Ucchista Ganapati Stotram – உச்சி²ஷ்ட க³ணபதி ஸ்தோத்ரம்


தே³வ்யுவாச ।
நமாமி தே³வம் ஸகலார்த²த³ம் தம்
ஸுவர்ணவர்ணம் பு⁴ஜகோ³பவீதம் ।
க³ஜாநநம் பா⁴ஸ்கரமேகத³ந்தம்
லம்போ³த³ரம் வாரிப⁴வாஸநம் ச ॥ 1 ॥

கேயூரிணம் ஹாரகிரீடஜுஷ்டம்
சதுர்பு⁴ஜம் பாஶவராப⁴யாநி ।
ஸ்ருணிம் ச ஹஸ்தம் க³ணபம் த்ரிநேத்ரம்
ஸசாமரஸ்த்ரீயுக³ளேந யுக்தம் ॥ 2 ॥

ஷட³க்ஷராத்மாநமநல்பபூ⁴ஷம்
முநீஶ்வரைர்பா⁴ர்க³வபூர்வகைஶ்ச ।
ஸம்ஸேவிதம் தே³வமநாத²கல்பம்
ரூபம் மநோஜ்ஞம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 3 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யம் ஜக³தாமதீ⁴ஶம்
தே³வாதி³வந்த்³யம் ஸுக்ருதைகக³ம்யம் ।
ஸ்தம்பே³ரமாஸ்யம் நநு சந்த்³ரசூட³ம்
விநாயகம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 4 ॥

ப⁴வாக்²யதா³வாநலத³ஹ்யமாநம்
ப⁴க்தம் ஸ்வகீயம் பரிஷிஞ்சதே ய꞉ ।
க³ண்ட³ஸ்ருதாம்போ⁴பி⁴ரநந்யதுல்யம்
வந்தே³ க³ணேஶம் ச தமோ(அ)ரிநேத்ரம் ॥ 5 ॥

ஶிவஸ்ய மௌளாவவலோக்ய சந்த்³ரம்
ஸுஶுண்ட³யா முக்³த⁴தயா ஸ்வகீயம் ।
ப⁴க்³நம் விஷாணம் பரிபா⁴வ்ய சித்தே
ஆக்ருஷ்டசந்த்³ரோ க³ணபோ(அ)வதாந்ந꞉ ॥ 6 ॥

பிதுர்ஜடாஜூடதடே ஸதை³வ
பா⁴கீ³ரதீ² தத்ர குதூஹலேந ।
விஹர்துகாம꞉ ஸ மஹீத்⁴ரபுத்ர்யா
நிவாரித꞉ பாது ஸதா³ க³ஜாஸ்ய꞉ ॥ 7 ॥

லம்போ³த³ரோ தே³வகுமாரஸங்கை⁴꞉
க்ரீட³ந்குமாரம் ஜிதவாந்நிஜேந ।
கரேண சோத்தோல்ய நநர்த ரம்யம்
த³ந்தாவளாஸ்யோ ப⁴யத꞉ ஸ பாயாத் ॥ 8 ॥

ஆக³த்ய யோச்சைர்ஹரிநாபி⁴பத்³மம்
த³த³ர்ஶ தத்ராஶு கரேண தச்ச ।
உத்³த⁴ர்துமிச்ச²ந்விதி⁴வாத³வாக்யம்
முமோச பூ⁴த்வா சதுரோ க³ணேஶ꞉ ॥ 9 ॥

நிரந்தரம் ஸம்ஸ்க்ருததா³நபட்டே
லக்³நாம் து கு³ஞ்ஜத்³ப்⁴ரமராவளீம் வை ।
தம் ஶ்ரோத்ரதாலைரபஸாரயந்தம்
ஸ்மரேத்³க³ஜாஸ்யம் நிஜஹ்ருத்ஸரோஜே ॥ 10 ॥

விஶ்வேஶமௌளிஸ்தி²தஜஹ்நுகந்யா
ஜலம் க்³ருஹீத்வா நிஜபுஷ்கரேண ।
ஹரம் ஸலீலம் பிதரம் ஸ்வகீயம்
ப்ரபூஜயந்ஹஸ்திமுக²꞉ ஸ பாயாத் ॥ 11 ॥

ஸ்தம்பே³ரமாஸ்யம் கு⁴ஸ்ருணாங்க³ராக³ம்
ஸிந்தூ³ரபூராருணகாந்தகும்ப⁴ம் ।
குசந்த³நாஶ்லிஷ்டகரம் க³ணேஶம்
த்⁴யாயேத்ஸ்வசித்தே ஸகலேஷ்டத³ம் தம் ॥ 12 ॥

ஸ பீ⁴ஷ்மமாதுர்நிஜபுஷ்கரேண
ஜலம் ஸமாதா³ய குசௌ ஸ்வமாது꞉ ।
ப்ரக்ஷாலயாமாஸ ஷடா³ஸ்யபீதௌ
ஸ்வார்த²ம் முதே³(அ)ஸௌ கலபா⁴நநோ(அ)ஸ்து ॥ 13 ॥

ஸிஞ்சாம நாக³ம் ஶிஶுபா⁴வமாப்தம்
கேநாபி ஸத்காரணதோ த⁴ரித்ர்யாம் ।
வக்தாரமாத்³யம் நியமாதி³காநாம்
லோகைகவந்த்³யம் ப்ரணமாமி விக்⁴நம் ॥ 14 ॥

ஆலிங்கி³தம் சாருருசா ம்ருகா³க்ஷ்யா
ஸம்போ⁴க³ளோலம் மத³விஹ்வலாங்க³ம் ।
விக்⁴நௌக⁴வித்⁴வம்ஸநஸக்தமேகம்
நமாமி காந்தம் த்³விரதா³நநம் தம் ॥ 15 ॥

ஹேரம்ப³ உத்³யத்³ரவிகோடிகாந்த꞉
பஞ்சாநநேநாபி விசும்பி³தாஸ்ய꞉ ।
முநீந்ஸுராந்ப⁴க்தஜநாம்ஶ்ச ஸர்வா-
-ந்ஸ பாது ரத்²யாஸு ஸதா³ க³ஜாஸ்ய꞉ ॥ 16 ॥

த்³வைபாயநோக்தாநி ஸ நிஶ்சயேந
ஸ்வத³ந்தகோட்யா நிகி²லம் லிகி²த்வா ।
த³ந்தம் புராணம் ஶுப⁴மிந்து³மௌளி-
-ஸ்தபோபி⁴ருக்³ரம் மநஸா ஸ்மராமி ॥ 17 ॥

க்ரீடா³தடாந்தே ஜலதா⁴விபா⁴ஸ்யே
வேலாஜலே லம்ப³பதி꞉ ப்ரபீ⁴த꞉ ।
விசிந்த்ய கஸ்யேதி ஸுராஸ்ததா³ தம்
விஶ்வேஶ்வரம் வாக்³பி⁴ரபி⁴ஷ்டுவந்தி ॥ 18 ॥

வாசாம் நிமித்தம் ஸ நிமித்தமாத்³யம்
பத³ம் த்ரிலோக்யாமத³த³த்ஸ்துதீநாம் ।
ஸர்வைஶ்ச வந்த்³யம் ந ச தஸ்ய வந்த்³ய꞉
ஸ்தா²ணோ꞉ பரம் ரூபமஸௌ ஸ பாயாத் ॥ 19 ॥

இமாம் ஸ்துதிம் ய꞉ பட²தீஹ ப⁴க்த்யா
ஸமாஹிதப்ரீதிரதீவ ஶுத்³த⁴꞉ ।
ஸம்ஸேவ்யதே சேந்தி³ரயா நிதாந்தம்
தா³ரித்³ர்யஸங்க⁴ம் ஸ விதா³ரயேந்ந꞉ ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமளதந்த்ரே ஹரகௌ³ரீஸம்வாதே³ உச்சி²ஷ்டக³ணேஶஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed