Yuddha Kanda Sarga 103 – யுத்³த⁴காண்ட³ த்ர்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (103)


॥ ஐந்த்³ரரத²கேதுபாதநம் ॥

லக்ஷ்மணேந து தத்³வாக்யமுக்தம் ஶ்ருத்வா ஸ ராக⁴வ꞉ ।
ஸந்த³தே⁴ பரவீரக்⁴நோ த⁴நுராதா³ய வீர்யவாந் ॥ 1 ॥

ராவணாய ஶராந்கோ⁴ராந்விஸஸர்ஜ சமூமுகே² ।
அதா²ந்யம் ரத²மாருஹ்ய ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ॥ 2 ॥

அப்⁴யத்³ரவத காகுத்ஸ்த²ம் ஸ்வர்பா⁴நுரிவ பா⁴ஸ்கரம் ।
த³ஶக்³ரீவோ ரத²ஸ்த²ஸ்து ராமம் வஜ்ரோபமை꞉ ஶரை꞉ ॥ 3 ॥

ஆஜகா⁴ந மஹாகோ⁴ரைர்தா⁴ராபி⁴ரிவ தோயத³꞉ ।
தீ³ப்தபாவகஸங்காஶை꞉ ஶரை꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணை꞉ ॥ 4 ॥

நிர்பி³பே⁴த³ ரணே ராமோ த³ஶக்³ரீவம் ஸமாஹிதம் ।
பூ⁴மௌ ஸ்தி²தஸ்ய ராமஸ்ய ரத²ஸ்த²ஸ்ய ச ரக்ஷஸ꞉ ॥ 5 ॥

ந ஸமம் யுத்³த⁴மித்யாஹுர்தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³நவா꞉ ।
தத꞉ காஞ்சநசித்ராங்க³꞉ கிங்கிணீஶதபூ⁴ஷித꞉ ॥ 6 ॥

தருணாதி³த்யஸங்காஶோ வைடூ³ர்யமயகூப³ர꞉ ।
ஸத³ஶ்வை꞉ காஞ்சநாபீடை³ர்யுக்த꞉ ஶ்வேதப்ரகீர்ணகை꞉ ॥ 7 ॥

ஹரிபி⁴꞉ ஸூர்யஸங்காஶைர்ஹேமஜாலவிபூ⁴ஷிதை꞉ ।
ருக்மவேணுத்⁴வஜ꞉ ஶ்ரீமாந் தே³வராஜரதோ² வர꞉ ॥ 8 ॥

தே³வராஜேந ஸந்தி³ஷ்டோ ரத²மாருஹ்ய மாதலி꞉ ।
அப்⁴யவர்தத காகுத்ஸ்த²மவதீர்ய த்ரிவிஷ்டபாத் ॥ 9 ॥

அப்³ரவீச்ச ததா³ ராமம் ஸப்ரதோதோ³ ரதே² ஸ்தி²த꞉ ।
ப்ராஞ்ஜலிர்மாதலிர்வாக்யம் ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ய ஸாரதி²꞉ ॥ 10 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷேண காகுத்ஸ்த² ரதோ²(அ)யம் விஜயாய தே ।
த³த்தஸ்தவ மஹாஸத்த்வ ஶ்ரீமாந் ஶத்ருநிப³ர்ஹண ॥ 11 ॥

இத³மைந்த்³ரம் மஹச்சாபம் கவசம் சாக்³நிஸந்நிப⁴ம் ।
ஶராஶ்சாதி³த்யஸங்காஶா꞉ ஶக்திஶ்ச விமலா ஶிதா ॥ 12 ॥

ஆருஹ்யேமம் ரத²ம் வீர ராக்ஷஸம் ஜஹி ராவணம் ।
மயா ஸாரதி²நா ராஜந்மஹேந்த்³ர இவ தா³நவாந் ॥ 13 ॥

இத்யுக்த꞉ ஸம்பரிக்ரம்ய ரத²ம் ஸமபி⁴வாத்³ய ச ।
ஆருரோஹ ததா³ ராமோ லோகாம்ˮல்லக்ஷ்ம்யா விராஜயந் ॥ 14 ॥

தத்³ப³பூ⁴வாத்³பு⁴தம் யுத்³த⁴ம் துமுலம் ரோமஹர்ஷணம் ।
ராமஸ்ய ச மஹாபா³ஹோ ராவணஸ்ய ச ரக்ஷஸ꞉ ॥ 15 ॥

ஸ கா³ந்த⁴ர்வேண கா³ந்த⁴ர்வம் தை³வம் தை³வேந ராக⁴வ꞉ ।
அஸ்த்ரம் ராக்ஷஸராஜஸ்ய ஜகா⁴ந பரமாஸ்த்ரவித் ॥ 16 ॥

அஸ்த்ரம் து பரமம் கோ⁴ரம் ராக்ஷஸம் ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
ஸஸர்ஜ பரமக்ருத்³த⁴꞉ புநரேவ நிஶாசர꞉ ॥ 17 ॥

தே ராவணத⁴நுர்முக்தா꞉ ஶரா꞉ காஞ்சநபூ⁴ஷணா꞉ ।
அப்⁴யவர்தந்த காகுத்ஸ்த²ம் ஸர்பா பூ⁴த்வா மஹாவிஷா꞉ ॥ 18 ॥

தே தீ³ப்தவத³நா தீ³ப்தம் வமந்தோ ஜ்வலநம் முகை²꞉ ।
ராமமேவாப்⁴யவர்தந்த வ்யாதி³தாஸ்யா ப⁴யாநகா꞉ ॥ 19 ॥

தைர்வாஸுகிஸமஸ்பர்ஶைர்தீ³ப்தபோ⁴கை³ர்மஹாவிஷை꞉ ।
தி³ஶஶ்ச ஸந்ததா꞉ ஸர்வா꞉ ப்ரதி³ஶஶ்ச ஸமாவ்ருதா꞉ ॥ 20 ॥

தாந்த்³ருஷ்ட்வா பந்நகா³ந்ராம꞉ ஸமாபதத ஆஹவே ।
அஸ்த்ரம் கா³ருத்மதம் கோ⁴ரம் ப்ராது³ஶ்சகே ப⁴யாவஹம் ॥ 21 ॥

தே ராக⁴வஶரா முக்தா ருக்மபுங்கா²꞉ ஶிகி²ப்ரபா⁴꞉ ।
ஸுபர்ணா꞉ காஞ்சநா பூ⁴த்வா விசேரு꞉ ஸர்பஶத்ரவ꞉ ॥ 22 ॥

தே தாந்ஸர்வாந் ஶராந்ஜக்⁴நு꞉ ஸர்பரூபாந்மஹாஜவாந் ।
ஸுபர்ணரூபா ராமஸ்ய விஶிகா²꞉ காமரூபிண꞉ ॥ 23 ॥

அஸ்த்ரே ப்ரதிஹதே க்ருத்³தோ⁴ ராவணோ ராக்ஷஸாதி⁴ப꞉ ।
அப்⁴யவர்ஷத்ததா³ ராமம் கோ⁴ராபி⁴꞉ ஶரவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ ॥ 24 ॥

தத꞉ ஶரஸஹஸ்ரேண ராமமக்லிஷ்டகாரிணம் ।
அர்த³யித்வா ஶரௌகே⁴ண மாதலிம் ப்ரத்யவித்⁴யத ॥ 25 ॥

சிச்சே²த³ கேதுமுத்³தி³ஶ்ய ஶரேணைகேந ராவண꞉ ।
பாதயித்வா ரதோ²பஸ்தே² ரதா²த்கேதும் ச காஞ்சநம் ॥ 26 ॥

ஐந்த்³ராநபி ஜகா⁴நாஶ்வாந் ஶரஜாலேந ராவண꞉ ।
தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுமஹத்கர்ம ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ॥ 27 ॥

விஷேது³ர்தே³வக³ந்த⁴ர்வா தா³நவாஶ்சாரணை꞉ ஸஹ ।
ராமமார்தம் ததா³ த்³ருஷ்ட்வா ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ॥ 28 ॥

வ்யதி²தா வாநரேந்த்³ராஶ்ச ப³பூ⁴வு꞉ ஸவிபீ⁴ஷணா꞉ ।
ராமசந்த்³ரமஸம் த்³ருஷ்ட்வா க்³ரஸ்தம் ராவணராஹுணா ॥ 29 ॥

ப்ராஜாபத்யம் ச நக்ஷத்ரம் ரோஹிணீம் ஶஶிந꞉ ப்ரியாம் ।
ஸமாக்ரம்ய பு³த⁴ஸ்தஸ்தௌ² ப்ரஜாநாமஶுபா⁴வஹ꞉ ॥ 30 ॥

ஸதூ⁴மபரிவ்ருத்தோர்மி꞉ ப்ரஜ்வலந்நிவ ஸாக³ர꞉ ।
உத்பபாத ததா³ க்ருத்³த⁴꞉ ஸ்ப்ருஶந்நிவ தி³வாகரம் ॥ 31 ॥

ஶஸ்த்ரவர்ண꞉ ஸுபருஷோ மந்த³ரஶ்மிர்தி³வாகர꞉ ।
அத்³ருஶ்யத கப³ந்தா⁴ங்க꞉ ஸம்ஸக்தோ தூ⁴மகேதுநா ॥ 32 ॥

கோஸலாநாம் ச நக்ஷத்ரம் வ்யக்தமிந்த்³ராக்³நிதை³வதம் ।
ஆக்ரம்யாங்கா³ரகஸ்தஸ்தௌ² விஶாகா²மபி சாம்ப³ரே ॥ 33 ॥

த³ஶாஸ்யோ விம்ஶதிபு⁴ஜ꞉ ப்ரக்³ருஹீதஶராஸந꞉ ।
அத்³ருஶ்யத த³ஶக்³ரீவோ மைநாக இவ பர்வத꞉ ॥ 34 ॥

நிரஸ்யமாநோ ராமஸ்து த³ஶக்³ரீவேண ரக்ஷஸா ।
நாஶக்நோத³பி⁴ஸந்தா⁴தும் ஸாயகாந்ரணமூர்த⁴நி ॥ 35 ॥

ஸ க்ருத்வா ப்⁴ருகுடிம் க்ருத்³த⁴꞉ கிஞ்சித்ஸம்ரக்தலோசந꞉ ।
ஜகா³ம ஸுமஹாக்ரோத⁴ம் நிர்த³ஹந்நிவ சக்ஷுஷா ॥ 36 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே யுத்³த⁴காண்டே³ த்ர்யுத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 103 ॥

யுத்³த⁴காண்ட³ சதுருத்தரஶததம꞉ ஸர்க³꞉ (104) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ராமாயணே யுத்³த⁴காண்ட³ பார்க்க


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed