Yuddha Kanda Sarga 123 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ரயோவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (123)


॥ இந்த்³ரவரதா³நம் ॥

ப்ரதியாதே து காகுத்ஸ்தே² மஹேந்த்³ர꞉ பாகஶாஸந꞉ । [ப்ரதிப்ரயாதே]
அப்³ரவீத்பரமப்ரீதோ ராக⁴வம் ப்ராஞ்ஜலிம் ஸ்தி²தம் ॥ 1 ॥

அமோக⁴ம் த³ர்ஶநம் ராம தவாஸ்மாகம் பரந்தப ।
ப்ரீதியுக்தா꞉ ஸ்ம தேந த்வம் ப்³ரூஹி யந்மநஸேச்ச²ஸி ॥ 2 ॥

ஏவமுக்தஸ்து காகுத்ஸ்த²꞉ ப்ரத்யுவாச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ஸஹ பா⁴ர்யயா ॥ 3 ॥

யதி³ ப்ரீதி꞉ ஸமுத்பந்நா மயி ஸர்வஸுரேஶ்வர ।
வக்ஷ்யாமி குரு தே ஸத்யம் வசநம் வத³தாம் வர ॥ 4 ॥

மம ஹேதோ꞉ பராக்ராந்தா யே க³தா யமஸாத³நம் ।
தே ஸர்வே ஜீவிதம் ப்ராப்ய ஸமுத்திஷ்ட²ந்து வாநரா꞉ ॥ 5 ॥

மத்க்ருதே விப்ரயுக்தா யே புத்ரைர்தா³ரைஶ்ச வாநரா꞉ ।
மத்ப்ரியேஷ்வபி⁴யுக்தாஶ்ச ந ம்ருத்யும் க³ணயந்தி ச ॥ 6 ॥

த்வத்ப்ரஸாதா³த்ஸமேயுஸ்தே வரமேதத³ஹம் வ்ருணே ।
நீருஜோ நிர்வ்ரணாம்ஶ்சைவ ஸம்பந்நப³லபௌருஷாந் ॥ 7 ॥

கோ³ளாங்கூ³ளாம்ஸ்ததை²வர்க்ஷாந்த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி மாநத³ ।
அகாலே சாபி முக்²யாநி மூலாநி ச ப²லாநி ச ॥ 8 ॥

நத்³யஶ்ச விமலாஸ்தத்ர திஷ்டே²யுர்யத்ர வாநரா꞉ ।
ஶ்ருத்வா து வசநம் தஸ்ய ராக⁴வஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 9 ॥

மஹேந்த்³ர꞉ ப்ரத்யுவாசேத³ம் வசநம் ப்ரீதிலக்ஷணம் ।
மஹாநயம் வரஸ்தாத த்வயோக்தோ ரகு⁴நந்த³ந ॥ 10 ॥

த்³விர்மயா நோக்தபூர்வம் ஹி தஸ்மாதே³தத்³ப⁴விஷ்யதி ।
ஸமுத்தா²ஸ்யந்தி ஹரயோ யே ஹதா யுதி⁴ ராக்ஷஸை꞉ ॥ 11 ॥

ருக்ஷாஶ்ச ஸஹகோ³புச்சா² நிக்ருத்தாநநபா³ஹவ꞉ ।
நீருஜோ நிர்வ்ரணாஶ்சைவ ஸம்பந்நப³லபௌருஷா꞉ ॥ 12 ॥

ஸமுத்தா²ஸ்யந்தி ஹரய꞉ ஸுப்தா நித்³ராக்ஷயே யதா² ।
ஸுஹ்ருத்³பி⁴ர்பா³ந்த⁴வைஶ்சைவ ஜ்ஞாதிபி⁴꞉ ஸ்வஜநைரபி ॥ 13 ॥

ஸர்வ ஏவ ஸமேஷ்யந்தி ஸம்யுக்தா꞉ பரயா முதா³ ।
அகாலே புஷ்பஶப³லா꞉ ப²லவந்தஶ்ச பாத³பா꞉ ॥ 14 ॥

ப⁴விஷ்யந்தி மஹேஷ்வாஸ நத்³யஶ்ச ஸலிலாயுதா꞉ ।
ஸவ்ரணை꞉ ப்ரத²மம் கா³த்ரை꞉ ஸம்வ்ருத்தைர்நிர்வ்ரணை꞉ புந꞉ ॥ 15 ॥

தத꞉ ஸமுத்தி²தா꞉ ஸர்வே ஸுப்த்வேவ ஹரிபுங்க³வா꞉ ।
ப³பூ⁴வுர்வாநரா꞉ ஸர்வே கிமேததி³தி விஸ்மிதா꞉ ॥ 16 ॥

தே ஸர்வே வாநராஸ்தஸ்மை ராக⁴வாயாப்⁴யவாத³யந் ।
காகுத்ஸ்த²ம் பரிபூர்ணார்த²ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வே ஸுரோத்தமா꞉ ॥ 17 ॥

ஊசுஸ்தே ப்ரத²மம் ஸ்துத்வா ஸ்தவார்ஹம் ஸஹலக்ஷ்மணம் ।
க³ச்சா²யோத்⁴யாமிதோ வீர விஸர்ஜய ச வாநராந் ॥ 18 ॥

மைதி²லீம் ஸாந்த்வயஸ்வைநாமநுரக்தாம் தபஸ்விநீம் ।
ஶத்ருக்⁴நம் ச மஹாத்மாநம் மாத்ரூ꞉ ஸர்வா꞉ பரந்தப ॥ 19 ॥

ப்⁴ராதரம் பஶ்ய ப⁴ரதம் த்வச்சோ²காத்³வ்ரததா⁴ரிணம் ।
அபி⁴ஷேசய சாத்மாநம் பௌராந்க³த்வா ப்ரஹர்ஷய ॥ 20 ॥

ஏவமுக்த்வா தமாமந்த்ர்ய ராமம் ஸௌமித்ரிணா ஸஹ ।
விமாநை꞉ ஸூர்யஸங்காஶைர்ஹ்ருஷ்டா ஜக்³மு꞉ ஸுரா தி³வம் ॥ 21 ॥

அபி⁴வாத்³ய ச காகுத்ஸ்த²꞉ ஸர்வாம்ஸ்தாம்ஸ்த்ரித³ஶோத்தமாந் ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா வாஸமாஜ்ஞாபயத்ததா³ ॥ 22 ॥

ததஸ்து ஸா லக்ஷ்மணராமபாலிதா
மஹாசமூர்ஹ்ருஷ்டஜநா யஶஸ்விநீ ।
ஶ்ரியா ஜ்வலந்தீ விரராஜ ஸர்வதோ
நிஶா ப்ரணீதேவ ஹி ஶீதரஶ்மிநா ॥ 23 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ரயோவிம்ஶத்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 123 ॥


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము తెలుగులో ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: