Sri Ganapati Mantraksharavali Stotram – ஶ்ரீ க³ணபதி மந்த்ராக்ஷராவளி ஸ்தோத்ரம்


ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।
விநா தபோ விநா த்⁴யாநம் விநா ஹோமம் விநா ஜபம் ।
அநாயாஸேந விக்⁴நேஶப்ரீணநம் வத³ மே ப்ரபோ⁴ ॥ 1 ॥

மஹேஶ்வர உவாச ।
மந்த்ராக்ஷராவளிஸ்தோத்ரம் மஹாஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴நம் ।
து³ர்லப⁴ம் து³ஷ்டமநஸாம் ஸுலப⁴ம் ஶுத்³த⁴சேதஸாம் ॥ 2 ॥

மஹாக³ணபதிப்ரீதிப்ரதிபாத³கமஞ்ஜஸா ।
கத²யாமி க⁴நஶ்ரோணி கர்ணாப்⁴யாமவதம்ஸய ॥ 3 ॥

ஓங்காரவலயாகாரம் அச்ச²கல்லோலமாலிகம் ।
ஐக்ஷவம் சேதஸா வந்தே³ ஸிந்து⁴ம் ஸந்து⁴க்ஷிதஸ்வநம் ॥ 4 ॥

ஶ்ரீமந்தமிக்ஷுஜலதே⁴꞉ அந்தரப்⁴யுதி³தம் நும꞉ ।
மணித்³வீபம் மஹாகாரம் மஹாகல்பம் மஹோத³யம் ॥ 5 ॥

ஹ்ரீப்ரதே³ந மஹாதா⁴ம்நா தா⁴ம்நாமீஶே விபா⁴ரகே ।
கல்போத்³யாநஸ்தி²தம் வந்தே³ பா⁴ஸ்வந்தம் மணிமண்ட³பம் ॥ 6 ॥

க்லீப³ஸ்யாபி ஸ்மரோந்மாத³காரிஶ்ருங்கா³ரஶாலிநி ।
தந்மத்⁴யே க³ணநாத²ஸ்ய மணிஸிம்ஹாஸநம் ப⁴ஜே ॥ 7 ॥

க்³ளௌகலாபி⁴ரிவாச்சா²பி⁴ஸ்தீவ்ராதி³நவஶக்திபி⁴꞉ ।
ஜுஷ்டம் லிபிமயம் பத்³மம் த⁴ர்மாத்³யாஶ்ரயமாஶ்ரயே ॥ 8 ॥

க³ம்பீ⁴ரமிவ தத்ராப்³தி⁴ம் வஸந்தம் த்ர்யஶ்ரமண்ட³லே ।
உத்ஸங்க³க³தலக்ஷ்மீகம் உத்³யத்திக்³மாம்ஶுபாடலம் ॥ 9 ॥

க³தே³க்ஷுகார்முகருஜாசக்ராம்பு³ஜகு³ணோத்பலை꞉ ।
வ்ரீஹ்யக்³ரநிஜத³ந்தாக்³ரகலஶீமாதுலுங்க³கை꞉ ॥ 10 ॥

ணஷஷ்ட²வர்ணவாச்யஸ்ய தா³ரித்³ர்யஸ்ய விப⁴ஞ்ஜகை꞉ ।
ஏதைரேகாத³ஶகராந் அலங்குர்வாணமுந்மத³ம் ॥ 11 ॥

பராநந்த³மயம் ப⁴க்தப்ரத்யூஹவ்யூஹநாஶநம் ।
பரமார்த²ப்ரபோ³தா⁴ப்³தி⁴ம் பஶ்யாமி க³ணநாயகம் ॥ 12 ॥

தத்புர꞉ ப்ரஸ்பு²ரத்³பி³ல்வமூலபீட²ஸமாஶ்ரயௌ ।
ரமாரமேஶௌ விம்ருஶாம்யஶேஷஶுப⁴தா³யகௌ ॥ 13 ॥

யேந த³க்ஷிணபா⁴க³ஸ்த²ந்யக்³ரோத⁴தலமாஶ்ரிதம் ।
ஸாகல்பம் ஸாயுத⁴ம் வந்தே³ தம் ஸாம்ப³ம் பரமேஶ்வரம் ॥ 14 ॥

வரஸம்போ⁴க³ருசிரௌ பஶ்சிமே பிப்பலாஶ்ரயௌ ।
ரமணீயதரௌ வந்தே³ ரதிபுஷ்பஶிலீமுகௌ² । 15 ॥

ரமமாணௌ க³ணேஶாநோத்தரதி³க்ப²லிநீதலே ।
பூ⁴பூ⁴த⁴ராவுதா³ராபௌ⁴ ப⁴ஜே பு⁴வநபாலகௌ ॥ 16 ॥

வலமாநவபுர்ஜ்யோதி꞉ கடா³ரிதககுப்தடீ꞉ ।
ஹ்ருத³யாத்³யங்க³ஷட்³தே³வீரங்க³ரக்ஷாக்ருதே ப⁴ஜே ॥ 17 ॥

ரத³காண்ட³ருசிஜ்யோத்ஸ்நாகாஶக³ண்ட³ஸ்ரவந்மத³ம் ।
ருத்³த்⁴யாஶ்லேஷக்ருதாமோத³மாமோத³ம் தே³வமாஶ்ரயே ॥ 18 ॥

த³ளத்கபோலவிக³ளந்மத³தா⁴ராவளாஹகம் ।
ஸம்ருத்³தி⁴தடிதா³ஶ்லிஷ்டம் ப்ரமோத³ம் ஹ்ருதி³ பா⁴வயே ॥ 19 ॥

ஸகாந்திம் காந்திலதிகாபரிரப்³த⁴தநும் ப⁴ஜே ।
பு⁴ஜப்ரகாண்ட³ஸச்சா²யம் ஸுமுக²ம் கல்பபாத³பம் ॥ 20 ॥

வந்தே³ துந்தி³ளமிந்தா⁴நம் சந்த்³ரகந்த³ளஶீதளம் ।
து³ர்முக²ம் மத³நாவத்யா நிர்மிதாலிங்க³நாம்ருதம் ॥ 21 ॥

ஜம்ப⁴வைரிக்ருதாப்⁴யர்ச்யௌ ஜக³த³ப்⁴யுத³யப்ரதௌ³ ।
அஹம் மத³த்³ரவாவிக்⁴நௌ ஹதயே த்வேநஸாம் ஶ்ரயே ॥ 22 ॥

நவஶ்ருங்கா³ரருசிரௌ நமத்ஸர்வஸுராஸுரௌ ।
த்³ராவிணீவிக்⁴நகர்தாரௌ த்³ராவயேதாம் த³ரித்³ரதாம் ॥ 23 ॥

மேது³ரம் மௌக்திகாஸாரம் வர்ஷந்தௌ ப⁴க்திஶாலிநாம் ।
வஸுதா⁴ராஶங்க²நிதீ⁴ வாக்புஷ்பாஞ்ஜலிபி⁴꞉ ஸ்தும꞉ ॥ 24 ॥

வர்ஷந்தௌ ரத்நவர்ஷேண வலத்³பா³லாதபத்விஷௌ ।
வரதௌ³ நமதாம் வந்தே³ வஸுதா⁴பத்³மஶேவதீ⁴ ॥ 25 ॥

ஶமிதாதி⁴மஹாவ்யாதீ⁴꞉ ஸாந்த்³ராநந்த³கரம்பி³தா꞉ ।
ப்³ராஹ்ம்யாதீ³꞉ கலயே ஶக்தீ꞉ ஶக்தீநாமபி⁴வ்ருத்³த⁴யே ॥ 26 ॥

மாமவந்து மஹேந்த்³ராத்³யா தி³க்பாலா த³ர்பஶாலிந꞉ ।
ஸம்நதா꞉ ஶ்ரீக³ணாதீ⁴ஶம் ஸவாஹாயுத⁴ஶக்தய꞉ ॥ 27 ॥

நவீநபல்லவச்சா²யாதா³யாத³வபுருஜ்ஜ்வலம் ।
மேத³ஸ்வி மத³நிஷ்யந்த³ஸ்ரோதஸ்வி கடகோடரம் ॥ 28 ॥

யஜமாநதநும் யாக³ரூபிணம் யஜ்ஞபூருஷம் ।
யமம் யமவதாமர்ச்யம் யத்நபா⁴ஜாமது³ர்லப⁴ம் ॥ 29 ॥

ஸ்வாரஸ்யபரமாநந்த³ஸ்வரூபம் ஸ்வயமுத்³க³தம் ।
ஸ்வயம் வேத்³யம் ஸ்வயம் ஶக்தம் ஸ்வயம் க்ருத்யத்ரயாகரம் ॥ 30 ॥

ஹாரகேயூர முகுடகநகாங்க³த³ குண்ட³லை꞉ ।
அலங்க்ருதம் ச விக்⁴நாநாம் ஹர்தாரம் தே³வமாஶ்ரயே ॥ 31 ॥

மந்த்ராக்ஷராவளிஸ்தோத்ரம் கதி²தம் தவ ஸுந்த³ரி ।
ஸமஸ்தமீப்ஸிதம் தேந ஸம்பாத³ய ஶிவே ஶிவம் ॥ 32 ॥

இதி ஶ்ரீ க³ணபதி மந்த்ராக்ஷராவளி ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ கணேஶ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: