Sundarakanda Sarga (Chapter) 57 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (57)


॥ ஹநூமத்ப்ரத்யாக³மநம் ॥

[* ஆப்லுத்ய ச மஹாவேக³꞉ பக்ஷவாநிவ பர்வத꞉ । *]
ஸசந்த்³ரகுமுத³ம் ரம்யம் ஸார்ககாரண்ட³வம் ஶுப⁴ம் ।
திஷ்யஶ்ரவணகாத³ம்ப³மப்⁴ரஶைவாலஶாத்³வலம் ॥ 1 ॥

புநர்வஸுமஹாமீநம் லோஹிதாங்க³மஹாக்³ரஹம் ।
ஐராவதமஹாத்³வீபம் ஸ்வாதீஹம்ஸவிளோலிதம் ॥ 2 ॥

வாதஸங்கா⁴தஜாதோர்மி சந்த்³ராம்ஶுஶிஶிராம்பு³மத் ।
பு⁴ஜங்க³யக்ஷக³ந்த⁴ர்வப்ரபு³த்³த⁴கமலோத்பலம் ॥ 3 ॥

ஹநுமாந்மாருதக³திர்மஹாநௌரிவ ஸாக³ரம் ।
அபாரமபரிஶ்ராந்த꞉ புப்லுவே க³க³நார்ணவம் ॥ 4 ॥

க்³ரஸமாந இவாகாஶம் தாராதி⁴பமிவோல்லிக²ந் ।
ஹரந்நிவ ஸநக்ஷத்ரம் க³க³நம் ஸார்கமண்ட³லம் ॥ 5 ॥

மாருதஸ்யாத்மஜ꞉ ஶ்ரீமாந்கபிர்வ்யோமசரோ மஹாந் ।
ஹநுமாந்மேக⁴ஜாலாநி விகர்ஷந்நிவ க³ச்ச²தி ॥ 6 ॥

பாண்ட³ராருணவர்ணாநி நீலமாஞ்ஜிஷ்ட²காநி ச ।
ஹரிதாருணவர்ணாநி மஹாப்⁴ராணி சகாஶிரே ॥ 7 ॥

ப்ரவிஶந்நப்⁴ரஜாலாநி நிஷ்க்ராமம்ஶ்ச புந꞉ புந꞉ ।
ப்ரச்ச²ந்நஶ்ச ப்ரகாஶஶ்ச சந்த்³ரமா இவ லக்ஷ்யதே ॥ 8 ॥

விவிதா⁴ப்⁴ரக⁴நாபந்நகோ³சரோ த⁴வளாம்ப³ர꞉ ।
த்³ருஶ்யாத்³ருஶ்யதநுர்வீரஸ்ததா³ சந்த்³ராயதேம்ப³ரே ॥ 9 ॥

தார்க்ஷ்யாயமாணோ க³க³நே ப³பா⁴ஸே வாயுநந்த³ந꞉ ।
தா³ரயந்மேக⁴ப்³ருந்தா³நி நிஷ்பதம்ஶ்ச புந꞉ புந꞉ ॥ 10 ॥

நத³ந்நாதே³ந மஹதா மேக⁴ஸ்வநமஹாஸ்வந꞉ ।
ப்ரவராந்ராக்ஷஸாந்ஹத்வா நாம விஶ்ராவ்ய சாத்மந꞉ ॥ 11 ॥

ஆகுலாம் நக³ரீம் க்ருத்வா வ்யத²யித்வா ச ராவணம் ।
அர்த³யித்வா ப³லம் கோ⁴ரம் வைதே³ஹீமபி⁴வாத்³ய ச ॥ 12 ॥

ஆஜகா³ம மஹாதேஜா꞉ புநர்மத்⁴யேந ஸாக³ரம் ।
பர்வதேந்த்³ரம் ஸுநாப⁴ம் ச ஸமுபஸ்ப்ருஶ்ய வீர்யவாந் ॥ 13 ॥

ஜ்யாமுக்த இவ நாராசோ மஹாவேகோ³(அ)ப்⁴யுபாக³த꞉ ।
ஸ கிஞ்சித³நுஸம்ப்ராப்த꞉ ஸமாலோக்ய மஹாகி³ரிம் ॥ 14 ॥

மஹேந்த்³ரம் மேக⁴ஸங்காஶம் நநாத³ ஹரிபுங்க³வ꞉ ।
ஸ பூரயாமாஸ கபிர்தி³ஶோ த³ஶ ஸமந்தத꞉ ॥ 15 ॥

நத³ந்நாதே³ந மஹதா மேக⁴ஸ்வநமஹாஸ்வந꞉ ।
ஸ தம் தே³ஶமநுப்ராப்த꞉ ஸுஹ்ருத்³த³ர்ஶநலாலஸ꞉ ॥ 16 ॥

நநாத³ ஹரிஶார்தூ³ளோ லாங்கூ³ளம் சாப்யகம்பயத் ।
தஸ்ய நாநத்³யமாநஸ்ய ஸுபர்ணசரிதே பதி² ॥ 17 ॥

ப²லதீவாஸ்ய கோ⁴ஷேண க³க³நம் ஸார்கமண்ட³லம் ।
யே து தத்ரோத்தரே தீரே ஸமுத்³ரஸ்ய மஹாப³லா꞉ ॥ 18 ॥

பூர்வம் ஸம்விஷ்டி²தா꞉ ஶூரா வாயுபுத்ரதி³த்³ருக்ஷவ꞉ ।
மஹதோ வாயுநுந்நஸ்ய தோயத³ஸ்யேவ க³ர்ஜிதம் ॥ 19 ॥

ஶுஶ்ருவுஸ்தே ததா³ கோ⁴ஷமூருவேக³ம் ஹநூமத꞉ ।
தே தீ³நவத³நா꞉ ஸர்வே ஶுஶ்ருவு꞉ காநநௌகஸ꞉ ॥ 20 ॥

வாநரேந்த்³ரஸ்ய நிர்கோ⁴ஷம் பர்ஜந்யநிநதோ³பமம் ।
நிஶம்ய நத³தோ நாத³ம் வாநராஸ்தே ஸமந்தத꞉ ॥ 21 ॥

ப³பூ⁴வுருத்ஸுகா꞉ ஸர்வே ஸுஹ்ருத்³த³ர்ஶநகாங்க்ஷிண꞉ ।
ஜாம்ப³வாம்ஸ்து ஹரிஶ்ரேஷ்ட²꞉ ப்ரீதிஸம்ஹ்ருஷ்டமாநஸ꞉ ॥ 22 ॥

உபாமந்த்ர்ய ஹரீந்ஸர்வாநித³ம் வசநமப்³ரவீத் ।
ஸர்வதா² க்ருதகார்யோ(அ)ஸௌ ஹநூமாந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 23 ॥

ந ஹ்யஸ்யாக்ருதகார்யஸ்ய நாத³ ஏவம் விதோ⁴ ப⁴வேத் ।
தஸ்ய பா³ஹூருவேக³ம் ச நிநாத³ம் ச மஹாத்மந꞉ ॥ 24 ॥

நிஶம்ய ஹரயோ ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸமுத்பேதுஸ்ததஸ்தத꞉ ।
தே நகா³க்³ராந்நகா³க்³ராணி ஶிக²ராச்சி²க²ராணி ச ॥ 25 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ ஸமபத்³யந்த ஹநூமந்தம் தி³த்³ருக்ஷவ꞉ ।
தே ப்ரீதா꞉ பாத³பாக்³ரேஷு க்³ருஹ்ய ஶாகா²꞉ ஸுபுஷ்பிதா꞉ ॥ 26 ॥ [ஸுவிஷ்டி²தா꞉]

வாஸாம்ஸீவ ப்ரஶாகா²ஶ்ச ஸமாவித்⁴யந்த வாநரா꞉ ।
கி³ரிக³ஹ்வரஸம்லீநோ யதா² க³ர்ஜதி மாருத꞉ ॥ 27 ॥

ஏவம் ஜக³ர்ஜ ப³லவாந்ஹநூமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
தமப்⁴ரக⁴நஸங்காஶமாபதந்தம் மஹாகபிம் ॥ 28 ॥

த்³ருஷ்ட்வா தே வாநரா꞉ ஸர்வே தஸ்து²꞉ ப்ராஞ்ஜலயஸ்ததா³ ।
ததஸ்து வேக³வாம்ஸ்தஸ்ய கி³ரேர்கி³ரிநிப⁴꞉ கபி꞉ ॥ 29 ॥

நிபபாத மஹேந்த்³ரஸ்ய ஶிக²ரே பாத³பாகுலே ।
ஹர்ஷேணாபூர்யமாணோ(அ)ஸௌ ரம்யே பர்வதநிர்ஜ²ரே ॥ 30 ॥

சி²ந்நபக்ஷ இவாகாஶாத்பபாத த⁴ரணீத⁴ர꞉ ।
ததஸ்தே ப்ரீதமநஸ꞉ ஸர்வே வாநரபுங்க³வா꞉ ॥ 31 ॥

ஹநுமந்தம் மஹாத்மாநம் பரிவார்யோபதஸ்தி²ரே ।
பரிவார்ய ச தே ஸர்வே பராம் ப்ரீதிமுபாக³தா꞉ ॥ 32 ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டவத³நா꞉ ஸர்வே தமரோக³முபாக³தம் ।
உபாயநாநி சாதா³ய மூலாநி ச ப²லாநி ச ॥ 33 ॥

ப்ரத்யர்சயந்ஹரிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஹரயோ மாருதாத்மஜம் ।
ஹநூமாம்ஸ்து கு³ரூந்வ்ருத்³தா⁴ந் ஜாம்ப³வத்ப்ரமுகா²ம்ஸ்ததா³ ॥ 34 ॥

குமாரமங்க³த³ம் சைவ ஸோ(அ)வந்த³த மஹாகபி꞉ ।
ஸ தாப்⁴யாம் பூஜித꞉ பூஜ்ய꞉ கபிபி⁴ஶ்ச ப்ரஸாதி³த꞉ ॥ 35 ॥

த்³ருஷ்டா ஸீதேதி விக்ராந்த꞉ ஸங்க்ஷேபேண ந்யவேத³யத் ।
நிஷஸாத³ ச ஹஸ்தேந க்³ருஹீத்வா வாலிந꞉ ஸுதம் ॥ 36 ॥

ரமணீயே வநோத்³தே³ஶே மஹேந்த்³ரஸ்ய கி³ரேஸ்ததா³ ।
ஹநுமாநப்³ரவீத்³த்³ருஷ்டஸ்ததா³ தாந்வாநரர்ஷபா⁴ந் ॥ 37 ॥

அஶோகவநிகாஸம்ஸ்தா² த்³ருஷ்டா ஸா ஜநகாத்மஜா ।
ரக்ஷ்யமாணா ஸுகோ⁴ராபீ⁴ ராக்ஷஸீபி⁴ரநிந்தி³தா ॥ 38 ॥

ஏகவேணீத⁴ரா தீ³நா ராமத³ர்ஶநலாலஸா । [பா³லா]
உபவாஸபரிஶ்ராந்தா ஜடிலா மலிநா க்ருஶா ॥ 39 ॥

ததோ த்³ருஷ்டேதி வசநம் மஹார்த²மம்ருதோபமம் ।
நிஶம்ய மாருதே꞉ ஸர்வே முதி³தா வாநரா ப⁴வந் ॥ 40 ॥

க்ஷ்வேலந்த்யந்யே நத³ந்த்யந்யே க³ர்ஜந்த்யந்யே மஹாப³லா꞉ ।
சக்ரு꞉ கிலிகிலாமந்யே ப்ரதிக³ர்ஜந்தி சாபரே ॥ 41 ॥

கேசிது³ச்ச்²ரிதலாங்கூ³ளா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டா꞉ கபிகுஞ்ஜரா꞉ ।
அஞ்சிதாயததீ³ர்கா⁴ணி லாங்கூ³ளாநி ப்ரவிவ்யது⁴꞉ ॥ 42 ॥

அபரே ச ஹநூமந்தம் வாநரா வாரணோபமம் ।
ஆப்லுத்ய கி³ரிஶ்ருங்கே³ப்⁴ய꞉ ஸம்ஸ்ப்ருஶந்தி ஸ்ம ஹர்ஷிதா꞉ ॥ 43 ॥

உக்தவாக்யம் ஹநூமந்தமங்க³த³ஸ்தமதா²ப்³ரவீத் ।
ஸர்வேஷாம் ஹரிவீராணாம் மத்⁴யே வசநமுத்தமம் ॥ 44 ॥

ஸத்த்வே வீர்யே ந தே கஶ்சித்ஸமோ வாநர வித்³யதே ।
யத³வப்லுத்ய விஸ்தீர்ணம் ஸாக³ரம் புநராக³த꞉ ॥ 45 ॥

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
ஜீவிதஸ்ய ப்ரதா³தா நஸ்த்வமேகோ வாநரோத்தம ।
த்வத்ப்ரஸாதா³த்ஸமேஷ்யாம꞉ ஸித்³தா⁴ர்தா² ராக⁴வேண ஹ ॥
*]

அஹோ ஸ்வாமிநி தே ப⁴க்திரஹோ வீர்யமஹோ த்⁴ருதி꞉ ।
தி³ஷ்ட்யா த்³ருஷ்டா த்வயா தே³வீ ராமபத்நீ யஶஸ்விநீ ॥ 46 ॥

தி³ஷ்ட்யா த்யக்ஷ்யதி காகுத்ஸ்த²꞉ ஶோகம் ஸீதாவியோக³ஜம் ।
ததோங்க³த³ம் ஹநூமந்தம் ஜாம்ப³வந்தம் ச வாநரா꞉ ॥ 47 ॥

பரிவார்ய ப்ரமுதி³தா பே⁴ஜிரே விபுலா꞉ ஶிலா꞉ ।
ஶ்ரோதுகாமா꞉ ஸமுத்³ரஸ்ய லங்க⁴நம் வாநரோத்தமா꞉ ॥ 48 ॥

த³ர்ஶநம் சாபி லங்காயா꞉ ஸீதாயா ராவணஸ்ய ச ।
தஸ்து²꞉ ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே ஹநுமத்³வத³நோந்முகா²꞉ ॥ 49 ॥

தஸ்தௌ² தத்ராங்க³த³꞉ ஶ்ரீமாந்வாநரைர்ப³ஹுபி⁴ர்வ்ருத꞉ ।
உபாஸ்யமாநோ விபு³தை⁴ர்தி³வி தே³வபதிர்யதா² ॥ 50 ॥

ஹநூமதா கீர்திமதா யஶஸ்விநா
ததா²ங்க³தே³நாங்க³த³ப³த்³த⁴பா³ஹுநா ।
முதா³ ததா³த்⁴யாஸிதமுந்நதம் மஹ-
-ந்மஹீத⁴ராக்³ரம் ஜ்வலிதம் ஶ்ரியா(அ)ப⁴வத் ॥ 51 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ஸப்தபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 57 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ அஷ்டபஞ்சாஶ꞉ ஸர்க³꞉ (58) >>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: :"శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed