலைர்முக்தாமணிக³வாக்ஷிதம் ॥ 26 ॥

க⁴ண்டாஜாலை꞉ பரிக்ஷிப்தம் ஸர்வதோ மது⁴ரஸ்வநம் ।
யந்மேருஶிக²ராகாரம் நிர்மிதம் விஶ்வகர்மணா ॥ 27 ॥

ப³ஹுபி⁴ர்பூ⁴ஷிதம் ஹர்ம்யைர்முக்தாரஜதஸந்நிபை⁴꞉ ।
தலை꞉ ஸ்பா²டிகசித்ராங்கை³ர்வைடூ³ர்யைஶ்ச வராஸநை꞉ ॥ 28 ॥

மஹார்ஹாஸ்தரணோபேதைருபபந்நம் மஹாத⁴நை꞉ ।
உபஸ்தி²தமநாத்⁴ருஷ்யம் தத்³விமாநம் மநோஜவம் ।
நிவேத³யித்வா ராமாய தஸ்தௌ² தத்ர விபீ⁴ஷண꞉ ॥ 29 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே உத்³த⁴காண்டே³ சதுர்விம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 124 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ பஞ்சவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (125) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: