Sundarakanda Sarga (Chapter) 1 – ஸுந்த³ரகாண்ட³ ப்ரத²ம ஸர்க³꞉ (1)

ததோ ராவணநீதாயா꞉ ஸீதாயா꞉ ஶத்ருகர்ஶந꞉ ।
இயேஷ பத³மந்வேஷ்டும் சாரணாசரிதே பதி² ॥ 1

து³ஷ்கரம் நிஷ்ப்ரதித்³வந்த்³வம் சிகீர்ஷந்கர்ம வாநர꞉ ।
ஸமுத³க்³ரஶிரோக்³ரீவோ க³வாம்பதிரிவா(ஆ)ப³பௌ⁴ ॥ 2

அத² வைடூ³ர்யவர்ணேஷு ஶாத்³வலேஷு மஹாப³ல꞉ ।
தீ⁴ர꞉ ஸலிலகல்பேஷு விசசார யதா²ஸுக²ம் ॥ 3

த்³விஜாந்வித்ராஸயந் தீ⁴மாநுரஸா பாத³பாந் ஹரந் ।
ம்ருகா³ம்ஶ்ச ஸுபா³ஹுந்நிக்⁴நந் ப்ரவ்ருத்³த⁴ இவ கேஸரீ ॥ 4

நீலலோஹிதமாஞ்ஜிஷ்ட²பத்ரவர்ணை꞉ ஸிதாஸிதை꞉ ।
ஸ்வபா⁴வவிஹிதைஶ்சித்ரைர்தா⁴துபி⁴꞉ ஸமலங்க்ருதம் ॥ 5

காமரூபிபி⁴ராவிஷ்டமபீ⁴க்ஷ்ணம் ஸபரிச்ச²தை³꞉ ।
யக்ஷகிந்நரக³ந்த⁴ர்வைர்தே³வகல்பைஶ்ச பந்நகை³꞉ ॥ 6

ஸ தஸ்ய கி³ரிவர்யஸ்ய தலே நாக³வராயுதே ।
திஷ்ட²ந் கபிவரஸ்தத்ர ஹ்ரதே³ நாக³ இவாப³பௌ⁴ ॥ 7

ஸ ஸூர்யாய மஹேந்த்³ராய பவநாய ஸ்வயம்பு⁴வே ।
பூ⁴தேப்⁴யஶ்சாஞ்ஜலிம் க்ருத்வா சகார க³மநே மதிம் ॥ 8

அஞ்ஜலிம் ப்ராங்முக²꞉ க்ருத்வா பவநாயாத்மயோநயே ।
ததோ(அ)பி⁴ வவ்ருதே⁴ க³ந்தும் த³க்ஷிணோ த³க்ஷிணாம் தி³ஶம் ॥ 9

ப்லவங்க³ப்ரவரைர்த்³ருஷ்ட꞉ ப்லவநே க்ருதநிஶ்சய꞉ ।
வவ்ருதே⁴ ராமவ்ருத்³த்⁴யர்த²ம் ஸமுத்³ர இவ பர்வஸு ॥ 10

நிஷ்ப்ரமாணஶரீர꞉ ஸந் லிலங்க⁴யிஷுரர்ணவம் ।
[** ப்ரக்³ருஹ்யம் ப³லவாந்பா³ஹூ லங்காமபி⁴முக²꞉ ஸ்தி²த꞉ ।**]
பா³ஹுப்⁴யாம் பீட³யாமாஸ சரணாப்⁴யாம் ச பர்வதம் ॥ 11

ஸ சசாலாசலஶ்சாபி முஹூர்தம் கபிபீடி³த꞉ ।
தரூணாம் புஷ்பிதாக்³ராணாம் ஸர்வம் புஷ்பமஶாதயத் ॥ 12

தேந பாத³பமுக்தேந புஷ்பௌகே⁴ண ஸுக³ந்தி⁴நா ।
ஸர்வத꞉ ஸம்வ்ருத꞉ ஶைலோ ப³பௌ⁴ புஷ்பமயோ யதா² ॥ 13

தேந சோத்தமவீர்யேண பீட்³யமாந꞉ ஸ பர்வத꞉ ।
ஸலிலம் ஸம்ப்ரஸுஸ்ராவ மத³ம் மத்த இவ த்³விப꞉ ॥ 14

பீட்³யமாநஸ்து ப³லிநா மஹேந்த்³ரஸ்தேந பர்வத꞉ ।
ரீதீர்நிர்வர்தயாமாஸ காஞ்சநாஞ்ஜநராஜதீ꞉ ॥ 15

முமோச ச ஶிலா꞉ ஶைலோ விஶாலா꞉ ஸமந꞉ ஶிலா꞉ ।
மத்⁴யமேநார்சிஷா ஜுஷ்டோ தூ⁴மராஜீரிவாநல꞉ ॥ 16

கி³ரிணா பீட்³யமாநேந பீட்³யமாநாநி ஸர்வத꞉ ।
கு³ஹாவிஷ்டாநி பூ⁴தாநி விநேது³ர்விக்ருதை꞉ ஸ்வரை꞉ ॥ 17

ஸ மஹாஸத்த்வஸந்நாத³꞉ ஶைலபீடா³நிமித்தஜ꞉ ।
ப்ருதி²வீம் பூரயாமாஸ தி³ஶஶ்சோபவநாநி ச ॥ 18

ஶிரோபி⁴꞉ ப்ருது²பி⁴꞉ ஸர்பா வ்யக்தஸ்வஸ்திகலக்ஷணை꞉ ।
வமந்த꞉ பாவகம் கோ⁴ரம் த³த³ம்ஶுர்த³ஶநை꞉ ஶிலா꞉ ॥ 19

தாஸ்ததா³ ஸவிஷைர்த³ஷ்டா꞉ குபிதைஸ்தைர்மஹாஶிலா꞉ ।
ஜஜ்ஜ்வலு꞉ பாவகோத்³தீ³ப்தா பி³பி⁴து³ஶ்ச ஸஹஸ்ரதா⁴ ॥ 20

யாநி சௌஷத⁴ஜாலாநி தஸ்மிந் ஜாதாநி பர்வதே ।
விஷக்⁴நாந்யபி நாகா³நாம் ந ஶேகு꞉ ஶமிதும் விஷம் ॥ 21

[** அதி⁴க ஶ்லோகா꞉ –
அபரே து மஹாகாயா வமந்தோ(அ)க்³நிம் ஸ்வதேஜஸா ।
கந்த³ரேப்⁴யோ விநிஷ்பேது꞉ கபிபாத³நிபீடி³தா꞉ ॥

கி³ரேராக்ரமமாணஸ்ய தரவஸ்தருணாங்குரா꞉ ।
முமுசு꞉ புஷ்பவர்ஷாணி வ்யக்தமுத்பலக³ந்தி⁴ந꞉ ॥

கை³ரிகாஞ்ஜநஸஞ்ஜுஷ்டா ஹரிதாலஸமாவ்ருதா꞉ ।
வ்யதீ³ர்யந்த கி³ரேஸ்தஸ்ய ஶிலாஸ்தா꞉ ஸமநஶ்ஶிலா꞉ ॥
ஸசந்த³நாருணஸ்தாம்ரஶ்சித்ர꞉ காநநதா⁴துபி⁴꞉ ।
க்ஷிப்ர꞉ ஶிகி²நிபை⁴ர்தீ³பைர்தீ³ப்தகை³ரிகதா⁴துபி⁴꞉ ॥

**]

பி⁴த்³யதே(அ)யம் கி³ரிர்பூ⁴தைரிதி மத்த்வா தபஸ்விந꞉ ।
த்ரஸ்தா வித்³யாத⁴ராஸ்தஸ்மாது³த்பேது꞉ ஸ்த்ரீக³ணைஸ்ஸஹ ॥ 22

பாநபூ⁴மிக³தம் ஹித்வா ஹைமமாஸவபா⁴ஜநம் ।
பாத்ராணி ச மஹார்ஹாணி கரகாம்ஶ்ச ஹிரண்மயாந் ॥ 23

லேஹ்யாநுச்சாவசாந் ப⁴க்ஷ்யாந் மாம்ஸாநி விவிதா⁴நி ச ।
ஆர்ஷபா⁴ணி ச சர்மாணி க²ட்³கா³ம்ஶ்ச கநகத்ஸரூந் ॥ 24

க்ருதகண்ட²கு³ணா꞉ க்ஷீபா³ ரக்தமால்யாநுலேபநா꞉ ।
ரக்தக்ஷா꞉ புஷ்கராக்ஷாஶ்ச க³க³நம் ப்ரதிபேதி³ரே ॥ 25

ஹாரநூபுரகேயூரபாரிஹார்யத⁴ரா꞉ ஸ்த்ரிய꞉ ।
விஸ்மிதா꞉ ஸஸ்மிதாஸ்தஸ்து²ராகாஶே ரமணை꞉ ஸஹ ॥ 26

த³ர்ஶயந்தோ மஹாவித்³யாம் வித்³யாத⁴ரமஹர்ஷய꞉ ।
ஸஹிதாஸ்தஸ்து²ராகாஶே வீக்ஷாஞ்சக்ருஶ்ச பர்வதம் ॥ 27

ஶுஶ்ருவுஶ்ச ததா³ ஶப்³த³ம்ருஷீணாம் பா⁴விதாத்மநாம் ।
சாரணாநாம் ச ஸித்³தா⁴நாம் ஸ்தி²தாநாம் விமலே(அ)ம்ப³ரே ॥ 28

ஏஷ பர்வதஸங்காஶோ ஹநூமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
திதீர்ஷதி மஹாவேக³꞉ ஸமுத்³ரம் மகராலயம் ॥ 29

ராமார்த²ம் வாநரார்த²ம் ச சிகீர்ஷந்கர்ம து³ஷ்கரம் ।
ஸமுத்³ரஸ்ய பரம் பாரம் து³ஷ்ப்ராபம் ப்ராப்துமிச்ச²தி ॥ 30

இதி வித்³யாத⁴ரா꞉ ஶ்ருத்வா வசஸ்தேஷாம் மஹாத்மநாம் ।
தமப்ரமேயம் த³த்³ருஶு꞉ பர்வதே வாநரர்ஷப⁴ம் ॥ 31

து³து⁴வே ச ஸ ரோமாணி சகம்பே சாசலோபம꞉ ।
நநாத³ ஸுமஹாநாத³ம் ஸுமஹாநிவ தோயத³꞉ ॥ 32

ஆநுபூர்வ்யேண வ்ருத்தம் ச லாங்கூ³லம் ரோமபி⁴ஶ்சிதம் ।
உத்பதிஷ்யந்விசிக்ஷேப பக்ஷிராஜ இவோரக³ம் ॥ 33

தஸ்ய லாங்கூ³லமாவித்³த⁴மாத்தவேக³ஸ்ய ப்ருஷ்ட²த꞉ ।
த³த்³ருஶே க³ருடே³நேவ ஹ்ரியமாணோ மஹோரக³꞉ ॥ 34

பா³ஹூ ஸம்ஸ்தம்ப⁴யாமாஸ மஹாபரிக⁴ஸந்நிபௌ⁴ ।
ஸஸாத³ ச கபி꞉ கட்யாம் சரணௌ ஸஞ்சுகோச ச ॥ 35

ஸம்ஹ்ருத்ய ச பு⁴ஜௌ ஶ்ரீமாந் ததை²வ ச ஶிரோத⁴ராம் ।
தேஜ꞉ ஸத்த்வம் ததா² வீர்யமாவிவேஶ ஸ வீர்யவாந் ॥ 36

மார்க³மாலோகயந்தூ³ராதூ³ர்த்⁴வம் ப்ரணிஹிதேக்ஷண꞉ ।
ருரோத⁴ ஹ்ருத³யே ப்ராணாநாகாஶமவலோகயந் ॥ 37

பத்³ப்⁴யாம் த்³ருட⁴மவஸ்தா²நம் க்ருத்வா ஸ கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
நிகுஞ்ச்ய கர்ணௌ ஹநுமாநுத்பதிஷ்யந்மஹாப³ல꞉ ।
வாநராந்வாநரஶ்ரேஷ்ட² இத³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 38

யதா² ராக⁴வநிர்முக்த꞉ ஶர꞉ ஶ்வஸநவிக்ரம꞉ ।
க³ச்சே²த்தத்³வத்³க³மிஷ்யாமி லங்காம் ராவணபாலிதாம் ॥ 39

ந ஹி த்³ரக்ஷ்யாமி யதி³ தாம் லங்காயாம் ஜநகாத்மஜாம் ।
அநேநைவ ஹி வேகே³ந க³மிஷ்யாமி ஸுராலயம் ॥ 40

யதி³ வா த்ரிதி³வே ஸீதாம் ந த்³ரக்ஷ்யாம்யக்ருதஶ்ரம꞉ ।
ப³த்³த்⁴வா ராக்ஷஸராஜாநமாநயிஷ்யாமி ராவணம் ॥ 41

ஸர்வதா² க்ருதகார்யோ(அ)ஹமேஷ்யாமி ஸஹ ஸீதயா ।
ஆநயிஷ்யாமி வா லங்காம் ஸமுத்பாட்ய ஸராவணாம் ॥ 42

ஏவமுக்த்வா து ஹநூமாந்வாநராந்வாநரோத்தம꞉ ।
உத்பபாதாத² வேகே³ந வேக³வாநவிசாரயந் ।
ஸுபர்ணமிவ சாத்மாநம் மேநே ஸ கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 43

ஸமுத்பததி தஸ்மிம்ஸ்து வேகா³த்தே நக³ரோஹிண꞉ ।
ஸம்ஹ்ருத்ய விடபாந்ஸர்வாந்ஸமுத்பேது꞉ ஸமந்தத꞉ ॥ 44

ஸ மத்தகோயஷ்டிப³காந் பாத³பாந் புஷ்பஶாலிந꞉ ।
உத்³வஹந்நூருவேகே³ந ஜகா³ம விமலே(அ)ம்ப³ரே ॥ 45

ஊருவேகோ³த்³த⁴தா வ்ருக்ஷா முஹூர்தம் கபிமந்வயு꞉ ।
ப்ரஸ்தி²தம் தீ³ர்க⁴மத்⁴வாநம் ஸ்வப³ந்து⁴மிவ பா³ந்த⁴வா꞉ ॥ 46

தமூருவேகோ³ந்மதி²தா꞉ ஸாலாஶ்சாந்யே நகோ³த்தமா꞉ ।
அநுஜக்³முர்ஹநூமந்தம் ஸைந்யா இவ மஹீபதிம் ॥ 47

ஸுபுஷ்பிதாக்³ரைர்ப³ஹுபி⁴꞉ பாத³பைரந்வித꞉ கபி꞉ ।
ஹநுமாந்பர்வதாகாரோ ப³பூ⁴வாத்³பு⁴தத³ர்ஶந꞉ ॥ 48

ஸாரவந்தோ(அ)த² யே வ்ருக்ஷா ந்யமஜ்ஜந் லவணாம்ப⁴ஸி ।
ப⁴யாதி³வ மஹேந்த்³ரஸ்ய பர்வதா வருணாலயே ॥ 49

ஸ நாநாகுஸுமை꞉ கீர்ண꞉ கபி꞉ ஸாங்குரகோரகை꞉ ।
ஶுஶுபே⁴ மேக⁴ஸங்காஶ꞉ க²த்³யோதைரிவ பர்வத꞉ ॥ 50

விமுக்தாஸ்தஸ்ய வேகே³ந முக்த்வா புஷ்பாணி தே த்³ருமா꞉ ।
அவஶீர்யந்த ஸலிலே நிவ்ருத்தா꞉ ஸுஹ்ருதோ³ யதா² ॥ 51

லகு⁴த்வேநோபபந்நம் தத்³விசித்ரம் ஸாக³ரே(அ)பதத் ।
த்³ருமாணாம் விவித⁴ம் புஷ்பம் கபிவாயுஸமீரிதம் ।
தாராசிதமிவாகாஶம் ப்ரப³பௌ⁴ ஸ மஹார்ணவ꞉ ॥ 52

புஷ்பௌகே⁴ணாநுப³த்³தே⁴ந நாநாவர்ணேந வாநர꞉ ।
ப³பௌ⁴ மேக⁴ இவாகாஶே வித்³யுத்³க³ணவிபூ⁴ஷித꞉ ॥ 53

தஸ்ய வேக³ஸமாதூ⁴தை꞉ புஷ்பைஸ்தோயமத்³ருஶ்யத ।
தாராபி⁴ரபி⁴ராமாபி⁴-ருதி³தாபி⁴ரிவாம்ப³ரம் ॥ 54

தஸ்யாம்ப³ரக³தௌ பா³ஹூ த³த்³ருஶாதே ப்ரஸாரிதௌ ।
பர்வதாக்³ராத்³விநிஷ்க்ராந்தௌ பஞ்சாஸ்யாவிவ பந்நகௌ³ ॥ 55

பிப³ந்நிவ ப³பௌ⁴ சாபி ஸோர்மிஜாலம் மஹார்ணவம் ।
பிபாஸுரிவ சாகாஶம் த³த்³ருஶே ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 56

தஸ்ய வித்³யுத்ப்ரபா⁴காரே வாயுமார்கா³நுஸாரிண꞉ ।
நயநே விப்ரகாஶேதே பர்வதஸ்தா²விவாநலௌ ॥ 57

பிங்கே³ பிங்கா³க்ஷமுக்²யஸ்ய ப்³ருஹதீ பரிமண்ட³லே ।
சக்ஷுஷீ ஸம்ப்ரகாஶேதே சந்த்³ரஸூர்யாவிவோதி³தௌ ॥ 58

முக²ம் நாஸிகயா தஸ்ய தாம்ரயா தாம்ரமாப³பௌ⁴ ।
ஸந்த்⁴யயா ஸமபி⁴ஸ்ப்ருஷ்டம் யதா² தத்ஸூர்யமண்ட³லம் ॥ 59

லாங்கூ³லம் ச ஸமாவித்³த⁴ம் ப்லவமாநஸ்ய ஶோப⁴தே ।
அம்ப³ரே வாயுபுத்ரஸ்ய ஶக்ரத்⁴வஜ இவோச்ச்²ரித꞉ ॥ 60

லாங்கூ³லசக்ரேண மஹாந் ஶுக்லத³ம்ஷ்ட்ரோ(அ)நிலாத்மஜ꞉ ।
வ்யரோசத மஹாப்ராஜ்ஞ꞉ பரிவேஷீவ பா⁴ஸ்கர꞉ ॥ 61

ஸ்பி²க்³தே³ஶேநாபி⁴தாம்ரேண ரராஜ ஸ மஹாகபி꞉ ।
மஹதா தா³ரிதேநேவ கி³ரிர்கை³ரிகதா⁴துநா ॥ 62

தஸ்ய வாநரஸிம்ஹஸ்ய ப்லவமாநஸ்ய ஸாக³ரம் ।
கக்ஷாந்தரக³தோ வாயுர்ஜீமூத இவ க³ர்ஜதி ॥ 63

கே² யதா² நிபதந்த்யுல்கா ஹ்யுத்தராந்தாத்³விநிஸ்ஸ்ருதா ।
த்³ருஶ்யதே ஸாநுப³ந்தா⁴ ச ததா² ஸ கபிகுஞ்ஜர꞉ ॥ 64

பதத்பதங்க³ஸங்காஶோ வ்யாயத꞉ ஶுஶுபே⁴ கபி꞉ ।
ப்ரவ்ருத்³த⁴ இவ மாதங்க³꞉ கக்ஷ்யயா ப³த்⁴யமாநயா ॥ 65

உபரிஷ்டாச்ச²ரீரேண சா²யயா சாவகா³ட⁴யா ।
ஸாக³ரே மாருதாவிஷ்டா நௌரிவாஸீத்ததா³ கபி꞉ ॥ 66

யம் யம் தே³ஶம் ஸமுத்³ரஸ்ய ஜகா³ம ஸ மஹாகபி꞉ ।
ஸ ஸ தஸ்யோருவேகே³ந ஸோந்மாத³ இவ லக்ஷ்யதே । 67

ஸாக³ரஸ்யோர்மிஜாலாநாமுரஸா ஶைலவர்ஷ்மணாம் ।
அபி⁴க்⁴நம்ஸ்து மஹாவேக³꞉ புப்லுவே ஸ மஹாகபி꞉ ॥ 68

கபிவாதஶ்ச ப³லவாந்மேக⁴வாதஶ்ச நிஸ்ஸ்ருத꞉ ।
ஸாக³ரம் பீ⁴மநிர்கோ⁴ஷம் கம்பயாமாஸதுர்ப்⁴ருஶம் ॥ 69

விகர்ஷந்நூர்மிஜாலாநி ப்³ருஹந்தி லவணாம்ப⁴ஸி ।
புப்லுவே கபிஶார்தூ³லோ விகிரந்நிவ ரோத³ஸீ ॥ 70

மேருமந்த³ரஸங்காஶாநுத்³த⁴தாந் ஸ மஹார்ணவே ।
அதிக்ராமந்மஹாவேக³ஸ்தரங்கா³ந் க³ணயந்நிவ ॥ 71

தஸ்ய வேக³ஸமுத்³தூ⁴தம் ஜலம் ஸஜலத³ம் ததா³ ।
அம்ப³ரஸ்த²ம் விப³ப்⁴ராஜ ஶாரதா³ப்⁴ரமிவாததம் ॥ 72

திமிநக்ரஜ²ஷா꞉ கூர்மா த்³ருஶ்யந்தே விவ்ருதாஸ்ததா³ ।
வஸ்த்ராபகர்ஷணேநேவ ஶரீராணி ஶரீரிணாம் ॥ 73

ப்லவமாநம் ஸமீக்ஷ்யாத² பு⁴ஜங்கா³꞉ ஸாக³ராலயா꞉ ।
வ்யோம்நி தம் கபிஶார்தூ³லம் ஸுபர்ண இதி மேநிரே ॥ 74

த³ஶயோஜநவிஸ்தீர்ணா த்ரிம்ஶத்³யோஜநமாயதா ।
சா²யா வாநரஸிம்ஹஸ்ய ஜலே சாருதரா ப⁴வத் ॥ 75

ஶ்வேதாப்⁴ரக⁴நராஜீவ வாயுபுத்ராநுகா³மிநீ ।
தஸ்ய ஸா ஶுஶுபே⁴ சா²யா விததா லவணாம்ப⁴ஸி ॥ 76

ஶுஶுபே⁴ ஸ மஹாதேஜா மஹாகாயோ மஹாகபி꞉ ।
வாயுமார்கே³ நிராலம்பே³ பக்ஷவாநிவ பர்வத꞉ ॥ 77

யேநாஸௌ யாதி ப³லவாந்வேகே³ந கபிகுஞ்ஜர꞉ ।
தேந மார்கே³ண ஸஹஸா த்³ரோணீக்ருத இவார்ணவ꞉ ॥ 78

ஆபாதே பக்ஷிஸங்கா⁴நாம் பக்ஷிராஜ இவ வ்ரஜந் ।
ஹநுமாந் மேக⁴ஜாலாநி ப்ரகர்ஷந்மாருதோ யதா² ॥ 79

பாண்டு³ராருணவர்ணாநி நீலமாஞ்ஜிஷ்ட²காநி ச ।
கபிநா(ஆ)க்ருஷ்யமாணாநி மஹாப்⁴ராணி சகாஶிரே ॥ 80

ப்ரவிஶந்நப்⁴ரஜாலாநி நிஷ்பதம்ஶ்ச புந꞉ புந꞉ ।
ப்ரச்ச²ந்நஶ்ச ப்ரகாஶஶ்ச சந்த்³ரமா இவ லக்ஷ்யதே ॥ 81

ப்லவமாநம் து தம் த்³ருஷ்ட்வா ப்லவங்க³ம் த்வரிதம் ததா³ ।
வவர்ஷு꞉ புஷ்பவர்ஷாணி தே³வக³ந்த⁴ர்வதா³நவா꞉ ॥ 82

ததாப ந ஹி தம் ஸூர்ய꞉ ப்லவந்தம் வாநரோத்தமம் ।
ஸிஷேவே ச ததா³ வாயூ ராமகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 83

ருஷயஸ்துஷ்டுவுஶ்சைநம் ப்லவமாநம் விஹாயஸா ।
ஜகு³ஶ்ச தே³வக³ந்த⁴ர்வா꞉ ப்ரஶம்ஸந்தோ மஹௌஜஸம் ॥ 84

நாகா³ஶ்ச துஷ்டுவுர்யக்ஷா ரக்ஷாம்ஸி விபு³தா⁴꞉ க²கா³꞉ ।
ப்ரேக்ஷ்ய ஸர்வே கபிவரம் ஸஹஸா விக³தக்லமம் ॥ 85

தஸ்மிந் ப்லவக³ஶார்தூ³லே ப்லவமாநே ஹநூமதி ।
இக்ஷ்வாகுகுலமாநார்தீ² சிந்தயாமாஸ ஸாக³ர꞉ ॥ 86

ஸாஹாய்யம் வாநரேந்த்³ரஸ்ய யதி³ நாஹம் ஹநூமத꞉ ।
கரிஷ்யாமி ப⁴விஷ்யாமி ஸர்வவாச்யோ விவக்ஷதாம் ॥ 87

அஹமிக்ஷ்வாகுநாதே²ந ஸக³ரேண விவர்தி⁴த꞉ ।
இக்ஷ்வாகுஸசிவஶ்சாயம் நாவஸீதி³துமர்ஹதி ॥ 88

ததா² மயா விதா⁴தவ்யம் விஶ்ரமேத யதா² கபி꞉ ।
ஶேஷம் ச மயி விஶ்ராந்த꞉ ஸுகே²நாதிபதிஷ்யதி ॥ 89

இதி க்ருத்வா மதிம் ஸாத்⁴வீம் ஸமுத்³ரஶ்ச²ந்நமம்ப⁴ஸி ।
ஹிரண்யநாப⁴ம் மைநாகமுவாச கி³ரிஸத்தமம் ॥ 90

த்வமிஹாஸுரஸங்கா⁴நாம் பாதாலதலவாஸிநாம் ।
தே³வராஜ்ஞா கி³ரிஶ்ரேஷ்ட² பரிக⁴꞉ ஸந்நிவேஶித꞉ ॥ 91

த்வமேஷாம் ஜாதவீர்யாணாம் புநரேவோத்பதிஷ்யதாம் ।
பாதாலஸ்யா(அ)ப்ரமேயஸ்ய த்³வாரமாவ்ருத்ய திஷ்ட²ஸி ॥ 92

திர்யகூ³ர்த்⁴வமத⁴ஶ்சைவ ஶக்திஸ்தே ஶைல வர்தி⁴தும் ।
தஸ்மாத்ஸஞ்சோத³யாமி த்வாமுத்திஷ்ட² கி³ரிஸத்தம ॥ 93

ஸ ஏஷ கபிஶார்தூ³லஸ்த்வாமுபர்யேதி வீர்யவாந் ।
ஹநூமாந்ராமகார்யார்த²ம் பீ⁴மகர்மா க²மாப்லுத꞉ ॥ 94

அஸ்ய ஸாஹ்யம் மயா கார்யமிக்ஷ்வாகுகுலவர்திந꞉ ।
மம ஹீக்ஷ்வாகவ꞉ பூஜ்யா꞉ பரம் பூஜ்யதமாஸ்தவ ॥ 95

குரு ஸாசிவ்யமஸ்மாகம் ந ந꞉ கார்யமதிக்ரமேத் ।
கர்தவ்யமக்ருதம் கார்யம் ஸதாம் மந்யுமுதீ³ரயேத் ॥ 96

ஸலிலாதூ³ர்த்⁴வமுத்திஷ்ட² திஷ்ட²த்வேஷ கபிஸ்த்வயி ।
அஸ்மாகமதிதி²ஶ்சைவ பூஜ்யஶ்ச ப்லவதாம்வர꞉ ॥ 97

சாமீகரமஹாநாப⁴ தே³வக³ந்த⁴ர்வஸேவித ।
ஹநூமாம்ஸ்த்வயி விஶ்ராந்தஸ்தத꞉ ஶேஷம் க³மிஷ்யதி ॥ 98
[* ஸ ஏஷ கபிஶார்தூ³லஸ்த்வாமுபர்யேதி வீர்யவாந் । *]

காகுத்ஸ்த²ஸ்யாந்ருஶம்ஸ்யம் ச மைதி²ல்யாஶ்ச விவாஸநம் ।
ஶ்ரமம் ச ப்லவகே³ந்த்³ரஸ்ய ஸமீக்ஷ்யோத்தா²துமர்ஹஸி ॥ 99

ஹிரண்யநாபோ⁴ மைநாகோ நிஶம்ய லவணாம்ப⁴ஸ꞉ ।
உத்பபாத ஜலாத்தூர்ணம் மஹாத்³ருமலதாயுத꞉ ॥ 100

ஸ ஸாக³ரஜலம் பி⁴த்த்வா ப³பூ⁴வாப்⁴யுத்தி²தஸ்ததா³ ।
யதா² ஜலத⁴ரம் பி⁴த்த்வா தீ³ப்தரஶ்மிர்தி³வாகர꞉ ॥ 101

ஸ மஹாத்மா முஹூர்தேந பர்வத꞉ ஸலிலாவ்ருத꞉ ।
த³ர்ஶயாமாஸ ஶ்ருங்கா³ணி ஸாக³ரேண நியோஜித꞉ ॥ 102

ஶாதகும்ப⁴நிபை⁴꞉ ஶ்ருங்கை³꞉ ஸகிந்நரமஹோரகை³꞉ ।
ஆதி³த்யோத³யஸங்காஶைராலிக²த்³பி⁴ரிவாம்ப³ரம் ॥ 103

தப்தஜாம்பூ³நதை³꞉ ஶ்ருங்கை³꞉ பர்வதஸ்ய ஸமுத்தி²தை꞉ ।
ஆகாஶம் ஶஸ்த்ரஸங்காஶமப⁴வத்காஞ்சநப்ரப⁴ம் ॥ 104

ஜாதரூபமயை꞉ ஶ்ருங்கை³ர்ப்⁴ராஜமாநை꞉ ஸ்வயம்ப்ரபை⁴꞉ ।
ஆதி³த்யஶதஸங்காஶ꞉ ஸோ(அ)ப⁴வத்³கி³ரிஸத்தம꞉ ॥ 105

தமுத்தி²தமஸங்கே³ந ஹநூமாநக்³ரத꞉ ஸ்தி²தம் ।
மத்⁴யே லவணதோயஸ்ய விக்⁴நோ(அ)யமிதி நிஶ்சித꞉ ॥ 106

ஸ தமுச்ச்²ரிதமத்யர்த²ம் மஹாவேகோ³ மஹாகபி꞉ ।
உரஸா பாதயாமாஸ ஜீமூதமிவ மாருத꞉ ॥ 107

ஸ ததா³ பாதிதஸ்தேந கபிநா பர்வதோத்தம꞉ ।
பு³த்³த்⁴வா தஸ்ய கபேர்வேக³ம் ஜஹர்ஷ ச நநந்த³ ச ॥ 108

தமாகாஶக³தம் வீரமாகாஶே ஸமுபஸ்தி²த꞉ ।
ப்ரீதோ ஹ்ருஷ்டமநா வாக்யமப்³ரவீத்பர்வத꞉ கபிம் ।
மாநுஷம் தா⁴ரயந்ரூபமாத்மந꞉ ஶிக²ரே ஸ்தி²த꞉ ॥ 109

து³ஷ்கரம் க்ருதவாந்கர்ம த்வமித³ம் வாநரோத்தம ।
நிபத்ய மம ஶ்ருங்கே³ஷு விஶ்ரமஸ்வ யதா²ஸுக²ம் ॥ 110

ராக⁴வஸ்ய குலே ஜாதைருத³தி⁴꞉ பரிவர்தி⁴த꞉ ।
ஸ த்வாம் ராமஹிதே யுக்தம் ப்ரத்யர்சயதி ஸாக³ர꞉ ॥ 111

க்ருதே ச ப்ரதிகர்தவ்யமேஷ த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ ।
ஸோ(அ)யம் த்வத்ப்ரதிகாரார்தீ² த்வத்த꞉ ஸம்மாநமர்ஹதி ॥ 112

த்வந்நிமித்தமநேநாஹம் ப³ஹுமாநாத்ப்ரசோதி³த꞉ ।
திஷ்ட² த்வம் கபிஶார்தூ³ல மயி விஶ்ரம்ய க³ம்யதாம் ॥ 113

யோஜநாநாம் ஶதம் சாபி கபிரேஷ ஸமாப்லுத꞉ ।
தவ ஸாநுஷு விஶ்ராந்த꞉ ஶேஷம் ப்ரக்ரமதாமிதி ॥ 114

ததி³த³ம் க³ந்த⁴வத்ஸ்வாது³ கந்த³மூலப²லம் ப³ஹு ।
ததா³ஸ்வாத்³ய ஹரிஶ்ரேஷ்ட² விஶ்ராந்தோ(அ)நுக³மிஷ்யஸி ॥ 115

அஸ்மாகமபி ஸம்ப³ந்த⁴꞉ கபிமுக்²ய த்வயா(அ)ஸ்தி வை ।
ப்ரக்²யாதஸ்த்ரிஷு லோகேஷு மஹாகு³ணபரிக்³ரஹ꞉ ॥ 116

வேக³வந்த꞉ ப்லவந்தோ யே ப்லவகா³ மாருதாத்மஜ ।
தேஷாம் முக்²யதமம் மந்யே த்வாமஹம் கபிகுஞ்ஜர ॥ 117

அதிதி²꞉ கில பூஜார்ஹ꞉ ப்ராக்ருதோ(அ)பி விஜாநதா ।
த⁴ர்மம் ஜிஜ்ஞாஸமாநேந கிம் புநஸ்த்வாத்³ருஶோ மஹாந் ॥ 118

த்வம் ஹி தே³வவரிஷ்ட²ஸ்ய மாருதஸ்ய மஹாத்மந꞉ ।
புத்ரஸ்தஸ்யைவ வேகே³ந ஸத்³ருஶ꞉ கபிகுஞ்ஜர ॥ 119

பூஜிதே த்வயி த⁴ர்மஜ்ஞ பூஜாம் ப்ராப்நோதி மாருத꞉ ।
தஸ்மாத்த்வம் பூஜநீயோ மே ஶ்ருணு சாப்யத்ர காரணம் ॥ 120

பூர்வம் க்ருதயுகே³ தாத பர்வதா꞉ பக்ஷிணோ(அ)ப⁴வந் ।
தே ஹி ஜக்³முர்தி³ஶ꞉ ஸர்வா க³ருடா³நிலவேகி³ந꞉ ॥ 121

ததஸ்தேஷு ப்ரயாதேஷு தே³வஸங்கா⁴꞉ ஸஹர்ஷிபி⁴꞉ ।
பூ⁴தாநி ச ப⁴யம் ஜக்³முஸ்தேஷாம் பதநஶங்கயா ॥ 122

தத꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ பர்வதாநாம் ஶதக்ரது꞉ ।
பக்ஷாந் சிச்சே²த³ வஜ்ரேண தத்ர தத்ர ஸஹஸ்ரஶ꞉ ॥ 123

ஸ மாமுபாக³த꞉ க்ருத்³தோ⁴ வஜ்ரமுத்³யம்ய தே³வராட் ।
ததோ(அ)ஹம் ஸஹஸா க்ஷிப்த꞉ ஶ்வஸநேந மஹாத்மநா ॥ 124

அஸ்மிந் லவணதோயே ச ப்ரக்ஷிப்த꞉ ப்லவகோ³த்தம ।
கு³ப்தபக்ஷஸமக்³ரஶ்ச தவ பித்ரா(அ)பி⁴ரக்ஷித꞉ ॥ 125

ததோ(அ)ஹம் மாநயாமி த்வாம் மாந்யோ ஹி மம மாருத꞉ ।
த்வயா மே ஹ்யேஷ ஸம்ப³ந்த⁴꞉ கபிமுக்²ய மஹாகு³ண꞉ ॥ 126

தஸ்மிந்நேவங்க³தே கார்யே ஸாக³ரஸ்ய மமைவ ச ।
ப்ரீதிம் ப்ரீதமநா꞉ கர்தும் த்வமர்ஹஸி மஹாகபே ॥ 127

ஶ்ரமம் மோக்ஷய பூஜாம் ச க்³ருஹாண கபிஸத்தம ।
ப்ரீதிம் ச ப³ஹுமந்யஸ்வ ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ த³ர்ஶநாத் ॥ 128

ஏவமுக்த꞉ கபிஶ்ரேஷ்ட²ஸ்தம் நகோ³த்தமமப்³ரவீத் ।
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி க்ருதமாதித்²யம் மந்யுரேஷோ(அ)பநீயதாம் ॥ 129

த்வரதே கார்யகாலோ மே அஹஶ்சாப்யதிவர்ததே ।
ப்ரதிஜ்ஞா ச மயா த³த்தா ந ஸ்தா²தவ்யமிஹாந்தரே ॥ 130

இத்யுக்த்வா பாணிநா ஶைலமாலப்⁴ய ஹரிபுங்க³வ꞉ ।
ஜகா³மாகாஶமாவிஶ்ய வீர்யவாந் ப்ரஹஸந்நிவ ॥ 131

ஸ பர்வதஸமுத்³ராப்⁴யாம் ப³ஹுமாநாத³வேக்ஷித꞉ ।
பூஜிதஶ்சோபபந்நாபி⁴ராஶீர்பி⁴ரநிலாத்மஜ꞉ ॥ 132

அதோ²ர்த்⁴வம் தூ³ரமுத்ப்லுத்ய ஹித்வா ஶைலமஹார்ணவௌ ।
பிது꞉ பந்தா²நமாஸ்தா²ய ஜகா³ம விமலே(அ)ம்ப³ரே ॥ 133

பூ⁴யஶ்சோர்த்⁴வக³திம் ப்ராப்ய கி³ரிம் தமவலோகயந் ।
வாயுஸூநுர்நிராலம்பே³ ஜகா³ம விமலே(அ)ம்ப³ரே ॥ 134

தத்³த்³விதீயம் ஹநூமதோ த்³ருஷ்ட்வா கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் ।
ப்ரஶஶம்ஸு꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ॥ 135

தே³வதாஶ்சாப⁴வந் ஹ்ருஷ்டாஸ்தத்ரஸ்தா²ஸ்தஸ்ய கர்மணா ।
காஞ்சநஸ்ய ஸுநாப⁴ஸ்ய ஸஹஸ்ராக்ஷஶ்ச வாஸவ꞉ ॥ 136

உவாச வசநம் தீ⁴மாந் பரிதோஷாத்ஸக³த்³க³த³ம் ।
ஸுநாப⁴ம் பர்வதஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸ்வயமேவ ஶசீபதி꞉ ॥ 137

ஹிரண்யநாப⁴ ஶைலேந்த்³ர பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி தே ப்⁴ருஶம் ।
அப⁴யம் தே ப்ரயச்சா²மி திஷ்ட² ஸௌம்ய யதா²ஸுக²ம் ॥ 138

ஸாஹ்யம் க்ருதம் தே ஸுமஹத்³விக்ராந்தஸ்ய ஹநூமத꞉ ।
க்ரமதோ யோஜநஶதம் நிர்ப⁴யஸ்ய ப⁴யே ஸதி ॥ 139

ராமஸ்யைஷ ஹி தூ³த்யேந யாதி தா³ஶரதே²ர்ஹரி꞉ ।
ஸத்க்ரியாம் குர்வதா தஸ்ய தோஷிதோ(அ)ஸ்மி த்³ருட⁴ம் த்வயா ॥ 140

தத꞉ ப்ரஹர்ஷமக³மத்³விபுலம் பர்வதோத்தம꞉ ।
தே³வதாநாம் பதிம் த்³ருஷ்ட்வா பரிதுஷ்டம் ஶதக்ரதும் ॥ 141

ஸ வை த³த்தவர꞉ ஶைலோ ப³பூ⁴வாவஸ்தி²தஸ்ததா³ ।
ஹநூமாம்ஶ்ச முஹூர்தேந வ்யதிசக்ராம ஸாக³ரம் ॥ 142

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஶ்ச பரமர்ஷய꞉ ।
அப்³ருவந் ஸூர்யஸங்காஶாம் ஸுரஸாம் நாக³மாதரம் ॥ 143

அயம் வாதாத்மஜ꞉ ஶ்ரீமாந் ப்லவதே ஸாக³ரோபரி ।
ஹநூமாந்நாம தஸ்ய த்வம் முஹூர்தம் விக்⁴நமாசர ॥ 144

ராக்ஷஸம் ரூபமாஸ்தா²ய ஸுகோ⁴ரம் பர்வதோபமம் ।
த³ம்ஷ்ட்ராகராலம் பிங்கா³க்ஷம் வக்த்ரம் க்ருத்வா நப⁴ஸ்ஸமம் ॥ 145

ப³லமிச்சா²மஹே ஜ்ஞாதும் பூ⁴யஶ்சாஸ்ய பராக்ரமம் ।
த்வாம் விஜேஷ்யத்யுபாயேந விஷாத³ம் வா க³மிஷ்யதி ॥ 146

ஏவமுக்தா து ஸா தே³வீ தை³வதைரபி⁴ஸத்க்ருதா ।
ஸமுத்³ரமத்⁴யே ஸுரஸா பி³ப்⁴ரதீ ராக்ஷஸம் வபு꞉ ॥ 147

விக்ருதம் ச விரூபம் ச ஸர்வஸ்ய ச ப⁴யாவஹம் ।
ப்லவமாநம் ஹநூமந்தமாவ்ருத்யேத³முவாச ஹ ॥ 148

மம ப⁴க்ஷ்ய꞉ ப்ரதி³ஷ்டஸ்த்வமீஶ்வரைர்வாநரர்ஷப⁴ ।
அஹம் த்வா ப⁴க்ஷயிஷ்யாமி ப்ரவிஶேத³ம் மமாநநம் ॥ 149

[* அதி⁴கஶ்லோகம் –
வர ஏஷ புரா த³த்தோ மம தா⁴த்ரேதி ஸத்வரா ।
வ்யாதா³ய விபுலம் வக்த்ரம் ஸ்தி²தா ஸா மாருதே꞉ புர꞉ ॥

*]

ஏவமுக்த꞉ ஸுரஸயா ப்ராஞ்ஜலிர்வாநரர்ஷப⁴꞉ ।
ப்ரஹ்ருஷ்டவத³ந꞉ ஶ்ரீமாநித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 150

ராமோ தா³ஶரதி²ர்நாம ப்ரவிஷ்டோ த³ண்ட³காவநம் ।
லக்ஷ்மணேந ஸஹப்⁴ராத்ரா வைதே³ஹ்யா சாபி பா⁴ர்யயா ॥ 151

அந்யகார்யவிஷக்தஸ்ய ப³த்³த⁴வைரஸ்ய ராக்ஷஸை꞉ ।
தஸ்ய ஸீதா ஹ்ருதா பா⁴ர்யா ராவணேந யஶஸ்விநீ ॥ 152

தஸ்யா꞉ ஸகாஶம் தூ³தோ(அ)ஹம் க³மிஷ்யே ராமஶாஸநாத் ।
கர்துமர்ஹஸி ராமஸ்ய ஸாஹ்யம் விஷயவாஸிநீ ॥ 153

அத²வா மைதி²லீம் த்³ருஷ்ட்வா ராமம் சாக்லிஷ்டகாரிணம் ।
ஆக³மிஷ்யாமி தே வக்த்ரம் ஸத்யம் ப்ரதிஶ்ருணோமி தே ॥ 154

ஏவமுக்தா ஹநுமதா ஸுரஸா காமரூபிணீ ।
அப்³ரவீந்நாதிவர்தேந்மாம் கஶ்சிதே³ஷ வரோ மம ॥ 155

தம் ப்ரயாந்தம் ஸமுத்³வீக்ஷ்ய ஸுரஸா வாக்யமப்³ரவீத் ।
ப³லம் ஜிஜ்ஞாஸமாநா வை நாக³மாதா ஹநூமத꞉ ॥ 156

ப்ரவிஶ்ய வத³நம் மே(அ)த்³ய க³ந்தவ்யம் வாநரோத்தம ।
வர ஏஷ புரா த³த்தோ மம தா⁴த்ரேதி ஸத்வரா ।
வ்யாதா³ய வக்த்ரம் விபுலம் ஸ்தி²தா ஸா மாருதே꞉ புர꞉ ॥ 157

ஏவமுக்த꞉ ஸுரஸயா க்ருத்³தோ⁴ வாநரபுங்க³வ꞉ ।
அப்³ரவீத்குரு வை வக்த்ரம் யேந மாம் விஷஹிஷ்யஸே ॥ 158

இத்யுக்த்வா ஸுரஸாம் க்ருத்³தோ⁴ த³ஶயோஜநமாயத꞉ ।
த³ஶயோஜநவிஸ்தாரோ ப³பூ⁴வ ஹநுமாம்ஸ்ததா³ ॥ 159

தம் த்³ருஷ்ட்வா மேக⁴ஸங்காஶம் த³ஶயோஜநமாயதம் ।
சகார ஸுரஸா சாஸ்யம் விம்ஶத்³யோஜநமாயதம் ॥ 160

தாம் த்³ருஷ்ட்வா விஸ்த்ருதாஸ்யாம் து வாயுபுத்ர꞉ ஸுபு³த்³தி⁴மாந் ॥ 161

ஹநூமாம்ஸ்து தத꞉ க்ருத்³த⁴ஸ்த்ரிம்ஶத்³யோஜநமாயத꞉ ।
சகார ஸுரஸா வக்த்ரம் சத்வாரிம்ஶத்ததோ²ச்ச்²ரிதம் ॥ 162

ப³பூ⁴வ ஹநுமாந்வீர꞉ பஞ்சாஶத்³யோஜநோச்ச்²ரித꞉ ।
சகார ஸுரஸா வக்த்ரம் ஷஷ்டியோஜநமாயதம் ॥ 163

ததை²வ ஹநுமாந்வீர꞉ ஸப்ததீயோஜநோச்ச்²ரித꞉ ।
சகார ஸுரஸா வக்த்ரமஶீதீயோஜநாயதம் ॥ 164

ஹநூமாநசலப்ரக்²யோ நவதீயோஜநோச்ச்²ரித꞉ ।
சகார ஸுரஸா வக்த்ரம் ஶதயோஜநமாயதம் ॥ 165

தத்³த்³ருஷ்ட்வா வ்யாதி³தம் த்வாஸ்யம் வாயுபுத்ர꞉ ஸுபு³த்³தி⁴மாந் ।
தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வம் ஸுரஸயா ஸுகோ⁴ரம் நரகோபமம் ॥ 166

ஸுஸங்க்ஷிப்யாத்மந꞉ காயம் ப³பூ⁴வாங்கு³ஷ்ட²மாத்ரக꞉ ।
[* தஸ்மிந் முஹூர்தே ஹநுமாந் ப³பூ⁴வாங்கு³ஷ்ட²மாத்ரக꞉ ॥ *] 167

ஸோ(அ)பி⁴பத்யாஶு தத்³வக்த்ரம் நிஷ்பத்ய ச மஹாஜவ꞉ ।
அந்தரிக்ஷே ஸ்தி²த꞉ ஶ்ரீமாநித³ம் வசநமப்³ரவீத் ॥ 168

ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஸ்மி ஹி தே வக்த்ரம் தா³க்ஷாயணி நமோ(அ)ஸ்து தே ।
க³மிஷ்யே யத்ர வைதே³ஹீ ஸத்யஶ்சாஸீத்³வரஸ்தவ ॥ 169

தம் த்³ருஷ்ட்வா வத³நாந்முக்தம் சந்த்³ரம் ராஹுமுகா²தி³வ ।
அப்³ரவீத்ஸுரஸா தே³வீ ஸ்வேந ரூபேண வாநரம் ॥ 170

அர்த²ஸித்³த்⁴யை ஹரிஶ்ரேஷ்ட² க³ச்ச² ஸௌம்ய யதா²ஸுக²ம் ।
ஸமாநயஸ்வ வைதே³ஹீம் ராக⁴வேண மஹாத்மநா ॥ 171

தத்த்ருதீயம் ஹநூமதோ த்³ருஷ்ட்வா கர்ம ஸுது³ஷ்கரம் ।
ஸாது⁴ஸாத்⁴விதி பூ⁴தாநி ப்ரஶஶம்ஸுஸ்ததா³ ஹரிம் ॥ 172

ஸ ஸாக³ரமநாத்⁴ருஷ்யமப்⁴யேத்ய வருணாலயம் ।
ஜகா³மாகாஶமாவிஶ்ய வேகே³ந க³ருடோ³பம꞉ ॥ 173

ஸேவிதே வாரிதா⁴ராபி⁴꞉ பதகை³ஶ்ச நிஷேவிதே ।
சரிதே கைஶிகாசார்யைரைராவதநிஷேவிதே ॥ 174

ஸிம்ஹகுஞ்ஜரஶார்தூ³லபதகோ³ரக³வாஹநை꞉ ।
விமாநை꞉ ஸம்பதத்³பி⁴ஶ்ச விமலை꞉ ஸமலங்க்ருதே ।
வஜ்ராஶநிஸமாகா⁴தை꞉ பாவகைருபஶோபி⁴தே ॥ 175

க்ருதபுண்யைர்மஹாபா⁴கை³꞉ ஸ்வர்க³ஜித்³பி⁴ரலங்க்ருதே ।
வஹதா ஹவ்யமத்யர்த²ம் ஸேவிதே சித்ரபா⁴நுநா ।
க்³ரஹநக்ஷத்ரசந்த்³ரார்கதாராக³ணவிபூ⁴ஷிதே ॥ 176

மஹர்ஷிக³ணக³ந்த⁴ர்வநாக³யக்ஷஸமாகுலே ।
விவிக்தே விமலே விஶ்வே விஶ்வாவஸுநிஷேவிதே ॥ 177

தே³வராஜக³ஜாக்ராந்தே சந்த்³ரஸூர்யபதே² ஶிவே ।
விதாநே ஜீவலோகஸ்ய விததே ப்³ரஹ்மநிர்மிதே ॥ 178

ப³ஹுஶ꞉ ஸேவிதே வீரைர்வித்³யாத⁴ரக³ணைர்வரை꞉ ।
ஜகா³ம வாயுமார்கே³ து க³ருத்மாநிவ மாருதி꞉ ॥ 179

[** அதி⁴கஶ்லோகா꞉ –
ஹநுமாந்மேக⁴ஜாலாநி ப்ராகர்ஷந்மாருதோ யதா² ।
காலாக³ருஸவர்ணாநி ரக்தபீதஸிதாநி ச ।
கபிநா(ஆ)க்ருஷ்யமாணாநி மஹாப்⁴ராணி சகாஶிரே ॥ 180
ப்ரவிஶந்நப்⁴ரஜாலாநி நிஷ்பதம்ஶ்ச புந꞉ புந꞉ ।
ப்ராவ்ருஷீந்து³ரிவாபா⁴தி நிஷ்பதந்ப்ரவிஶம்ஸ்ததா³ ॥ 181
**]

ப்ரத்³ருஶ்யமாந꞉ ஸர்வத்ர ஹநூமாந்மாருதாத்மஜ꞉ ।
பே⁴ஜே(அ)ம்ப³ரம் நிராலம்ப³ம் லம்ப³பக்ஷ இவாத்³ரிராட் ॥ 182

ப்லவமாநம் து தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸிம்ஹிகா நாம ராக்ஷஸீ ।
மநஸா சிந்தயாமாஸ ப்ரவ்ருத்³தா⁴ காமரூபிணீ ॥ 183

அத்³ய தீ³ர்க⁴ஸ்ய காலஸ்ய ப⁴விஷ்யாம்யஹமாஶிதா ।
இத³ம் ஹி மே மஹத்ஸத்வம் சிரஸ்ய வஶமாக³தம் ॥ 184

இதி ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா சா²யாமஸ்ய ஸமாக்ஷிபத் ।
சா²யாயாம் க்³ருஹ்யமாணாயாம் சிந்தயாமாஸ வாநர꞉ ॥ 185

ஸமாக்ஷிப்தோ(அ)ஸ்மி ஸஹஸா பங்கூ³க்ருதபராக்ரம꞉ ।
ப்ரதிலோமேந வாதேந மஹாநௌரிவ ஸாக³ரே ॥ 186

திர்யகூ³ர்த்⁴வமத⁴ஶ்சைவ வீக்ஷமாணஸ்தத꞉ கபி꞉ ।
த³த³ர்ஶ ஸ மஹத்ஸத்வமுத்தி²தம் லவணாம்ப⁴ஸி ॥ 187

தத்³த்³ருஷ்ட்வா சிந்தயாமாஸ மாருதிர்விக்ருதாநநம் ।
கபிராஜேந கதி²தம் ஸத்த்வமத்³பு⁴தத³ர்ஶநம் ।
சா²யாக்³ராஹி மஹாவீர்யம் ததி³த³ம் நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 188

ஸ தாம் பு³த்³த்⁴வா(அ)ர்த²தத்த்வேந ஸிம்ஹிகாம் மதிமாந்கபி꞉ ।
வ்யவர்த⁴த மஹாகாய꞉ ப்ராவ்ருஷீவ ப³லாஹக꞉ ॥ 189

தஸ்ய ஸா காயமுத்³வீக்ஷ்ய வர்த⁴மாநம் மஹாகபே꞉ ।
வக்த்ரம் ப்ரஸாரயாமாஸ பாதாலாந்தரஸந்நிப⁴ம் ।
க⁴நராஜீவ க³ர்ஜந்தீ வாநரம் ஸமபி⁴த்³ரவத் ॥ 190

ஸ த³த³ர்ஶ ததஸ்தஸ்யா விவ்ருதம் ஸுமஹந்முக²ம் ।
காயமாத்ரம் ச மேதா⁴வீ மர்மாணி ச மஹாகபி꞉ ॥ 191

ஸ தஸ்யா விவ்ருதே வக்த்ரே வஜ்ரஸம்ஹநந꞉ கபி꞉ ।
ஸங்க்ஷிப்ய முஹுராத்மாநம் நிஷ்பபாத மஹாப³ல꞉ ॥ 192

ஆஸ்யே தஸ்யா நிமஜ்ஜந்தம் த³த்³ருஶு꞉ ஸித்³த⁴சாரணா꞉ ।
க்³ரஸ்யமாநம் யதா² சந்த்³ரம் பூர்ணம் பர்வணி ராஹுணா ॥ 193

ததஸ்தஸ்யா நகை²ஸ்தீக்ஷ்ணைர்மர்மாண்யுத்க்ருத்ய வாநர꞉ ।
உத்பபாதாத² வேகே³ந மந꞉ ஸம்பாதவிக்ரம꞉ ॥ 194

தாம் து த்³ருஷ்ட்வா ச த்⁴ருத்யா ச தா³க்ஷிண்யேந நிபாத்ய ச ।
ஸ கபிப்ரவரோ வேகா³த்³வவ்ருதே⁴ புநராத்மவாந் ॥ 195

ஹ்ருதஹ்ருத்ஸா ஹநூமதா பபாத விது⁴ராம்ப⁴ஸி ।
ஸ்வயம்பு⁴வைவ ஹநுமாந் ஸ்ருஷ்டஸ்தஸ்யா நிபாதநே ॥ 196

தாம் ஹதாம் வாநரேணாஶு பதிதாம் வீக்ஷ்ய ஸிம்ஹிகாம் ।
பூ⁴தாந்யாகாஶசாரீணீ தமூசு꞉ ப்லவகோ³த்தமம் ॥ 197

பீ⁴மமத்³ய க்ருதம் கர்ம மஹத்ஸத்த்வம் த்வயா ஹதம் ।
ஸாத⁴யார்த²மபி⁴ப்ரேதமரிஷ்டம் ப்லவதாம் வர ॥ 198

யஸ்ய த்வேதாநி சத்வாரி வாநரேந்த்³ர யதா² தவ ।
த்⁴ருதிர்த்³ருஷ்டிர்மதிர்தா³க்ஷ்யம் ஸ்வகர்மஸு ந ஸீத³தி ॥ 199

ஸ தை꞉ ஸம்பா⁴வித꞉ பூஜ்ய꞉ ப்ரதிபந்நப்ரயோஜந꞉ ।
ஜகா³மாகாஶமாவிஶ்ய பந்நகா³ஶநவத்கபி꞉ ॥ 200

ப்ராப்தபூ⁴யிஷ்ட²பாரஸ்து ஸர்வத꞉ ப்ரதிலோகயந் ।
யோஜநாநாம் ஶதஸ்யாந்தே வநராஜிம் த³த³ர்ஶ ஸ꞉ ॥ 201

த³த³ர்ஶ ச பதந்நேவ விவித⁴த்³ருமபூ⁴ஷிதம் ।
த்³வீபம் ஶாகா²ம்ருக³ஶ்ரேஷ்டோ² மலயோபவநாநி ச ॥ 202

ஸாக³ரம் ஸாக³ராநூபம் ஸாக³ராநூபஜாந் த்³ருமாந் ।
ஸாக³ரஸ்ய ச பத்நீநாம் முகா²ந்யபி விலோகயந் ॥ 203

ஸ மஹாமேக⁴ஸங்காஶம் ஸமீக்ஷ்யாத்மாநமாத்மவாந் ।
நிருந்த⁴ந்தமிவாகாஶம் சகார மதிமாந்மதிம் ॥ 204

காயவ்ருத்³தி⁴ம் ப்ரவேக³ம் ச மம த்³ருஷ்ட்வைவ ராக்ஷஸா꞉ ।
மயி கௌதூஹலம் குர்யுரிதி மேநே மஹாகபி꞉ ॥ 205

தத꞉ ஶரீரம் ஸங்க்ஷிப்ய தந்மஹீத⁴ரஸந்நிப⁴ம் ।
புந꞉ ப்ரக்ருதிமாபேதே³ வீதமோஹ இவாத்மவாந் ॥ 206

தத்³ரூபமதிஸங்க்ஷிப்ய ஹநுமாந் ப்ரக்ருதௌ ஸ்தி²த꞉ ।
த்ரீந் க்ரமாநிவ விக்ரம்ய ப³லிவீர்யஹரோ ஹரி꞉ ॥ 207

ஸ சாருநாநாவித⁴ரூபதா⁴ரீ
பரம் ஸமாஸாத்³ய ஸமுத்³ரதீரம் ।
பரைரஶக்ய꞉ ப்ரதிபந்நரூப꞉
ஸமீக்ஷிதாத்மா ஸமவேக்ஷிதார்த²꞉ ॥ 208

தத꞉ ஸ லம்ப³ஸ்ய கி³ரே꞉ ஸம்ருத்³தே⁴
விசித்ரகூடே நிபபாத கூடே ।
ஸகேதகோத்³தா³லகநாலிகேரே
மஹாத்³ரிகூடப்ரதிமோ மஹாத்மா ॥ 209

ததஸ்து ஸம்ப்ராப்ய ஸமுத்³ரதீரம்
ஸமீக்ஷ்ய லங்காம் கி³ரிவர்யமூர்த்⁴நி ।
கபிஸ்து தஸ்மிந்நிபபாத பர்வதே
விதூ⁴ய ரூபம் வ்யத²யந்ம்ருக³த்³விஜாந் ॥ 210

ஸ ஸாக³ரம் தா³நவபந்நகா³யுதம்
ப³லேந விக்ரம்ய மஹோர்மிமாலிநம் ।
நிபத்ய தீரே ச மஹோத³தே⁴ஸ்ததா³
த³த³ர்ஶ லங்காமமராவதீமிவ ॥ 211

இத்யர்ஷே ஶ்ரீமத்³ராமாயணே வால்மீகீயே ஆதி³காவ்யே ஸுந்த³ரகாண்டே³ ப்ரத²ம꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 1

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. Subadra சொல்கிறார்:

    Thanks Swami gir upoloading

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed
%d bloggers like this: