Sundarakanda Sarga (Chapter) 13 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரயோத³ஶ ஸர்க³꞉ (13)


॥ ஹநூமந்நிர்வேத³꞉ ॥

விமாநாத்து ஸுஸங்க்ரம்ய ப்ராகாரம் ஹரிபுங்க³வ꞉ । [யூத²ப꞉]
ஹநுமாந்வேக³வாநாஸீத்³யதா² வித்³யுத்³க⁴நாந்தரே ॥ 1 ॥

ஸம்பரிக்ரம்ய ஹநுமாந்ராவணஸ்ய நிவேஶநாத் ।
அத்³ருஷ்ட்வா ஜாநகீம் ஸீதாமப்³ரவீத்³வசநம் கபி꞉ ॥ 2 ॥

பூ⁴யிஷ்ட²ம் லோலிதா லங்கா ராமஸ்ய சரதா ப்ரியம் ।
ந ஹி பஶ்யாமி வைதே³ஹீம் ஸீதாம் ஸர்வாங்க³ஶோப⁴நாம் ॥ 3 ॥

பல்வலாநி தடாகாநி ஸராம்ஸி ஸரிதஸ்ததா² ।
நத்³யோ(அ)நூபவநாந்தாஶ்ச து³ர்கா³ஶ்ச த⁴ரணீத⁴ரா꞉ ॥ 4 ॥

லோலிதா வஸுதா⁴ ஸர்வா ந து பஶ்யாமி ஜாநகீம் ।
இஹ ஸம்பாதிநா ஸீதா ராவணஸ்ய நிவேஶநே ॥ 5 ॥

ஆக்²யாதா க்³ருத்⁴ரராஜேந ந ச பஶ்யாமி தாமஹம் ।
கிம் நு ஸீதா(அ)த² வைதே³ஹீ மைதி²லீ ஜநகாத்மஜா ॥ 6 ॥

உபதிஷ்டே²த விவஶா ராவணம் து³ஷ்டசாரிணம் ।
க்ஷிப்ரமுத்பததோ மந்யே ஸீதாமாதா³ய ரக்ஷஸ꞉ ॥ 7 ॥

பி³ப்⁴யதோ ராமபா³ணாநாமந்தரா பதிதா ப⁴வேத் ।
அத²வா ஹ்ரியமாணாயா꞉ பதி² ஸித்³த⁴நிஷேவிதே ॥ 8 ॥

மந்யே பதிதமார்யாயா ஹ்ருத³யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஸாக³ரம் ।
ராவணஸ்யோருவேகே³ந பு⁴ஜாப்⁴யாம் பீடி³தேந ச ॥ 9 ॥

தயா மந்யே விஶாலாக்ஷ்யா த்யக்தம் ஜீவிதமார்யயா ।
உபர்யுபரி வா நூநம் ஸாக³ரம் க்ரமதஸ்ததா³ ॥ 10 ॥

விவேஷ்டமாநா பதிதா ஸமுத்³ரே ஜநகாத்மஜா ।
அஹோ க்ஷுத்³ரேண வா(அ)நேந ரக்ஷந்தீ ஶீலமாத்மந꞉ ॥ 11 ॥

அப³ந்து⁴ர்ப⁴க்ஷிதா ஸீதா ராவணேந தபஸ்விநீ ।
அத²வா ராக்ஷஸேந்த்³ரஸ்ய பத்நீபி⁴ரஸிதேக்ஷணா ॥ 12 ॥

அது³ஷ்டா து³ஷ்டபா⁴வாபி⁴ர்ப⁴க்ஷிதா ஸா ப⁴விஷ்யதி ।
ஸம்பூர்ணசந்த்³ரப்ரதிமம் பத்³மபத்ரநிபே⁴க்ஷணம் ॥ 13 ॥

ராமஸ்ய த்⁴யாயதீ வக்த்ரம் பஞ்சத்வம் க்ருபணா க³தா ।
ஹா ராம லக்ஷ்மணேத்யேவம் ஹாயோத்⁴யே சேதி மைதி²லீ ॥ 14 ॥

விளப்ய ப³ஹு வைதே³ஹீ ந்யஸ்ததே³ஹா ப⁴விஷ்யதி ।
அத²வா நிஹிதா மந்யே ராவணஸ்ய நிவேஶநே ॥ 15 ॥

நூநம் லாலப்யதே ஸீதா பஞ்ஜரஸ்தே²வ ஶாரிகா ।
ஜநகஸ்ய ஸுதா ஸீதா ராமபத்நீ ஸுமத்⁴யமா ॥ 16 ॥

கத²முத்பலபத்ராக்ஷீ ராவணஸ்ய வஶம் வ்ரஜேத் ।
விநஷ்டா வா ப்ரணஷ்டா வா ம்ருதா வா ஜநகாத்மஜா ॥ 17 ॥

ராமஸ்ய ப்ரியபா⁴ர்யஸ்ய ந நிவேத³யிதும் க்ஷமம் ।
நிவேத்³யமாநே தோ³ஷ꞉ ஸ்யாத்³தோ³ஷ꞉ ஸ்யாத³நிவேத³நே ॥ 18 ॥

கத²ம் நு க²லு கர்தவ்யம் விஷமம் ப்ரதிபா⁴தி மே ।
அஸ்மிந்நேவம் க³தே கார்யே ப்ராப்தகாலம் க்ஷமம் ச கிம் ॥ 19 ॥

ப⁴வேதி³தி மதம் பூ⁴யோ ஹநுமாந்ப்ரவிசாரயந் ।
யதி³ ஸீதாமத்³ருஷ்ட்வாஹம் வாநரேந்த்³ரபுரீமித꞉ ॥ 20 ॥

க³மிஷ்யாமி தத꞉ கோ மே புருஷார்தோ² ப⁴விஷ்யதி ।
மமேத³ம் லங்க⁴நம் வ்யர்த²ம் ஸாக³ரஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ॥ 21 ॥

ப்ரவேஶஶ்சைவ லங்காயா ராக்ஷஸாநாம் ச த³ர்ஶநம் ।
கிம் மாம் வக்ஷ்யதி ஸுக்³ரீவோ ஹரயோ வா ஸமாக³தா꞉ ॥ 22 ॥

கிஷ்கிந்தா⁴ம் ஸமநுப்ராப்தம் தௌ வா த³ஶரதா²த்மஜௌ ।
க³த்வா து யதி³ காகுத்ஸ்த²ம் வக்ஷ்யாமி பரமப்ரியம் ॥ 23 ॥

ந த்³ருஷ்டேதி மயா ஸீதா ததஸ்த்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் ।
பருஷம் தா³ருணம் க்ரூரம் தீக்ஷ்ணமிந்த்³ரியதாபநம் ॥ 24 ॥

ஸீதாநிமித்தம் து³ர்வாக்யம் ஶ்ருத்வா ஸ ந ப⁴விஷ்யதி ।
தம் து க்ருச்ச்²ரக³தம் த்³ருஷ்ட்வா பஞ்சத்வக³தமாநஸம் ॥ 25 ॥

ப்⁴ருஶாநுரக்தோ மேதா⁴வீ ந ப⁴விஷ்யதி லக்ஷ்மண꞉ ।
விநஷ்டௌ ப்⁴ராதரௌ ஶ்ருத்வா ப⁴ரதோ(அ)பி மரிஷ்யதி ॥ 26 ॥

ப⁴ரதம் ச ம்ருதம் த்³ருஷ்ட்வா ஶத்ருக்⁴நோ ந ப⁴விஷ்யதி ।
புத்ராந்ம்ருதாந்ஸமீக்ஷ்யாத² ந ப⁴விஷ்யந்தி மாதர꞉ ॥ 27 ॥

கௌஸல்யா ச ஸுமித்ரா ச கைகேயீ ச ந ஸம்ஶய꞉ ।
க்ருதஜ்ஞ꞉ ஸத்யஸந்த⁴ஶ்ச ஸுக்³ரீவ꞉ ப்லவகா³தி⁴ப꞉ ॥ 28 ॥

ராமம் ததா²க³தம் த்³ருஷ்ட்வா ததஸ்த்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் ।
து³ர்மநா வ்யதி²தா தீ³நா நிராநந்தா³ தபஸ்விநீ ॥ 29 ॥

பீடி³தா ப⁴ர்த்ருஶோகேந ருமா த்யக்ஷ்யதி ஜீவிதம் ।
வாலிஜேந து து³꞉கே²ந பீடி³தா ஶோககர்ஶிதா ॥ 30 ॥

பஞ்சத்வம் ச க³தே ராஜ்ஞி தாராபி ந ப⁴விஷ்யதி ।
மாதாபித்ரோர்விநாஶேந ஸுக்³ரீவவ்யஸநேந ச ॥ 31 ॥

குமாரோ(அ)ப்யங்க³த³꞉ கஸ்மாத்³தா⁴ரயிஷ்யதி ஜீவிதம் ।
ப⁴ர்த்ருஜேந து து³꞉கே²ந ஹ்யபி⁴பூ⁴தா வநௌகஸ꞉ ॥ 32 ॥

ஶிராம்ஸ்யபி⁴ஹநிஷ்யந்தி தலைர்முஷ்டிபி⁴ரேவ ச ।
ஸாந்த்வேநாநுப்ரதா³நேந மாநேந ச யஶஸ்விநா ॥ 33 ॥

லாலிதா꞉ கபிராஜேந ப்ராணாம்ஸ்த்யக்ஷ்யந்தி வாநரா꞉ ।
ந வநேஷு ந ஶைலேஷு ந நிரோதே⁴ஷு வா புந꞉ ॥ 34 ॥

க்ரீடா³மநுப⁴விஷ்யந்தி ஸமேத்ய கபிகுஞ்ஜரா꞉ ।
ஸபுத்ரதா³ரா꞉ ஸாமாத்யா ப⁴ர்த்ருவ்யஸநபீடி³தா꞉ ॥ 35 ॥

ஶைலாக்³ரேப்⁴ய꞉ பதிஷ்யந்தி ஸமேத்ய விஷமேஷு ச ।
விஷமுத்³ப³ந்த⁴நம் வாபி ப்ரவேஶம் ஜ்வலநஸ்ய வா ॥ 36 ॥

உபவாஸமதோ² ஶஸ்த்ரம் ப்ரசரிஷ்யந்தி வாநரா꞉ ।
கோ⁴ரமாரோத³நம் மந்யே க³தே மயி ப⁴விஷ்யதி ॥ 37 ॥

இக்ஷ்வாகுகுலநாஶஶ்ச நாஶஶ்சைவ வநௌகஸாம் ।
ஸோ(அ)ஹம் நைவ க³மிஷ்யாமி கிஷ்கிந்தா⁴ம் நக³ரீமித꞉ ॥ 38 ॥

ந ச ஶக்ஷ்யாம்யஹம் த்³ரஷ்டும் ஸுக்³ரீவம் மைதி²லீம் விநா ।
மய்யக³ச்ச²தி சேஹஸ்தே² த⁴ர்மாத்மாநௌ மஹாரதௌ² ॥ 39 ॥

ஆஶயா தௌ த⁴ரிஷ்யேதே வாநராஶ்ச மநஸ்விந꞉ ।
ஹஸ்தாதா³நோ முகா²தா³நோ நியதோ வ்ருக்ஷமூலிக꞉ ॥ 40 ॥

வாநப்ரஸ்தோ² ப⁴விஷ்யாமி ஹ்யத்³ருஷ்ட்வா ஜநகாத்மஜாம் ।
ஸாக³ராநூபஜே தே³ஶே ப³ஹுமூலப²லோத³கே ॥ 41 ॥

சிதாம் க்ருத்வா ப்ரவேக்ஷ்யாமி ஸமித்³த⁴மரணீஸுதம் ।
உபவிஷ்டஸ்ய வா ஸம்யக்³ளிங்கி³நீம் ஸாத⁴யிஷ்யத꞉ ॥ 42 ॥

ஶரீரம் ப⁴க்ஷயிஷ்யந்தி வாயஸா꞉ ஶ்வாபதா³நி ச ।
இத³ம் மஹர்ஷிபி⁴ர்த்³ருஷ்டம் நிர்யாணமிதி மே மதி꞉ ॥ 43 ॥

ஸம்யகா³ப꞉ ப்ரவேக்ஷ்யாமி ந சேத்பஶ்யாமி ஜாநகீம் ।
ஸுஜாதமூலா ஸுப⁴கா³ கீர்திமாலா யஶஸ்விநீ ॥ 44 ॥

ப்ரப⁴க்³நா சிரராத்ரீயம் மம ஸீதாமபஶ்யத꞉ ।
தாபஸோ வா ப⁴விஷ்யாமி நியதோ வ்ருக்ஷமூலிக꞉ ॥ 45 ॥

நேத꞉ ப்ரதிக³மிஷ்யாமி தாமத்³ருஷ்ட்வாஸிதேக்ஷணாம் ।
யதீ³த꞉ ப்ரதிக³ச்சா²மி ஸீதாமநதி⁴க³ம்ய தாம் ॥ 46 ॥

அங்க³த³꞉ ஸஹ தை꞉ ஸர்வைர்வாநரைர்ந ப⁴விஷ்யதி ।
விநாஶே ப³ஹவோ தோ³ஷா ஜீவந்ப⁴த்³ராணி பஶ்யதி ॥ 47 ॥

தஸ்மாத்ப்ராணாந்த⁴ரிஷ்யாமி த்⁴ருவோ ஜீவித ஸங்க³ம꞉ ।
ஏவம் ப³ஹுவித⁴ம் து³꞉க²ம் மநஸா தா⁴ரயந்முஹு꞉ ॥ 48 ॥

நாத்⁴யக³ச்ச²த்ததா³ பாரம் ஶோகஸ்ய கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
ராவணம் வா வதி⁴ஷ்யாமி த³ஶக்³ரீவம் மஹாப³லம் ॥ 49 ॥

காமமஸ்து ஹ்ருதா ஸீதா ப்ரத்யாசீர்ணம் ப⁴விஷ்யதி ।
அத² வைநம் ஸமுத்க்ஷிப்ய உபர்யுபரி ஸாக³ரம் ॥ 50 ॥

ராமாயோபஹரிஷ்யாமி பஶும் பஶுபதேரிவ ।
இதி சிந்தாம் ஸமாபந்ந꞉ ஸீதாமநதி⁴க³ம்யதாம் ॥ 51 ॥

த்⁴யாநஶோகபரீதாத்மா சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ ।
யாவத்ஸீதாம் ஹி பஶ்யாமி ராமபத்நீம் யஶஸ்விநீம் ॥ 52 ॥

தாவதே³தாம் புரீம் லங்காம் விசிநோமி புந꞉ புந꞉ ।
ஸம்பாதிவசநாச்சாபி ராமம் யத்³யாநயாம்யஹம் ॥ 53 ॥

அபஶ்யந்ராக⁴வோ பா⁴ர்யாம் நிர்த³ஹேத்ஸர்வவாநராந் ।
இஹைவ நியதாஹாரோ வத்ஸ்யாமி நியதேந்த்³ரிய꞉ ॥ 54 ॥

ந மத்க்ருதே விநஶ்யேயு꞉ ஸர்வே தே நரவாநரா꞉ ।
அஶோகவநிகா சேயம் த்³ருஶ்யதே யா மஹாத்³ருமா ॥ 55 ॥

இமாமதி⁴க³மிஷ்யாமி ந ஹீயம் விசிதா மயா ।
வஸூந்ருத்³ராம்ஸ்ததா²தி³த்யாநஶ்விநௌ மருதோ(அ)பி ச ॥ 56 ॥

நமஸ்க்ருத்வா க³மிஷ்யாமி ரக்ஷஸாம் ஶோகவர்த⁴ந꞉ ।
ஜித்வா து ராக்ஷஸாந்ஸர்வாநிக்ஷ்வாகுகுலநந்தி³நீம் ॥ 57 ॥

ஸம்ப்ரதா³ஸ்யாமி ராமாய யதா² ஸித்³தி⁴ம் தபஸ்விநே ।
ஸ முஹூர்தமிவ த்⁴யாத்வா சிந்தாவக்³ரதி²தேந்த்³ரிய꞉ ।
உத³திஷ்ட²ந்மஹாதேஜா ஹநூமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 58 ॥

நமோ(அ)ஸ்து ராமாய ஸலக்ஷ்மணாய
தே³வ்யை ச தஸ்யை ஜநகாத்மஜாயை ।
நமோ(அ)ஸ்து ருத்³ரேந்த்³ரயமாநிலேப்⁴யோ
நமோ(அ)ஸ்து சந்த்³ரார்கமருத்³க³ணேப்⁴ய꞉ ॥ 59 ॥

ஸ தேப்⁴யஸ்து நமஸ்க்ருத்வா ஸுக்³ரீவாய ச மாருதி꞉ ।
தி³ஶ꞉ ஸர்வா꞉ ஸமாலோக்ய ஹ்யஶோகவநிகாம் ப்ரதி ॥ 60 ॥

ஸ க³த்வா மநஸா பூர்வமஶோகவநிகாம் ஶுபா⁴ம் ।
உத்தரம் சிந்தயாமாஸ வாநரோ மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 61 ॥

த்⁴ருவம் து ரக்ஷோ ப³ஹுளா ப⁴விஷ்யதி வநாகுலா ।
அஶோகவநிகா(அ)சிந்த்யா ஸர்வஸம்ஸ்காரஸம்ஸ்க்ருதா ॥ 62 ॥

ரக்ஷிணஶ்சாத்ர விஹிதா நூநம் ரக்ஷந்தி பாத³பாந் ।
ப⁴க³வாநபி ஸர்வாத்மா நாதிக்ஷோப⁴ம் ப்ரவாதி வை ॥ 63 ॥

ஸங்க்ஷிப்தோ(அ)யம் மயாத்மா ச ராமார்தே² ராவணஸ்ய ச ।
ஸித்³தி⁴ம் மே ஸம்விதா⁴ஸ்யந்தி தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³ணாஸ்த்விஹ ॥ 64 ॥

ப்³ரஹ்மா ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வாந்தே³வாஶ்சைவ தி³ஶந்து மே ।
ஸித்³தி⁴மக்³நிஶ்ச வாயுஶ்ச புருஹூதஶ்ச வஜ்ரப்⁴ருத் ॥ 65 ॥

வருண꞉ பாஶஹஸ்தஶ்ச ஸோமாதி³த்யௌ ததை²வ ச ।
அஶ்விநௌ ச மஹாத்மாநௌ மருத꞉ ஶர்வ ஏவ ச ॥ 66 ॥

ஸித்³தி⁴ம் ஸர்வாணி பூ⁴தாநி பூ⁴தாநாம் சைவ ய꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
தா³ஸ்யந்தி மம யே சாந்யே ஹ்யத்³ருஷ்டா꞉ பதி²கோ³சரா꞉ ॥ 67 ॥

தது³ந்நஸம் பாண்டு³ரத³ந்தமவ்ரணம்
ஶுசிஸ்மிதம் பத்³மபலாஶலோசநம் ।
த்³ரக்ஷ்யே ததா³ர்யாவத³நம் கதா³ந்வஹம்
ப்ரஸந்நதாராதி⁴பதுல்யத³ர்ஶநம் ॥ 68 ॥

க்ஷுத்³ரேண பாபேந ந்ருஶம்ஸகர்மணா
ஸுதா³ருணாலங்க்ருதவேஷதா⁴ரிணா ।
ப³லாபி⁴பூ⁴தா ஹ்யப³லா தபஸ்விநீ
கத²ம் நு மே த்³ருஷ்டிபதே²(அ)த்³ய ஸா ப⁴வேத் ॥ 69 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்ரயோத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 13 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ சதுர்த³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ (14)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.


గమనిక: "శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి" ముద్రణ పూర్తి అయినది. Click here to buy

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: