Sundarakanda Sarga (Chapter) 42 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³விசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (42)


॥ கிங்கரநிஷூத³நம் ॥

தத꞉ பக்ஷிநிநாதே³ந வ்ருக்ஷப⁴ங்க³ஸ்வநேந ச ।
ப³பூ⁴வுஸ்த்ராஸஸம்ப்⁴ராந்தா꞉ ஸர்வே லங்காநிவாஸிந꞉ ॥ 1 ॥

வித்³ருதாஶ்ச ப⁴யத்ரஸ்தா விநேது³ர்ம்ருக³பக்ஷிண꞉ ।
ரக்ஷஸாம் ச நிமித்தாநி க்ரூராணி ப்ரதிபேதி³ரே ॥ 2 ॥

ததோ க³தாயாம் நித்³ராயாம் ராக்ஷஸ்யோ விக்ருதாநநா꞉ ।
தத்³வநம் த³த்³ருஶுர்ப⁴க்³நம் தம் ச வீரம் மஹாகபிம் ॥ 3 ॥

ஸ தா த்³ருஷ்ட்வா மஹாபா³ஹுர்மஹாஸத்த்வோ மஹாப³ல꞉ ।
சகார ஸுமஹத்³ரூபம் ராக்ஷஸீநாம் ப⁴யாவஹம் ॥ 4 ॥

ததஸ்தம் கி³ரிஸங்காஶமதிகாயம் மஹாப³லம் ।
ராக்ஷஸ்யோ வாநரம் த்³ருஷ்ட்வா பப்ரச்சு²ர்ஜநகாத்மஜாம் ॥ 5 ॥

கோ(அ)யம் கஸ்ய குதோ வாயம் கிம் நிமித்தமிஹாக³த꞉ ।
கத²ம் த்வயா ஸஹாநேந ஸம்வாத³꞉ க்ருத இத்யுத ॥ 6 ॥

ஆசக்ஷ்வ நோ விஶாலாக்ஷி மா பூ⁴த்தே ஸுப⁴கே³ ப⁴யம் ।
ஸம்வாத³மஸிதாபாங்கே³ த்வயா கிம் க்ருதவாநயம் ॥ 7 ॥

அதா²ப்³ரவீத்ததா³ ஸாத்⁴வீ ஸீதா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ।
ரக்ஷஸாம் பீ⁴மரூபாணாம் விஜ்ஞாநே மம கா க³தி꞉ ॥ 8 ॥

யூயமேவாபி⁴ஜாநீத யோ(அ)யம் யத்³வா கரிஷ்யதி ।
அஹிரேவ ஹ்யஹே꞉ பாதா³ந்விஜாநாதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 9 ॥

அஹமப்யஸ்ய பீ⁴தா(அ)ஸ்மி நைநம் ஜாநாமி கோந்வயம் ।
வேத்³மி ராக்ஷஸமேவைநம் காமரூபிணமாக³தம் ॥ 10 ॥

வைதே³ஹ்யா வசநம் ஶ்ருத்வா ராக்ஷஸ்யோ வித்³ருதா தி³ஶ꞉ ।
ஸ்தி²தா꞉ காஶ்சித்³க³தா꞉ காஶ்சித்³ராவணாய நிவேதி³தும் ॥ 11 ॥

ராவணஸ்ய ஸமீபே து ராக்ஷஸ்யோ விக்ருதாநநா꞉ ।
விரூபம் வாநரம் பீ⁴மமாக்²யாதுமுபசக்ரமு꞉ ॥ 12 ॥

அஶோகவநிகாமத்⁴யே ராஜந்பீ⁴மவபு꞉ கபி꞉ ।
ஸீதயா க்ருதஸம்வாத³ஸ்திஷ்ட²த்யமிதவிக்ரம꞉ ॥ 13 ॥

ந ச தம் ஜாநகீ ஸீதா ஹரிம் ஹரிணலோசநா ।
அஸ்மாபி⁴ர்ப³ஹுதா⁴ ப்ருஷ்டா நிவேத³யிதுமிச்ச²தி ॥ 14 ॥

வாஸவஸ்ய ப⁴வேத்³தூ³தோ தூ³தோ வைஶ்ரவணஸ்ய வா ।
ப்ரேஷிதோ வாபி ராமேண ஸீதாந்வேஷணகாங்க்ஷயா ॥ 15 ॥

தேந த்வத்³பு⁴தரூபேண யத்தத்தவ மநோஹரம் ।
நாநாம்ருக³க³ணாகீர்ணம் ப்ரம்ருஷ்டம் ப்ரமதா³வநம் ॥ 16 ॥

ந தத்ர கஶ்சிது³த்³தே³ஶோ யஸ்தேந ந விநாஶித꞉ ।
யத்ர ஸா ஜாநகீ ஸீதா ஸ தேந ந விநாஶித꞉ ॥ 17 ॥

ஜாநகீரக்ஷணார்த²ம் வா ஶ்ரமாத்³வா நோபலக்ஷ்யதே ।
அத²வா க꞉ ஶ்ரமஸ்தஸ்ய ஸைவ தேநாபி⁴ரக்ஷிதா ॥ 18 ॥

சாருபல்லவபுஷ்பாட்⁴யம் யம் ஸீதா ஸ்வயமாஸ்தி²தா ।
ப்ரவ்ருத்³த⁴꞉ ஶிம்ஶுபாவ்ருக்ஷ꞉ ஸ ச தேநாபி⁴ரக்ஷித꞉ ॥ 19 ॥

தஸ்யோக்³ரரூபஸ்யோக்³ர த்வம் த³ண்ட³மாஜ்ஞாதுமர்ஹஸி ।
ஸீதா ஸம்பா⁴ஷிதா யேந தத்³வநம் ச விநாஶிதம் ॥ 20 ॥

மந꞉பரிக்³ருஹீதாம் தாம் தவ ரக்ஷோக³ணேஶ்வர ।
க꞉ ஸீதாமபி⁴பா⁴ஷேத யோ ந ஸ்யாத்த்யக்தஜீவித꞉ ॥ 21 ॥

ராக்ஷஸீநாம் வச꞉ ஶ்ருத்வா ராவணோ ராக்ஷஸேஶ்வர꞉ ।
ஹுதாக்³நிரிவ ஜஜ்வால கோபஸம்வர்திதேக்ஷண꞉ ॥ 22 ॥

தஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய நேத்ராப்⁴யாம் ப்ராபதந்நாஸ்ரபி³ந்த³வ꞉ ।
தீ³ப்தாப்⁴யாமிவ தீ³பாப்⁴யாம் ஸார்சிஷ꞉ ஸ்நேஹபி³ந்த³வ꞉ ॥ 23 ॥

ஆத்மந꞉ ஸத்³ருஶாந் ஶூராந்கிங்கராந்நாம ராக்ஷஸாந் ।
வ்யாதி³தே³ஶ மஹாதேஜா நிக்³ரஹார்த²ம் ஹநூமத꞉ ॥ 24 ॥

தேஷாமஶீதிஸாஹஸ்ரம் கிங்கராணாம் தரஸ்விநாம் ।
நிர்யயுர்ப⁴வநாத்தஸ்மாத்கூடமுத்³க³ரபாணய꞉ ॥ 25 ॥

மஹோத³ரா மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா கோ⁴ரரூபா மஹாப³லா꞉ ।
யுத்³தா⁴பி⁴மநஸ꞉ ஸர்வே ஹநுமத்³க்³ரஹணோந்முகா²꞉ ॥ 26 ॥

தே கபிம் தம் ஸமாஸாத்³ய தோரணஸ்த²மவஸ்தி²தம் । [கபீந்த்³ரம்]
அபி⁴பேதுர்மஹாவேகா³꞉ பதங்கா³ இவ பாவகம் ॥ 27 ॥

தே க³தா³பி⁴ர்விசித்ராபி⁴꞉ பரிகை⁴꞉ காஞ்சநாங்க³தை³꞉ ।
ஆஜக்⁴நுர்வாநரஶ்ரேஷ்ட²ம் ஶரைஶ்சாதி³த்யஸந்நிபை⁴꞉ ॥ 28 ॥

முத்³க³ரை꞉ பட்டிஶை꞉ ஶூலை꞉ ப்ராஸதோமரஶக்திபி⁴꞉ ।
பரிவார்ய ஹநூமந்தம் ஸஹஸா தஸ்து²ரக்³ரத꞉ ॥ 29 ॥

ஹநுமாநபி தேஜஸ்வீ ஶ்ரீமாந்பர்வதஸந்நிப⁴꞉ ।
க்ஷிதாவாவித்⁴ய லாங்கூ³ளம் நநாத³ ச மஹாஸ்வநம் ॥ 30 ॥

ஸ பூ⁴த்வா ஸுமஹாகாயோ ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
த்⁴ருஷ்டமாஸ்போ²டயாமாஸ லங்காம் ஶப்³தே³ந பூரயந் ॥ 31 ॥

தஸ்யாஸ்போ²டிதஶப்³தே³ந மஹதா ஸாநுநாதி³நா ।
பேதுர்விஹங்கா³ க³க³நாது³ச்சைஶ்சேத³மகோ⁴ஷயத் ॥ 32 ॥

ஜயத்யதிப³லோ ராமோ லக்ஷ்மணஶ்ச மஹாப³ல꞉ ।
ராஜா ஜயதி ஸுக்³ரீவோ ராக⁴வேணாபி⁴பாலித꞉ ॥ 33 ॥

தா³ஸோ(அ)ஹம் கோஸலேந்த்³ரஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ ।
ஹநுமாந் ஶத்ருஸைந்யாநாம் நிஹந்தா மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 34 ॥

ந ராவணஸஹஸ்ரம் மே யுத்³தே⁴ ப்ரதிப³லம் ப⁴வேத் ।
ஶிலாபி⁴ஸ்து ப்ரஹரத꞉ பாத³பைஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 35 ॥

அர்த³யித்வா புரீம் லங்காமபி⁴வாத்³ய ச மைதி²லீம் ।
ஸம்ருத்³தா⁴ர்தோ² க³மிஷ்யாமி மிஷதாம் ஸர்வரக்ஷஸாம் ॥ 36 ॥

தஸ்ய ஸந்நாத³ஶப்³தே³ந தே(அ)ப⁴வந்ப⁴யஶங்கிதா꞉ ।
த³த்³ருஶுஶ்ச ஹநூமந்தம் ஸந்த்⁴யாமேக⁴மிவோந்நதம் ॥ 37 ॥

ஸ்வாமிஸந்தே³ஶநி꞉ஶங்காஸ்ததஸ்தே ராக்ஷஸா꞉ கபிம் ।
சித்ரை꞉ ப்ரஹரணைர்பீ⁴மைரபி⁴பேதுஸ்ததஸ்தத꞉ ॥ 38 ॥

ஸ தை꞉ பரிவ்ருத꞉ ஶூரை꞉ ஸர்வத꞉ ஸ மஹாப³ல꞉ ।
ஆஸஸாதா³யஸம் பீ⁴மம் பரிக⁴ம் தோரணாஶ்ரிதம் ॥ 39 ॥

ஸ தம் பரிக⁴மாதா³ய ஜகா⁴ந ச நிஶாசராந் ।
ஸ பந்நக³மிவாதா³ய ஸ்பு²ரந்தம் விநதாஸுத꞉ ॥ 40 ॥

விசசாராம்ப³ரே வீர꞉ பரிக்³ருஹ்ய ச மாருதி꞉ ।
[* ஸூத³யாமாஸ வஜ்ரேண தை³த்யாநிவ ஸஹஸ்ரத்³ருக் । *]
ஸ ஹத்வா ராக்ஷஸாந்வீராந்கிங்கராந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 41 ॥

யுத்³த⁴காங்க்ஷீ புநர்வீரஸ்தோரணம் ஸமுபாஶ்ரித꞉ ।
ததஸ்தஸ்மாத்³ப⁴யாந்முக்தா꞉ கதிசித்தத்ர ராக்ஷஸா꞉ ।
நிஹதாந்கிங்கராந்ஸர்வாந்ராவணாய ந்யவேத³யந் ॥ 42 ॥

ஸ ராக்ஷஸாநாம் நிஹதம் மஹத்³ப³லம்
நிஶம்ய ராஜா பரிவ்ருத்தலோசந꞉ ।
ஸமாதி³தே³ஶாப்ரதிமம் பராக்ரமே
ப்ரஹஸ்தபுத்ரம் ஸமரே ஸுது³ர்ஜயம் ॥ 43 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³விசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 42 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரிசத்வாரிம்ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (43)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed