Yuddha Kanda Sarga 110 – யுத்³த⁴காண்ட³ த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (110)


॥ ராவணைகஶதஶிரஶ்சே²த³நம் ॥

தௌ ததா³ யுத்⁴யமாநௌ து ஸமரே ராமராவணௌ ।
த³த்³ருஶு꞉ ஸர்வபூ⁴தாநி விஸ்மிதேநாந்தராத்மநா ॥ 1 ॥

அர்த³யந்தௌ து ஸமரே தயோஸ்தௌ ஸ்யந்த³நோத்தமௌ ।
பரஸ்பரமபி⁴க்ருத்³தௌ⁴ பரஸ்பரமபி⁴த்³ருதௌ ॥ 2 ॥

பரஸ்பரவதே⁴ யுக்தௌ கோ⁴ரரூபௌ ப³பூ⁴வது꞉ ।
மண்ட³லாநி ச வீதீ²ஶ்ச க³தப்ரத்யாக³தாநி ச ॥ 3 ॥

த³ர்ஶயந்தௌ ப³ஹுவிதா⁴ம் ஸூதஸாரத்²யஜாம் க³திம் ।
அர்த³யந்ராவணம் ராமோ ராக⁴வம் சாபி ராவண꞉ ॥ 4 ॥

க³திவேக³ம் ஸமாபந்நௌ ப்ரவர்தநநிவர்தநே ।
க்ஷிபதோ꞉ ஶரஜாலாநி தயோஸ்தௌ ஸ்யந்த³நோத்தமௌ ॥ 5 ॥

சேரது꞉ ஸம்யுக³மஹீம் ஸாஸாரௌ ஜலதௌ³ யதா² ।
த³ர்ஶயித்வா ததா² தௌ து க³திம் ப³ஹுவிதா⁴ம் ரணே ॥ 6 ॥

பரஸ்பரஸ்யாபி⁴முகௌ² புநரேவாவதஸ்த²து꞉ ।
து⁴ரம் து⁴ரேண ரத²யோர்வக்த்ரம் வக்த்ரேண வாஜிநாம் ॥ 7 ॥

பதாகாஶ்ச பதாகாபி⁴꞉ ஸமேயு꞉ ஸ்தி²தயோஸ்ததா³ ।
ராவணஸ்ய ததோ ராமோ த⁴நுர்முக்தை꞉ ஶிதை꞉ ஶரை꞉ ॥ 8 ॥

சதுர்பி⁴ஶ்சதுரோ தீ³ப்தைர்ஹயாந்ப்ரத்யபஸர்பயத் ।
ஸ க்ரோத⁴வஶமாபந்நோ ஹயாநாமபஸர்பணே ॥ 9 ॥

முமோச நிஶிதாந்பா³ணாந்ராக⁴வாய நிஶாசர꞉ ।
ஸோ(அ)திவித்³தோ⁴ ப³லவதா த³ஶக்³ரீவேண ராக⁴வ꞉ ॥ 10 ॥

ஜகா³ம ந விகாரம் ச ந சாபி வ்யதி²தோ(அ)ப⁴வத் ।
சிக்ஷேப ச புநர்பா³ணாந்வஜ்ரபாதஸமஸ்வநாந் ॥ 11 ॥

ஸாரதி²ம் வஜ்ரஹஸ்தஸ்ய ஸமுத்³தி³ஶ்ய நிஶாசர꞉ ।
மாதலேஸ்து மஹாவேகா³꞉ ஶரீரே பதிதா꞉ ஶரா꞉ ॥ 12 ॥

ந ஸூக்ஷ்மமபி ஸம்மோஹம் வ்யதா²ம் வா ப்ரத³து³ர்யுதி⁴ ।
தயா த⁴ர்ஷணயா க்ருத்³தோ⁴ மாதலேர்ந ததா²(ஆ)த்மந꞉ ॥ 13 ॥

சகார ஶரஜாலேந ராக⁴வோ விமுக²ம் ரிபும் ।
விம்ஶதம் த்ரிம்ஶதம் ஷஷ்டிம் ஶதஶோ(அ)த² ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 14 ॥

முமோச ராக⁴வோ வீர꞉ ஸாயகாந் ஸ்யந்த³நே ரிபோ꞉ ।
ராவணோ(அ)பி தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ரத²ஸ்தோ² ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ॥ 15 ॥

க³தா³முஸலவர்ஷேண ராமம் ப்ரத்யர்த³யத்³ரணே ।
தத்ப்ரவ்ருத்தம் மஹத்³யுத்³த⁴ம் துமுலம் ரோமஹர்ஷணம் ॥ 16 ॥

க³தா³நாம் முஸலாநாம் ச பரிகா⁴ணாம் ச நி꞉ஸ்வநை꞉ ।
ஶராணாம் புங்க²பாதைஶ்ச க்ஷுபி⁴தா꞉ ஸப்த ஸாக³ரா꞉ ॥ 17 ॥

க்ஷுப்³தா⁴நாம் ஸாக³ராணாம் ச பாதாலதலவாஸிந꞉ ।
வ்யதி²தா꞉ பந்நகா³꞉ ஸர்வே தா³நவாஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 18 ॥

சகம்பே மேதி³நீ க்ருத்ஸ்நா ஸஶைலவநகாநநா ।
பா⁴ஸ்கரோ நிஷ்ப்ரப⁴ஶ்சாஸீந்ந வவௌ சாபி மாருத꞉ ॥ 19 ॥

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
சிந்தாமாபேதி³ரே ஸர்வே ஸகிந்நரமஹோரகா³꞉ ॥ 20 ॥

ஸ்வஸ்தி கோ³ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஸ்து லோகாஸ்திஷ்ட²ந்து ஶாஶ்வதா꞉ ।
ஜயதாம் ராக⁴வ꞉ ஸங்க்²யே ராவணம் ராக்ஷஸேஶ்வரம் ॥ 21 ॥

ஏவம் ஜபந்தோ(அ)பஶ்யம்ஸ்தே தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³ணாஸ்ததா³ ।
ராமராவணயோர்யுத்³த⁴ம் ஸுகோ⁴ரம் ரோமஹர்ஷணம் ॥ 22 ॥

க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாம் ஸங்கா⁴ த்³ருஷ்ட்வா யுத்³த⁴மநூபமம் ।
க³க³நம் க³க³நாகாரம் ஸாக³ர꞉ ஸாக³ரோபம꞉ ॥ 23 ॥

ராமராவணயோர்யுத்³த⁴ம் ராமராவணயோரிவ ।
ஏவம் ப்³ருவந்தோ த³த்³ருஶுஸ்தத்³யுத்³த⁴ம் ராமராவணம் ॥ 24 ॥

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ மஹாபா³ஹூ ரகூ⁴ணாம் கீர்திவர்த⁴ந꞉ ।
ஸந்தா⁴ய த⁴நுஷா ராம꞉ க்ஷுரமாஶீவிஷோபமம் ॥ 25 ॥

ராவணஸ்ய ஶிரோச்சி²ந்த³ச்ச்²ரீமஜ்ஜ்வலிதகுண்ட³லம் ।
தச்சி²ர꞉ பதிதம் பூ⁴மௌ த்³ருஷ்டம் லோகைஸ்த்ரிபி⁴ஸ்ததா³ ॥ 26 ॥

தஸ்யைவ ஸத்³ருஶம் சாந்யத்³ராவணஸ்யோத்தி²தம் ஶிர꞉ ।
தத்க்ஷிப்ரம் க்ஷிப்ரஹஸ்தேந ராமேண க்ஷிப்ரகாரிணா ॥ 27 ॥

த்³விதீயம் ராவணஶிரஶ்சி²ந்நம் ஸம்யதி ஸாயகை꞉ ।
சி²ந்நமாத்ரம் து தச்சீ²ர்ஷம் புநரந்யத்ஸ்ம த்³ருஶ்யதே ॥ 28 ॥

தத³ப்யஶநிஸங்காஶைஶ்சி²ந்நம் ராமேண ஸாயகை꞉ ।
ஏவமேகஶதம் சி²ந்நம் ஶிரஸாம் துல்யவர்சஸாம் ॥ 29 ॥

ந சைவ ராவணஸ்யாந்தோ த்³ருஶ்யதே ஜீவிதக்ஷயே ।
தத꞉ ஸர்வாஸ்த்ரவித்³வீர꞉ கௌஸல்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ॥ 30 ॥

மார்க³ணைர்ப³ஹுபி⁴ர்யுக்தஶ்சிந்தயாமாஸ ராக⁴வ꞉ ।
மாரீசோ நிஹதோ யைஸ்து க²ரோ யைஸ்து ஸதூ³ஷண꞉ ॥ 31 ॥

க்ரௌஞ்சாவநே விராத⁴ஸ்து கப³ந்தோ⁴ த³ண்ட³காவநே ।
யை꞉ ஸாலா கி³ரயோ ப⁴க்³நா வாலீ ச க்ஷுபி⁴தோ(அ)ம்பு³தி⁴꞉ ॥ 32 ॥

த இமே ஸாயகா꞉ ஸர்வே யுத்³தே⁴ ப்ராத்யயிகா மம ।
கிம்நு தத்காரணம் யேந ராவணே மந்த³தேஜஸ꞉ ॥ 33 ॥

இதி சிந்தாபரஶ்சாஸீத³ப்ரமத்தஶ்ச ஸம்யுகே³ ।
வவர்ஷ ஶரவர்ஷாணி ராக⁴வோ ராவணோரஸி ॥ 34 ॥

ராவணோ(அ)பி தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ரத²ஸ்தோ² ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
க³தா³முஸலவர்ஷேண ராமம் ப்ரத்யர்த³யத்³ரணே ॥ 35 ॥

தத்ப்ரவ்ருத்தம் மஹத்³யுத்³த⁴ம் துமுலம் ரோமஹர்ஷணம் ।
அந்தரிக்ஷே ச பூ⁴மௌ ச புநஶ்ச கி³ரிமூர்த⁴நி ॥ 36 ॥

தே³வதா³நவயக்ஷாணாம் பிஶாசோரக³ரக்ஷஸாம் ।
பஶ்யதாம் தந்மஹத்³யுத்³த⁴ம் ஸர்வராத்ரமவர்தத ॥ 37 ॥

நைவ ராத்ரம் ந தி³வஸம் ந முஹூர்தம் ந ச க்ஷணம் ।
ராமராவணயோர்யுத்³த⁴ம் விராமமுபக³ச்ச²தி ॥ 38 ॥

த³ஶரத²ஸுதராக்ஷஸேந்த்³ரயோ꞉
ஜயமநவேக்ஷ்ய ரணே ஸ ராக⁴வஸ்ய ।
ஸுரவரரத²ஸாரதி²ர்மஹாந்
ரணக³தமேநமுவாச வாக்யமாஶு ॥ 39 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 110 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ ஏகாத³ஶோத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (111) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed