Sundarakanda Sarga (Chapter) 58 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (58)


॥ ஹநூமத்³வ்ருத்தாநுகத²நம் ॥

ததஸ்தஸ்ய கி³ரே꞉ ஶ்ருங்கே³ மஹேந்த்³ரஸ்ய மஹாப³லா꞉ ।
ஹநுமத்ப்ரமுகா²꞉ ப்ரீதிம் ஹரயோ ஜக்³முருத்தமாம் ॥ 1 ॥

தம் தத꞉ ப்ரதிஸம்ஹ்ருஷ்ட꞉ ப்ரீதிமந்தம் மஹாகபிம் ।
ஜாம்ப³வாந்கார்யவ்ருத்தாந்தமப்ருச்ச²த³நிலாத்மஜம் ॥ 2 ॥

கத²ம் த்³ருஷ்டா த்வயா தே³வீ கத²ம் வா தத்ர வர்ததே ।
தஸ்யாம் வா ஸ கத²ம் வ்ருத்த꞉ க்ரூரகர்மா த³ஶாநந꞉ ॥ 3 ॥

தத்த்வத꞉ ஸர்வமேதந்ந꞉ ப்ரப்³ரூஹி த்வம் மஹாகபே ।
ஶ்ருதார்தா²ஶ்சிந்தயிஷ்யாமோ பூ⁴ய꞉ கார்யவிநிஶ்சயம் ॥ 4 ॥

யஶ்சார்த²ஸ்தத்ர வக்தவ்யோ க³தைரஸ்மாபி⁴ராத்மவாந் ।
ரக்ஷிதவ்யம் ச யத்தத்ர தத்³ப⁴வாந்வ்யாகரோது ந꞉ ॥ 5 ॥

ஸ நியுக்தஸ்ததஸ்தேந ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டதநூருஹ꞉ ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வ்யை ஸீதாயை ப்ரத்யபா⁴ஷத ॥ 6 ॥

ப்ரத்யக்ஷமேவ ப⁴வதாம் மஹேந்த்³ராக்³ராத்க²மாப்லுத꞉ ।
உத³தே⁴ர்த³க்ஷிணம் பாரம் காங்க்ஷமாண꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 7 ॥

க³ச்ச²தஶ்ச ஹி மே கோ⁴ரம் விக்⁴நரூபமிவாப⁴வத் ।
காஞ்சநம் ஶிக²ரம் தி³வ்யம் பஶ்யாமி ஸுமநோஹரம் ॥ 8 ॥

ஸ்தி²தம் பந்தா²நமாவ்ருத்ய மேநே விக்⁴நம் ச தம் நக³ம் ।
உபஸங்க³ம்ய தம் தி³வ்யம் காஞ்சநம் நக³ஸத்தமம் ॥ 9 ॥

க்ருதா மே மநஸா பு³த்³தி⁴ர்பே⁴த்தவ்யோ(அ)யம் மயேதி ச ।
ப்ரஹதம் ச மயா தஸ்ய லாங்கூ³ளேந மஹாகி³ரே꞉ ॥ 10 ॥

ஶிக²ரம் ஸூர்யஸங்காஶம் வ்யஶீர்யத ஸஹஸ்ரதா⁴ ।
வ்யவஸாயம் ச தம் பு³த்³த்⁴வா ஸ ஹோவாச மஹாகி³ரி꞉ ॥ 11 ॥

புத்ரேதி மது⁴ராம் வாணீம் மந꞉ ப்ரஹ்லாத³யந்நிவ ।
பித்ருவ்யம் சாபி மாம் வித்³தி⁴ ஸகா²யம் மாதரிஶ்வந꞉ ॥ 12 ॥

மைநாகமிதி விக்²யாதம் நிவஸந்தம் மஹோத³தௌ⁴ ।
பக்ஷவந்த꞉ புரா புத்ர ப³பூ⁴வு꞉ பர்வதோத்தமா꞉ ॥ 13 ॥

ச²ந்த³த꞉ ப்ருதி²வீம் சேருர்பா³த⁴மாநா꞉ ஸமந்தத꞉ ।
ஶ்ருத்வா நகா³நாம் சரிதம் மஹேந்த்³ர꞉ பாகஶாஸந꞉ ॥ 14 ॥

சிச்சே²த³ ப⁴க³வாந்பக்ஷாந்வஜ்ரேணைஷாம் ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
அஹம் து மோக்ஷிதஸ்தஸ்மாத்தவ பித்ரா மஹாத்மநா ॥ 15 ॥

மாருதேந ததா³ வத்ஸ ப்ரக்ஷிப்தோ(அ)ஸ்மி மஹார்ணவே ।
ராமஸ்ய ச மயா ஸாஹ்யே வர்திதவ்யமரிந்த³ம ॥ 16 ॥

ராமோ த⁴ர்மப்⁴ருதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² மஹேந்த்³ரஸமவிக்ரம꞉ ।
ஏதச்ச்²ருத்வா வசஸ்தஸ்ய மைநாகஸ்ய மஹாத்மந꞉ ॥ 17 ॥

கார்யமாவேத்³ய து கி³ரேருத்³யதம் ச மநோ மம ।
தேந சாஹமநுஜ்ஞாதோ மைநாகேந மஹாத்மநா ॥ 18 ॥

ஸ சாப்யந்தர்ஹித꞉ ஶைலோ மாநுஷேண வபுஷ்மதா ।
ஶரீரேண மஹாஶைல꞉ ஶைலேந ச மஹோத³தௌ⁴ ॥ 19 ॥

உத்தமம் ஜவமாஸ்தா²ய ஶேஷம் பந்தா²நமாஸ்தி²த꞉ ।
ததோ(அ)ஹம் ஸுசிரம் காலம் வேகே³நாப்⁴யக³மம் பதி² ॥ 20 ॥

தத꞉ பஶ்யாம்யஹம் தே³வீம் ஸுரஸாம் நாக³மாதரம் ।
ஸமுத்³ரமத்⁴யே ஸா தே³வீ வசநம் மாமபா⁴ஷத ॥ 21 ॥

மம ப⁴க்ஷ꞉ ப்ரதி³ஷ்டஸ்த்வமமரைர்ஹரிஸத்தம ।
அதஸ்த்வாம் ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி விஹிதஸ்த்வம் சிரஸ்ய மே ॥ 22 ॥

ஏவமுக்த꞉ ஸுரஸயா ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரணத꞉ ஸ்தி²த꞉ ।
விவர்ணவத³நோ பூ⁴த்வா வாக்யம் சேத³முதீ³ரயந் ॥ 23 ॥

ராமோ தா³ஶரதி²꞉ ஶ்ரீமாந்ப்ரவிஷ்டோ த³ண்ட³காவநம் ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹ ப்⁴ராத்ரா ஸீதயா ச பரந்தப꞉ ॥ 24 ॥

தஸ்ய ஸீதா ஹ்ருதா பா⁴ர்யா ராவணேந து³ராத்மநா ।
தஸ்யா꞉ ஸகாஶம் தூ³தோ(அ)ஹம் க³மிஷ்யே ராமஶாஸநாத் ॥ 25 ॥

கர்துமர்ஹஸி ராமஸ்ய ஸாஹாய்யம் விஷயே ஸதீ ।
அத²வா மைதி²லீம் த்³ருஷ்ட்வா ராமம் சாக்லிஷ்டகாரிணம் ॥ 26 ॥

ஆக³மிஷ்யாமி தே வக்த்ரம் ஸத்யம் ப்ரதிஶ்ருணோமி தே ।
ஏவமுக்தா மயா ஸா து ஸுரஸா காமரூபிணீ ॥ 27 ॥

அப்³ரவீந்நாதிவர்தேத கஶ்சிதே³ஷ வரோ மம ।
ஏவமுக்த꞉ ஸுரஸயா த³ஶயோஜநமாயத꞉ ॥ 28 ॥

ததோ(அ)ர்த⁴கு³ணவிஸ்தாரோ ப³பூ⁴வாஹம் க்ஷணேந து ।
மத்ப்ரமாணாதி⁴கம் சைவ வ்யாதி³தம் து முக²ம் தயா ॥ 29 ॥

தத்³த்³ருஷ்ட்வா வ்யாதி³தம் சாஸ்யம் ஹ்ரஸ்வம் ஹ்யகரவம் வபு꞉ ।
தஸ்மிந்முஹூர்தே ச புநர்ப³பூ⁴வாங்கு³ஷ்ட²மாத்ரக꞉ ॥ 30 ॥

அபி⁴பத்யாஶு தத்³வக்த்ரம் நிர்க³தோ(அ)ஹம் தத꞉ க்ஷணாத் ।
அப்³ரவீத்ஸுரஸா தே³வீ ஸ்வேந ரூபேண மாம் புந꞉ ॥ 31 ॥

அர்த²ஸித்³த்⁴யை ஹரிஶ்ரேஷ்ட² க³ச்ச² ஸௌம்ய யதா²ஸுக²ம் ।
ஸமாநய ச வைதே³ஹீம் ராக⁴வேண மஹாத்மநா ॥ 32 ॥

ஸுகீ² ப⁴வ மஹாபா³ஹோ ப்ரீதாஸ்மி தவ வாநர ।
ததோ(அ)ஹம் ஸாது⁴ ஸாத்⁴வீதி ஸர்வபூ⁴தை꞉ ப்ரஶம்ஸித꞉ ॥ 33 ॥

ததோந்தரிக்ஷம் விபுலம் ப்லுதோ(அ)ஹம் க³ருடோ³ யதா² ।
சா²யா மே நிக்³ருஹீதா ச ந ச பஶ்யாமி கிஞ்சந ॥ 34 ॥

ஸோ(அ)ஹம் விக³தவேக³ஸ்து தி³ஶோ த³ஶ விளோகயந் ।
ந கிஞ்சித்தத்ர பஶ்யாமி யேந மே(அ)பஹ்ருதா க³தி꞉ ॥ 35 ॥

ததோ மே பு³த்³தி⁴ருத்பந்நா கிம் நாம க³க³நே மம ।
ஈத்³ருஶோ விக்⁴ந உத்பந்நோ ரூபம் யத்ர ந த்³ருஶ்யதே ॥ 36 ॥

அதோ⁴பா⁴கே³ந மே த்³ருஷ்டி꞉ ஶோசதா பாதிதா மயா ।
ததோ(அ)த்³ராக்ஷமஹம் பீ⁴மாம் ராக்ஷஸீம் ஸலிலேஶயாம் ॥ 37 ॥

ப்ரஹஸ்ய ச மஹாநாத³முக்தோ(அ)ஹம் பீ⁴மயா தயா ।
அவஸ்தி²தமஸம்ப்⁴ராந்தமித³ம் வாக்யமஶோப⁴நம் ॥ 38 ॥

க்வாஸி க³ந்தா மஹாகாய க்ஷுதி⁴தாயா மமேப்ஸித꞉ ।
ப⁴க்ஷ꞉ ப்ரீணய மே தே³ஹம் சிரமாஹாரவர்ஜிதம் ॥ 39 ॥

பா³ட⁴மித்யேவ தாம் வாணீம் ப்ரத்யக்³ருஹ்ணாமஹம் தத꞉ ।
ஆஸ்யப்ரமாணாத³தி⁴கம் தஸ்யா꞉ காயமபூரயம் ॥ 40 ॥

தஸ்யாஶ்சாஸ்யம் மஹத்³பீ⁴மம் வர்த⁴தே மம ப⁴க்ஷணே ।
ந ச மாம் ஸாது⁴ பு³பு³தே⁴ மம வா நிக்ருதம் க்ருதம் ॥ 41 ॥

ததோ(அ)ஹம் விபுலம் ரூபம் ஸங்க்ஷிப்ய நிமிஷாந்தராத் ।
தஸ்யா ஹ்ருத³யமாதா³ய ப்ரபதாமி நப⁴꞉ஸ்த²லம் ॥ 42 ॥

ஸா விஸ்ருஷ்டபு⁴ஜா பீ⁴மா பபாத லவணாம்ப⁴ஸி ।
மயா பர்வதஸங்காஶா நிக்ருத்தஹ்ருத³யா ஸதீ ॥ 43 ॥

ஶ்ருணோமி க²க³தாநாம் ச ஸித்³தா⁴நாம் சாரணை꞉ ஸஹ ।
ராக்ஷஸீ ஸிம்ஹிகா பீ⁴மா க்ஷிப்ரம் ஹநுமதா ஹதா ॥ 44 ॥

தாம் ஹத்வா புநரேவாஹம் க்ருத்யமாத்யயிகம் ஸ்மரந் ।
க³த்வா சாஹம் மஹாத்⁴வாநம் பஶ்யாமி நக³மண்டி³தம் ॥ 45 ॥

த³க்ஷிணம் தீரமுத³தே⁴ர்லங்கா யத்ர ச ஸா புரீ ।
அஸ்தம் தி³நகரே யாதே ரக்ஷஸாம் நிலயம் புரம் ॥ 46 ॥

ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஹமவிஜ்ஞாதோ ரக்ஷோபி⁴ர்பீ⁴மவிக்ரமை꞉ ।
தத்ர ப்ரவிஶதஶ்சாபி கல்பாந்தக⁴நஸந்நிபா⁴ ॥ 47 ॥

அட்டஹாஸம் விமுஞ்சந்தீ நாரீ காப்யுத்தி²தா புர꞉ ।
ஜிகா⁴ம்ஸந்தீம் ததஸ்தாம் து ஜ்வலத³க்³நிஶிரோருஹாம் ॥ 48 ॥

ஸவ்யமுஷ்டிப்ரஹாரேண பராஜித்ய ஸுபை⁴ரவாம் ।
ப்ரதோ³ஷகாலே ப்ரவிஶம் பீ⁴தயாஹம் தயோதி³த꞉ ॥ 49 ॥

அஹம் லங்காபுரீ வீர நிர்ஜிதா விக்ரமேண தே ।
யஸ்மாத்தஸ்மாத்³விஜேதாஸி ஸர்வரக்ஷாம்ஸ்யஶேஷத꞉ ॥ 50 ॥

தத்ராஹம் ஸர்வராத்ரம் து விசிந்வந் ஜநகாத்மஜாம் ।
ராவணாந்த꞉புரக³தோ ந சாபஶ்யம் ஸுமத்⁴யமாம் ॥ 51 ॥

தத꞉ ஸீதாமபஶ்யம்ஸ்து ராவணஸ்ய நிவேஶநே ।
ஶோகஸாக³ரமாஸாத்³ய ந பாரமுபலக்ஷயே ॥ 52 ॥

ஶோசதா ச மயா த்³ருஷ்டம் ப்ராகாரேண ஸமாவ்ருதம் ।
காஞ்சநேந விக்ருஷ்டேந க்³ருஹோபவநமுத்தமம் ॥ 53 ॥

ஸப்ராகாரமவப்லுத்ய பஶ்யாமி ப³ஹுபாத³பம் ।
அஶோகவநிகாமத்⁴யே ஶிம்ஶுபாபாத³போ மஹாந் ॥ 54 ॥

தமாருஹ்ய ச பஶ்யாமி காஞ்சநம் கத³ளீவநம் ।
அதூ³ரே ஶிம்ஶுபாவ்ருக்ஷாத்பஶ்யாமி வரவர்ணிநீம் ॥ 55 ॥

ஶ்யாமாம் கமலபத்ராக்ஷீமுபவாஸக்ருஶாநநாம் ।
ததே³கவாஸ꞉ஸம்வீதாம் ரஜோத்⁴வஸ்தஶிரோருஹாம் ॥ 56 ॥

ஶோகஸந்தாபதீ³நாங்கீ³ம் ஸீதாம் ப⁴ர்த்ருஹிதே ஸ்தி²தாம் ।
ராக்ஷஸீபி⁴ர்விரூபாபி⁴꞉ க்ரூராபி⁴ரபி⁴ஸம்வ்ருதாம் ॥ 57 ॥

மாம்ஸஶோணிதப⁴க்ஷாபி⁴ர்வ்யாக்⁴ரீபி⁴ர்ஹரிணீமிவ ।
ஸா மயா ராக்ஷஸீமத்⁴யே தர்ஜ்யமாநா முஹுர்மஹு꞉ ॥ 58 ॥

ஏகவேணீத⁴ரா தீ³நா ப⁴ர்த்ருசிந்தாபராயணா ।
பூ⁴மிஶய்யா விவர்ணாங்கீ³ பத்³மிநீவ ஹிமாக³மே ॥ 59 ॥

ராவணாத்³விநிவ்ருத்தார்தா² மர்தவ்யக்ருதநிஶ்சயா ।
கத²ம்சிந்ம்ருக³ஶாபா³க்ஷீ தூர்ணமாஸாதி³தா மயா ॥ 60 ॥

தாம் த்³ருஷ்ட்வா தாத்³ருஶீம் நாரீம் ராமபத்நீம் யஶஸ்விநீம் ।
தத்ரைவ ஶிம்ஶுபாவ்ருக்ஷே பஶ்யந்நஹமவஸ்தி²த꞉ ॥ 61 ॥

ததோ ஹலஹலாஶப்³த³ம் காஞ்சீநூபுரமிஶ்ரிதம் ।
ஶ்ருணோம்யதி⁴கக³ம்பீ⁴ரம் ராவணஸ்ய நிவேஶநே ॥ 62 ॥

ததோ(அ)ஹம் பரமோத்³விக்³ந꞉ ஸ்வம் ரூபம் ப்ரதிஸம்ஹரந் ।
அஹம் து ஶிம்ஶுபாவ்ருக்ஷே பக்ஷீவ க³ஹநே ஸ்தி²த꞉ ॥ 63 ॥

ததோ ராவணதா³ராஶ்ச ராவணஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
தம் தே³ஶம் ஸமநுப்ராப்தா யத்ர ஸீதாப⁴வத்ஸ்தி²தா ॥ 64 ॥

தத்³த்³ருஷ்ட்வாத² வராரோஹா ஸீதா ரக்ஷோமஹாப³லம் ।
ஸங்குச்யோரூ ஸ்தநௌ பீநௌ பா³ஹுப்⁴யாம் பரிரப்⁴ய ச ॥ 65 ॥

வித்ரஸ்தாம் பரமோத்³விக்³நாம் வீக்ஷமாணாம் ததஸ்தத꞉ ।
த்ராணம் கிஞ்சித³பஶ்யந்தீம் வேபமாநாம் தபஸ்விநீம் ॥ 66 ॥

தாமுவாச த³ஶக்³ரீவ꞉ ஸீதாம் பரமது³꞉கி²தாம் ।
அவாக்சி²ரா꞉ ப்ரபதிதோ ப³ஹுமந்யஸ்வ மாமிதி ॥ 67 ॥

யதி³ சேத்த்வம் து த³ர்பாந்மாம் நாபி⁴நந்த³ஸி க³ர்விதே ।
த்³வௌ மாஸாவந்தரம் ஸீதே பாஸ்யாமி ருதி⁴ரம் தவ ॥ 68 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா வசஸ்தஸ்ய ராவணஸ்ய து³ராத்மந꞉ ।
உவாச பரமக்ருத்³தா⁴ ஸீதா வசநமுத்தமம் ॥ 69 ॥

ராக்ஷஸாத⁴ம ராமஸ்ய பா⁴ர்யாமமிததேஜஸ꞉ ।
இக்ஷ்வாகுகுலநாத²ஸ்ய ஸ்நுஷாம் த³ஶரத²ஸ்ய ச ॥ 70 ॥

அவாச்யம் வத³தோ ஜிஹ்வா கத²ம் ந பதிதா தவ ।
கிஞ்சித்³வீர்யம் தவாநார்ய யோ மாம் ப⁴ர்துரஸந்நிதௌ⁴ ॥ 71 ॥

அபஹ்ருத்யாக³த꞉ பாப தேநாத்³ருஷ்டோ மஹாத்மநா ।
ந த்வம் ராமஸ்ய ஸத்³ருஶோ தா³ஸ்யே(அ)ப்யஸ்ய ந யுஜ்யஸே ॥ 72 ॥

யஜ்ஞீய꞉ ஸத்யவாதீ³ ச ரணஶ்லாகீ⁴ ச ராக⁴வ꞉ ।
ஜாநக்யா பருஷம் வாக்யமேவமுக்தோ த³ஶாநந꞉ ॥ 73 ॥

ஜஜ்வால ஸஹஸா கோபாச்சிதாஸ்த² இவ பாவக꞉ ।
விவர்த்ய நயநே க்ரூரே முஷ்டிமுத்³யம்ய த³க்ஷிணம் ॥ 74 ॥

மைதி²லீம் ஹந்துமாரப்³த⁴꞉ ஸ்த்ரீபி⁴ர்ஹாஹாக்ருதம் ததா³ ।
ஸ்த்ரீணாம் மத்⁴யாத்ஸமுத்பத்ய தஸ்ய பா⁴ர்யா து³ராத்மந꞉ ॥ 75 ॥

வரா மந்தோ³த³ரீநாம தயா ஸ ப்ரதிஷேதி⁴த꞉ ।
உக்தஶ்ச மது⁴ராம் வாணீம் தயா ஸ மத³நார்தி³த꞉ ॥ 76 ॥

ஸீதயா தவ கிம் கார்யம் மஹேந்த்³ரஸமவிக்ரம ।
[* மயா ஸஹ ரமஸ்வாத்³ய மத்³விஶிஷ்டா ந ஜாநகீ । *]
தே³வக³ந்த⁴ர்வகந்யாபி⁴ர்யக்ஷகந்யாபி⁴ரேவ ச ॥ 77 ॥

ஸார்த⁴ம் ப்ரபோ⁴ ரமஸ்வேஹ ஸீதயா கிம் கரிஷ்யஸி ।
ததஸ்தாபி⁴꞉ ஸமேதாபி⁴ர்நாரீபி⁴꞉ ஸ மஹாப³ல꞉ ॥ 78 ॥

ப்ரஸாத்³ய ஸஹஸா நீதோ ப⁴வநம் ஸ்வம் நிஶாசர꞉ ।
யாதே தஸ்மிந்த³ஶக்³ரீவே ராக்ஷஸ்யோ விக்ருதாநநா꞉ ॥ 79 ॥

ஸீதாம் நிர்ப⁴ர்த்ஸயாமாஸுர்வாக்யை꞉ க்ரூரை꞉ ஸுதா³ருணை꞉ ।
த்ருணவத்³பா⁴ஷிதம் தாஸாம் க³ணயாமாஸ ஜாநகீ ॥ 80 ॥

க³ர்ஜிதம் ச ததா³ தாஸாம் ஸீதாம் ப்ராப்ய நிரர்த²கம் ।
வ்ருதா²க³ர்ஜிதநிஶ்சேஷ்டா ராக்ஷஸ்ய꞉ பிஶிதாஶநா꞉ ॥ 81 ॥

ராவணாய ஶஶம்ஸுஸ்தா꞉ ஸீதாத்⁴யவஸிதம் மஹத் ।
ததஸ்தா꞉ ஸஹிதா꞉ ஸர்வா விஹதாஶா நிருத்³யமா꞉ ॥ 82 ॥

பரிக்ஷிப்ய ஸமந்தாத்தாம் நித்³ராவஶமுபாக³தா꞉ ।
தாஸு சைவ ப்ரஸுப்தாஸு ஸீதா ப⁴ர்த்ருஹிதே ரதா ॥ 83 ॥

விளப்ய கருணம் தீ³நா ப்ரஶுஶோச ஸுது³꞉கி²தா ।
தாஸாம் மத்⁴யாத்ஸமுத்தா²ய த்ரிஜடா வாக்யமப்³ரவீத் ॥ 84 ॥

ஆத்மாநம் கா²த³த க்ஷிப்ரம் ந ஸீதா விநஶிஷ்யதி ।
ஜநகஸ்யாத்மஜா ஸாத்⁴வீ ஸ்நுஷா த³ஶரத²ஸ்ய ச ॥ 85 ॥

ஸ்வப்நோ ஹ்யத்³ய மயா த்³ருஷ்டோ தா³ருணோ ரோமஹர்ஷண꞉ ।
ரக்ஷஸாம் ச விநாஶாய ப⁴ர்துரஸ்யா ஜயாய ச ॥ 86 ॥

அலமஸ்மாத்பரித்ராதும் ராக⁴வாத்³ராக்ஷஸீக³ணம் ।
அபி⁴யாசாம வைதே³ஹீமேதத்³தி⁴ மம ரோசதே ॥ 87 ॥

யஸ்யா ஹ்யேவம்வித⁴꞉ ஸ்வப்நோ து³꞉கி²தாயா꞉ ப்ரத்³ருஶ்யதே ।
ஸா து³꞉கை²ர்விவிதை⁴ர்முக்தா ஸுக²மாப்நோத்யநுத்தமம் ॥ 88 ॥

ப்ரணிபாதப்ரஸந்நா ஹி மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா ।
தத꞉ ஸா ஹ்ரீமதீ பா³லா ப⁴ர்துர்விஜயஹர்ஷிதா ॥ 89 ॥

அவோசத்³யதி³ தத்தத்²யம் ப⁴வேயம் ஶரணம் ஹி வ꞉ ।
தாம் சாஹம் தாத்³ருஶீம் த்³ருஷ்ட்வா ஸீதாயா தா³ருணாம் த³ஶாம் ॥ 90 ॥

சிந்தயாமாஸ விக்ராந்தோ ந ச மே நிர்வ்ருதம் மந꞉ ।
ஸம்பா⁴ஷணார்த²ம் ச மயா ஜாநக்யாஶ்சிந்திதோ விதி⁴꞉ ॥ 91 ॥

இக்ஷ்வாகூணாம் ஹி வம்ஶஸ்து ததோ மம புரஸ்க்ருத꞉ ।
ஶ்ருத்வா து க³தி³தாம் வாசம் ராஜர்ஷிக³ணபூஜிதாம் ॥ 92 ॥

ப்ரத்யபா⁴ஷத மாம் தே³வீ பா³ஷ்பை꞉ பிஹிதலோசநா ।
கஸ்த்வம் கேந கத²ம் சேஹ ப்ராப்தோ வாநரபுங்க³வ ॥ 93 ॥

கா ச ராமேண தே ப்ரீதிஸ்தந்மே ஶம்ஸிதுமர்ஹஸி ।
தஸ்யாஸ்தத்³வசநம் ஶ்ருத்வா ஹ்யஹமப்யப்³ரவம் வச꞉ ॥ 94 ॥

தே³வி ராமஸ்ய ப⁴ர்துஸ்தே ஸஹாயோ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
ஸுக்³ரீவோ நாம விக்ராந்தோ வாநரேந்த்³ரோ மஹாப³ல꞉ ॥ 95 ॥

தஸ்ய மாம் வித்³தி⁴ ப்⁴ருத்யம் த்வம் ஹநுமந்தமிஹாக³தம் ।
ப⁴ர்த்ராஹம் ப்ரேஷிதஸ்துப்⁴யம் ராமேணாக்லிஷ்டகர்மணா ॥ 96 ॥

இத³ம் ச புருஷவ்யாக்⁴ர꞉ ஶ்ரீமாந்தா³ஶரதி²꞉ ஸ்வயம் ।
அங்கு³ளீயமபி⁴ஜ்ஞாநமதா³த்துப்⁴யம் யஶஸ்விநி ॥ 97 ॥

ததி³ச்சா²மி த்வயாஜ்ஞப்தம் தே³வி கிம் கரவாண்யஹம் ।
ராமலக்ஷ்மணயோ꞉ பார்ஶ்வம் நயாமி த்வாம் கிமுத்தரம் ॥ 98 ॥

ஏதச்ச்²ருத்வா விதி³த்வா ச ஸீதா ஜநகநந்தி³நீ ।
ஆஹ ராவணமுத்ஸாத்³ய ராக⁴வோ மாம் நயத்விதி ॥ 99 ॥

ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வீமஹமார்யாமநிந்தி³தாம் ।
ராக⁴வஸ்ய மநோஹ்லாத³மபி⁴ஜ்ஞாநமயாசிஷம் ॥ 100 ॥

அத² மாமப்³ரவீத்ஸீதா க்³ருஹ்யதாமயமுத்தம꞉ ।
மணிர்யேந மஹாபா³ஹூ ராமஸ்த்வாம் ப³ஹு மந்யதே ॥ 101 ॥

இத்யுக்த்வா து வராரோஹா மணிப்ரவரமத்³பு⁴தம் ।
ப்ராயச்ச²த்பரமோத்³விக்³நா வாசா மாம் ஸந்தி³தே³ஶ ஹ ॥ 102 ॥

ததஸ்தஸ்யை ப்ரணம்யாஹம் ராஜபுத்ர்யை ஸமாஹித꞉ ।
ப்ரத³க்ஷிணம் பரிக்ராமமிஹாப்⁴யுத்³க³தமாநஸ꞉ ॥ 103 ॥

உக்தோ(அ)ஹம் புநரேவேத³ம் நிஶ்சித்ய மநஸா தயா । [உத்தரம்]
ஹநுமந்மம வ்ருத்தாந்தம் வக்துமர்ஹஸி ராக⁴வே ॥ 104 ॥

யதா² ஶ்ருத்வைவ நசிராத்தாவுபௌ⁴ ராமலக்ஷ்மணௌ ।
ஸுக்³ரீவஸஹிதௌ வீராவுபேயாதாம் ததா² குரு ॥ 105 ॥

யத்³யந்யதா² ப⁴வேதே³தத்³த்³வௌ மாஸௌ ஜீவிதம் மம ।
ந மாம் த்³ரக்ஷ்யதி காகுத்ஸ்தோ² ம்ரியே ஸாஹமநாத²வத் ॥ 106 ॥

தச்ச்²ருத்வா கருணம் வாக்யம் க்ரோதோ⁴ மாமப்⁴யவர்தத ।
உத்தரம் ச மயா த்³ருஷ்டம் கார்யஶேஷமநந்தரம் ॥ 107 ॥

ததோ(அ)வர்த⁴த மே காயஸ்ததா³ பர்வதஸந்நிப⁴꞉ ।
யுத்³த⁴காங்க்ஷீ வநம் தச்ச விநாஶயிதுமாரபே⁴ ॥ 108 ॥

தத்³ப⁴க்³நம் வநஷண்ட³ம் து ப்⁴ராந்தத்ரஸ்தம்ருக³த்³விஜம் ।
ப்ரதிபு³த்³தா⁴ நிரீக்ஷந்தே ராக்ஷஸ்யோ விக்ருதாநநா꞉ ॥ 109 ॥

மாம் ச த்³ருஷ்ட்வா வநே தஸ்மிந்ஸமாக³ம்ய ததஸ்தத꞉ ।
தா꞉ ஸமப்⁴யாக³தா꞉ க்ஷிப்ரம் ராவணாயாசசக்ஷிரே ॥ 110 ॥

ராஜந்வநமித³ம் து³ர்க³ம் தவ ப⁴க்³நம் து³ராத்மநா ।
வாநரேண ஹ்யவிஜ்ஞாய தவ வீர்யம் மஹாப³ல ॥ 111 ॥

து³ர்பு³த்³தே⁴ஸ்தஸ்ய ராஜேந்த்³ர தவ விப்ரியகாரிண꞉ ।
வத⁴மாஜ்ஞாபய க்ஷிப்ரம் யதா²ஸௌ விளயம் வ்ரஜேத் ॥ 112 ॥

தச்ச்²ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரேண விஸ்ருஷ்டா ப்⁴ருஶது³ர்ஜயா꞉ ।
ராக்ஷஸா꞉ கிங்கரா நாம ராவணஸ்ய மநோ(அ)நுகா³꞉ ॥ 113 ॥

தேஷாமஶீதிஸாஹஸ்ரம் ஶூலமுத்³க³ரபாணிநாம் ।
மயா தஸ்மிந்வநோத்³தே³ஶே பரிகே⁴ண நிஷூதி³தம் ॥ 114 ॥

தேஷாம் து ஹதஶேஷா யே தே க³த்வா லகு⁴விக்ரமா꞉ ।
நிஹதம் ச மஹத்ஸைந்யம் ராவணாயாசசக்ஷிரே ॥ 115 ॥

ததோ மே பு³த்³தி⁴ருத்பந்நா சைத்யப்ராஸாத³மாக்ரமம் ।
தத்ரஸ்தா²ந்ராக்ஷஸாந்ஹத்வா ஶதம் ஸ்தம்பே⁴ந வை புந꞉ ॥ 116 ॥

லலாமபூ⁴தோ லங்காயா꞉ ஸ ச வித்⁴வம்ஸிதோ மயா ।
தத꞉ ப்ரஹஸ்தஸ்ய ஸுதம் ஜம்பு³மாலிநமாதி³ஶத் ॥ 117 ॥

ராக்ஷஸைர்ப³ஹுபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் கோ⁴ரரூபைர்ப⁴யாநகை꞉ ।
தமஹம் ப³லஸம்பந்நம் ராக்ஷஸம் ரணகோவித³ம் ॥ 118 ॥

பரிகே⁴ணாதிகோ⁴ரேண ஸூத³யாமி ஸஹாநுக³ம் ।
தச்ச்²ருத்வா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்து மந்த்ரிபுத்ராந்மஹாப³லாந் ॥ 119 ॥

பதா³திப³லஸம்பந்நாந்ப்ரேஷயாமாஸ ராவண꞉ ।
பரிகே⁴ணைவ தாந்ஸர்வாந்நயாமி யமஸாத³நம் ॥ 120 ॥

மந்த்ரிபுத்ராந்ஹதாந் ஶ்ருத்வா ஸமரே லகு⁴விக்ரமாந் ।
பஞ்ச ஸேநாக்³ரகா³ந் ஶூராந்ப்ரேஷயாமாஸ ராவண꞉ ॥ 121 ॥

தாநஹம் ஸஹஸைந்யாந்வை ஸர்வாநேவாப்⁴யஸூத³யம் ।
தத꞉ புநர்த³ஶக்³ரீவ꞉ புத்ரமக்ஷம் மஹாப³லம் ॥ 122 ॥

ப³ஹுபீ⁴ ராக்ஷஸை꞉ ஸார்த⁴ம் ப்ரேஷயாமாஸ ராவண꞉ ।
தம் து மந்தோ³த³ரீபுத்ரம் குமாரம் ரணபண்டி³தம் ॥ 123 ॥

ஸஹஸா க²ம் ஸமுத்க்ராந்தம் பாத³யோஶ்ச க்³ருஹீதவாந் ।
சர்மாஸிநம் ஶதகு³ணம் ப்⁴ராமயித்வா வ்யபேஷயம் ॥ 124 ॥

தமக்ஷமாக³தம் ப⁴க்³நம் நிஶம்ய ஸ த³ஶாநந꞉ ।
தத இந்த்³ரஜிதம் நாம த்³விதீயம் ராவண꞉ ஸுதம் ॥ 125 ॥

வ்யாதி³தே³ஶ ஸுஸங்க்ருத்³தோ⁴ ப³லிநம் யுத்³த⁴து³ர்மத³ம் ।
தச்சாப்யஹம் ப³லம் ஸர்வம் தம் ச ராக்ஷஸபுங்க³வம் ॥ 126 ॥

நஷ்டௌஜஸம் ரணே க்ருத்வா பரம் ஹர்ஷமுபாக³மம் ।
மஹதா ஹி மஹாபா³ஹு꞉ ப்ரத்யயேந மஹாப³ல꞉ ॥ 127 ॥

ப்ரேஷிதோ ராவணேநைவ ஸஹ வீரைர்மதோ³த்கடை꞉ ।
ஸோ(அ)விஷஹ்யம் ஹி மாம் பு³த்³த்⁴வா ஸ்வஸைந்யம் சாவமர்தி³தம் ॥ 128 ॥ [ஸ்வப³லம்]

ப்³ராஹ்மேணாஸ்த்ரேண ஸ து மாம் ப்ராப³த்⁴நாச்சாதிவேகி³த꞉ ।
ரஜ்ஜுபி⁴ஶ்சாபி⁴ப³த்⁴நந்தி ததோ மாம் தத்ர ராக்ஷஸா꞉ ॥ 129 ॥

ராவணஸ்ய ஸமீபம் ச க்³ருஹீத்வா மாமுபாநயந் ।
த்³ருஷ்ட்வா ஸம்பா⁴ஷிதஶ்சாஹம் ராவணேந து³ராத்மநா ॥ 130 ॥

ப்ருஷ்டஶ்ச லங்காக³மநம் ராக்ஷஸாநாம் ச தம் வத⁴ம் ।
தத்ஸர்வம் ச மயா தத்ர ஸீதார்த²மிதி ஜல்பிதம் ॥ 131 ॥

அஸ்யாஹம் த³ர்ஶநாகாங்க்ஷீ ப்ராப்தஸ்த்வத்³ப⁴வநம் விபோ⁴ ।
மாருதஸ்யௌரஸ꞉ புத்ரோ வாநரோ ஹநுமாநஹம் ॥ 132 ॥

ராமதூ³தம் ச மாம் வித்³தி⁴ ஸுக்³ரீவஸசிவம் கபிம் ।
ஸோ(அ)ஹம் தூ³த்யேந ராமஸ்ய த்வத்ஸகாஶமிஹாக³த꞉ ॥ 133 ॥

ஸுக்³ரீவஶ்ச மஹாதேஜா꞉ ஸ த்வாம் குஶலமப்³ரவீத் ।
த⁴ர்மார்த²காமஸஹிதம் ஹிதம் பத்²யமுவாச ச ॥ 134 ॥

வஸதோ ருஶ்யமூகே மே பர்வதே விபுலத்³ருமே ।
ராக⁴வோ ரணவிக்ராந்தோ மித்ரத்வம் ஸமுபாக³த꞉ ॥ 135 ॥

தேந மே கதி²தம் ராஜ்ஞா பா⁴ர்யா மே ரக்ஷஸா ஹ்ருதா ।
தத்ர ஸாஹாய்யமஸ்மாகம் கார்யம் ஸர்வாத்மநா த்வயா ॥ 136 ॥

மயா ச கதி²தம் தஸ்மை வாலிநஶ்ச வத⁴ம் ப்ரதி ।
தத்ர ஸாஹாய்யஹேதோர்மே ஸமயம் கர்துமர்ஹஸி ॥ 137 ॥

வாலிநா ஹ்ருதராஜ்யேந ஸுக்³ரீவேண ஸஹ ப்ரபு⁴꞉ ।
சக்ரே(அ)க்³நிஸாக்ஷிகம் ஸக்²யம் ராக⁴வ꞉ ஸஹலக்ஷ்மண꞉ ॥ 138 ॥

தேந வாலிநமுத்பாட்ய ஶரேணைகேந ஸம்யுகே³ ।
வாநராணாம் மஹாராஜ꞉ க்ருத꞉ ஸ ப்லவதாம் ப்ரபு⁴꞉ ॥ 139 ॥

தஸ்ய ஸாஹாய்யமஸ்மாபி⁴꞉ கார்யம் ஸர்வாத்மநா த்விஹ ।
தேந ப்ரஸ்தா²பிதஸ்துப்⁴யம் ஸமீபமிஹ த⁴ர்மத꞉ ॥ 140 ॥

க்ஷிப்ரமாநீயதாம் ஸீதா தீ³யதாம் ராக⁴வாய ச ।
யாவந்ந ஹரயோ வீரா வித⁴மந்தி ப³லம் தவ ॥ 141 ॥

வாநராணாம் ப்ரபா⁴வோ ஹி ந கேந விதி³த꞉ புரா ।
தே³வதாநாம் ஸகாஶம் ச யே க³ச்ச²ந்தி நிமந்த்ரிதா꞉ ॥ 142 ॥

இதி வாநரராஜஸ்த்வாமாஹேத்யபி⁴ஹிதோ மயா ।
மாமைக்ஷத தத꞉ க்ருத்³த⁴ஶ்சக்ஷுஷா ப்ரத³ஹந்நிவ ॥ 143 ॥

தேந வத்⁴யோ(அ)ஹமாஜ்ஞப்தோ ரக்ஷஸா ரௌத்³ரகர்மணா ।
மத்ர்பபா⁴வமவிஜ்ஞாய ராவணேந து³ராத்மநா ॥ 144 ॥

ததோ விபீ⁴ஷணோ நாம தஸ்ய ப்⁴ராதா மஹாமதி꞉ ।
தேந ராக்ஷஸராஜோ(அ)ஸௌ யாசிதோ மம காரணாத் ॥ 145 ॥

நைவம் ராக்ஷஸஶார்தூ³ள த்யஜ்யதாமேஷ நிஶ்சய꞉ ।
ராஜஶாஸ்த்ரவ்யபேதோ ஹி மார்க³꞉ ஸம்ஸேவ்யதே த்வயா ॥ 146 ॥

தூ³தவத்⁴யா ந த்³ருஷ்டா ஹி ராஜஶாஸ்த்ரேஷு ராக்ஷஸ ।
தூ³தேந வேதி³தவ்யம் ச யதா²ர்த²ம் ஹிதவாதி³நா ॥ 147 ॥

ஸுமஹத்யபராதே⁴(அ)பி தூ³தஸ்யாதுலவிக்ரம ।
விரூபகரணம் த்³ருஷ்டம் ந வதோ⁴(அ)ஸ்தீஹ ஶாஸ்த்ரத꞉ ॥ 148 ॥

விபீ⁴ஷணேநைவமுக்தோ ராவண꞉ ஸந்தி³தே³ஶ தாந் ।
ராக்ஷஸாநேததே³வாஸ்ய லாங்கூ³ளம் த³ஹ்யதாமிதி ॥ 149 ॥

ததஸ்தஸ்ய வச꞉ ஶ்ருத்வா மம புச்ச²ம் ஸமந்தத꞉ ।
வேஷ்டிதம் ஶணவல்கைஶ்ச ஜீர்ணை꞉ கார்பாஸஜை꞉ படை꞉ ॥ 150 ॥

ராக்ஷஸா꞉ ஸித்³த⁴ஸந்நாஹாஸ்ததஸ்தே சண்ட³விக்ரமா꞉ ।
ததா³த³ஹ்யந்த மே புச்ச²ம் நிக்⁴நந்த꞉ காஷ்ட²முஷ்டிபி⁴꞉ ॥ 151 ॥

ப³த்³த⁴ஸ்ய ப³ஹுபி⁴꞉ பாஶைர்யந்த்ரிதஸ்ய ச ராக்ஷஸை꞉ ।
ததஸ்தே ராக்ஷஸா꞉ ஶூரா ப³த்³த⁴ம் மாமக்³நிஸம்வ்ருதம் ॥ 152 ॥

அகோ⁴ஷயந்ராஜமார்கே³ நக³ரத்³வாரமாக³தா꞉ ।
ததோ(அ)ஹம் ஸுமஹத்³ரூபம் ஸங்க்ஷிப்ய புநராத்மந꞉ ॥ 153 ॥

விமோசயித்வா தம் ப³ந்த⁴ம் ப்ரக்ருதிஸ்த²꞉ ஸ்தி²த꞉ புந꞉ ।
ஆயஸம் பரிக⁴ம் க்³ருஹ்ய தாநி ரக்ஷாம்ஸ்யஸூத³யம் ॥ 154 ॥

ததஸ்தந்நக³ரத்³வாரம் வேகே³நாப்லுதவாநஹம் ।
புச்சே²ந ச ப்ரதீ³ப்தேந தாம் புரீம் ஸாட்டகோ³புராம் ॥ 155 ॥

த³ஹாம்யஹமஸம்ப்⁴ராந்தோ யுகா³ந்தாக்³நிரிவ ப்ரஜா꞉ ।
ததோ மே ஹ்யப⁴வந்த்ராஸோ லங்காம் த³க்³தா⁴ம் ஸமீக்ஷ்ய து ॥ 156 ॥

விநஷ்டா ஜாநகீ வ்யக்தம் ந ஹ்யத³க்³த⁴꞉ ப்ரத்³ருஶ்யதே ।
லங்காயாம் கஶ்சிது³த்³தே³ஶ꞉ ஸர்வா ப⁴ஸ்மீக்ருதா புரீ ॥ 157 ॥

த³ஹதா ச மயா லங்காம் த³க்³தா⁴ ஸீதா ந ஸம்ஶய꞉ ।
ராமஸ்ய ஹி மஹத்கார்யம் மயேத³ம் விததீ²க்ருதம் ॥ 158 ॥

இதி ஶோகஸமாவிஷ்டஶ்சிந்தாமஹமுபாக³த꞉ ।
அதா²ஹம் வாசமஶ்ரௌஷம் சாரணாநாம் ஶுபா⁴க்ஷராம் ॥ 159 ॥

ஜாநகீ ந ச த³க்³தே⁴தி விஸ்மயோத³ந்தபா⁴ஷிணாம் ।
ததோ மே பு³த்³தி⁴ருத்பந்நா ஶ்ருத்வா தாமத்³பு⁴தாம் கி³ரம் ॥ 160 ॥

அத³க்³தா⁴ ஜாநகீத்யேவ நிமித்தைஶ்சோபலக்ஷிதா ।
தீ³ப்யமாநே து லாங்கூ³ளே ந மாம் த³ஹதி பாவக꞉ ॥ 161 ॥

ஹ்ருத³யம் ச ப்ரஹ்ருஷ்டம் மே வாதா꞉ ஸுரபி⁴க³ந்தி⁴ந꞉ ।
தைர்நிமித்தைஶ்ச த்³ருஷ்டார்தை²꞉ காரணைஶ்ச மஹாகு³ணை꞉ ॥ 162 ॥

ருஷிவாக்யைஶ்ச ஸித்³தா⁴ர்தை²ரப⁴வம் ஹ்ருஷ்டமாநஸ꞉ ।
புநர்த்³ருஷ்ட்வா ச வைதே³ஹீம் விஸ்ருஷ்டஶ்ச தயா புந꞉ ॥ 163 ॥

தத꞉ பர்வதமாஸாத்³ய தத்ராரிஷ்டமஹம் புந꞉ ।
ப்ரதிப்லவநமாரேபே⁴ யுஷ்மத்³த³ர்ஶநகாங்க்ஷயா ॥ 164 ॥

தத꞉ பவநசந்த்³ரார்கஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வஸேவிதம் ।
பந்தா²நமஹமாக்ரம்ய ப⁴வதோ த்³ருஷ்டவாநிஹ ॥ 165 ॥

ராக⁴வஸ்ய ப்ரபா⁴வேந ப⁴வதாம் சைவ தேஜஸா ।
ஸுக்³ரீவஸ்ய ச கார்யார்த²ம் மயா ஸர்வமநுஷ்டி²தம் ॥ 166 ॥

ஏதத்ஸர்வம் மயா தத்ர யதா²வது³பபாதி³தம் ।
அத்ர யந்ந க்ருதம் ஶேஷம் தத்ஸர்வம் க்ரியதாமிதி ॥ 167 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 58 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஏகோனஷஷ்டிதம꞉ ஸர்க³꞉ (59)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed