Sundarakanda Sarga (Chapter) 12 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்³வாத³ஶ ஸர்க³꞉ (12)


॥ ஹநுமத்³விஷாத³꞉ ॥

ஸ தஸ்ய மத்⁴யே ப⁴வநஸ்ய மாருதி-
-ர்லதாக்³ருஹாம்ஶ்சித்ரக்³ருஹாந்நிஶாக்³ருஹாந் ।
ஜகா³ம ஸீதாம் ப்ரதி த³ர்ஶநோத்ஸுகோ
ந சைவ தாம் பஶ்யதி சாருத³ர்ஶநாம் ॥ 1 ॥

ஸ சிந்தயாமாஸ ததோ மஹாகபி꞉
ப்ரியாமபஶ்யந்ரகு⁴நந்த³நஸ்ய தாம் ।
த்⁴ருவம் ஹி ஸீதா ம்ரியதே யதா² ந மே
விசிந்வதோ த³ர்ஶநமேதி மைதி²லீ ॥ 2 ॥

ஸா ராக்ஷஸாநாம் ப்ரவரேண ஜாநகீ
ஸ்வஶீலஸம்ரக்ஷணதத்பரா ஸதீ ।
அநேந நூநம் ப்ரதிது³ஷ்டகர்மணா
ஹதா ப⁴வேதா³ர்யபதே² பரே ஸ்தி²தா ॥ 3 ॥

விரூபரூபா விக்ருதா விவர்சஸோ
மஹாநநா தீ³ர்க⁴விரூபத³ர்ஶநா꞉ ।
ஸமீக்ஷ்ய ஸா ராக்ஷஸராஜயோஷிதோ
ப⁴யாத்³விநஷ்டா ஜநகேஶ்வராத்மஜா ॥ 4 ॥

ஸீதாமத்³ருஷ்ட்வா ஹ்யநவாப்ய பௌருஷம்
விஹ்ருத்ய காலம் ஸஹ வாநரைஶ்சிரம் ।
ந மே(அ)ஸ்தி ஸுக்³ரீவஸமீபகா³ க³தி꞉
ஸுதீக்ஷ்ணத³ண்டோ³ ப³லவாம்ஶ்ச வாநர꞉ ॥ 5 ॥

த்³ருஷ்டமந்த꞉புரம் ஸர்வம் த்³ருஷ்டா ராவணயோஷித꞉ ।
ந ஸீதா த்³ருஶ்யதே ஸாத்⁴வீ வ்ருதா² ஜாதோ மம ஶ்ரம꞉ ॥ 6 ॥

கிம் நு மாம் வாநரா꞉ ஸர்வே க³தம் வக்ஷ்யந்தி ஸங்க³தா꞉ ।
க³த்வா தத்ர த்வயா வீர கிம் க்ருதம் தத்³வத³ஸ்வ ந꞉ ॥ 7 ॥

அத்³ருஷ்ட்வா கிம் ப்ரவக்ஷ்யாமி தாமஹம் ஜநகாத்மஜாம் ।
த்⁴ருவம் ப்ராயமுபைஷ்யந்தி காலஸ்ய வ்யதிவர்தநே ॥ 8 ॥

கிம் வா வக்ஷ்யதி வ்ருத்³த⁴ஶ்ச ஜாம்ப³வாநங்க³த³ஶ்ச ஸ꞉ ।
க³தம் பாரம் ஸமுத்³ரஸ்ய வாநராஶ்ச ஸமாக³தா꞉ ॥ 9 ॥

அநிர்வேத³꞉ ஶ்ரியோ மூலமநிர்வேத³꞉ பரம் ஸுக²ம் ।
அநிர்வேதோ³ ஹி ஸததம் ஸர்வார்தே²ஷு ப்ரவர்தக꞉ ॥ 10 ॥

கரோதி ஸப²லம் ஜந்தோ꞉ கர்ம யத்தத்கரோதி ஸ꞉ ।
தஸ்மாத³நிர்வேத³க்ருதம் யத்நம் சேஷ்டே(அ)ஹமுத்தமம் ॥ 11 ॥

பூ⁴யஸ்தாவத்³விசேஷ்யாமி தே³ஶாந்ராவணபாலிதாந் ।
ஆபாநஶாலா விசிதாஸ்ததா² புஷ்பக்³ருஹாணி ச ॥ 12 ॥

சித்ரஶாலாஶ்ச விசிதா பூ⁴ய꞉ க்ரீடா³க்³ருஹாணி ச ।
நிஷ்குடாந்தரரத்²யாஶ்ச விமாநாநி ச ஸர்வஶ꞉ ॥ 13 ॥

[* பூ⁴யஸ்தத்ர விசேஷ்யாமி ந யத்ர விசய꞉ க்ருத꞉ । *]
இதி ஸஞ்சிந்த்ய பூ⁴யோ(அ)பி விசேதுமுபசக்ரமே ।
பூ⁴மீக்³ருஹாம்ஶ்சைத்யக்³ருஹாந் க்³ருஹாதிக்³ருஹகாநபி ॥ 14 ॥

உத்பதந்நிஷ்பதம்ஶ்சாபி திஷ்ட²ந்க³ச்ச²ந்புந꞉ புந꞉ ।
அபாவ்ருண்வம்ஶ்ச த்³வாராணி கபாடாந்யவகா⁴டயந் ॥ 15 ॥

ப்ரவிஶந்நிஷ்பதம்ஶ்சாபி ப்ரபதந்நுத்பதந்நபி ।
ஸர்வமப்யவகாஶம் ஸ விசசார மஹாகபி꞉ ॥ 16 ॥

சதுரங்கு³ளமாத்ரோ(அ)பி நாவகாஶ꞉ ஸ வித்³யதே ।
ராவணாந்த꞉புரே தஸ்மிந்யம் கபிர்ந ஜகா³ம ஸ꞉ ॥ 17 ॥

ப்ராகாராந்தரரத்²யாஶ்ச வேதி³காஶ்சைத்யஸம்ஶ்ரயா꞉ ।
தீ³ர்கி⁴கா꞉ புஷ்கரிண்யஶ்ச ஸர்வம் தேநாவளோகிதம் ॥ 18 ॥

ராக்ஷஸ்யோ விவிதா⁴காரா விரூபா விக்ருதாஸ்ததா³ ।
த்³ருஷ்டா ஹநுமதா தத்ர ந து ஸா ஜநகாத்மஜா ॥ 19 ॥

ரூபேணாப்ரதிமா லோகே வரா வித்³யாத⁴ரஸ்த்ரிய꞉ ।
த்³ருஷ்டா ஹநுமதா தத்ர ந து ராக⁴வநந்தி³நீ ॥ 20 ॥

நாக³கந்யா வராரோஹா꞉ பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநா꞉ ।
த்³ருஷ்டா ஹநுமதா தத்ர ந து ஸீதா ஸுமத்⁴யமா ॥ 21 ॥

ப்ரமத்²ய ராக்ஷஸேந்த்³ரேண நாக³கந்யா ப³லாத்³த்⁴ருதா꞉ ।
த்³ருஷ்டா ஹநுமதா தத்ர ந ஸா ஜநகநந்தி³நீ ॥ 22 ॥

ஸோ(அ)பஶ்யம்ஸ்தாம் மஹாபா³ஹு꞉ பஶ்யம்ஶ்சாந்யா வரஸ்த்ரிய꞉ ।
விஷஸாத³ முஹுர்தீ⁴மாந் ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ॥ 23 ॥

உத்³யோக³ம் வாநரேந்த்³ராணாம் ப்லவநம் ஸாக³ரஸ்ய ச ।
வ்யர்த²ம் வீக்ஷ்யாநிலஸுதஶ்சிந்தாம் புநருபாக³மத் ॥ 24 ॥

அவதீர்ய விமாநாச்ச ஹநுமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
சிந்தாமுபஜகா³மாத² ஶோகோபஹதசேதந꞉ ॥ 25 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ த்³வாத³ஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 12 ॥

ஸுந்த³ரகாண்ட³ த்ரயோத³ஶ ஸர்க³꞉ (13)>>


ஸம்பூர்ண வால்மீகி ஸுந்த³ரகாண்ட³ம் பார்க்க.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: